Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
MEDENİ HUKUKA GİRİŞ DERSLERİ BÖLÜM I Prof. Dr. Haluk Nami Nomer

MEDENİ HUKUKA GİRİŞ DERSLERİ BÖLÜM I

Liste Fiyatı : 15,00
İndirimli Fiyat : 14,25
%5 İndirimli
Stokta var
MEDENİ HUKUKA GİRİŞ DERSLERİ BÖLÜM I
MEDENİ HUKUKA GİRİŞ DERSLERİ BÖLÜM I
Filiz Kitabevi
14.25
<h6>ÖNSÖZ..........................................................................................................................iii<br />İÇİNDEKİLER ...............................................................................................................v<br />KISALTMALAR......................................................................................................... ix<br />KAYNAKÇA ................................................................................................................xi<br />§ 1. Hukuk Kavramı, Hukukun Alt Ayrımları ve Hukuk Sistemleri...............................1<br />I. Hukuk Kavramı ................................................................................................1<br />II. Hukukun Alt Ayrımları ....................................................................................1<br />A. Yazılı Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk ......................................................1<br />B. Özel Hukuk – Kamu Hukuku......................................................................2<br />C. Tarihi Hukuk – Yürürlükteki Hukuk – Olması Gereken Hukuk..................2<br />D. Pozitif Hukuk – Tabii Hukuk......................................................................2<br />III. Hukuk Sistemleri ..............................................................................................3<br />1.Roma-Cermen Hukuk Sistemi (Kara/Kıta Avrupası Hukuk<br />Sistemi) .................................................................................................3<br />a. Alman Hukuk Sistemi .......................................................................4<br />b. Fransız Hukuk Sistemi ......................................................................6<br />c. Roma-Cermen Hukuk Sisteminin Genel Özellikleri..........................7<br />2. Anglo- Sakson Hukuk Sistemi (Common Law)......................................7<br />3. İslam Hukuku Sistemi.............................................................................8<br />4. Sosyalist Hukuk Sistemi .........................................................................9<br />§ 2. Özel Hukukun Kaynakları .................................................................................... 10<br />I. Kaynak Türleri .............................................................................................. 10<br />A. Yaratıcı Kaynak ....................................................................................... 10<br />B. Yürürlük Kaynağı veya Şekli Kaynak ...................................................... 11<br />C. Bilgi Kaynağı ........................................................................................... 11<br />II. Yürürlük Kaynağı.......................................................................................... 11<br />A. Genel Olarak ............................................................................................ 11<br />B. Kanun....................................................................................................... 14<br />1. Genel Olarak........................................................................................ 14<br />2. Özel Hukukun Temel Kanunları .......................................................... 15<br />3. Kanuna Dayanan Diğer Yazılı Hukuk Kaynakları ............................... 18<br />4. Yazılı Hukuk Kaynakları Arasındaki Hiyerarşi ................................... 20<br />C. Örf ve Âdet Hukuku ................................................................................. 20<br />1. Örf ve Âdet Hukukunun Doğumu İçin Gerekli Şartlar ........................ 20<br />2. Örf ve Âdet Hukukunun Rolü .............................................................. 22<br />§ 3. Kanunların Uygulanması ...................................................................................... 23<br />I. Kanunların Sözü ve Özü İtibarıyla Uygulanması .......................................... 23<br />A. Genel Olarak ............................................................................................ 23<br />B. Kanun Hükümlerinin Yorumlanması ....................................................... 24<br />1. Yorum Kavramı ve Türleri................................................................... 24<br />2. Yorum Metotları .................................................................................. 25<br />a. Lafzi Yorum (Söze Göre Yorum) .................................................... 26<br />b. Mantıksal - Sistematik Yorum......................................................... 26<br />c. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Yorum ............................................... 26<br />d. Amaca Göre Yorum (Teleolojik Yorum, Gai Tefsir) ...................... 27<br />aa. Amaca Göre (Teleolojik) Yorum Metotları ............................... 27<br />aaa. Sübjektif Tarihi Yorum ...................................................... 27<br />bbb. Objektif Tarihi Yorum....................................................... 27<br />ccc.Objektif Güncel Yorum (Zamana Göre Objektif Yorum) .. 28<br />bb. Amaca Göre (Teleolojik) Yorumun Çeşitleri ............................ 29<br />aaa. Amaca Göre (Teleolojik) Genişletici Yorum ..................... 29<br />bbb. Amaca Göre (Teleolojik) Daraltıcı Yorum ........................ 30<br />3. Yorumda Dikkate Alınacak Unsurlar................................................... 32<br />a. Genel Olarak.................................................................................... 32<br />b. Kıyas ve Evleviyet (Öncelik)........................................................... 34<br />aa. Kıyas.......................................................................................... 34<br />bb. Evleviyet (Öncelik) ................................................................... 34<br />c. Hükmün Düz ve Zıt Anlamı ............................................................ 35<br />d.Mantıksal – Sistematik Yorum, Tarihi Yorum, Karşılaştırmalı<br />Yorum............................................................................................. 35<br />II. Kanun Hükümlerinin Atıf Yoluyla Uygulanması.......................................... 36<br />III. Hâkimin Takdir Yetkisi................................................................................. 38<br />IV. Kanunların Zaman İtibarıyla Uygulanması ................................................... 39<br />A. Çağlararası Hukuk.................................................................................... 39<br />B. Kanunların Çatışması ............................................................................... 42<br />1. İç Hukukta............................................................................................ 42<br />2. Milletlerarası Özel Hukukta ................................................................. 45<br />V. Kanun Hükümlerinin Nitelikleri İtibarıyla Uygulanması .............................. 45<br />A. Genel Olarak ............................................................................................ 45<br />B. Emredici Hükümler – Emredici Olmayan Hükümler ............................... 46<br />1. Emredici Hükümler.............................................................................. 46<br />2. Emredici Olmayan Hükümler .............................................................. 47<br />VI.Kanunların Uygulanmasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının<br />Rolü .............................................................................................................. 48<br />A. Genel Olarak ............................................................................................ 48<br />B. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin) ......................................................... 49<br />C. Yargı Kararları ......................................................................................... 50<br />§ 4. Kanun Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması ..................................................... 50<br />I. Boşluk Kavramı ............................................................................................ 50<br />A. Hüküm İçi Boşluk .................................................................................... 50<br />B. Kanun Boşluğu......................................................................................... 51<br />II. Kanun Boşluğunun Türleri ............................................................................ 52<br />A. Bilinçli Boşluk- Bilinçli Olmayan Boşluk ............................................... 52<br />B. Açık Boşluk- Örtülü Boşluk..................................................................... 53<br />III. Boşlukların Doldurulması ............................................................................ 55<br />A. Açık Boşlukların Doldurulması ............................................................... 56<br />B. Örtülü Boşlukların Doldurulması ............................................................. 59<br />IV.Hâkimin Hukuk Yaratırken İzleyeceği Yöntem, Yararlanacağı İmkânlar<br />ve Hâkimin Hukuk Yaratmasının Sınırları.................................................... 64<br />A. Hâkimin Hukuk Yaratırken İzleyeceği Yöntem ....................................... 64<br />B. Hâkimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkânlar................................ 65<br />C. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Sınırları.................................................... 66<br />§ 5. Hak Kavramı ve Türleri ........................................................................................ 68<br />I. Hak Kavramı ................................................................................................. 68<br />II. Türleri ........................................................................................................... 72<br />A. Genel Olarak ............................................................................................ 72<br />B. Özel Hukuk Hakları ................................................................................. 72<br />C. Kamu Hukuku Hakları ............................................................................. 72<br />III. Özel Hukuk Haklarının Türleri .................................................................... 73<br />A. Ekonomik Değerinin Ölçülebilirliği Açısından....................................... 73<br />1. Ekonomik Değeri Ölçülebilen Haklar (Malvarlığı Hakları) ................ 73<br />a. Ayni Haklar..................................................................................... 73<br />aa. Genel Olarak.............................................................................. 73<br />bb. Türleri ....................................................................................... 75<br />aaa. Mülkiyet Hakkı (TMK 683 vd.)......................................... 75<br />bbb. Sınırlı Ayni Haklar............................................................ 78<br />(a) İrtifak Hakları............................................................... 79<br />i.Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Bakımından İrtifakHakları ...................................................................... 80<br />(i) İntifa Hakkı ......................................................... 80<br />(ii) Oturma (Sükna) Hakkı ....................................... 81<br />(iii) Üst (İnşaat) Hakkı ............................................. 81<br />(iv) Kaynak Hakkı.................................................... 81<br />(v) Diğer İrtifak Hakları ........................................... 82<br />ii. Yararlanma Şekli Bakımından İrtifak Hakları .......... 83<br />iii.Hak Sahibinin Belirlenmesi Bakımından İrtifak<br />Hakları ..................................................................... 84<br />(b) Taşınmaz Yükü ............................................................ 85<br />(c) Rehin Hakkı ................................................................. 86<br />b. Alacak Hakları ................................................................................ 89<br />c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar .................................. 89<br />d. Mali Yönleriyle Fikri Haklar .......................................................... 90<br />2. Ekonomik Değeri Ölçülemeyen Haklar (Kişi Varlığı Hakları) ........... 91<br />B. Etki Alanı Açısından ................................................................................ 91<br />1. Mutlak Haklar ...................................................................................... 92<br />2. Nispi Haklar......................................................................................... 92<br />3. Mutlak Haklar ile Nispi Hakların Pratik Farkları ................................. 93<br />4. Nispi Hakların Etki Alanlarının Genişletilmesi ................................... 95<br />C. Edinme Zamanı Açısından ....................................................................... 96<br />D. Devredebilme Açısından .......................................................................... 97</h6>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ..........................................................................................................................iii
   İÇİNDEKİLER ...............................................................................................................v
   KISALTMALAR......................................................................................................... ix
   KAYNAKÇA ................................................................................................................xi
   § 1. Hukuk Kavramı, Hukukun Alt Ayrımları ve Hukuk Sistemleri...............................1
   I. Hukuk Kavramı ................................................................................................1
   II. Hukukun Alt Ayrımları ....................................................................................1
   A. Yazılı Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk ......................................................1
   B. Özel Hukuk – Kamu Hukuku......................................................................2
   C. Tarihi Hukuk – Yürürlükteki Hukuk – Olması Gereken Hukuk..................2
   D. Pozitif Hukuk – Tabii Hukuk......................................................................2
   III. Hukuk Sistemleri ..............................................................................................3
   1.Roma-Cermen Hukuk Sistemi (Kara/Kıta Avrupası Hukuk
   Sistemi) .................................................................................................3
   a. Alman Hukuk Sistemi .......................................................................4
   b. Fransız Hukuk Sistemi ......................................................................6
   c. Roma-Cermen Hukuk Sisteminin Genel Özellikleri..........................7
   2. Anglo- Sakson Hukuk Sistemi (Common Law)......................................7
   3. İslam Hukuku Sistemi.............................................................................8
   4. Sosyalist Hukuk Sistemi .........................................................................9
   § 2. Özel Hukukun Kaynakları .................................................................................... 10
   I. Kaynak Türleri .............................................................................................. 10
   A. Yaratıcı Kaynak ....................................................................................... 10
   B. Yürürlük Kaynağı veya Şekli Kaynak ...................................................... 11
   C. Bilgi Kaynağı ........................................................................................... 11
   II. Yürürlük Kaynağı.......................................................................................... 11
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 11
   B. Kanun....................................................................................................... 14
   1. Genel Olarak........................................................................................ 14
   2. Özel Hukukun Temel Kanunları .......................................................... 15
   3. Kanuna Dayanan Diğer Yazılı Hukuk Kaynakları ............................... 18
   4. Yazılı Hukuk Kaynakları Arasındaki Hiyerarşi ................................... 20
   C. Örf ve Âdet Hukuku ................................................................................. 20
   1. Örf ve Âdet Hukukunun Doğumu İçin Gerekli Şartlar ........................ 20
   2. Örf ve Âdet Hukukunun Rolü .............................................................. 22
   § 3. Kanunların Uygulanması ...................................................................................... 23
   I. Kanunların Sözü ve Özü İtibarıyla Uygulanması .......................................... 23
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 23
   B. Kanun Hükümlerinin Yorumlanması ....................................................... 24
   1. Yorum Kavramı ve Türleri................................................................... 24
   2. Yorum Metotları .................................................................................. 25
   a. Lafzi Yorum (Söze Göre Yorum) .................................................... 26
   b. Mantıksal - Sistematik Yorum......................................................... 26
   c. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Yorum ............................................... 26
   d. Amaca Göre Yorum (Teleolojik Yorum, Gai Tefsir) ...................... 27
   aa. Amaca Göre (Teleolojik) Yorum Metotları ............................... 27
   aaa. Sübjektif Tarihi Yorum ...................................................... 27
   bbb. Objektif Tarihi Yorum....................................................... 27
   ccc.Objektif Güncel Yorum (Zamana Göre Objektif Yorum) .. 28
   bb. Amaca Göre (Teleolojik) Yorumun Çeşitleri ............................ 29
   aaa. Amaca Göre (Teleolojik) Genişletici Yorum ..................... 29
   bbb. Amaca Göre (Teleolojik) Daraltıcı Yorum ........................ 30
   3. Yorumda Dikkate Alınacak Unsurlar................................................... 32
   a. Genel Olarak.................................................................................... 32
   b. Kıyas ve Evleviyet (Öncelik)........................................................... 34
   aa. Kıyas.......................................................................................... 34
   bb. Evleviyet (Öncelik) ................................................................... 34
   c. Hükmün Düz ve Zıt Anlamı ............................................................ 35
   d.Mantıksal – Sistematik Yorum, Tarihi Yorum, Karşılaştırmalı
   Yorum............................................................................................. 35
   II. Kanun Hükümlerinin Atıf Yoluyla Uygulanması.......................................... 36
   III. Hâkimin Takdir Yetkisi................................................................................. 38
   IV. Kanunların Zaman İtibarıyla Uygulanması ................................................... 39
   A. Çağlararası Hukuk.................................................................................... 39
   B. Kanunların Çatışması ............................................................................... 42
   1. İç Hukukta............................................................................................ 42
   2. Milletlerarası Özel Hukukta ................................................................. 45
   V. Kanun Hükümlerinin Nitelikleri İtibarıyla Uygulanması .............................. 45
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 45
   B. Emredici Hükümler – Emredici Olmayan Hükümler ............................... 46
   1. Emredici Hükümler.............................................................................. 46
   2. Emredici Olmayan Hükümler .............................................................. 47
   VI.Kanunların Uygulanmasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının
   Rolü .............................................................................................................. 48
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 48
   B. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin) ......................................................... 49
   C. Yargı Kararları ......................................................................................... 50
   § 4. Kanun Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması ..................................................... 50
   I. Boşluk Kavramı ............................................................................................ 50
   A. Hüküm İçi Boşluk .................................................................................... 50
   B. Kanun Boşluğu......................................................................................... 51
   II. Kanun Boşluğunun Türleri ............................................................................ 52
   A. Bilinçli Boşluk- Bilinçli Olmayan Boşluk ............................................... 52
   B. Açık Boşluk- Örtülü Boşluk..................................................................... 53
   III. Boşlukların Doldurulması ............................................................................ 55
   A. Açık Boşlukların Doldurulması ............................................................... 56
   B. Örtülü Boşlukların Doldurulması ............................................................. 59
   IV.Hâkimin Hukuk Yaratırken İzleyeceği Yöntem, Yararlanacağı İmkânlar
   ve Hâkimin Hukuk Yaratmasının Sınırları.................................................... 64
   A. Hâkimin Hukuk Yaratırken İzleyeceği Yöntem ....................................... 64
   B. Hâkimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkânlar................................ 65
   C. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Sınırları.................................................... 66
   § 5. Hak Kavramı ve Türleri ........................................................................................ 68
   I. Hak Kavramı ................................................................................................. 68
   II. Türleri ........................................................................................................... 72
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 72
   B. Özel Hukuk Hakları ................................................................................. 72
   C. Kamu Hukuku Hakları ............................................................................. 72
   III. Özel Hukuk Haklarının Türleri .................................................................... 73
   A. Ekonomik Değerinin Ölçülebilirliği Açısından....................................... 73
   1. Ekonomik Değeri Ölçülebilen Haklar (Malvarlığı Hakları) ................ 73
   a. Ayni Haklar..................................................................................... 73
   aa. Genel Olarak.............................................................................. 73
   bb. Türleri ....................................................................................... 75
   aaa. Mülkiyet Hakkı (TMK 683 vd.)......................................... 75
   bbb. Sınırlı Ayni Haklar............................................................ 78
   (a) İrtifak Hakları............................................................... 79
   i.Yararlanma Yetkisinin Kapsamı Bakımından İrtifakHakları ...................................................................... 80
   (i) İntifa Hakkı ......................................................... 80
   (ii) Oturma (Sükna) Hakkı ....................................... 81
   (iii) Üst (İnşaat) Hakkı ............................................. 81
   (iv) Kaynak Hakkı.................................................... 81
   (v) Diğer İrtifak Hakları ........................................... 82
   ii. Yararlanma Şekli Bakımından İrtifak Hakları .......... 83
   iii.Hak Sahibinin Belirlenmesi Bakımından İrtifak
   Hakları ..................................................................... 84
   (b) Taşınmaz Yükü ............................................................ 85
   (c) Rehin Hakkı ................................................................. 86
   b. Alacak Hakları ................................................................................ 89
   c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar .................................. 89
   d. Mali Yönleriyle Fikri Haklar .......................................................... 90
   2. Ekonomik Değeri Ölçülemeyen Haklar (Kişi Varlığı Hakları) ........... 91
   B. Etki Alanı Açısından ................................................................................ 91
   1. Mutlak Haklar ...................................................................................... 92
   2. Nispi Haklar......................................................................................... 92
   3. Mutlak Haklar ile Nispi Hakların Pratik Farkları ................................. 93
   4. Nispi Hakların Etki Alanlarının Genişletilmesi ................................... 95
   C. Edinme Zamanı Açısından ....................................................................... 96
   D. Devredebilme Açısından .......................................................................... 97
   Stok Kodu
   :
   9789753685870
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   118
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat