Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. Mahmut Koca

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

Liste Fiyatı : 110,00
İndirimli Fiyat : 104,50
%5 İndirimli
Stokta var
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
Seçkin Yayıncılık
104.50
<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td width="470"> <div align="center"><strong><br />İÇİNDEKİLER</strong></div> <div align="center">İçindekiler</div> <div class="icnok"><span class="icntext">Onüçüncü Basıya Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 5</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Önsöz </span><span class="icnpagenum"> 7</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">Kısaltmalar </span><span class="icnpagenum"> 27</span></div> <div align="center">BİRİNCİ BÖLÜM</div> <div align="center">CEZA HUKUKUNA GİRİŞ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 1. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ </span><span class="icnpagenum"> 29</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU </span><span class="icnpagenum"> 29</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Ceza Hukukunun Bölümleri </span><span class="icnpagenum"> 32</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 34</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Türk Ceza Hukuku Reformu </span><span class="icnpagenum"> 38</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI </span><span class="icnpagenum"> 39</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAMLARI </span><span class="icnpagenum"> 39</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. SUÇLAR VE KABAHATLER </span><span class="icnpagenum"> 42</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 43</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. DOĞRUDAN KAYNAKLAR </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Anayasa </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kanunlar </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 44</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi (TCK m. 5) </span><span class="icnpagenum"> 45</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Uluslararası Sözleşmeler </span><span class="icnpagenum"> 49</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. DOLAYISIYLA KAYNAKLAR </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Yüksek Mahkeme Kararları </span><span class="icnpagenum"> 50</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Doktrin </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 4. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. KUSUR İLKESİ </span><span class="icnpagenum"> 51</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ </span><span class="icnpagenum"> 52</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. İNSANİLİK İLKESİ </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 5. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ </span><span class="icnpagenum"> 53</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. İLKENİN ANLAMI VE SONUÇLARI </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Anlamı </span><span class="icnpagenum"> 55</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 57</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa) </span><span class="icnpagenum"> 58</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Örf ve Âdet Hukukuyla Suç İhdas Etme ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı (Lex a) </span><span class="icnpagenum"> 60</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex stricta) </span><span class="icnpagenum"> 61</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı </span><span class="icnpagenum"> 66</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex praevia) </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması </span><span class="icnpagenum"> 72</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Fiilin İşlendiği Zamanın Kanununa Tabi Olması </span><span class="icnpagenum"> 73</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi </span><span class="icnpagenum"> 77</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 78</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Geçici veya Süreli Kanunların İleriye Yürümesi </span><span class="icnpagenum"> 79</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">f. Suçun İşlendiği Zaman </span><span class="icnpagenum"> 80</span></div> <div align="center">İKİNCİ BÖLÜM</div> <div align="center">SUÇ TEORİSİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 6. SUÇUN YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ (HAKSIZLIK VE KUSUR) </span><span class="icnpagenum"> 83</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 7. SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZLIĞIN ESASI OLARAK FİİL </span><span class="icnpagenum"> 88</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 88</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. HAREKET TEORİLERİ </span><span class="icnpagenum"> 90</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Ontolojik Teoriler </span><span class="icnpagenum"> 90</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 90</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 90</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Gaî (Final–Amaççı) Hareket Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 92</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Sosyal Hareket Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 94</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Normativist (Hukuki) Hareket Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 95</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. HAREKET TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ </span><span class="icnpagenum"> 96</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. HAREKETİN SINIRLAMA FONKSİYONU </span><span class="icnpagenum"> 100</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 8. TİPİKLİK </span><span class="icnpagenum"> 104</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. TİPİKLİK KAVRAMI, TİPİKLİĞİN FONKSİYONU VE TİPİKLİK–HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ </span><span class="icnpagenum"> 104</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARIN TÜRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Deskriptif ve Normatif Tipiklik Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 108</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Maddi (Objektif) ve Manevi (Sübjektif) Tipiklik Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 110</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Fail </span><span class="icnpagenum"> 112</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Mağdur </span><span class="icnpagenum"> 114</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hareketin (Suçun) Konusu </span><span class="icnpagenum"> 116</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tek Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 120</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Çok Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Serbest Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 121</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Bağlı Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Seçimlik Hareketli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 122</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 123</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Netice </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 126</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Sırf Hareket Suçları </span><span class="icnpagenum"> 127</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Neticeli Suçlar </span><span class="icnpagenum"> 128</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Nedensellik (İlliyet) Bağı ve Objektif İsnadiyet </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 130</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 132</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Şart Teorisi (Bedingungs oder Äquivalenztheorie) </span><span class="icnpagenum"> 132</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Uygun Sebep Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 136</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Objektif İsnadiyet Teorisi </span><span class="icnpagenum"> 137</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 140</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 144</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 144</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kast ve Taksir </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Kast </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 146</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Kastın Tanımı ve Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 154</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Kastın Kapsamı </span><span class="icnpagenum"> 159</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Kastın Aranacağı Zaman </span><span class="icnpagenum"> 166</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Kastın Türleri </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Doğrudan Kast (Dolus Directus) </span><span class="icnpagenum"> 168</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Olası Kast (Dolus Eventualis) </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Olası Kastın Tanımı </span><span class="icnpagenum"> 171</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Olası Kastın Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 173</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı </span><span class="icnpagenum"> 176</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Olası Kastın Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 180</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Taksir </span><span class="icnpagenum"> 183</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Taksir Kavramı </span><span class="icnpagenum"> 183</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir </span><span class="icnpagenum"> 189</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Taksirli Suçların Yapısı ve Taksir–Kusur İlişkisi </span><span class="icnpagenum"> 190</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Taksirli Suçların Sistematiği </span><span class="icnpagenum"> 195</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Taksirli Suçun Tipiklik (Haksızlık) Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 198</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Anlamı </span><span class="icnpagenum"> 200</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. İçeriği </span><span class="icnpagenum"> 203</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt </span><span class="icnpagenum"> 205</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Neticeye Sebebiyet Verme </span><span class="icnpagenum"> 209</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği </span><span class="icnpagenum"> 212</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Neticenin (Tehlike Durumunun) Objektif Öngörülebilirliği </span><span class="icnpagenum"> 212</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler </span><span class="icnpagenum"> 214</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı) </span><span class="icnpagenum"> 214</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Normun Koruma Amacı </span><span class="icnpagenum"> 219</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi </span><span class="icnpagenum"> 220</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ddd. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi (Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması) </span><span class="icnpagenum"> 222</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Hukuka Aykırılık Unsuru </span><span class="icnpagenum"> 227</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">7. Taksirli Suçlarda Kusur </span><span class="icnpagenum"> 228</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">8. Taksirin Türleri </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Açıklamalar </span><span class="icnpagenum"> 231</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Bilinçli Taksir </span><span class="icnpagenum"> 232</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">9. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep </span><span class="icnpagenum"> 238</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Kast–Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar) </span><span class="icnpagenum"> 242</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 242</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçların Tipikliği </span><span class="icnpagenum"> 244</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Diğer Konular </span><span class="icnpagenum"> 250</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 250</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 250</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Maksat ve Saik </span><span class="icnpagenum"> 251</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARDA HATA </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 253</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kastı Kaldıran Hata Halleri </span><span class="icnpagenum"> 254</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Unsur Yanılgısı) </span><span class="icnpagenum"> 254</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Suçun Nitelikli Hallerinde Hata </span><span class="icnpagenum"> 261</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 9. HUKUKA AYKIRILIK </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. HUKUKA AYKIRILIĞIN ANLAMI VE TİPİKLİKLE İLİŞKİSİ </span><span class="icnpagenum"> 264</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. HUKUKA AYKIRILIĞA SUÇ TİPİNDE YER VERİLMİŞ OLMASI </span><span class="icnpagenum"> 267</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SÜBJEKTİF UNSURU </span><span class="icnpagenum"> 269</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ </span><span class="icnpagenum"> 272</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ </span><span class="icnpagenum"> 273</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 273</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Görevin İfası </span><span class="icnpagenum"> 275</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Meşru Savunma </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 278</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Saldırıya İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 279</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Savunmaya İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 282</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Hakkın Kullanılması </span><span class="icnpagenum"> 286</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. İlgilinin Rızası </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Suç Teorisindeki Yeri </span><span class="icnpagenum"> 288</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hukuki Esası </span><span class="icnpagenum"> 293</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 294</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Varsayılan Rıza </span><span class="icnpagenum"> 297</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA </span><span class="icnpagenum"> 298</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI </span><span class="icnpagenum"> 306</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 306</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti </span><span class="icnpagenum"> 307</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 308</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 10. KUSURLULUK </span><span class="icnpagenum"> 311</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 311</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. KUSURUN KONUSU </span><span class="icnpagenum"> 313</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. KUSURUN UNSURLARI </span><span class="icnpagenum"> 314</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 314</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Algılama Yeteneği </span><span class="icnpagenum"> 314</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. İrade Yeteneği </span><span class="icnpagenum"> 316</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN (KALDIRAN VEYA AZALTAN) HALLER </span><span class="icnpagenum"> 318</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 318</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Yaş Küçüklüğü </span><span class="icnpagenum"> 319</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 319</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Birinci Grup Yaş Küçükleri </span><span class="icnpagenum"> 320</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. İkinci Grup Yaş Küçükleri </span><span class="icnpagenum"> 321</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Sağır ve Dilsizlik </span><span class="icnpagenum"> 324</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Akıl Hastalığı </span><span class="icnpagenum"> 325</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 325</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi </span><span class="icnpagenum"> 328</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma </span><span class="icnpagenum"> 330</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Geçici Nedenler </span><span class="icnpagenum"> 330</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma </span><span class="icnpagenum"> 332</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 332</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. İrade Dışı (İstemeyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma </span><span class="icnpagenum"> 332</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İradi Olarak (İsteyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma </span><span class="icnpagenum"> 334</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (Actio Libera İn Causa–alic–) </span><span class="icnpagenum"> 336</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi </span><span class="icnpagenum"> 341</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 342</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi </span><span class="icnpagenum"> 346</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 346</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Tehlikeye İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 349</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Korunmaya İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 352</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması </span><span class="icnpagenum"> 353</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi </span><span class="icnpagenum"> 356</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">İ. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 359</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Haksız Tahrikin Şartları </span><span class="icnpagenum"> 361</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Haksız Tahrikte Özel Durumlar </span><span class="icnpagenum"> 366</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Haksız Tahrikin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 368</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri </span><span class="icnpagenum"> 368</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası) </span><span class="icnpagenum"> 369</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata </span><span class="icnpagenum"> 372</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 11. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI </span><span class="icnpagenum"> 374</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 374</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI </span><span class="icnpagenum"> 374</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER </span><span class="icnpagenum"> 378</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 12. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI </span><span class="icnpagenum"> 380</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 380</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. ŞİKÂYET </span><span class="icnpagenum"> 380</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İZİN, TALEP VE KARAR </span><span class="icnpagenum"> 388</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 13. İHMALİ SUÇLAR </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. İHMALİ SUÇLARIN NİTELİĞİ VE İHMALİ HAREKETİN İCRAİ HAREKETTEN AYRIMI </span><span class="icnpagenum"> 390</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ </span><span class="icnpagenum"> 393</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Gerçek İhmali Suçlar (Delicta Omissiva) </span><span class="icnpagenum"> 394</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 394</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 395</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar (Delicta Commissiva per Omissionem) </span><span class="icnpagenum"> 397</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 397</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Gerçek Olmayan İhmali Suçun Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 399</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 399</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 400</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Emredilen Hareketin Yapılmaması </span><span class="icnpagenum"> 400</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Neticenin Meydana Gelmesi </span><span class="icnpagenum"> 401</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. İhmalin Nedenselliği ve Neticenin Objektif İsnadiyeti </span><span class="icnpagenum"> 401</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Neticenin Önlenmesi Yükümlülüğünün (Garantörlüğün) Bulunması </span><span class="icnpagenum"> 404</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 404</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Garantörlük Durumları </span><span class="icnpagenum"> 404</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. İcrai ve İhmali Hareketin Eşdeğerliliği </span><span class="icnpagenum"> 410</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 412</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Kast </span><span class="icnpagenum"> 412</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Taksir </span><span class="icnpagenum"> 413</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık </span><span class="icnpagenum"> 414</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. İhmali Suçlarda Kusur </span><span class="icnpagenum"> 414</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. İhmali Suçların Diğer Konuları </span><span class="icnpagenum"> 416</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 14. TEŞEBBÜS </span><span class="icnpagenum"> 416</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. TANIMI VE MAHİYETİ </span><span class="icnpagenum"> 416</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. HUKUKİ NİTELİĞİ </span><span class="icnpagenum"> 416</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER </span><span class="icnpagenum"> 417</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Objektif Teori </span><span class="icnpagenum"> 417</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Sübjektif Teori </span><span class="icnpagenum"> 418</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Karma Teori </span><span class="icnpagenum"> 419</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori </span><span class="icnpagenum"> 419</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI </span><span class="icnpagenum"> 420</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 420</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Kasten İşlenen Bir Suçun ve Bu Suçu İşlemeye Yönelik Kastın Varlığı </span><span class="icnpagenum"> 420</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. İcra Hareketi Niteliğindeki Fiillerin Gerçekleştirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 422</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 422</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Objektif Teoriler </span><span class="icnpagenum"> 423</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Sübjektif Teoriler </span><span class="icnpagenum"> 425</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Karma Teoriler </span><span class="icnpagenum"> 425</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori </span><span class="icnpagenum"> 426</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Elverişli Hareketlerin Gerçekleştirilmiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 430</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerini Tamamlayamaması veya İcra Hareketlerini Tamamlamasına Rağmen Neticeyi Gerçekleştirememesi </span><span class="icnpagenum"> 434</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ </span><span class="icnpagenum"> 436</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VI. TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR </span><span class="icnpagenum"> 436</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Teşebbüs Suçu ve Suça Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 436</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İhmali Suçlara Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 437</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 438</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME </span><span class="icnpagenum"> 439</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tanımı ve Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 439</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Teoriler </span><span class="icnpagenum"> 440</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları </span><span class="icnpagenum"> 442</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Suç Tamamlanmamalıdır </span><span class="icnpagenum"> 442</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Vazgeçme İradi Olmalıdır </span><span class="icnpagenum"> 444</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır </span><span class="icnpagenum"> 444</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu </span><span class="icnpagenum"> 445</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Etkin Pişmanlık </span><span class="icnpagenum"> 446</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 15. İŞTİRAK </span><span class="icnpagenum"> 448</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL OLARAK </span><span class="icnpagenum"> 448</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. İŞTİRAK ŞEKİLLERİ </span><span class="icnpagenum"> 451</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 451</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Faillik ve Şeriklik Ayrımı </span><span class="icnpagenum"> 451</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Faillik </span><span class="icnpagenum"> 454</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 454</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Müstakil (Doğrudan) Faillik </span><span class="icnpagenum"> 454</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Müşterek Faillik </span><span class="icnpagenum"> 455</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 455</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Birlikte Suç İşleme Kararı </span><span class="icnpagenum"> 455</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Fiilin Birlikte İcra Edilmesi </span><span class="icnpagenum"> 457</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Müşterek Failliğin Diğer Görünüm Biçimleri </span><span class="icnpagenum"> 460</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Dolaylı Faillik </span><span class="icnpagenum"> 462</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 462</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Dolaylı Failliğin Görünüm Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 464</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet </span><span class="icnpagenum"> 464</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Aracının Hareketinin Tipik Olmadığı Hallerde İradeye Hâkimiyet </span><span class="icnpagenum"> 465</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İradeye Hâkimiyet </span><span class="icnpagenum"> 466</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Araç Durumundaki Kişinin Yanıltıldığı Haller </span><span class="icnpagenum"> 467</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ee. Organize Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet </span><span class="icnpagenum"> 468</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ff. Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet </span><span class="icnpagenum"> 469</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik </span><span class="icnpagenum"> 471</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Araç Durumundaki Kişinin Sınırı Aştığı Hallerde Dolaylı Failin Sorumluluğu </span><span class="icnpagenum"> 472</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Dolaylı Faillikte Hata Halleri </span><span class="icnpagenum"> 473</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Yan Faillik (Yan Yana Faillik) </span><span class="icnpagenum"> 474</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Şeriklik </span><span class="icnpagenum"> 475</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 475</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası </span><span class="icnpagenum"> 475</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Bağlılık Kuralı </span><span class="icnpagenum"> 477</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Mahiyeti </span><span class="icnpagenum"> 477</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Bağlılık Kuralının Görünüm Biçimleri </span><span class="icnpagenum"> 478</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Sınırlı Bağlılık Kuralının Gerekleri </span><span class="icnpagenum"> 479</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Geçişi </span><span class="icnpagenum"> 481</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Özgü Suçlarda İştirak </span><span class="icnpagenum"> 485</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Azmettirme </span><span class="icnpagenum"> 487</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 487</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Azmettirmenin Şartları </span><span class="icnpagenum"> 487</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Azmettirmede Özel Haller </span><span class="icnpagenum"> 493</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Azmettirenin Cezası </span><span class="icnpagenum"> 494</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Yardım Etme </span><span class="icnpagenum"> 497</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 497</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Yardım Etmenin Şartları ve Türleri </span><span class="icnpagenum"> 498</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Yardım Etmenin Cezası </span><span class="icnpagenum"> 503</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. İŞTİRAKTE ÖZEL DURUMLAR </span><span class="icnpagenum"> 503</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak </span><span class="icnpagenum"> 503</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs </span><span class="icnpagenum"> 504</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme </span><span class="icnpagenum"> 506</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 16. İÇTİMA </span><span class="icnpagenum"> 508</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. GENEL AÇIKLAMALAR </span><span class="icnpagenum"> 508</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. FİİL TEKLİĞİ– FİİL ÇOKLUĞU AYRIMI </span><span class="icnpagenum"> 511</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 511</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Doğal Anlamda Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 513</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Hukuki Anlamda Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 513</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 513</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tipik Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 514</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Doğal Hareket Tekliği </span><span class="icnpagenum"> 517</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Zincirleme Hareket </span><span class="icnpagenum"> 519</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">III. ZİNCİRLEME SUÇ </span><span class="icnpagenum"> 520</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Hukuki Mahiyeti </span><span class="icnpagenum"> 520</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Zincirleme Suçun Şartları </span><span class="icnpagenum"> 521</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Birden Çok Fiilin Bulunması </span><span class="icnpagenum"> 522</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Fiillerin Her Birinin Aynı Suçu Oluşturması </span><span class="icnpagenum"> 526</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Aynı Suçun Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 529</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Birden Çok Suçun Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 531</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Zincirleme Suçun Sonucu </span><span class="icnpagenum"> 533</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller </span><span class="icnpagenum"> 534</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">IV. FİKRİ İÇTİMA </span><span class="icnpagenum"> 534</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Tanımı ve Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 534</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Fikri İçtimaın Şartları </span><span class="icnpagenum"> 537</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 537</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Fiilin Tek Olması </span><span class="icnpagenum"> 537</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 537</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. İcra Hareketlerinin Tam Ayniyeti </span><span class="icnpagenum"> 539</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. İcra Hareketlerinin Kısmi Ayniyeti </span><span class="icnpagenum"> 541</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tek Fiilin Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi </span><span class="icnpagenum"> 542</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Suçların Farklı Olması (Farklı Neviden Fikri İçtima) </span><span class="icnpagenum"> 542</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Suçların Aynı Olması (Aynı Neviden Fikri İçtima) </span><span class="icnpagenum"> 542</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Suçların Her Birinin Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi ve Başlı Başına Cezalandırılabilir Olması </span><span class="icnpagenum"> 549</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Fikri İçtimada Özel Haller </span><span class="icnpagenum"> 550</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Kasti–Taksirli Suçlar Arasında Fikri İçtima </span><span class="icnpagenum"> 550</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Kesintisiz–Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima </span><span class="icnpagenum"> 550</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. İcrai–İhmali Suçlar Arasında Fikri İçtima </span><span class="icnpagenum"> 551</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Temel Suç Tipiyle–Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Fikri İçtima </span><span class="icnpagenum"> 551</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Fikri İçtimaın Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 552</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">V. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI) </span><span class="icnpagenum"> 554</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 554</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Özel Normun Önceliği İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 555</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 555</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 555</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Bileşik Suç </span><span class="icnpagenum"> 556</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 556</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Bileşik Suçun Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 556</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Sonucu </span><span class="icnpagenum"> 559</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi </span><span class="icnpagenum"> 559</span></div> <div align="center">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</div> <div align="center">YAPTIRIM TEORİSİ</div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 17. YAPTIRIM TEORİSİNE GENEL BAKIŞ </span><span class="icnpagenum"> 561</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">§ 18. YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 563</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">I. CEZALAR </span><span class="icnpagenum"> 563</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 563</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Cezanın Amacını Açıklayan Görüşler </span><span class="icnpagenum"> 564</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Cezaların Sınıflandırılması </span><span class="icnpagenum"> 566</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. TCK’daki Sınıflandırma </span><span class="icnpagenum"> 568</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 568</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Hapis Cezaları </span><span class="icnpagenum"> 568</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Çeşitleri </span><span class="icnpagenum"> 568</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 571</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Müebbet Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 573</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Süreli Hapis Cezası </span><span class="icnpagenum"> 573</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 573</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Kısa Süreli Hapis Cezaları </span><span class="icnpagenum"> 575</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar </span><span class="icnpagenum"> 576</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi </span><span class="icnpagenum"> 576</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 576</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Şartları </span><span class="icnpagenum"> 576</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Seçenek Yaptırıma Zorunlu Çevirme </span><span class="icnpagenum"> 578</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Seçenek Yaptırımlar </span><span class="icnpagenum"> 579</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 579</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Adlî Para Cezası </span><span class="icnpagenum"> 582</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi </span><span class="icnpagenum"> 582</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ddd. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme </span><span class="icnpagenum"> 583</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">eee. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma </span><span class="icnpagenum"> 584</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">fff. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma </span><span class="icnpagenum"> 584</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ggg. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma </span><span class="icnpagenum"> 585</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ee. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 585</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri </span><span class="icnpagenum"> 588</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Erteleme </span><span class="icnpagenum"> 592</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 592</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Ertelemede Sistemler </span><span class="icnpagenum"> 593</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi </span><span class="icnpagenum"> 593</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması </span><span class="icnpagenum"> 595</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ee. Hapis Cezasının Ertelenmesi </span><span class="icnpagenum"> 596</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 596</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Ertelemenin Şartları </span><span class="icnpagenum"> 597</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 597</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle Ertelemeye Elverişli Olmalıdır </span><span class="icnpagenum"> 598</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cccc. Hükümlünün Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 600</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dddd. Mahkemede Hükümlünün Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması </span><span class="icnpagenum"> 602</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">eeee. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi </span><span class="icnpagenum"> 603</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. Ertelemenin Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 603</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 603</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Yeni Bir Suçun İşlenmesi veya Yükümlülüklere Aykırı Davranılması </span><span class="icnpagenum"> 605</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cccc. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Yükümlülüklerin Gereğinin Yerine Getirilmesi </span><span class="icnpagenum"> 606</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Koşullu Salıverilme </span><span class="icnpagenum"> 607</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 607</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Koşullu Salıverilmenin Şartları </span><span class="icnpagenum"> 608</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Şartlar </span><span class="icnpagenum"> 609</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaaa. Genel Kural </span><span class="icnpagenum"> 609</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbbb. Koşullu Salıverilmede İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre Yönünden Özel Haller </span><span class="icnpagenum"> 612</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Şart– İyi Halliliğin Tespiti </span><span class="icnpagenum"> 620</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Koşullu Salıverilmenin Uygulanmayacağı Haller </span><span class="icnpagenum"> 622</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">dd. Koşullu Salıverilmede Usul </span><span class="icnpagenum"> 624</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ee. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim </span><span class="icnpagenum"> 624</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ff. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması </span><span class="icnpagenum"> 625</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Ön Koşullu Salıverilme: Hükümlünün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Kurumundan Çıkarılması </span><span class="icnpagenum"> 629</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Adlî Para Cezası </span><span class="icnpagenum"> 638</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 638</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Adlî Para Cezasının Belirlenmesinde Geçerli Olan Sistemler </span><span class="icnpagenum"> 638</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Adlî Para Cezasının Tespiti </span><span class="icnpagenum"> 640</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. İnfazı </span><span class="icnpagenum"> 641</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ </span><span class="icnpagenum"> 646</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">A. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 646</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma </span><span class="icnpagenum"> 648</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 648</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tedbirin Uygulanış Biçimi İtibariyle Türleri </span><span class="icnpagenum"> 649</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 649</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu </span><span class="icnpagenum"> 650</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 650</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Yoksun Kılınan Haklar </span><span class="icnpagenum"> 651</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aaa. Kamu Görevinin Üstlenilmesinden, Atamaya veya Seçime Tabi Bütün Memuriyet ve Hizmetlerde İstihdam Edilmekten Yoksunluk </span><span class="icnpagenum"> 651</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bbb. Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksunluk </span><span class="icnpagenum"> 652</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ccc. Velayet Hakkından, Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk </span><span class="icnpagenum"> 653</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">ddd. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket ve Siyasi Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksunluk </span><span class="icnpagenum"> 654</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">eee. Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk </span><span class="icnpagenum"> 654</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">cc. Yoksunluğun Süresi </span><span class="icnpagenum"> 657</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğu </span><span class="icnpagenum"> 658</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">aa. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 658</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">bb. Süresi </span><span class="icnpagenum"> 659</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu </span><span class="icnpagenum"> 660</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. İnfazı </span><span class="icnpagenum"> 661</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">C. Müsadere </span><span class="icnpagenum"> 661</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 661</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Eşya Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 665</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Bilgiler </span><span class="icnpagenum"> 665</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere </span><span class="icnpagenum"> 665</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 669</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">d. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 669</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">e. Kaim Değerlerin Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 670</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Kazanç Müsaderesi </span><span class="icnpagenum"> 670</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Genel Bilgiler </span><span class="icnpagenum"> 670</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Kazanç Müsaderesinin Türleri ve Şartları </span><span class="icnpagenum"> 672</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Müsaderede Zamanaşımı </span><span class="icnpagenum"> 674</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri </span><span class="icnpagenum"> 675</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 675</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Korunmaya Muhtaç Çocuk–Suça Sürüklenen Çocuk Ayrımı </span><span class="icnpagenum"> 675</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine Yön Veren İlkeler </span><span class="icnpagenum"> 676</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Tedbir Türleri </span><span class="icnpagenum"> 676</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Tedbirin Usulü </span><span class="icnpagenum"> 677</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Özel Soruşturma Usulleri </span><span class="icnpagenum"> 678</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri </span><span class="icnpagenum"> 679</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 679</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Esaslar </span><span class="icnpagenum"> 680</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular </span><span class="icnpagenum"> 681</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Bilgiler </span><span class="icnpagenum"> 681</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Tekerrürün Hukuki Niteliği </span><span class="icnpagenum"> 682</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">3. Tekerrürün Şartları </span><span class="icnpagenum"> 684</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Daha Önce İşlenmiş Bir Suçtan Dolayı Verilip Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı </span><span class="icnpagenum"> 685</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi </span><span class="icnpagenum"> 688</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 689</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">4. Tekerrür Hükümlerinin İşlemeyeceği Haller </span><span class="icnpagenum"> 690</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">5. Tekerrürün Sonuçları </span><span class="icnpagenum"> 691</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">6. Özel Tehlikeli Suçlular </span><span class="icnpagenum"> 698</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">G. Sınır Dışı Edilme </span><span class="icnpagenum"> 701</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 701</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Şartları </span><span class="icnpagenum"> 701</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">a. Yabancı Bir Mahkûmun Bulunması </span><span class="icnpagenum"> 701</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">b. Yabancının Hapis Cezasına Mahkûm Edilmiş Olması </span><span class="icnpagenum"> 701</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">c. Yabancının Mahkûm Olduğu Cezanın İnfaz Edilmiş Olması veya Koşullu Salıverilmeden Yararlanmış Olması </span><span class="icnpagenum"> 702</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri </span><span class="icnpagenum"> 702</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">1. Genel Olarak </span><span class="icnpagenum"> 702</span></div> <div class="icnok"><span class="icntext">2. Uygulanma Şartları ve Tedbir Türleri </span><span class="icnpagenum"> 702</span></div> <div class="icnok"><span class
 • Açıklama

  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Onüçüncü Basıya Önsöz  5
   Önsöz  7
   Kısaltmalar  27
   BİRİNCİ BÖLÜM
   CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
   § 1. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  29
   I. CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU  29
   II. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ  32
   A. Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku  32
   B. Ceza Hukukunun Bölümleri  32
   C. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi  34
   D. Türk Ceza Hukuku Reformu  38
   § 2. CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  39
   I. SUÇ, CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ KAVRAMLARI  39
   II. SUÇLAR VE KABAHATLER  42
   § 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  43
   I. GENEL OLARAK  43
   II. DOĞRUDAN KAYNAKLAR  44
   A. Anayasa  44
   B. Kanunlar  44
   1. Genel Olarak  44
   2. Genel Kanun–Özel Kanun İlişkisi (TCK m. 5)  45
   C. Uluslararası Sözleşmeler  49
   III. DOLAYISIYLA KAYNAKLAR  50
   A. Yüksek Mahkeme Kararları  50
   B. Doktrin  51
   § 4. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ  51
   I. GENEL OLARAK  51
   II. KUSUR İLKESİ  51
   III. HUKUK DEVLETİ İLKESİ  52
   IV. İNSANİLİK İLKESİ  53
   § 5. CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU  53
   I. SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ  53
   II. İLKENİN ANLAMI VE SONUÇLARI  55
   A. Anlamı  55
   B. Sonuçları  57
   1. Genel Olarak  57
   2. Belirlilik İlkesi (Lex Certa)  58
   3. Örf ve Âdet Hukukuyla Suç İhdas Etme ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı (Lex a)  60
   4. Kıyas Yasağı ve Yorum (Lex stricta)  61
   5. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı  66
   6. Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex praevia)  72
   a. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  72
   b. Fiilin İşlendiği Zamanın Kanununa Tabi Olması  73
   c. Failin Lehine Olan Kanunun Geriye Yürümesi  77
   d. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi  78
   e. Geçici veya Süreli Kanunların İleriye Yürümesi  79
   f. Suçun İşlendiği Zaman  80
   İKİNCİ BÖLÜM
   SUÇ TEORİSİ
   § 6. SUÇUN YAPISINA GENEL BİR BAKIŞ (HAKSIZLIK VE KUSUR)  83
   § 7. SUÇ TEŞKİL EDEN HAKSIZLIĞIN ESASI OLARAK FİİL  88
   I. GENEL OLARAK  88
   II. HAREKET TEORİLERİ  90
   A. Ontolojik Teoriler  90
   1. Genel Olarak  90
   2. Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi  90
   3. Gaî (Final–Amaççı) Hareket Teorisi  92
   4. Sosyal Hareket Teorisi  94
   B. Normativist (Hukuki) Hareket Teorisi  95
   III. HAREKET TEORİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  96
   IV. HAREKETİN SINIRLAMA FONKSİYONU  100
   § 8. TİPİKLİK  104
   I. TİPİKLİK KAVRAMI, TİPİKLİĞİN FONKSİYONU VE TİPİKLİK–HUKUKA AYKIRILIK İLİŞKİSİ  104
   II. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARIN TÜRLERİ  108
   A. Deskriptif ve Normatif Tipiklik Unsurları  108
   B. Maddi (Objektif) ve Manevi (Sübjektif) Tipiklik Unsurları  110
   III. TİPİKLİĞİN MADDİ (OBJEKTİF) UNSURLARI  112
   A. Fail  112
   B. Mağdur  114
   C. Hareketin (Suçun) Konusu  116
   D. Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar  120
   1. Genel Olarak  120
   2. Tek Hareketli Suçlar  120
   3. Çok Hareketli Suçlar  121
   4. Serbest Hareketli Suçlar  121
   5. Bağlı Hareketli Suçlar  122
   6. Seçimlik Hareketli Suçlar  122
   7. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar  123
   E. Netice  126
   1. Genel Olarak  126
   2. Sırf Hareket Suçları  127
   3. Neticeli Suçlar  128
   F. Nedensellik (İlliyet) Bağı ve Objektif İsnadiyet  130
   1. Genel Olarak  130
   2. Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi  132
   a. Şart Teorisi (Bedingungs oder Äquivalenztheorie)  132
   b. Uygun Sebep Teorisi  136
   c. Objektif İsnadiyet Teorisi  137
   G. Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları  140
   IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI  144
   A. Genel Olarak  144
   B. Kast ve Taksir  146
   C. Kast  146
   1. Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi  146
   2. Kastın Tanımı ve Unsurları  154
   3. Kastın Kapsamı  159
   4. Kastın Aranacağı Zaman  166
   5. Kastın Türleri  168
   a. Doğrudan Kast (Dolus Directus)  168
   b. Olası Kast (Dolus Eventualis)  171
   aa. Olası Kastın Tanımı  171
   bb. Olası Kastın Unsurları  173
   c. Olası Kast–Bilinçli Taksir Ayrımı  176
   d. Olası Kastın Sonuçları  180
   D. Taksir  183
   1. Taksir Kavramı  183
   2. Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir  189
   3. Taksirli Suçların Yapısı ve Taksir–Kusur İlişkisi  190
   4. Taksirli Suçların Sistematiği  195
   5. Taksirli Suçun Tipiklik (Haksızlık) Unsurları  198
   a. Genel Olarak  198
   b. Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali  200
   aa. Anlamı  200
   bb. İçeriği  203
   cc. Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt  205
   c. Neticeye Sebebiyet Verme  209
   d. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği  212
   aa. Neticenin (Tehlike Durumunun) Objektif Öngörülebilirliği  212
   bb. Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler  214
   aaa. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar (Yükümlülüğe Aykırılık Bağlantısı)  214
   bbb. Normun Koruma Amacı  219
   ccc. Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi  220
   ddd. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi (Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması)  222
   6. Hukuka Aykırılık Unsuru  227
   7. Taksirli Suçlarda Kusur  228
   8. Taksirin Türleri  231
   a. Genel Açıklamalar  231
   b. Bilinçli Taksir  232
   9. Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep  238
   E. Kast–Taksir Kombinasyonu (Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar)  242
   1. Genel Olarak  242
   2. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçların Tipikliği  244
   3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Diğer Konular  250
   F. Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları  250
   1. Genel Olarak  250
   2. Maksat ve Saik  251
   V. TİPİKLİKTE YER ALAN UNSURLARDA HATA  253
   A. Genel Olarak  253
   B. Kastı Kaldıran Hata Halleri  254
   1. Suçun Maddi Unsurlarında Hata (Unsur Yanılgısı)  254
   2. Suçun Nitelikli Hallerinde Hata  261
   3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata  264
   § 9. HUKUKA AYKIRILIK  264
   I. HUKUKA AYKIRILIĞIN ANLAMI VE TİPİKLİKLE İLİŞKİSİ  264
   II. HUKUKA AYKIRILIĞA SUÇ TİPİNDE YER VERİLMİŞ OLMASI  267
   III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN SÜBJEKTİF UNSURU  269
   IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ  272
   V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ  273
   A. Genel Olarak  273
   B. Görevin İfası  275
   C. Meşru Savunma  278
   1. Hukuki Niteliği  278
   2. Şartları  279
   a. Saldırıya İlişkin Şartlar  279
   b. Savunmaya İlişkin Şartlar  282
   D. Hakkın Kullanılması  286
   E. İlgilinin Rızası  288
   1. Suç Teorisindeki Yeri  288
   2. Hukuki Esası  293
   3. Şartları  294
   4. Varsayılan Rıza  297
   VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNİN MADDİ ŞARTLARINDA HATA  298
   VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİNDE SINIRIN AŞILMASI  306
   A. Genel Olarak  306
   B. Düzenlemenin Hukuki Mahiyeti  307
   C. Şartları  308
   § 10. KUSURLULUK  311
   I. GENEL OLARAK  311
   II. KUSURUN KONUSU  313
   III. KUSURUN UNSURLARI  314
   A. Genel Olarak  314
   B. Algılama Yeteneği  314
   C. İrade Yeteneği  316
   IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN (KALDIRAN VEYA AZALTAN) HALLER  318
   A. Genel Olarak  318
   B. Yaş Küçüklüğü  319
   1. Genel Olarak  319
   2. Birinci Grup Yaş Küçükleri  320
   3. İkinci Grup Yaş Küçükleri  321
   4. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri  324
   C. Sağır ve Dilsizlik  324
   D. Akıl Hastalığı  325
   1. Genel Olarak  325
   2. Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  328
   E. Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  330
   1. Geçici Nedenler  330
   2. Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  332
   a. Genel Olarak  332
   b. İrade Dışı (İstemeyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  332
   c. İradi Olarak (İsteyerek) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma  334
   3. Sebebinde Serbest Hareket Kuramı (Actio Libera İn Causa–alic–)  336
   4. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi  341
   F. Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi  342
   G. Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  346
   1. Genel Olarak  346
   2. Şartları  349
   a. Tehlikeye İlişkin Şartlar  349
   b. Korunmaya İlişkin Şartlar  352
   H. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması  353
   I. Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  356
   İ. Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi  359
   1. Genel Olarak  359
   2. Haksız Tahrikin Şartları  361
   3. Haksız Tahrikte Özel Durumlar  366
   4. Haksız Tahrikin Sonuçları  368
   J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri  368
   1. Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası)  369
   2. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata  372
   § 11. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI  374
   I. GENEL OLARAK  374
   II. OBJEKTİF CEZALANDIRILABİLME ŞARTLARI  374
   III. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEPLER  378
   § 12. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTLARI  380
   I. GENEL OLARAK  380
   II. ŞİKÂYET  380
   III. İZİN, TALEP VE KARAR  388
   § 13. İHMALİ SUÇLAR  390
   I. GENEL OLARAK  390
   II. İHMALİ SUÇLARIN NİTELİĞİ VE İHMALİ HAREKETİN İCRAİ HAREKETTEN AYRIMI  390
   III. İHMALİ SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ  393
   A. Gerçek İhmali Suçlar (Delicta Omissiva)  394
   1. Genel Olarak  394
   2. Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları  395
   B. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar (Delicta Commissiva per Omissionem)  397
   1. Genel Olarak  397
   2. Gerçek Olmayan İhmali Suçun Unsurları  399
   a. Genel Olarak  399
   b. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  400
   aa. Emredilen Hareketin Yapılmaması  400
   bb. Neticenin Meydana Gelmesi  401
   cc. İhmalin Nedenselliği ve Neticenin Objektif İsnadiyeti  401
   dd. Neticenin Önlenmesi Yükümlülüğünün (Garantörlüğün) Bulunması  404
   aaa. Genel Olarak  404
   bbb. Garantörlük Durumları  404
   ccc. İcrai ve İhmali Hareketin Eşdeğerliliği  410
   c. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  412
   aa. Kast  412
   bb. Taksir  413
   d. İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık  414
   3. İhmali Suçlarda Kusur  414
   4. İhmali Suçların Diğer Konuları  416
   § 14. TEŞEBBÜS  416
   I. TANIMI VE MAHİYETİ  416
   II. HUKUKİ NİTELİĞİ  416
   III. TEŞEBBÜSÜN CEZALANDIRILMASININ NEDENİNİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER  417
   A. Objektif Teori  417
   B. Sübjektif Teori  418
   C. Karma Teori  419
   D. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  419
   IV. TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI  420
   A. Genel Olarak  420
   B. Kasten İşlenen Bir Suçun ve Bu Suçu İşlemeye Yönelik Kastın Varlığı  420
   C. İcra Hareketi Niteliğindeki Fiillerin Gerçekleştirilmesi  422
   1. Genel Olarak  422
   2. Objektif Teoriler  423
   3. Sübjektif Teoriler  425
   4. Karma Teoriler  425
   5. Türk Ceza Kanununun Benimsediği Teori  426
   D. Elverişli Hareketlerin Gerçekleştirilmiş Olması  430
   E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerini Tamamlayamaması veya İcra Hareketlerini Tamamlamasına Rağmen Neticeyi Gerçekleştirememesi  434
   V. TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ  436
   VI. TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR  436
   A. Teşebbüs Suçu ve Suça Teşebbüs  436
   B. İhmali Suçlara Teşebbüs  437
   C. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Teşebbüs  438
   VII. GÖNÜLLÜ VAZGEÇME  439
   A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  439
   B. Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasının Nedenini Açıklayan Teoriler  440
   C. Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları  442
   1. Suç Tamamlanmamalıdır  442
   2. Vazgeçme İradi Olmalıdır  444
   3. Vazgeçme Gönüllü Olmalıdır  444
   D. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  445
   E. Etkin Pişmanlık  446
   § 15. İŞTİRAK  448
   I. GENEL OLARAK  448
   II. İŞTİRAK ŞEKİLLERİ  451
   A. Genel Olarak  451
   B. Faillik ve Şeriklik Ayrımı  451
   C. Faillik  454
   1. Genel Olarak  454
   2. Müstakil (Doğrudan) Faillik  454
   3. Müşterek Faillik  455
   a. Genel Olarak  455
   b. Birlikte Suç İşleme Kararı  455
   c. Fiilin Birlikte İcra Edilmesi  457
   d. Müşterek Failliğin Diğer Görünüm Biçimleri  460
   4. Dolaylı Faillik  462
   a. Genel Olarak  462
   b. Dolaylı Failliğin Görünüm Şekilleri  464
   aa. Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet  464
   bb. Aracının Hareketinin Tipik Olmadığı Hallerde İradeye Hâkimiyet  465
   cc. Hatadan Yararlanmak Suretiyle İradeye Hâkimiyet  466
   dd. Araç Durumundaki Kişinin Yanıltıldığı Haller  467
   ee. Organize Suç Örgütlerinin Gücünden Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  468
   ff. Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Yoluyla İradeye Hâkimiyet  469
   c. İhmali Suçlarda Dolaylı Faillik  471
   d. Araç Durumundaki Kişinin Sınırı Aştığı Hallerde Dolaylı Failin Sorumluluğu  472
   e. Dolaylı Faillikte Hata Halleri  473
   5. Yan Faillik (Yan Yana Faillik)  474
   D. Şeriklik  475
   1. Genel Olarak  475
   2. Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası  475
   3. Bağlılık Kuralı  477
   a. Mahiyeti  477
   b. Bağlılık Kuralının Görünüm Biçimleri  478
   c. Sınırlı Bağlılık Kuralının Gerekleri  479
   d. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Nitelikli Hallerin Geçişi  481
   e. Özgü Suçlarda İştirak  485
   4. Azmettirme  487
   a. Genel Olarak  487
   b. Azmettirmenin Şartları  487
   c. Azmettirmede Özel Haller  493
   d. Azmettirenin Cezası  494
   5. Yardım Etme  497
   a. Genel Olarak  497
   b. Yardım Etmenin Şartları ve Türleri  498
   c. Yardım Etmenin Cezası  503
   III. İŞTİRAKTE ÖZEL DURUMLAR  503
   A. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak  503
   B. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs  504
   C. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  506
   § 16. İÇTİMA  508
   I. GENEL AÇIKLAMALAR  508
   II. FİİL TEKLİĞİ– FİİL ÇOKLUĞU AYRIMI  511
   A. Genel Olarak  511
   B. Doğal Anlamda Hareket Tekliği  513
   C. Hukuki Anlamda Hareket Tekliği  513
   1. Genel Olarak  513
   2. Tipik Hareket Tekliği  514
   3. Doğal Hareket Tekliği  517
   4. Zincirleme Hareket  519
   III. ZİNCİRLEME SUÇ  520
   A. Hukuki Mahiyeti  520
   B. Zincirleme Suçun Şartları  521
   1. Birden Çok Fiilin Bulunması  522
   2. Fiillerin Her Birinin Aynı Suçu Oluşturması  526
   3. Aynı Suçun Birden Çok Defa Aynı Kişiye Karşı İşlenmesi  529
   4. Birden Çok Suçun Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Gerçekleştirilmesi  531
   C. Zincirleme Suçun Sonucu  533
   D. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller  534
   IV. FİKRİ İÇTİMA  534
   A. Tanımı ve Hukuki Niteliği  534
   B. Fikri İçtimaın Şartları  537
   1. Genel Olarak  537
   2. Fiilin Tek Olması  537
   a. Genel Olarak  537
   b. İcra Hareketlerinin Tam Ayniyeti  539
   c. İcra Hareketlerinin Kısmi Ayniyeti  541
   3. Tek Fiilin Birden Fazla Suçun Oluşmasına Sebebiyet Vermesi  542
   a. Suçların Farklı Olması (Farklı Neviden Fikri İçtima)  542
   b. Suçların Aynı Olması (Aynı Neviden Fikri İçtima)  542
   4. Suçların Her Birinin Kovuşturma Şartlarının Gerçekleşmesi ve Başlı Başına Cezalandırılabilir Olması  549
   C. Fikri İçtimada Özel Haller  550
   1. Kasti–Taksirli Suçlar Arasında Fikri İçtima  550
   2. Kesintisiz–Ani Suçlar Arasında Fikri İçtima  550
   3. İcrai–İhmali Suçlar Arasında Fikri İçtima  551
   4. Temel Suç Tipiyle–Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Fikri İçtima  551
   D. Fikri İçtimaın Sonuçları  552
   V. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI)  554
   A. Genel Olarak  554
   B. Özel Normun Önceliği İlkesi  555
   C. Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi  555
   1. Genel Olarak  555
   2. Bileşik Suç  556
   a. Hukuki Niteliği  556
   b. Bileşik Suçun Şekilleri  556
   c. Sonucu  559
   D. Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi  559
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   YAPTIRIM TEORİSİ
   § 17. YAPTIRIM TEORİSİNE GENEL BAKIŞ  561
   § 18. YAPTIRIMLARIN TÜRLERİ  563
   I. CEZALAR  563
   A. Genel Olarak  563
   B. Cezanın Amacını Açıklayan Görüşler  564
   C. Cezaların Sınıflandırılması  566
   D. TCK’daki Sınıflandırma  568
   1. Genel Olarak  568
   2. Hapis Cezaları  568
   a. Çeşitleri  568
   b. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  571
   c. Müebbet Hapis Cezası  573
   d. Süreli Hapis Cezası  573
   aa. Genel Olarak  573
   bb. Kısa Süreli Hapis Cezaları  575
   3. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar  576
   a. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi  576
   aa. Genel Olarak  576
   bb. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Şartları  576
   cc. Seçenek Yaptırıma Zorunlu Çevirme  578
   dd. Seçenek Yaptırımlar  579
   aaa. Genel Olarak  579
   bbb. Adlî Para Cezası  582
   ccc. Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zararın Giderilmesi  582
   ddd. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  583
   eee. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  584
   fff. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  584
   ggg. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  585
   ee. Seçenek Yaptırıma Çevirmenin Sonuçları  585
   b. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  588
   c. Erteleme  592
   aa. Genel Olarak  592
   bb. Ertelemede Sistemler  593
   cc. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  593
   dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  595
   ee. Hapis Cezasının Ertelenmesi  596
   aaa. Hukuki Niteliği  596
   bbb. Ertelemenin Şartları  597
   aaaa. Genel Olarak  597
   bbbb. Mahkûmiyet Türü ve Ağırlığı İtibariyle Ertelemeye Elverişli Olmalıdır  598
   cccc. Hükümlünün Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olması  600
   dddd. Mahkemede Hükümlünün Yeniden Suç İşlemeyeceği Konusunda Kanaatin Oluşması  602
   eeee. İşlenen Suçun Sebebiyet Verdiği Zararın Giderilmesi  603
   ccc. Ertelemenin Sonuçları  603
   aaaa. Genel Olarak  603
   bbbb. Denetim Süresi İçerisinde Kasıtlı Yeni Bir Suçun İşlenmesi veya Yükümlülüklere Aykırı Davranılması  605
   cccc. Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Yükümlülüklerin Gereğinin Yerine Getirilmesi  606
   d. Koşullu Salıverilme  607
   aa. Genel Olarak  607
   bb. Koşullu Salıverilmenin Şartları  608
   aaa. Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Şartlar  609
   aaaa. Genel Kural  609
   bbbb. Koşullu Salıverilmede İnfaz Kurumunda Geçirilmesi Gereken Süre Yönünden Özel Haller  612
   bbb. Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Şart– İyi Halliliğin Tespiti  620
   cc. Koşullu Salıverilmenin Uygulanmayacağı Haller  622
   dd. Koşullu Salıverilmede Usul  624
   ee. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim  624
   ff. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması  625
   e. Ön Koşullu Salıverilme: Hükümlünün Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfaz Kurumundan Çıkarılması  629
   4. Adlî Para Cezası  638
   a. Genel Olarak  638
   b. Adlî Para Cezasının Belirlenmesinde Geçerli Olan Sistemler  638
   c. Adlî Para Cezasının Tespiti  640
   d. İnfazı  641
   II. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  646
   A. Genel Olarak  646
   B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  648
   1. Genel Olarak  648
   2. Tedbirin Uygulanış Biçimi İtibariyle Türleri  649
   a. Genel Olarak  649
   b. Kanuni Netice Olarak Hak Yoksunluğu  650
   aa. Şartları  650
   bb. Yoksun Kılınan Haklar  651
   aaa. Kamu Görevinin Üstlenilmesinden, Atamaya veya Seçime Tabi Bütün Memuriyet ve Hizmetlerde İstihdam Edilmekten Yoksunluk  651
   bbb. Seçme ve Seçilme Ehliyetinden ve Diğer Siyasi Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  652
   ccc. Velayet Hakkından, Vesayet veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk  653
   ddd. Vakıf, Dernek, Sendika, Şirket ve Siyasi Parti Tüzel Kişiliklerinin Yöneticisi veya Denetçisi Olmaktan Yoksunluk  654
   eee. Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk  654
   cc. Yoksunluğun Süresi  657
   c. Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğu  658
   aa. Şartları  658
   bb. Süresi  659
   d. Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğu  660
   e. İnfazı  661
   C. Müsadere  661
   1. Genel Olarak  661
   2. Eşya Müsaderesi  665
   a. Genel Bilgiler  665
   b. Bir Suçun İşlenmesine Bağlı Olan Müsadere  665
   c. Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Eşyanın Müsaderesi  669
   d. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  669
   e. Kaim Değerlerin Müsaderesi  670
   3. Kazanç Müsaderesi  670
   a. Genel Bilgiler  670
   b. Kazanç Müsaderesinin Türleri ve Şartları  672
   4. Müsaderede Zamanaşımı  674
   D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  675
   1. Genel Olarak  675
   2. Korunmaya Muhtaç Çocuk–Suça Sürüklenen Çocuk Ayrımı  675
   3. Çocuklar Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirlerine Yön Veren İlkeler  676
   4. Tedbir Türleri  676
   5. Tedbirin Usulü  677
   6. Özel Soruşturma Usulleri  678
   E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  679
   1. Genel Olarak  679
   2. Tedbirin Uygulanmasına İlişkin Esaslar  680
   F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  681
   1. Genel Bilgiler  681
   2. Tekerrürün Hukuki Niteliği  682
   3. Tekerrürün Şartları  684
   a. Daha Önce İşlenmiş Bir Suçtan Dolayı Verilip Kesinleşmiş Mahkûmiyetin Varlığı  685
   b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  688
   c. Yeni Suçun Tekerrür Süreleri İçinde İşlenmiş Olması  689
   4. Tekerrür Hükümlerinin İşlemeyeceği Haller  690
   5. Tekerrürün Sonuçları  691
   6. Özel Tehlikeli Suçlular  698
   G. Sınır Dışı Edilme  701
   1. Genel Olarak  701
   2. Şartları  701
   a. Yabancı Bir Mahkûmun Bulunması  701
   b. Yabancının Hapis Cezasına Mahkûm Edilmiş Olması  701
   c. Yabancının Mahkûm Olduğu Cezanın İnfaz Edilmiş Olması veya Koşullu Salıverilmeden Yararlanmış Olması  702
   H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  702
   1. Genel Olarak  702
   2. Uygulanma Şartları ve Tedbir Türleri  702
   Stok Kodu
   :
   9789750261718
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   896
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   13
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
  • Yorumlar
   • Yorum yaz
    Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
  • Kapat