Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

Liste Fiyatı : 40,00
İndirimli Fiyat : 38,00
%5 İndirimli
Stokta var
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Filiz Kitabevi
38.00
<p style="text-align: justify;"><a name="bookmark7"></a><span lang="tr">İÇİNDEKİLER</span></p> <div style="text-align: justify;"> <p><span lang="tr">Giriş  1</span></p> <p><a name="bookmark8"></a><span lang="tr">KISIM I </span><span lang="tr">CEVAPLI ÖRNEKLER</span></p> <p><a name="bookmark9"></a><span lang="tr">BİRİNCİ BÖLÜM </span><span lang="tr">GENEL ESASLAR</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Mesele Çözümü:</span><span lang="tr"> İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -</span></p> <p><span lang="tr">Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç  7</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Karar İncelemesi:</span><span lang="tr"> İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece</span></p> <p><span lang="tr">re'sen göz önünde tutulması 10</span></p> <p align="left"><span lang="tr">§ 3. Konu İncelemesi:</span><span lang="tr"> Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı</span></p> <p><span lang="tr">Yargıtay kararlarının eleştirilmesi 15</span></p> <p><span lang="tr">İKİNCİ BÖLÜM </span><span lang="tr">KİŞİLER HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Mesele Çözümü:</span><span lang="tr"> Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -</span></p> <p><span lang="tr">Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz  23</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Karar İncelemesi:</span><span lang="tr"> Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk 28</span></p> <p><a name="bookmark10"></a><span lang="tr">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM </span><span lang="tr">AİLE HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">§ 1. Mesele Çözümü:</span><span lang="tr"> Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33</span></p> <p><span lang="tr">§ 2. Karar İncelemesi:</span><span lang="tr"> Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini 44</span></p> <p><span lang="tr">§ 3. Konu İncelemesi:</span><span lang="tr"> Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu 50</span></p> <p align="left"><a name="bookmark11"></a><span lang="tr">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM </span><span lang="tr">TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı 60</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-</span><span lang="tr">Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması  69</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti</span><span lang="tr"> bağlayıcı ceza  76</span></p> <div style="text-align: justify;"> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem </span><span lang="tr">ehliyeti-Yerleşim yeri 92</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu- </span><span lang="tr">Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları 95</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin </span><span lang="tr">işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları 103</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali  108</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin </span><span lang="tr">reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması 114</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay  117</span></p> <p><a name="bookmark12"></a><span lang="tr">KISIM II</span></p> <p><a name="bookmark13"></a><span lang="tr">CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR</span></p> <p><a name="bookmark14"></a><span lang="tr">BİRİNCİ BÖLÜM </span><span lang="tr">GENEL ESASLAR</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Kanun hükümlerinin niteliği  125</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı 126</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları  129</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Hukukî işlemlerin vasıflandırılması  130</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Hukuka aykırılık - Müeyyide  131</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi 131</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller 132</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">İsbat yükü 133</span></p> <p><span lang="tr">İKİNCİ BÖLÜM</span><span lang="tr">KİŞİLER HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme </span><span lang="tr">gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)  135</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti  136</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı </span><span lang="tr">sıkıya bağlı haklar 136</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">İsim - Korunması - Soyadı değişikliği  137</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Kişiliğin Korunması 138</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Kişiliğin Korunması 139</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Yerleşim yeri (ikametgâh)  140</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Ölüm karinesi - Gaiplik  141</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı  142</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 143</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 146</span></p> <p><span lang="tr">12. </span><span lang="tr">Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146</span></p> <p><span lang="tr">13. </span><span lang="tr">Vakıf 149</span></p> <p><span lang="tr">14. </span><span lang="tr">Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı 149</span></p> <p><span lang="tr">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM </span><span lang="tr">AİLE HUKUKU</span></p> <p><span lang="tr">1. </span><span lang="tr">Nişanlanma  153</span></p> <p><span lang="tr">2. </span><span lang="tr">Nişan bozulması - Manevî tazminat 154</span></p> <p><span lang="tr">3. </span><span lang="tr">Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün </span><span lang="tr">davaya etkisi 156</span></p> <p><span lang="tr">4. </span><span lang="tr">Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları  157</span></p> <p><span lang="tr">5. </span><span lang="tr">Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük  157</span></p> <p><span lang="tr">6. </span><span lang="tr">Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası 158</span></p> <p><span lang="tr">7. </span><span lang="tr">Evlenme - Vasıfta hata iddiası  159</span></p> <p><span lang="tr">8. </span><span lang="tr">Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi 160</span></p> <p><span lang="tr">9. </span><span lang="tr">Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle </span><span lang="tr">boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat 161</span></p> <p><span lang="tr">10. </span><span lang="tr">Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe </span><span lang="tr">dayanan boşanma davası 163</span></p> <p><span lang="tr">11. </span><span lang="tr">Terk sebebine dayanan boşanma davası 165</span></p> <p><span lang="tr">12. </span><span lang="tr">Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî  167</span></p> <p><span lang="tr">13. </span><span lang="tr">Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası 168</span></p> <p><span lang="tr">14. </span><span lang="tr">Boşanma davası - Yetkili mahkeme  170</span></p> <p><span lang="tr">15. </span><span lang="tr">Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı  171</span></p> <p><span lang="tr">16. </span><span lang="tr">Evli kadın - Ayrı konut ittihazı  172</span></p> <p><span lang="tr">17. </span><span lang="tr">Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi - </span><span lang="tr">Aile konutu 174</span></p> <p><span lang="tr">18. </span><span lang="tr">Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref  176</span></p> <p><span lang="tr">19. </span><span lang="tr">Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini 177</span></p> </div> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">20. </span><span lang="tr">Velâyet - Nez'i 180</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">21. </span><span lang="tr">Nesebin reddi 181</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">22. </span><span lang="tr">Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve </span><span lang="tr">hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması  185</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">23. </span><span lang="tr">Babalık davası - Gebelik süresi 186</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">24. </span><span lang="tr">Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre 189</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">25. </span><span lang="tr">Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi 192</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">26. </span><span lang="tr">Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu 193</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">27. </span><span lang="tr">Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi  194</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">28. </span><span lang="tr">Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi  195</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">KISIM III </span><span lang="tr">SINAV SORULARI</span></p> <p style="text-align: justify;" align="left"><a name="bookmark15"></a><span lang="tr">Birinci Bölüm</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku 199</span></p> <p style="text-align: justify;" align="left"><a name="bookmark16"></a><span lang="tr">İkinci Bölüm</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">Aile Hukuku 209</span></p> <p style="text-align: justify;" align="left"><a name="bookmark17"></a><span lang="tr">Üçüncü Bölüm</span></p> <p style="text-align: justify;"><span lang="tr">Karma Sorular 229</span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   Giriş  1

   KISIM I CEVAPLI ÖRNEKLER

   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

   § 1. Mesele Çözümü: İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -

   Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç  7

   § 2. Karar İncelemesi: İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece

   re'sen göz önünde tutulması 10

   § 3. Konu İncelemesi: Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı

   Yargıtay kararlarının eleştirilmesi 15

   İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLER HUKUKU

   § 1. Mesele Çözümü: Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -

   Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz  23

   § 2. Karar İncelemesi: Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk 28

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

   § 1. Mesele Çözümü: Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33

   § 2. Karar İncelemesi: Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini 44

   § 3. Konu İncelemesi: Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu 50

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER

   1. Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı 60

   2. Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması  69

   3. Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti bağlayıcı ceza  76

   4. Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83

   5. Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87

   6. Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Yerleşim yeri 92

   7. Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu- Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları 95

   8. Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları 103

   9. Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali  108

   10. Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması 114

   11. Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay  117

   KISIM II

   CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR

   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

   1. Kanun hükümlerinin niteliği  125

   2. Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı 126

   3. Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları  129

   4. Hukukî işlemlerin vasıflandırılması  130

   5. Hukuka aykırılık - Müeyyide  131

   6. Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi 131

   7. İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller 132

   8. İsbat yükü 133

   İKİNCİ BÖLÜMKİŞİLER HUKUKU

   1. Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)  135

   2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti  136

   3. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 136

   4. İsim - Korunması - Soyadı değişikliği  137

   5. Kişiliğin Korunması 138

   6. Kişiliğin Korunması 139

   7. Yerleşim yeri (ikametgâh)  140

   8. Ölüm karinesi - Gaiplik  141

   9. Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı  142

   10. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 143

   11. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 146

   12. Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146

   13. Vakıf 149

   14. Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı 149

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

   1. Nişanlanma  153

   2. Nişan bozulması - Manevî tazminat 154

   3. Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün davaya etkisi 156

   4. Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları  157

   5. Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük  157

   6. Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası 158

   7. Evlenme - Vasıfta hata iddiası  159

   8. Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi 160

   9. Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat 161

   10. Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe dayanan boşanma davası 163

   11. Terk sebebine dayanan boşanma davası 165

   12. Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî  167

   13. Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası 168

   14. Boşanma davası - Yetkili mahkeme  170

   15. Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı  171

   16. Evli kadın - Ayrı konut ittihazı  172

   17. Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi - Aile konutu 174

   18. Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref  176

   19. Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini 177

   20. Velâyet - Nez'i 180

   21. Nesebin reddi 181

   22. Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması  185

   23. Babalık davası - Gebelik süresi 186

   24. Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre 189

   25. Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi 192

   26. Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu 193

   27. Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi  194

   28. Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi  195

   KISIM III SINAV SORULARI

   Birinci Bölüm

   Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku 199

   İkinci Bölüm

   Aile Hukuku 209

   Üçüncü Bölüm

   Karma Sorular 229

   Stok Kodu
   :
   9789753686075
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   336
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   18
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat