Sepetim (0) Toplam: 0,00
Türkçe Öğrenelim
Türkçe Öğrenelim
Filiz Kitabevi
100.00
<div>ÖNSÖZ</div> <div>Öğrencilerimize sunulan "TÜRKÇE ÖĞRENELİM" kitabının 4. Baskısı 1979-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi, 2006-2017'de Galatasaray Üniversitesi'nde verdiğim ve halen de vermekte olduğum derslerin birikimi ve deneyimi ile hazırlanmıştır. Bu kitap, Türk Dilini yurdumuzda ve yurt dışında doğru ve kurallarına uygun olarak öğretmek amacıyla yazılmıştır. Farklı ülkelerden yurdumuza gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları en belirgin güçlükler (yapım-çekim işlevli ekler, bileşik cümlelerin kuruluşu ve vurgulama, tonlama) dikkate alınarak kitabın planı ve dokusu oluşturulmuştur.</div> <div>Eklemeli bir dil olan Türkçedeki yapım ve çekim ekleri öğrenciye açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Kitapta her düzeydeki öğrencinin anlayabileceği bir dil ve anlatım bütünlüğü vardır. Türkçenin gramer kuralları örnekler, alıştırmalar, diyaloglar ve okuma parçaları içinde öğrencilere verilmiştir.</div> <div>Türkçe öğretiminde Türk Dilinin özellikleri göz önüne alınarak kolaydan zora, basitten bileşiğe doğru ilerleyen öğrenim için en uygun metot seçilmiştir. Her yeni konu kendinden öncekiyle bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Böylece Türkçe derslerinin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.</div> <div>Kitap öğrencilerden gelen isteğe uygun olarak tek bir cilt halinde hazırlanmıştır. Böylece her sınıf ve düzeydeki öğrencinin ihtiyaç duyduğu konu ve bilgiyi bir bütün içinde bulması sağlanmıştır. Türkçenin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde bu kitabın rehber olacağını umuyorum.</div> <div>Kitabın 4.basıma hazırlanışında kızım Av. Gökçe Karaman'a, kitabın basılmasında gösterdiği kolaylık, anlayış ve büyük itinadan dolayı Filiz Kitabevi'ne, Sayın Oğuzhan Oruç'a teşekkürlerimi burada ifade etmek isterim.</div> <div>İstanbul Ekim-2017 Dr. Nihal Nomer KARAMAN</div> <div>Galatasaray Üniversitesi</div> <div> </div> <div> <div style="text-align: left;">ÖNSÖZ .......................................................................................................................................... III</div> <div style="text-align: left;">ÖNSÖZ (3. BASKI) ....................................................................................................................... IV</div> <div style="text-align: left;">İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ........................................................................................................ V</div> <div style="text-align: left;">İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ...................................................................................................... VI</div> <div style="text-align: left;">SUNUŞ (1. BASKI) ..................................................................................................................... VII</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 1</div> <div style="text-align: left;">TÜRK ALFABESİ .......................................................................................................................................... 1</div> <div style="text-align: left;">NASILSINIZ? ................................................................................................................................................ 2</div> <div style="text-align: left;">ADINIZ NE? ................................................................................................................................................... 3</div> <div style="text-align: left;">İYELİK EKLERİ ............................................................................................................................................ 3</div> <div style="text-align: left;">VÜCUDUMUZ ............................................................................................................................................... 7</div> <div style="text-align: left;">ÇOĞUL EKLERİ ........................................................................................................................................... 8</div> <div style="text-align: left;">İŞARET ZAMİRLERİ .................................................................................................................................. 10</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 2</div> <div style="text-align: left;">BULUNMA HALİ ........................................................................................................................................ 14</div> <div style="text-align: left;">KİMDE ? ....................................................................................................................................................... 15</div> <div style="text-align: left;">NEREDE ? .................................................................................................................................................... 16</div> <div style="text-align: left;">SORU EKLERİ ............................................................................................................................................ 17</div> <div style="text-align: left;">ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER .................................................................................................... 20</div> <div style="text-align: left;">KAÇ? ............................................................................................................................................................ 20</div> <div style="text-align: left;">SAYILAR ..................................................................................................................................................... 22</div> <div style="text-align: left;">SIRA SAYI SIFATLARI ............................................................................................................................. 23</div> <div style="text-align: left;">-ci Eki .................................................................................................................................................... 24</div> <div style="text-align: left;">BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI ............................................................................................................ 25</div> <div style="text-align: left;">BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMALARI ......................................................................................................... 27</div> <div style="text-align: left;">YER EDATLARI .......................................................................................................................................... 30</div> <div style="text-align: left;">-lı, -li, -lu, -lü....................................................................................................................................... 33</div> <div style="text-align: left;">-sız, -siz, -suz, -süz .............................................................................................................................. 33</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 3</div> <div style="text-align: left;">İSİM CÜMLELERİ (İMEK FİİL)................................................................................................................. 35</div> <div style="text-align: left;">NERELİSİNİZ ? ............................................................................................................................................ 39</div> <div style="text-align: left;">HÂL (DURUM) EKLERİ ............................................................................................................................. 43</div> <div style="text-align: left;">ZAMİRLER .................................................................................................................................................. 44</div> <div style="text-align: left;">ŞİMDİKİ ZAMAN ....................................................................................................................................... 44</div> <div style="text-align: left;">SAAT KAÇ? ................................................................................................................................................. 59</div> <div style="text-align: left;">İLGİ ZAMİRİ (-ki) ........................................................................................................................................ 64</div> <div style="text-align: left;">DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ ..................................................................................................................... 66</div> <div style="text-align: left;">-den, -dan, -ten, -tan beri ........................................................................................................................ 67</div> <div style="text-align: left;">KARŞILAŞTIRMALAR............................................................................................................................... 68</div> <div style="text-align: left;">-den daha ............................................................................................................................................... 68</div> <div style="text-align: left;">İLE ............................................................................................................................................................... 69</div> <div style="text-align: left;">-makta, -mekte ..................................................................................................................................... 77</div> <div style="text-align: left;">ORTA HECE SESLİSİNİN DÜŞMESİ ....................................................................................................... 78</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 4</div> <div style="text-align: left;">-di'li GEÇMİŞ ZAMAN ............................................................................................................................... 79</div> <div style="text-align: left;">İMEK FİİLİNİN -di'li GEÇMİŞ ZAMANI .................................................................................................. 92</div> <div style="text-align: left;">-miş'li GEÇMİŞ ZAMAN .......................................................................................................................... 100</div> <div style="text-align: left;">İMEK FİİLİNİN -miş'li GEÇMİŞ ZAMANI ............................................................................................. 101</div> <div style="text-align: left;">-ce (-ca, -çe, -ça) eki ........................................................................................................................... 108</div> <div style="text-align: left;">BAĞLAÇLAR ........................................................................................................................................... 110</div> <div style="text-align: left;">hem ….. hem (de) ............................................................................................................................... 110</div> <div style="text-align: left;">ne ….. ne ............................................................................................................................................ 111</div> <div style="text-align: left;">ya ... ya (ya da) ................................................................................................................................... 112</div> <div style="text-align: left;">de ….. de …. ....................................................................................................................................... 113</div> <div style="text-align: left;">-e kadar ............................................................................................................................................... 114</div> <div style="text-align: left;">GİBİ .......................................................................................................................................................... 115</div> <div style="text-align: left;">ki ........................................................................................................................................................ 116</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 5</div> <div style="text-align: left;">GELECEK ZAMAN .................................................................................................................................. 120</div> <div style="text-align: left;">-lık (-lik, -luk, -lük) eki ...................................................................................................................... 134</div> <div style="text-align: left;">HİÇ ............................................................................................................................................................. 135</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 6</div> <div style="text-align: left;">GENİŞ ZAMAN ........................................................................................................................................ 136</div> <div style="text-align: left;">-cık (-cik, -cuk, -cük) Eki .................................................................................................................... 152</div> <div style="text-align: left;">BAĞ-FİİLLER I ......................................................................................................................................... 154</div> <div style="text-align: left;">-(y)-ıp -ip, -up, -üp .............................................................................................................................. 154</div> <div style="text-align: left;">-(y)arak, -erek ..................................................................................................................................... 157</div> <div style="text-align: left;">-(y)a ... -a / -e … -e ............................................................................................................................. 157</div> <div style="text-align: left;">-dikten sonra /-tikten sonra ................................................................................................................. 159</div> <div style="text-align: left;">-madan, -meden .................................................................................................................................. 161</div> <div style="text-align: left;">-madan, -meden önce .......................................................................................................................... 163</div> <div style="text-align: left;">-durmadan / -durmaksızın ................................................................................................................. 164</div> <div style="text-align: left;">-mak /-mek için ................................................................................................................................... 165</div> <div style="text-align: left;">-dığı / -diği için ................................................................................................................................... 166</div> <div style="text-align: left;">-acağı /-eceği için ................................................................................................................................ 167</div> <div style="text-align: left;">-casına, -cesine / -ecek gibi ................................................................................................................. 168</div> <div style="text-align: left;">Yüzünden ............................................................................................................................................ 169</div> <div style="text-align: left;">Sayende ............................................................................................................................................... 169</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 7</div> <div style="text-align: left;">EMİR KİPİ ................................................................................................................................................ 170</div> <div style="text-align: left;">Sakın! ......................................................................................................................................................... 174</div> <div style="text-align: left;">İSTEK KİPİ ................................................................................................................................................ 175</div> <div style="text-align: left;">GEREKLİLİK KİPİ ................................................................................................................................... 180</div> <div style="text-align: left;">-mak, -mek zorunda ............................................................................................................................... 182</div> <div style="text-align: left;">GEREKLİLİK KİPİNİN HİKÂYESİ ......................................................................................................... 184</div> <div style="text-align: left;">DİLEK-ŞART KİPİ .................................................................................................................................... 185</div> <div style="text-align: left;">İMEK FİİLİ'NİN ŞARTI ............................................................................................................................ 186</div> <div style="text-align: left;">KEŞKE ...................................................................................................................................................... 187</div> <div style="text-align: left;">GENİŞ ZAMANIN ŞARTI ........................................................................................................................ 188</div> <div style="text-align: left;">ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI .................................................................................................................... 189</div> <div style="text-align: left;">GELECEK ZAMANIN ŞARTI ................................................................................................................. 190</div> <div style="text-align: left;">-miş'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ......................................................................................................... 191</div> <div style="text-align: left;">-di'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ............................................................................................................ 193</div> <div style="text-align: left;">DİLEK ŞART'IN HİKÂYESİ .................................................................................................................... 194</div> <div style="text-align: left;">PEKİŞTİRME SIFATLARI ....................................................................................................................... 196</div> <div style="text-align: left;">ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI .............................................................................................................. 197</div> <div style="text-align: left;">KÜÇÜLTME SIFATLARI ........................................................................................................................ 197</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 8</div> <div style="text-align: left;">BİRLEŞİK FİİLLER .................................................................................................................................. 198</div> <div style="text-align: left;">YETERLİK FİİLİ ....................................................................................................................................... 198</div> <div style="text-align: left;">YETERLİK GENİŞ ZAMAN .................................................................................................................... 198</div> <div style="text-align: left;">YETERLİK ŞİMDİKİ ZAMAN ................................................................................................................ 201</div> <div style="text-align: left;">YETERLİK GELECEK ZAMAN .............................................................................................................. 202</div> <div style="text-align: left;">YETERLİK GEÇMİŞ ZAMAN ................................................................................................................. 204</div> <div style="text-align: left;">SÜRERLİK FİİLLERİ ............................................................................................................................... 208</div> <div style="text-align: left;">TEZLİK FİİLİ ............................................................................................................................................ 210</div> <div style="text-align: left;">YARDIMCI FİİLLER ................................................................................................................................ 213</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 9</div> <div style="text-align: left;">FİİLİMSİLER ............................................................................................................................................ 215</div> <div style="text-align: left;">MASTARLAR (İSİM-FİİLLER) ............................................................................................................... 215</div> <div style="text-align: left;">ORTAÇLAR (SIFAT-FİİLLER)................................................................................................................ 222</div> <div style="text-align: left;">-acak, -ecek............................................................................................................................................ 225</div> <div style="text-align: left;">-dik, dık ................................................................................................................................................ 226</div> <div style="text-align: left;">-mış, -miş ............................................................................................................................................... 230</div> <div style="text-align: left;">-r, -ir, -ar ve –maz, -mez ....................................................................................................................... 231</div> <div style="text-align: left;">BAĞ – FİİLLER II ..................................................................................................................................... 234</div> <div style="text-align: left;">-ince, -diği zaman, -diğinde ................................................................................................................ 234</div> <div style="text-align: left;">-ken (iken) ........................................................................................................................................... 237</div> <div style="text-align: left;">-ir, -ar ... -mez, -maz ........................................................................................................................... 241</div> <div style="text-align: left;">-dıkça … -dukça .................................................................................................................................. 243</div> <div style="text-align: left;">-eli, -alı &gt; -dığından beri ..................................................................................................................... 246</div> <div style="text-align: left;">-a, -e rağmen ...................................................................................................................................... 248</div> <div style="text-align: left;">-(y)ecekken, ....................................................................................................................................... 250</div> <div style="text-align: left;">-maktansa &gt; -acağına ......................................................................................................................... 250</div> <div style="text-align: left;">-maktan, -mekten ................................................................................................................................ 252</div> <div style="text-align: left;">diye ..................................................................................................................................................... 253</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 10</div> <div style="text-align: left;">FİİL ÇATILARI ......................................................................................................................................... 254</div> <div style="text-align: left;">ETTİRGEN FİİLLER ................................................................................................................................ 254</div> <div style="text-align: left;">EDİLGEN FİİLLER ................................................................................................................................... 270</div> <div style="text-align: left;">İŞTEŞ FİİLLER ......................................................................................................................................... 275</div> <div style="text-align: left;">DÖNÜŞLÜ FİİLLER ................................................................................................................................. 277</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 11</div> <div style="text-align: left;">BİLEŞİK ZAMANLAR ............................................................................................................................ 280</div> <div style="text-align: left;">ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ ............................................................................................................. 280</div> <div style="text-align: left;">GENİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ ................................................................................................................ 282</div> <div style="text-align: left;">GELECEK ZAMANIN HİKÂYESİ .......................................................................................................... 285</div> <div style="text-align: left;">ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ ............................................................................................................. 286</div> <div style="text-align: left;">GELECEK ZAMANIN RİVAYETİ .......................................................................................................... 288</div> <div style="text-align: left;">GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ................................................................................................................. 289</div> <div style="text-align: left;">ÖĞRENİLEN GEÇMİŞİN HİKÂYESİ ..................................................................................................... 292</div> <div style="text-align: left;">DOLAYLI-DOLAYSIZ CÜMLELER ...................................................................................................... 295</div> <div style="text-align: left;">Düz İfadeler .......................................................................................................................................... 295</div> <div style="text-align: left;">Emir ve İstek Cümleleri ........................................................................................................................ 301</div> <div style="text-align: left;">Soru Cümleleri ...................................................................................................................................... 304</div> <div style="text-align: left;">ÜNİTE 12</div> <div style="text-align: left;">FİİLDEN İSİM YAPAN İŞLEK EKLER .................................................................................................. 310</div> <div style="text-align: left;">EŞ SESLİ -SESTEŞ KELİMELER (ÇOK ANLAMLILIK) ...................................................................... 318</div> <div style="text-align: left;">Ancak .................................................................................................................................................... 333</div> <div style="text-align: left;">Mademki, Madem ................................................................................................................................. 334</div> <div style="text-align: left;">Yalnız .................................................................................................................................................... 335</div> <div style="text-align: left;">EŞANLAMLI KELİMELER (SYNONYMOUS WORDS) ..................................................................... 336</div> <div style="text-align: left;">Özne / Yüklem İlişkisi ........................................................................................................................ 337</div> <div style="text-align: left;">DÜZELTME İŞARETİ (^) ......................................................................................................................... 338</div> <div style="text-align: left;">BİRLEŞİK KELİMELERİN (SÖZCÜKLERİN) YAZILIŞI ..................................................................... 339</div> <div style="text-align: left;">BAZI DEYİMLER ..................................................................................................................................... 341</div> <div style="text-align: left;">TÜRK ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER ............................................................................................... 345</div> <div style="text-align: left;">NOKTALAMA İŞARETLERİ .................................................................................................................. 357</div> <div style="text-align: left;">ÇOK KULLANILAN FİİLLER ................................................................................................................. 358</div> <div style="text-align: left;">SÖZLÜK .................................................................................................................................................... 360</div> <div style="text-align: left;">KAYNAKÇA ............................................................................................................................................. 401</div> <div style="text-align: left;"> </div> <div style="text-align: left;"><br /> </div> </div>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ
   Öğrencilerimize sunulan "TÜRKÇE ÖĞRENELİM" kitabının 4. Baskısı 1979-2005 yıllarında İstanbul Üniversitesi, 2006-2017'de Galatasaray Üniversitesi'nde verdiğim ve halen de vermekte olduğum derslerin birikimi ve deneyimi ile hazırlanmıştır. Bu kitap, Türk Dilini yurdumuzda ve yurt dışında doğru ve kurallarına uygun olarak öğretmek amacıyla yazılmıştır. Farklı ülkelerden yurdumuza gelen yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları en belirgin güçlükler (yapım-çekim işlevli ekler, bileşik cümlelerin kuruluşu ve vurgulama, tonlama) dikkate alınarak kitabın planı ve dokusu oluşturulmuştur.
   Eklemeli bir dil olan Türkçedeki yapım ve çekim ekleri öğrenciye açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Kitapta her düzeydeki öğrencinin anlayabileceği bir dil ve anlatım bütünlüğü vardır. Türkçenin gramer kuralları örnekler, alıştırmalar, diyaloglar ve okuma parçaları içinde öğrencilere verilmiştir.
   Türkçe öğretiminde Türk Dilinin özellikleri göz önüne alınarak kolaydan zora, basitten bileşiğe doğru ilerleyen öğrenim için en uygun metot seçilmiştir. Her yeni konu kendinden öncekiyle bağlantılı olarak düzenlenmiştir. Böylece Türkçe derslerinin daha iyi anlaşılması sağlanmıştır.
   Kitap öğrencilerden gelen isteğe uygun olarak tek bir cilt halinde hazırlanmıştır. Böylece her sınıf ve düzeydeki öğrencinin ihtiyaç duyduğu konu ve bilgiyi bir bütün içinde bulması sağlanmıştır. Türkçenin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde bu kitabın rehber olacağını umuyorum.
   Kitabın 4.basıma hazırlanışında kızım Av. Gökçe Karaman'a, kitabın basılmasında gösterdiği kolaylık, anlayış ve büyük itinadan dolayı Filiz Kitabevi'ne, Sayın Oğuzhan Oruç'a teşekkürlerimi burada ifade etmek isterim.
   İstanbul Ekim-2017 Dr. Nihal Nomer KARAMAN
   Galatasaray Üniversitesi
    
   ÖNSÖZ .......................................................................................................................................... III
   ÖNSÖZ (3. BASKI) ....................................................................................................................... IV
   İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ........................................................................................................ V
   İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ ...................................................................................................... VI
   SUNUŞ (1. BASKI) ..................................................................................................................... VII
   ÜNİTE 1
   TÜRK ALFABESİ .......................................................................................................................................... 1
   NASILSINIZ? ................................................................................................................................................ 2
   ADINIZ NE? ................................................................................................................................................... 3
   İYELİK EKLERİ ............................................................................................................................................ 3
   VÜCUDUMUZ ............................................................................................................................................... 7
   ÇOĞUL EKLERİ ........................................................................................................................................... 8
   İŞARET ZAMİRLERİ .................................................................................................................................. 10
   ÜNİTE 2
   BULUNMA HALİ ........................................................................................................................................ 14
   KİMDE ? ....................................................................................................................................................... 15
   NEREDE ? .................................................................................................................................................... 16
   SORU EKLERİ ............................................................................................................................................ 17
   ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER .................................................................................................... 20
   KAÇ? ............................................................................................................................................................ 20
   SAYILAR ..................................................................................................................................................... 22
   SIRA SAYI SIFATLARI ............................................................................................................................. 23
   -ci Eki .................................................................................................................................................... 24
   BELİRTİLİ İSİM TAMLAMALARI ............................................................................................................ 25
   BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMALARI ......................................................................................................... 27
   YER EDATLARI .......................................................................................................................................... 30
   -lı, -li, -lu, -lü....................................................................................................................................... 33
   -sız, -siz, -suz, -süz .............................................................................................................................. 33
   ÜNİTE 3
   İSİM CÜMLELERİ (İMEK FİİL)................................................................................................................. 35
   NERELİSİNİZ ? ............................................................................................................................................ 39
   HÂL (DURUM) EKLERİ ............................................................................................................................. 43
   ZAMİRLER .................................................................................................................................................. 44
   ŞİMDİKİ ZAMAN ....................................................................................................................................... 44
   SAAT KAÇ? ................................................................................................................................................. 59
   İLGİ ZAMİRİ (-ki) ........................................................................................................................................ 64
   DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ ..................................................................................................................... 66
   -den, -dan, -ten, -tan beri ........................................................................................................................ 67
   KARŞILAŞTIRMALAR............................................................................................................................... 68
   -den daha ............................................................................................................................................... 68
   İLE ............................................................................................................................................................... 69
   -makta, -mekte ..................................................................................................................................... 77
   ORTA HECE SESLİSİNİN DÜŞMESİ ....................................................................................................... 78
   ÜNİTE 4
   -di'li GEÇMİŞ ZAMAN ............................................................................................................................... 79
   İMEK FİİLİNİN -di'li GEÇMİŞ ZAMANI .................................................................................................. 92
   -miş'li GEÇMİŞ ZAMAN .......................................................................................................................... 100
   İMEK FİİLİNİN -miş'li GEÇMİŞ ZAMANI ............................................................................................. 101
   -ce (-ca, -çe, -ça) eki ........................................................................................................................... 108
   BAĞLAÇLAR ........................................................................................................................................... 110
   hem ….. hem (de) ............................................................................................................................... 110
   ne ….. ne ............................................................................................................................................ 111
   ya ... ya (ya da) ................................................................................................................................... 112
   de ….. de …. ....................................................................................................................................... 113
   -e kadar ............................................................................................................................................... 114
   GİBİ .......................................................................................................................................................... 115
   ki ........................................................................................................................................................ 116
   ÜNİTE 5
   GELECEK ZAMAN .................................................................................................................................. 120
   -lık (-lik, -luk, -lük) eki ...................................................................................................................... 134
   HİÇ ............................................................................................................................................................. 135
   ÜNİTE 6
   GENİŞ ZAMAN ........................................................................................................................................ 136
   -cık (-cik, -cuk, -cük) Eki .................................................................................................................... 152
   BAĞ-FİİLLER I ......................................................................................................................................... 154
   -(y)-ıp -ip, -up, -üp .............................................................................................................................. 154
   -(y)arak, -erek ..................................................................................................................................... 157
   -(y)a ... -a / -e … -e ............................................................................................................................. 157
   -dikten sonra /-tikten sonra ................................................................................................................. 159
   -madan, -meden .................................................................................................................................. 161
   -madan, -meden önce .......................................................................................................................... 163
   -durmadan / -durmaksızın ................................................................................................................. 164
   -mak /-mek için ................................................................................................................................... 165
   -dığı / -diği için ................................................................................................................................... 166
   -acağı /-eceği için ................................................................................................................................ 167
   -casına, -cesine / -ecek gibi ................................................................................................................. 168
   Yüzünden ............................................................................................................................................ 169
   Sayende ............................................................................................................................................... 169
   ÜNİTE 7
   EMİR KİPİ ................................................................................................................................................ 170
   Sakın! ......................................................................................................................................................... 174
   İSTEK KİPİ ................................................................................................................................................ 175
   GEREKLİLİK KİPİ ................................................................................................................................... 180
   -mak, -mek zorunda ............................................................................................................................... 182
   GEREKLİLİK KİPİNİN HİKÂYESİ ......................................................................................................... 184
   DİLEK-ŞART KİPİ .................................................................................................................................... 185
   İMEK FİİLİ'NİN ŞARTI ............................................................................................................................ 186
   KEŞKE ...................................................................................................................................................... 187
   GENİŞ ZAMANIN ŞARTI ........................................................................................................................ 188
   ŞİMDİKİ ZAMANIN ŞARTI .................................................................................................................... 189
   GELECEK ZAMANIN ŞARTI ................................................................................................................. 190
   -miş'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ......................................................................................................... 191
   -di'li GEÇMİŞ ZAMANIN ŞARTI ............................................................................................................ 193
   DİLEK ŞART'IN HİKÂYESİ .................................................................................................................... 194
   PEKİŞTİRME SIFATLARI ....................................................................................................................... 196
   ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI .............................................................................................................. 197
   KÜÇÜLTME SIFATLARI ........................................................................................................................ 197
   ÜNİTE 8
   BİRLEŞİK FİİLLER .................................................................................................................................. 198
   YETERLİK FİİLİ ....................................................................................................................................... 198
   YETERLİK GENİŞ ZAMAN .................................................................................................................... 198
   YETERLİK ŞİMDİKİ ZAMAN ................................................................................................................ 201
   YETERLİK GELECEK ZAMAN .............................................................................................................. 202
   YETERLİK GEÇMİŞ ZAMAN ................................................................................................................. 204
   SÜRERLİK FİİLLERİ ............................................................................................................................... 208
   TEZLİK FİİLİ ............................................................................................................................................ 210
   YARDIMCI FİİLLER ................................................................................................................................ 213
   ÜNİTE 9
   FİİLİMSİLER ............................................................................................................................................ 215
   MASTARLAR (İSİM-FİİLLER) ............................................................................................................... 215
   ORTAÇLAR (SIFAT-FİİLLER)................................................................................................................ 222
   -acak, -ecek............................................................................................................................................ 225
   -dik, dık ................................................................................................................................................ 226
   -mış, -miş ............................................................................................................................................... 230
   -r, -ir, -ar ve –maz, -mez ....................................................................................................................... 231
   BAĞ – FİİLLER II ..................................................................................................................................... 234
   -ince, -diği zaman, -diğinde ................................................................................................................ 234
   -ken (iken) ........................................................................................................................................... 237
   -ir, -ar ... -mez, -maz ........................................................................................................................... 241
   -dıkça … -dukça .................................................................................................................................. 243
   -eli, -alı > -dığından beri ..................................................................................................................... 246
   -a, -e rağmen ...................................................................................................................................... 248
   -(y)ecekken, ....................................................................................................................................... 250
   -maktansa > -acağına ......................................................................................................................... 250
   -maktan, -mekten ................................................................................................................................ 252
   diye ..................................................................................................................................................... 253
   ÜNİTE 10
   FİİL ÇATILARI ......................................................................................................................................... 254
   ETTİRGEN FİİLLER ................................................................................................................................ 254
   EDİLGEN FİİLLER ................................................................................................................................... 270
   İŞTEŞ FİİLLER ......................................................................................................................................... 275
   DÖNÜŞLÜ FİİLLER ................................................................................................................................. 277
   ÜNİTE 11
   BİLEŞİK ZAMANLAR ............................................................................................................................ 280
   ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ ............................................................................................................. 280
   GENİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ ................................................................................................................ 282
   GELECEK ZAMANIN HİKÂYESİ .......................................................................................................... 285
   ŞİMDİKİ ZAMANIN RİVAYETİ ............................................................................................................. 286
   GELECEK ZAMANIN RİVAYETİ .......................................................................................................... 288
   GENİŞ ZAMANIN RİVAYETİ................................................................................................................. 289
   ÖĞRENİLEN GEÇMİŞİN HİKÂYESİ ..................................................................................................... 292
   DOLAYLI-DOLAYSIZ CÜMLELER ...................................................................................................... 295
   Düz İfadeler .......................................................................................................................................... 295
   Emir ve İstek Cümleleri ........................................................................................................................ 301
   Soru Cümleleri ...................................................................................................................................... 304
   ÜNİTE 12
   FİİLDEN İSİM YAPAN İŞLEK EKLER .................................................................................................. 310
   EŞ SESLİ -SESTEŞ KELİMELER (ÇOK ANLAMLILIK) ...................................................................... 318
   Ancak .................................................................................................................................................... 333
   Mademki, Madem ................................................................................................................................. 334
   Yalnız .................................................................................................................................................... 335
   EŞANLAMLI KELİMELER (SYNONYMOUS WORDS) ..................................................................... 336
   Özne / Yüklem İlişkisi ........................................................................................................................ 337
   DÜZELTME İŞARETİ (^) ......................................................................................................................... 338
   BİRLEŞİK KELİMELERİN (SÖZCÜKLERİN) YAZILIŞI ..................................................................... 339
   BAZI DEYİMLER ..................................................................................................................................... 341
   TÜRK ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER ............................................................................................... 345
   NOKTALAMA İŞARETLERİ .................................................................................................................. 357
   ÇOK KULLANILAN FİİLLER ................................................................................................................. 358
   SÖZLÜK .................................................................................................................................................... 360
   KAYNAKÇA ............................................................................................................................................. 401
    

   Stok Kodu
   :
   9789753684767
   Boyut
   :
   21X29
   Sayfa Sayısı
   :
   406
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Ocak 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe-İngilizce
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat