Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması Prof. Dr. Halil AKKANAT

Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması
Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması
Filiz Kitabevi
38.00
<p align="center"><span style="font-weight: bold;">İÇİNDEKİLER</span></p> <p> </p> <p align="center"><span style="font-weight: bold;">§ 1. GİRİŞ</span></p> <p>I. İyiniyetin Korunması................................................................................................ 1</p> <p>II. İyiniyetin Korunması Fikrinin Doğumu ve Bugüne Kadar Geçirdiği Aşamalar 2</p> <p>III. İyiniyetin Korunmasının Gerekçeleri................................................................ 8</p> <p>IV. İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı Arasındaki İlişki.............................................. 10</p> <p>V. İyiniyetin Korunması ve Hukukî Görünüşe Güven Arasındaki İlişki..... 13</p> <p align="center"><span style="font-weight: bold;">§ 2. İYİNİYET KAVRAMI</span></p> <p>I. Genel Olarak................................................................................................................ 15</p> <p>1. Terim Sorunu........................................................................................................ 15</p> <p>2. MK m. 3 Hükmünün İçeriği.............................................................................. 17</p> <p>3. MK m. 3 Hükmünün Kaynağı......................................................................... 21</p> <p>a) Genel Olarak.................................................................................................... 21</p> <p>b) Hareket Noktası: <span style="font-style: italic;">Bona Fides......................................................................... 22</span></p> <p>c) İnanmak, Güvenmek, Dürüstlük Kuralı.................................................. 24</p> <p>4. Mukayeseli Hukuk Bakımından Durum...................................................... 28</p> <p>II. İyiniyet Kavramı....................................................................................................... 30</p> <p>1. Genel Olarak.......................................................................................................... 30</p> <p>2. Doktrinde Yapılan Tanımlar............................................................................ 31</p> <p>3. Tanım Denemesi.................................................................................................. 33</p> <p>4. Hukukî Eksiklik.................................................................................................... 43</p> <p>5. İyiniyet mi Kötüniyet mi?.................................................................................. 46</p> <p>a) İyiniyetli Kabul Edilmenin Sebepleri........................................................ 47</p> <p>b) Kötüniyet........................................................................................................... 49</p> <p align="center"><span style="font-weight: bold;">§ 3. İYİNİYETİN ISPATINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER</span></p> <p>I. Genel Olarak İspat Yükü......................................................................................... 51</p> <p>II. İyiniyetin Asıl Kabul Edilmesi............................................................................. 54</p> <p>1. MK m. 3/I Hükmünün Temel Mantığı........................................................... 55</p> <p>2. İyiniyet Karinesinin Yapısı............................................................................... 58</p> <p>3. İyiniyet Karinesinin İşleyişi.............................................................................. 60</p> <p align="center"><span style="font-weight: bold;">§ 4. İYİNİYET KARİNESİNDEN YARARLANMA HAKKININ BULUNMAMASI</span></p> <p>I. Genel Olarak................................................................................................................ 63</p> <p>1. MK m. 3/II Hükmünün İçeriği.......................................................................... 64</p> <p>2. Hükmün Amacı................................................................................................... 66</p> <p>3. Hükmün Uygulama Alanı................................................................................ 68</p> <p>II. Durumun Özelliklerine Nazaran Gösterilmesi Gereken Özenin</p> <p>Derecesi...................................................................................................................... 70</p> <p>1. Genel Olarak.......................................................................................................... 70</p> <p>2. Kavram.................................................................................................................... 75</p> <p>3. Özenli Davranması Gereken Kişi................................................................... 79</p> <p>4. İspat Meselesi........................................................................................................ 79</p> <p>5. Genel Olarak Hâkimin Takdiri Meselesi...................................................... 81</p> <p>6. Hâkimin Takdir Yetkisine Dair Özel Kurallar............................................ 86</p> <p><span lang="DE">a) Gösterilmesi Gereken Dikkat ve Özenin Derecesi................................ 86</span></p> <p><span lang="DE">b) Gösterilmesi Gereken Dikkat ve Özenin Konusu................................. 88</span></p> <p><span lang="DE">7. Resmî Sicil ve Kayıtların İyiniyetin Korunması Bakımından</span></p> <p><span lang="DE">Anlamı....................................................................................................................... 89</span></p> <p><span lang="DE">a) Genel Olarak............................................................................................... 89</span></p> <p><span lang="DE">b) Tapu Sicili ve İyiniyet............................................................................... 91</span></p> <p>c) Ticaret Sicili ve İyiniyet......................................................................... 102</p> <p>d) Diğer Siciller ve İyiniyet........................................................................ 106</p> <p>e) Sonuç ve Değerlendirme....................................................................... 108</p> <p align="center"><span style="font-weight: bold;">§ 5. KORUNACAK KİŞİDE ARANAN ÖZELLİKLER: <br /> İYİNİYET VE KÖTÜNİYETİN İSNADI MESELESİ</span></p> <p>I. Korunacak Kişide Aranan Özellikler................................................................ 111</p> <p>II. İyiniyet veya Kötüniyetin İsnadı Meselesi..................................................... 116</p> <p>1. Temsil Yetkisi Olmaksızın Hizmet Sözleşmesi İle Çalıştırılan</p> <p>Kişilerin Kötüniyetinin Etkisi........................................................................ 116</p> <p>2. Yardımcı Şahısların Kötüniyetinin Etkisi................................................. 117</p> <p>a) İş sahibinin hukukî işlem iradesinin oluşmasında herhangi bir etkisi olmayan yardımcı kişilerin kötüniyetinin etkisi........................................................................................................................ 118</p> <p>b) İş sahibinin hukukî işlem iradesinin oluşmasında etkili olan yardımcı kişilerin kötüniyetinin etkisi 122</p> <p>aa) Sözleşmenin yapılması imkânını hazırlamakla görevlendirilmiş olan tellalın kötüniyetinin etkisi 123</p> <p>bb) Sözleşmenin kurulmasında aracılık görevi üstlenmiş olan tellalın kötüniyetinin etkisi 123</p> <p>3. Doğrudan Temsilde Temsilci veya Temsil Edilenin, İyiniyet veya Kötüniyetinin Etkisi 126</p> <p>a) Genel Olarak............................................................................................... 126</p> <p>b) Doğrudan Temsilde <span style="font-style: italic;">Temsilcinin</span>İyiniyet veya Kötüniyetinin</p> <p>Etkisi............................................................................................................. 128</p> <p>aa) Genel Olarak...................................................................................... 128</p> <p>bb) Yasal Temsil Bakımından Durum.............................................. 129</p> <p>cc) İradi Temsil Bakımından Durum................................................ 129</p> <p><span lang="FI">aaa) Temsilcinin "<span style="font-style: italic;">genel temsil yetkisi</span>”ne sahip olması</span></p> <p><span lang="FI">ihtimali...................................................................................... 130</span></p> <p><span lang="FI">bbb) Temsilcinin "<span style="font-style: italic;">özel temsil yetkisi</span>”ne sahip olması</span></p> <p><span lang="FI">ihtimali...................................................................................... 130</span></p> <p><span lang="FI">dd) Sonuç...................................................................................................... 131</span></p> <p><span lang="FI">ee) Doğrudan Temsilde Kötüniyetli Temsilci İle İşlem Yapan</span></p> <p><span lang="FI">Kişinin Durumu................................................................................... 132</span></p> <p><span lang="FI">c) Doğrudan Temsilde <span style="font-style: italic;">Temsil Edilenin</span> İyiniyet veya Kötüniyetinin</span></p> <p><span lang="FI">Etkisi..................................................................................................................... 134</span></p> <p><span lang="FI">aa) Genel Olarak......................................................................................... 134</span></p> <p><span lang="FI">bb) İradi Temsil Bakımından Durum................................................... 135</span></p> <p><span lang="FI">aaa) Temsilcinin Özel Temsil Yetkisine Sahip Olması</span></p> <p><span lang="FI">İhtimali....................................................................................... 135</span></p> <p><span lang="EN-US">bbb) Temsilcinin Genel Temsil Yetkisine Sahip Olması İhtimali 136</span></p> <p><span lang="EN-US">cc) Yasal Temsilde, Temsil Edilenin Kötüniyetinin Anlamı ve</span></p> <p><span lang="EN-US">Etkisi......................................................................................................... 139</span></p> <p><span lang="EN-US">4. Birden Fazla Temsilcinin Veya Temsil Edilenin</span></p> <p><span lang="EN-US">Bulunduğu Durumlarda, Temsilcilerden Veya Temsil</span></p> <p><span lang="EN-US">Edilenlerden Sadece Birisinin Kötüniyetinin Etkisi................................... 142</span></p> <p><span lang="EN-US">a) Genel olarak....................................................................................................... 142</span></p> <p> </p> <p><span lang="EN-US">b) Birden fazla temsilcinin bulunduğu durumlarda (müteselsil temsil</span></p> <p><span lang="EN-US">ve birlikte temsil), bunlardan sadece birisinin kötüniyetinin etkisi.. 142</span></p> <p><span lang="EN-US">c) Birlikte iktisapta bulunması veya temsil edilmesi söz konusu olan kişilerden birisinin kötüniyetinin etkisi 146</span></p> <p><span lang="EN-US">aa) Birlikte hak iktisap eden kişilerin iyiniyet korumasından yararlanmalarının koşulları 146</span></p> <p><span lang="EN-US">aaa) Paylı (Müşterek) Mülkiyet Bakımından</span></p> <p><span lang="EN-US">Durum.............................................................................................. 147</span></p> <p><span lang="EN-US">bbb) Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyeti Bakımından Durum 150</span></p> <p><span lang="EN-US">bb) Birlikte temsil edilen kişilerden sadece birisinin kötüniyetinin etkisi 151</span></p> <p><span lang="EN-US">5. Alt temsilde asıl temsil edilenin veya asıl temsilcinin yahut alt</span></p> <p><span lang="EN-US">temsilcinin kötüniyetinin etkisi......................................................................... 154</span></p> <p><span lang="EN-US">a) Genel olarak....................................................................................................... 154</span></p> <p><span lang="EN-US">b) Alt temsilcinin kötüniyetinin etkisi............................................................ 156</span></p> <p><span lang="EN-US">c) Asıl temsil yetkisi veren kişinin (temsil edilenin) kötüniyetinin</span></p> <p><span lang="EN-US">etkisi...................................................................................................................... 157</span></p> <p><span lang="EN-US">d) Asıl temsilcinin kötüniyetinin etkisi.......................................................... 158</span></p> <p><span lang="EN-US">6. Dolaylı temsilde temsilci veya temsil edilenin kötüniyetinin etkisi...... 159</span></p> <p><span lang="EN-US">7. Tüzel kişinin iyiniyete ilişkin korumadan yararlanmasındaki</span></p> <p><span lang="FI">özellikler................................................................................................................... 160</span></p> <p>a) Genel Olarak................................................................................................... 160</p> <p>b) Organı Oluşturan Kişilerin Bilinç Durumunun Tüzel Kişiye</p> <p>İsnat Edilmesi................................................................................................. 162</p> <p>c) Tüzel kişiliği bulunmayan şahıs toplulukları (Miras topluluğu,</p> <p>adi şirket).......................................................................................................... 165</p> <p align="center"><span style="font-weight: bold;">§ 6. İYİNİYETİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER</span></p> <p>I. İyiniyetin Korunması............................................................................................. 167</p> <p>1. Korumanın İçeriği............................................................................................. 167</p> <p>a) Hukuki Eksikliğin Olumsuz Sonuçlarının Bütünüyle Bertaraf Edilmesi (Tam Koruma) 168</p> <p>b) Hukuki Eksikliğin (Olumsuz) Sonuçlarının Hafifletilmesi (Kısmi Koruma) 171</p> <p>2. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri............................................................. 173</p> <p>a) Genel Olarak................................................................................................. 173</p> <p>b) Diğer ilgililerin hareket tarzları............................................................... 180</p> <p>c) Kamu yararı (Hukukî İşlem güvenliği)................................................. 181</p> <p>II. İyiniyetin Korunduğu Durumlar...................................................................... 182</p> <p>1. Genel Olarak....................................................................................................... 182</p> <p>2. İyiniyetin Korunduğu Durumların Yorum ve Kıyas Yoluyla Genişletilmesi İmkânı Var mıdır? 185</p> <p>a) Yorum............................................................................................................. 185</p> <p>aa) Birinci Örnek: TTK m. 599 hükmüne ilişkin değerlendirme... 186</p> <p>bb) İkinci örnek: Yasal temsil ilişkisinde iyiniyet korunur mu?... 191</p> <p>b) Kıyas................................................................................................................ 193</p> <p>3. Genel Sınırlandırma........................................................................................ 195</p> <p>4. Somut Sınırlar.................................................................................................... 196</p> <p><span lang="DE">III. İyi Niyetin Korunmasında Dikkate Alınan Zaman.................................. 198</span></p> <p><span lang="DE">1. Genel Olarak..................................................................................................... 198</span></p> <p><span lang="DE">2. Kötüniyetin İyiniyete Dönüşmesi............................................................... 203</span></p> <p><span lang="DE">IV. Şekil Eksikliği ve İyiniyet İlişkisi..................................................................... 206</span></p> <p><span lang="DE">Kaynakça...................................................................................................................... 209</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

    

   § 1. GİRİŞ

   I. İyiniyetin Korunması................................................................................................ 1

   II. İyiniyetin Korunması Fikrinin Doğumu ve Bugüne Kadar Geçirdiği Aşamalar 2

   III. İyiniyetin Korunmasının Gerekçeleri................................................................ 8

   IV. İyiniyet ve Dürüstlük Kuralı Arasındaki İlişki.............................................. 10

   V. İyiniyetin Korunması ve Hukukî Görünüşe Güven Arasındaki İlişki..... 13

   § 2. İYİNİYET KAVRAMI

   I. Genel Olarak................................................................................................................ 15

   1. Terim Sorunu........................................................................................................ 15

   2. MK m. 3 Hükmünün İçeriği.............................................................................. 17

   3. MK m. 3 Hükmünün Kaynağı......................................................................... 21

   a) Genel Olarak.................................................................................................... 21

   b) Hareket Noktası: Bona Fides......................................................................... 22

   c) İnanmak, Güvenmek, Dürüstlük Kuralı.................................................. 24

   4. Mukayeseli Hukuk Bakımından Durum...................................................... 28

   II. İyiniyet Kavramı....................................................................................................... 30

   1. Genel Olarak.......................................................................................................... 30

   2. Doktrinde Yapılan Tanımlar............................................................................ 31

   3. Tanım Denemesi.................................................................................................. 33

   4. Hukukî Eksiklik.................................................................................................... 43

   5. İyiniyet mi Kötüniyet mi?.................................................................................. 46

   a) İyiniyetli Kabul Edilmenin Sebepleri........................................................ 47

   b) Kötüniyet........................................................................................................... 49

   § 3. İYİNİYETİN ISPATINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER

   I. Genel Olarak İspat Yükü......................................................................................... 51

   II. İyiniyetin Asıl Kabul Edilmesi............................................................................. 54

   1. MK m. 3/I Hükmünün Temel Mantığı........................................................... 55

   2. İyiniyet Karinesinin Yapısı............................................................................... 58

   3. İyiniyet Karinesinin İşleyişi.............................................................................. 60

   § 4. İYİNİYET KARİNESİNDEN YARARLANMA HAKKININ BULUNMAMASI

   I. Genel Olarak................................................................................................................ 63

   1. MK m. 3/II Hükmünün İçeriği.......................................................................... 64

   2. Hükmün Amacı................................................................................................... 66

   3. Hükmün Uygulama Alanı................................................................................ 68

   II. Durumun Özelliklerine Nazaran Gösterilmesi Gereken Özenin

   Derecesi...................................................................................................................... 70

   1. Genel Olarak.......................................................................................................... 70

   2. Kavram.................................................................................................................... 75

   3. Özenli Davranması Gereken Kişi................................................................... 79

   4. İspat Meselesi........................................................................................................ 79

   5. Genel Olarak Hâkimin Takdiri Meselesi...................................................... 81

   6. Hâkimin Takdir Yetkisine Dair Özel Kurallar............................................ 86

   a) Gösterilmesi Gereken Dikkat ve Özenin Derecesi................................ 86

   b) Gösterilmesi Gereken Dikkat ve Özenin Konusu................................. 88

   7. Resmî Sicil ve Kayıtların İyiniyetin Korunması Bakımından

   Anlamı....................................................................................................................... 89

   a) Genel Olarak............................................................................................... 89

   b) Tapu Sicili ve İyiniyet............................................................................... 91

   c) Ticaret Sicili ve İyiniyet......................................................................... 102

   d) Diğer Siciller ve İyiniyet........................................................................ 106

   e) Sonuç ve Değerlendirme....................................................................... 108

   § 5. KORUNACAK KİŞİDE ARANAN ÖZELLİKLER:
   İYİNİYET VE KÖTÜNİYETİN İSNADI MESELESİ

   I. Korunacak Kişide Aranan Özellikler................................................................ 111

   II. İyiniyet veya Kötüniyetin İsnadı Meselesi..................................................... 116

   1. Temsil Yetkisi Olmaksızın Hizmet Sözleşmesi İle Çalıştırılan

   Kişilerin Kötüniyetinin Etkisi........................................................................ 116

   2. Yardımcı Şahısların Kötüniyetinin Etkisi................................................. 117

   a) İş sahibinin hukukî işlem iradesinin oluşmasında herhangi bir etkisi olmayan yardımcı kişilerin kötüniyetinin etkisi........................................................................................................................ 118

   b) İş sahibinin hukukî işlem iradesinin oluşmasında etkili olan yardımcı kişilerin kötüniyetinin etkisi 122

   aa) Sözleşmenin yapılması imkânını hazırlamakla görevlendirilmiş olan tellalın kötüniyetinin etkisi 123

   bb) Sözleşmenin kurulmasında aracılık görevi üstlenmiş olan tellalın kötüniyetinin etkisi 123

   3. Doğrudan Temsilde Temsilci veya Temsil Edilenin, İyiniyet veya Kötüniyetinin Etkisi 126

   a) Genel Olarak............................................................................................... 126

   b) Doğrudan Temsilde Temsilcininİyiniyet veya Kötüniyetinin

   Etkisi............................................................................................................. 128

   aa) Genel Olarak...................................................................................... 128

   bb) Yasal Temsil Bakımından Durum.............................................. 129

   cc) İradi Temsil Bakımından Durum................................................ 129

   aaa) Temsilcinin "genel temsil yetkisi”ne sahip olması

   ihtimali...................................................................................... 130

   bbb) Temsilcinin "özel temsil yetkisi”ne sahip olması

   ihtimali...................................................................................... 130

   dd) Sonuç...................................................................................................... 131

   ee) Doğrudan Temsilde Kötüniyetli Temsilci İle İşlem Yapan

   Kişinin Durumu................................................................................... 132

   c) Doğrudan Temsilde Temsil Edilenin İyiniyet veya Kötüniyetinin

   Etkisi..................................................................................................................... 134

   aa) Genel Olarak......................................................................................... 134

   bb) İradi Temsil Bakımından Durum................................................... 135

   aaa) Temsilcinin Özel Temsil Yetkisine Sahip Olması

   İhtimali....................................................................................... 135

   bbb) Temsilcinin Genel Temsil Yetkisine Sahip Olması İhtimali 136

   cc) Yasal Temsilde, Temsil Edilenin Kötüniyetinin Anlamı ve

   Etkisi......................................................................................................... 139

   4. Birden Fazla Temsilcinin Veya Temsil Edilenin

   Bulunduğu Durumlarda, Temsilcilerden Veya Temsil

   Edilenlerden Sadece Birisinin Kötüniyetinin Etkisi................................... 142

   a) Genel olarak....................................................................................................... 142

    

   b) Birden fazla temsilcinin bulunduğu durumlarda (müteselsil temsil

   ve birlikte temsil), bunlardan sadece birisinin kötüniyetinin etkisi.. 142

   c) Birlikte iktisapta bulunması veya temsil edilmesi söz konusu olan kişilerden birisinin kötüniyetinin etkisi 146

   aa) Birlikte hak iktisap eden kişilerin iyiniyet korumasından yararlanmalarının koşulları 146

   aaa) Paylı (Müşterek) Mülkiyet Bakımından

   Durum.............................................................................................. 147

   bbb) Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyeti Bakımından Durum 150

   bb) Birlikte temsil edilen kişilerden sadece birisinin kötüniyetinin etkisi 151

   5. Alt temsilde asıl temsil edilenin veya asıl temsilcinin yahut alt

   temsilcinin kötüniyetinin etkisi......................................................................... 154

   a) Genel olarak....................................................................................................... 154

   b) Alt temsilcinin kötüniyetinin etkisi............................................................ 156

   c) Asıl temsil yetkisi veren kişinin (temsil edilenin) kötüniyetinin

   etkisi...................................................................................................................... 157

   d) Asıl temsilcinin kötüniyetinin etkisi.......................................................... 158

   6. Dolaylı temsilde temsilci veya temsil edilenin kötüniyetinin etkisi...... 159

   7. Tüzel kişinin iyiniyete ilişkin korumadan yararlanmasındaki

   özellikler................................................................................................................... 160

   a) Genel Olarak................................................................................................... 160

   b) Organı Oluşturan Kişilerin Bilinç Durumunun Tüzel Kişiye

   İsnat Edilmesi................................................................................................. 162

   c) Tüzel kişiliği bulunmayan şahıs toplulukları (Miras topluluğu,

   adi şirket).......................................................................................................... 165

   § 6. İYİNİYETİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖZELLİKLER

   I. İyiniyetin Korunması............................................................................................. 167

   1. Korumanın İçeriği............................................................................................. 167

   a) Hukuki Eksikliğin Olumsuz Sonuçlarının Bütünüyle Bertaraf Edilmesi (Tam Koruma) 168

   b) Hukuki Eksikliğin (Olumsuz) Sonuçlarının Hafifletilmesi (Kısmi Koruma) 171

   2. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri............................................................. 173

   a) Genel Olarak................................................................................................. 173

   b) Diğer ilgililerin hareket tarzları............................................................... 180

   c) Kamu yararı (Hukukî İşlem güvenliği)................................................. 181

   II. İyiniyetin Korunduğu Durumlar...................................................................... 182

   1. Genel Olarak....................................................................................................... 182

   2. İyiniyetin Korunduğu Durumların Yorum ve Kıyas Yoluyla Genişletilmesi İmkânı Var mıdır? 185

   a) Yorum............................................................................................................. 185

   aa) Birinci Örnek: TTK m. 599 hükmüne ilişkin değerlendirme... 186

   bb) İkinci örnek: Yasal temsil ilişkisinde iyiniyet korunur mu?... 191

   b) Kıyas................................................................................................................ 193

   3. Genel Sınırlandırma........................................................................................ 195

   4. Somut Sınırlar.................................................................................................... 196

   III. İyi Niyetin Korunmasında Dikkate Alınan Zaman.................................. 198

   1. Genel Olarak..................................................................................................... 198

   2. Kötüniyetin İyiniyete Dönüşmesi............................................................... 203

   IV. Şekil Eksikliği ve İyiniyet İlişkisi..................................................................... 206

   Kaynakça...................................................................................................................... 209

   Stok Kodu
   :
   AAJ3753683296
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   219
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Haziran 2010
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat