Sepetim (0) Toplam: 0,00
%10
Yeni
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Serap Helvacı

Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları

Liste Fiyatı : 72,00
İndirimli Fiyat : 64,80
%10 İndirimli
50 adet mevcut
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Legal Kitabevi
64.80
<p><span style="color: #333333;">OLAY 1:    Mülkiyet hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, bağlı haklar, eşyaya bağlı irtifaklar, düzensiz kişisel irtifaklar, şahsa bağlı irtifaklar, şahısla kaim irtifak hakları 1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.726/f.1, 806/f.1, 823/f.3, 826/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 2:   Alım hakkı, geri alım hakkı, yenilik doğuran hak, yenilik doğuran hakların özellikleri, şarta bağlanmış yenilik doğuran haklar, nisbi hak, nisbi hakların kuvvetlendirilmesi, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin etkisi 6</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.736/f.1, 1009 </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 3:      Alacak hakkı, borç ilişkisi, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, rehin hakları, ipotek, bağlı haklar, fer'i hak, mutlak hak, nisbi hak, önalım hakkı, şerh yoluyla etkisi kuvvetlenen nisbi haklar 11</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.726/f.1, 826/f.1,2, 838/f.2, 881, 1009/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 4:    Mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, taşınmaz yükü, eşyaya bağlı borç ilişkisi, malvarlığı hakları, satış sözleşmesi, sözleşmeden doğan borç ilişkisi, alacak hakkı, nisbi ve mutlak haklar 16</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.683, 839, 849</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 5:      Kaynak hakkı, taşınır rehni, mutlak hak, bağlı haklar, alacağa bağlı ayni haklar, seçimlik borçlarda seçim hakkı, alacağa bağlı yenilik doğuran haklar, yenilik doğuran hakların türleri ve özellikleri 19</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.837, 939; TBK m.87, 189/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 6:    Bağlı haklar, eşyaya bağlı ayni haklar, eşyaya bağlı irtifak, yararlanan taşınmaz, yüklü taşınmaz, kişiye bağlı irtifak, geçit hakkı, eşyaya bağlı mülkiyet, taşınmaz rehni, alacağa bağlı hak, ipotek, ipotekli borç senedi, irad senedi 26</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.779, 838, 881/f.2, 891</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 7:    Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, kazandırıcı işlem, alacak hakkının ve taşınır-taşınmaz mülkiyetinin devri, iyiniyet, emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanımı, rıza dışında elden çıkan hamile yazılı senedin kazanımı, iyiniyetin tam koruyucu etki sağlaması 31</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.3, 705, 763/f.1, 988, 990</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 8:     Hukuki işlemin hükümsüzlüğü, hükümsüzlük halleri, yokluk, kesin hükümsüzlük, iptal edilebilirlik, düzelebilir hükümsüzlük, iptal hakkı, yolsuz tescil, tapu kütüğünün düzeltilmesi davası 38</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.705/f.1, 726/f.1, 826, 1021, 1024/f.2, 1025</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 9:  Hukuki işlemlerin yorumu ve tahvili, yorum ile tahvilin karşılaştırılması, taşınmaz satışı, intifa hakkı, intifa hakkının devri, noterde düzenlenen satış sözleşmesi, şekle aykırılık, kesin hükümsüzlük, irade özerkliği ve hukuki işlemlerin korunması ilkesi 44</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.706, 794, 806; TBK m.237; Tapu K m.26</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 10:  Hakların kazanılma biçimleri, taşınırlar üzerindeki hakların aslen-devren ve tesisen kazanılması, cüz'i ve külli halefiyet, işleme yoluyla mülkiyetin kazanılması, taşınır üzerinde intifa hakkı kurulması, mirasın kazanılması 50</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.599/f.1, 763/f.1, 775</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 11:   Mülkiyet hakkı, zilyetlik, istihkak ve taşınır davaları, çalıntı mal, iyiniyet, kötüniyet, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla taşınır mülkiyetinin kazanılması, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, sebebe bağlılık ilkesi, yolsuz tescil, tapu kütüğünün düzeltilmesi davası, tapu siciline iyiniyetli güvenin korunması 54</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.777/f.1, 989/f.2, 991/f.1, 1015, 1023, 1024, 1025/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 12: Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, yolsuz tescil, tapu sicilindeki kayıtlara iyiniyetli güvenin korunması, sicil dışı unsurlara güven, sahte vekâletname, emin sıfatıyla zilyet, emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli ayni hak kazanımı, intifa hakkı, malikin tasarruf yetkisi 62</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.988, 1023</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 13:   Rıza dışında elden çıkan taşınır, taşınırın iyiniyetle edinilmesi, iyiniyetin kısmi koruyucu etkisi, kazandırıcı zamanaşımı 66</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.683/f.2, 777/f.1, 989/f.1,2</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 14:  Kişiliğin sona ermesi, ölümün ispatı, resmi sicillerin ispat gücü, gaiplik kararı, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, yetkili-görevli mahkeme, kararın geçmişe etkili olması, birlikte ölüm karinesi 68</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.6, 7, 19/f.1, 29, 32, 33, 34, 35; Nüfus Hizmetleri K m.31</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 15:   Gaiplik, uzun zamandan beri haber alınamama, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, gaiplik kararının koşulları, evliliğe etkisi, evliliğin feshi istemi, ikinci evliliğin durumu 74</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.32/f.1, 33, 131, 145/b.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 16:  Fiil ehliyeti, fiil ehliyeti bakımından kişilerin ayrımı, sınırlı ehliyetsizler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetsizin borç altına girmesi, yasal temsilcinin rızası, rızanın açıklanma biçimleri, icazet, icazetle yapılamayacak işlemler, hükümsüzlük, dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, kazandırıcı zamanaşımı 79</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.15, 16/f.1, 449, 777/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 17:   Ayırt etme gücü, fiil ehliyeti, tam ehliyetsiz, tam ehliyetsizin temsil edilmesi, satış sözleşmesi, kesin hükümsüzlük, taşınırın zamanaşımı ile kazanılması, kazandırıcı zamanaşımının koşulları, taşınmazın bağışlanması, önemli bağışlama, yasak işlemler, yolsuz tescil, tapu kütüğünün düzeltilmesi davası 85</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.15, 449, 777/f.1, 989/f.1, 1023</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 18: Ayırt etme gücünün geçici kaybı, sınırlı ehliyetsiz, tam ehliyetsiz, hukuki işlemin hükümsüzlüğü, kesin hükümsüzlük, haksız fiil nedeniyle sorumlu olmama, haksız fiil ehliyeti, tam ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılığın ortadan kalkması, haklı savunma 89</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.15; TBK m.49/f.1, 59, 63/f.2, 64/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 19:   Mahkeme kararıyla ergin kılınma, fiil ehliyeti, fiil ehliyetinin şartları, evlenme ehliyeti, kısıtlama, akıl hastasının kısıtlanması, kısıtlama kararının etkisi, iyiniyet ve sonuçları, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmayan işlemler, sınırlı ehliyetsizin karşılıksız kazanımları, yasal temsilcinin veto hakkı 92</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.12, 16/f.1, 124, 410</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 20:    Kişilik hakkı, kişilik hakkının korunması, hukuki işlem yoluyla gerçekleşen saldırılara karşı koruma, kişinin hayatı ve sağlığını tehlikeye atan sözleşmelerin hükümsüzlüğü, hukuka aykırı fiille gerçekleşen saldırılara karşı koruma, kişisel değerler, hukuka uygunluk sebepleri, kişilik hakkı saldırıya uğrayanın rızası 97</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.23, 24; FSEK m.86</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 21:   Kamuya açık hayat alanı, özel hayat alanı, gizli hayat alanı, özel ve gizli hayat alanının korumalı hayat alanına dahil olması, kişilik hakkı, kişilik hakkını koruyucu davalar ve tazminat davaları, hukuka uygunluk sebepleri, rızanın kapsamının aşılması, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, tam ehliyetsizin temsili 101</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.24, 25</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 22:   Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, adın değiştirilmesi, yetkili ve görevli mahkeme, haklı neden, hâkimin takdir yetkisi, müstear adın korunması, durdurma, önleme ve tazminat davaları 106</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.4, 24, 26, 27; Nüfus Hizmetleri K m.35, 36</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 23:    Dernekler, kurucu üyelik koşulları, kurulmuş derneğe sonradan üye olunması, derneğin tüzel kişilik kazanması, ticari faaliyette bulunması, kamu yararına çalışan dernekler, kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, tüzel kişilerin fiil ehliyeti 111</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.49, 51, 56/f.1, 57/f.2, 64/f.1; Dern.K m.3/f.1,3,4, 27/f.1; Dern.Yön. m.48, 49</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 24:  Üyelikten çıkarılma, genel kurul kararına karşı iptal davası, dava şartları, süre, dayanılacak hukuki nedenler, derneğin tacir sıfatını kazanması, tacir olmanın sonuçları, tüzel kişinin fiil ehliyeti, dernek yönetim organının haksız fiili, haksız fiil nedeniyle tüzel kişinin sorumlu tutulması, müteselsil sorumluluk 116</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.49, 50, 56/f.1, 67, 83/f.1, 87/b.3; Dern. K m.2/a</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 25: Derneğin kendiliğinden sona ermesi, ilk genel kurul toplantısının yapılmaması, zorunlu organların oluşturulmaması, genel kurul kararının iptali, ihbar ve şikâyet hakkının kötüye kullanılması, tüzel kişiliğe saldırı, kişilik hakkının korunması, tüzel kişinin iradesinin açıklanması, dernek tarafından dava açılması 124</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.24, 25, 50/f.1, 83/f.1, 85, 87; TBK m.58</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 26:  Vakıf kurma işlemi, resmi senet ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurulması, ehliyet, sınırlı ehliyetsizler bakımından yasak işlemler, vakfın tüzel kişilik kazanması, özgülenen hakların ve malların mülkiyetinin geçişi 132</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.101, 102, 104, 105, 449, 502, 705; TBK m.183</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 27:   Vakfın sona ermesi, kendiliğinden sona erme halleri, vakfın ekonomik bakımdan acz içinde olması, vakıfta amaç unsuru, amacın değiştirilmesi, amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, mahkeme kararı, yetkili ve görevli mahkeme 136</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.101/f.1, 113/f.1, 116/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 28: Nişanlanma, nişanlanma sözleşmesinin şarta bağlanması, nişanlılığın sona ermesi, nişanın bozulması, sona ermenin sonuçları, hediyelerin iadesi, maddi ve manevi tazminat, zamanaşımı süresi 141</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.120/f.1,2, 121, 122, 123</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 29:  Evlenme ehliyeti, normal evlenme yaşı, olağanüstü evlenme yaşı, evlenmeye izin verilmesi istemi, istemin bağlı olduğu koşullar, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması, evlenme engelleri, kesin ve kesin olmayan evlenme engelleri 148</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.124, 129, 132/f.1, 145/b.4, 154</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 30:    Evlenme, evlenmenin hukuki niteliği, evlenmenin esasa ilişkin şartları, evlenme ehliyeti, evlenme yaşı, olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebin varlığı, hâkimin izni, yasal temsilcinin dinlenmesi, sınırlı ehliyetli, oy danışmanının görüşü, evlenmenin geçerliliği, sınırlı ehliyetsiz, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, yasal temsilcinin izni, evlenme başvurusu, başvurunun incelenmesi, başvuruya eklenecek belgeler 154</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.16/f.1, 124, 126, 127, 128, 136, 137, 429</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 31: Kesin evlenme engelleri, mevcut evlilik, yakın hısımlık, evlenmenin hükümsüzlüğü, butlan, mutlak butlan sebepleri, iyiniyetin butlan davasına etkisi, bekleme süresine uyulmaması 157</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.129/b.1, 145/b.1, 147/f.3, 154</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 32:   Hısımlığa dayalı evlenme engelleri, eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, nisbi butlan ve mutlak butlan davaları, zamanaşımı, hak düşürücü süre, izni alınmayan yasal temsilcinin dava hakkı, butlan davası açılamayacak durumlar 160</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.16/f.1, 126, 129/b.1, 131, 145/b.4, 147/f.3, 153</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 33:   Boşanma, özel ve genel boşanma sebepleri, kusura dayanan boşanma sebepleri, mutlak boşanma sebepleri, zina, fiili ayrılık, hak düşürücü süre, hâkimin istemle bağlı olması 164</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.161, 166/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 34:  Küçük düşürücü suç işleme, pek kötü davranış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, özel ve genel boşanma sebepleri, mutlak ve nisbi boşanma sebepleri, kusura dayanan boşanma sebepleri 167</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.162, 163, 166/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 35:    Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast, terk, terkin şartları, ortak hayatı yeniden kurma iradesi, özel-genel boşanma sebepleri, farklı boşanma sebeplerinin aynı davada birlikte ileri sürülmesi, affedilen olayların boşanma davasına dayanak oluşturamayacağı 172</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.161, 162, 164, 166/f.1,2</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 36: Boşanma davası, yetkili mahkeme, nafaka istemi, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, kişilik hakkına saldırı, manevi tazminat, zamanaşımı süresi 177</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.168, 169, 174/f.2, 175, 178 </span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 37:   Terk sebebine bağlı boşanma davası, terkin şartları, ihtar, ihtar bakımından yetkili mahkeme, ortak hayatın yeniden kurulması yönündeki samimi irade, davet edilen evin nitelikleri, maddi ve manevi bağımsızlık 184</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.164, 168</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 38:  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanmaya sebep olan olaylarda eşlerin kusuru, kusurlu eşin dava açması, dava devam ederken eşlerden birinin ölmesi, ölümün boşanma davasına etkisi, davanın konusuz kalması, mirasçıların davaya devam etmesi, sağ kalan eşin miras hakkı 188</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.166/f.1, 181</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 39:    Anlaşmalı boşanma, koşulları, hâkimin takdir yetkisi, boşanma protokolünde değişiklik yapılması, boşanmada yargılama usulü, genel boşanma sebepleri, kusura dayanmayan boşanma sebepleri, eşlerden birinin dava devam ederken ölmesi 191</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.166/f.3, 181/f.2, 184</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 40:  Genel boşanma sebepleri, boşanma davasının reddi, fiili ayrılık, ortak hayatın yeniden kurulamaması, hak doğurucu süre, dava şartı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması 195</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.166/f.4</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 41: Özel ve genel boşanma sebepleri, fiili ayrılık, koşulları, boşanma davasında uygulanan yargılama usulü, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, onur kırıcı davranış, şikâyetten vazgeçmenin af niteliği taşımaması, terk, hâkimin ikrarla bağlı olmaması 198</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.162, 166/f.1,3,4, 184</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 42:    Ayrılık kararı, koşulları, anlaşmalı boşanma, fiili ayrılık, eşlerin yükümlülükleri, ayrılık süresi boyunca evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin devam etmesi, sadakat yükümlülüğü, zina, terk, birlikte yaşama yükümlülüğünün ortadan kalkması, eşlerin ayrı yerleşim yeri edinebilmesi 203</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.161, 164, 166, 170, 171</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 43:   Tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, manevi tazminat, boşanma kararı, kararın kesinleşmesinden sonra ileri sürülecek istemler, bu istemlerin tabi olduğu zamanaşımı süresi 207</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.169, 174/f.2, 175, 178, 328</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 44:   Boşanma kararı, kararın çocuklar açısından sonuçları, velayet, velayetin kaldırılması, çocuğun korunması, koruma amaçlı önlemlerin değişen koşullara uyarlanması, eşler açısından doğan sonuçlar, boşanan kadının kişisel durumu, kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmaya devam etmesi 211</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.11/f.2, 173, 178, 183, 187, 349, 351</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 45:  Boşanma kararı, ortak çocukların velayeti, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, çocuğun fiziki ve manevi gelişiminin önemi, anne ve baba dışında yakın hısımlar ile de kişisel ilişki kurulabileceği 216</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.182, 323, 324, 325, 336</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 46:    Dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, terk, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanma kararı, kararın sonuçları, velayet, anne ve babanın velayeti birlikte kullanması, velayetin kaldırılması, evliliğin genel hükümleri 222</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.2, 164, 166/f.1, 335/f.1, 336/f.1, 342/f.1, 346, 348</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 47:    Aile konutu, tasarruf yetkisi kısıtlaması, borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi ayrımı, tasarruf yetkisi eksikliğinin giderilmesi, aile konutu şerhi, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzeltilmesi davası, tapu siciline iyiniyetle güven, iyiniyetin koruyucu etkisi 227</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.194, 1023, 1025/f.1</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 48:    Evliliğin genel hükümleri, eşlerin hak ve yükümlülükleri, aile konutu, diğer eşin kira sözleşmesinin tarafı durumuna gelmesi, kira sözleşmesinin feshi, eşlerin müteselsil sorumluluğu, hâkimin müdahalesi, evlilik birliğinin korunması 231</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.185/f.2, 192, 194/f.1,4, 195</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 49:  Eşin kişiliğinin ve ailenin huzurunun tehlikeye düşmesi, birlikte yaşama yükümlülüğü, ortak hayata ara verilmesi, ayrı yaşama hakkı, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi, hâkimin müdahalesi, evlilik birliğini koruyucu önlemler 237</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.185/f.3, 195, 197/f.1,2,4</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 50:    Evlilik birliğinin korunması, ayrı yaşama hakkı, tedbir nafakası, yetkili ve görevli mahkeme, evlilik birliğinin temsili, müteselsil sorumluluk, temsil yetkisinin sona ermesi 241</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.186/f.2, 188, 189, 197/f.1,2, 201</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 51:    Evlilik birliğinin temsili, birliğin temsiline ilişkin düzenlemeler, eşlerin temsil yetkisi, ailenin sürekli ihtiyaçları, eşlerin müteselsil sorumluluğu, müteselsil sorumluluğun ortadan kalkması, kişisel sorumluluk, temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 247</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.188/f.1, 189/f.1, 190</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 52:  Eşler arasındaki mal rejimi, yasal ve seçimlik mal rejimi ayrımı, mal rejimi sözleşmesi, edinilmiş mallara katılma rejimi, rejimin başlangıcı ve sona ermesi, rejimin tasfiyesi, katılma alacağının niteliği, bağlı olduğu zamanaşımı süresi, kişisel mallar, edinilmiş mallar, mal ayrılığı rejimi 251</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.202, 203, 205, 218, 219, 220, 222/f.3, 225/f.2, 236</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 53:   Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi, mal rejimi sözleşmesi, sözleşmenin içeriği, mal rejimi seçimi, geçmişe uygulanabilirlik, sözleşme ehliyeti, vesayet makamının izni 258</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.202, 203, 204, 205/f.2, 219, 220, 221/f.2, 462/b.9; TMK-UK m.10</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 54:   Soybağı, çocuk ile baba arasında soybağının kurulması, babalık karinesi, karinenin çürütülmesi, soybağının reddi davası, dava açma hakkına sahip kişiler, hak düşürücü süre 262</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.285, 286, 288, 289, 291</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 55:  Soybağının kurulması, kadın için öngörülen bekleme süresine uyulmaması, babalık karinesi, karinelerin çatışması, soybağının reddi davası, ispat yükü, evlenmenin hükümsüzlüğünün soybağı üzerindeki etkisi 267</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.154, 156, 157, 285/f.1, 288/f.1, 290</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 56:   Soybağının reddi davası, davanın tarafları, dava açma süresi, sürenin başlangıcı, soybağının kurulması, tanıma, tanımanın hukuki niteliği, geçerlilik şartları ve hükümsüzlüğü 270</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.285/f.1, 286/f.2, 289/f.2,3, 295/f.1,3</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 57:   Evlenme yoluyla soybağının kurulması, soybağının kurulmasına itiraz, hak düşürücü süre, soybağına ilişkin davalarda yetkili ve görevli mahkeme 274</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.283, 292, 293, 294, 300</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 58:   Babalık davası, niteliği, davanın açılabilmesi için aranan şartlar, hak düşürücü süre, soybağının reddi davası, dürüstlük kuralına aykırılık, dava açma süresinin uzaması, babalık hükmü 279</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;"> TMK m.285/f.1, 286, 301, 302, 303</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; color: #333333;" /> <span style="color: #333333;">OLAY 59: Tanıma, çocuğun soyadı, evlilik içinde doğan ya da ana rahmine düşen çocuk, babalık karinesi, çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi, evlilik dışında doğan çocuk, soybağının hükümleri, soybağının reddi ve sonuçları 283</span></p>
 • Açıklama
  • OLAY 1:    Mülkiyet hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, bağlı haklar, eşyaya bağlı irtifaklar, düzensiz kişisel irtifaklar, şahsa bağlı irtifaklar, şahısla kaim irtifak hakları 1
    TMK m.726/f.1, 806/f.1, 823/f.3, 826/f.1
   OLAY 2:   Alım hakkı, geri alım hakkı, yenilik doğuran hak, yenilik doğuran hakların özellikleri, şarta bağlanmış yenilik doğuran haklar, nisbi hak, nisbi hakların kuvvetlendirilmesi, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin etkisi 6
    TMK m.736/f.1, 1009 
   OLAY 3:      Alacak hakkı, borç ilişkisi, mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, rehin hakları, ipotek, bağlı haklar, fer'i hak, mutlak hak, nisbi hak, önalım hakkı, şerh yoluyla etkisi kuvvetlenen nisbi haklar 11
    TMK m.726/f.1, 826/f.1,2, 838/f.2, 881, 1009/f.1
   OLAY 4:    Mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, taşınmaz yükü, eşyaya bağlı borç ilişkisi, malvarlığı hakları, satış sözleşmesi, sözleşmeden doğan borç ilişkisi, alacak hakkı, nisbi ve mutlak haklar 16
    TMK m.683, 839, 849
   OLAY 5:      Kaynak hakkı, taşınır rehni, mutlak hak, bağlı haklar, alacağa bağlı ayni haklar, seçimlik borçlarda seçim hakkı, alacağa bağlı yenilik doğuran haklar, yenilik doğuran hakların türleri ve özellikleri 19
    TMK m.837, 939; TBK m.87, 189/f.1
   OLAY 6:    Bağlı haklar, eşyaya bağlı ayni haklar, eşyaya bağlı irtifak, yararlanan taşınmaz, yüklü taşınmaz, kişiye bağlı irtifak, geçit hakkı, eşyaya bağlı mülkiyet, taşınmaz rehni, alacağa bağlı hak, ipotek, ipotekli borç senedi, irad senedi 26
    TMK m.779, 838, 881/f.2, 891
   OLAY 7:    Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, kazandırıcı işlem, alacak hakkının ve taşınır-taşınmaz mülkiyetinin devri, iyiniyet, emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanımı, rıza dışında elden çıkan hamile yazılı senedin kazanımı, iyiniyetin tam koruyucu etki sağlaması 31
    TMK m.3, 705, 763/f.1, 988, 990
   OLAY 8:     Hukuki işlemin hükümsüzlüğü, hükümsüzlük halleri, yokluk, kesin hükümsüzlük, iptal edilebilirlik, düzelebilir hükümsüzlük, iptal hakkı, yolsuz tescil, tapu kütüğünün düzeltilmesi davası 38
    TMK m.705/f.1, 726/f.1, 826, 1021, 1024/f.2, 1025
   OLAY 9:  Hukuki işlemlerin yorumu ve tahvili, yorum ile tahvilin karşılaştırılması, taşınmaz satışı, intifa hakkı, intifa hakkının devri, noterde düzenlenen satış sözleşmesi, şekle aykırılık, kesin hükümsüzlük, irade özerkliği ve hukuki işlemlerin korunması ilkesi 44
    TMK m.706, 794, 806; TBK m.237; Tapu K m.26
   OLAY 10:  Hakların kazanılma biçimleri, taşınırlar üzerindeki hakların aslen-devren ve tesisen kazanılması, cüz'i ve külli halefiyet, işleme yoluyla mülkiyetin kazanılması, taşınır üzerinde intifa hakkı kurulması, mirasın kazanılması 50
    TMK m.599/f.1, 763/f.1, 775
   OLAY 11:   Mülkiyet hakkı, zilyetlik, istihkak ve taşınır davaları, çalıntı mal, iyiniyet, kötüniyet, kazandırıcı zamanaşımı yoluyla taşınır mülkiyetinin kazanılması, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, sebebe bağlılık ilkesi, yolsuz tescil, tapu kütüğünün düzeltilmesi davası, tapu siciline iyiniyetli güvenin korunması 54
    TMK m.777/f.1, 989/f.2, 991/f.1, 1015, 1023, 1024, 1025/f.1
   OLAY 12: Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, yolsuz tescil, tapu sicilindeki kayıtlara iyiniyetli güvenin korunması, sicil dışı unsurlara güven, sahte vekâletname, emin sıfatıyla zilyet, emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetli ayni hak kazanımı, intifa hakkı, malikin tasarruf yetkisi 62
    TMK m.988, 1023
   OLAY 13:   Rıza dışında elden çıkan taşınır, taşınırın iyiniyetle edinilmesi, iyiniyetin kısmi koruyucu etkisi, kazandırıcı zamanaşımı 66
    TMK m.683/f.2, 777/f.1, 989/f.1,2
   OLAY 14:  Kişiliğin sona ermesi, ölümün ispatı, resmi sicillerin ispat gücü, gaiplik kararı, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, yetkili-görevli mahkeme, kararın geçmişe etkili olması, birlikte ölüm karinesi 68
    TMK m.6, 7, 19/f.1, 29, 32, 33, 34, 35; Nüfus Hizmetleri K m.31
   OLAY 15:   Gaiplik, uzun zamandan beri haber alınamama, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, gaiplik kararının koşulları, evliliğe etkisi, evliliğin feshi istemi, ikinci evliliğin durumu 74
    TMK m.32/f.1, 33, 131, 145/b.1
   OLAY 16:  Fiil ehliyeti, fiil ehliyeti bakımından kişilerin ayrımı, sınırlı ehliyetsizler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetsizin borç altına girmesi, yasal temsilcinin rızası, rızanın açıklanma biçimleri, icazet, icazetle yapılamayacak işlemler, hükümsüzlük, dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, kazandırıcı zamanaşımı 79
    TMK m.15, 16/f.1, 449, 777/f.1
   OLAY 17:   Ayırt etme gücü, fiil ehliyeti, tam ehliyetsiz, tam ehliyetsizin temsil edilmesi, satış sözleşmesi, kesin hükümsüzlük, taşınırın zamanaşımı ile kazanılması, kazandırıcı zamanaşımının koşulları, taşınmazın bağışlanması, önemli bağışlama, yasak işlemler, yolsuz tescil, tapu kütüğünün düzeltilmesi davası 85
    TMK m.15, 449, 777/f.1, 989/f.1, 1023
   OLAY 18: Ayırt etme gücünün geçici kaybı, sınırlı ehliyetsiz, tam ehliyetsiz, hukuki işlemin hükümsüzlüğü, kesin hükümsüzlük, haksız fiil nedeniyle sorumlu olmama, haksız fiil ehliyeti, tam ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılığın ortadan kalkması, haklı savunma 89
    TMK m.15; TBK m.49/f.1, 59, 63/f.2, 64/f.1
   OLAY 19:   Mahkeme kararıyla ergin kılınma, fiil ehliyeti, fiil ehliyetinin şartları, evlenme ehliyeti, kısıtlama, akıl hastasının kısıtlanması, kısıtlama kararının etkisi, iyiniyet ve sonuçları, yasal temsilcinin rızasına bağlı olmayan işlemler, sınırlı ehliyetsizin karşılıksız kazanımları, yasal temsilcinin veto hakkı 92
    TMK m.12, 16/f.1, 124, 410
   OLAY 20:    Kişilik hakkı, kişilik hakkının korunması, hukuki işlem yoluyla gerçekleşen saldırılara karşı koruma, kişinin hayatı ve sağlığını tehlikeye atan sözleşmelerin hükümsüzlüğü, hukuka aykırı fiille gerçekleşen saldırılara karşı koruma, kişisel değerler, hukuka uygunluk sebepleri, kişilik hakkı saldırıya uğrayanın rızası 97
    TMK m.23, 24; FSEK m.86
   OLAY 21:   Kamuya açık hayat alanı, özel hayat alanı, gizli hayat alanı, özel ve gizli hayat alanının korumalı hayat alanına dahil olması, kişilik hakkı, kişilik hakkını koruyucu davalar ve tazminat davaları, hukuka uygunluk sebepleri, rızanın kapsamının aşılması, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, tam ehliyetsizin temsili 101
    TMK m.24, 25
   OLAY 22:   Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, adın değiştirilmesi, yetkili ve görevli mahkeme, haklı neden, hâkimin takdir yetkisi, müstear adın korunması, durdurma, önleme ve tazminat davaları 106
    TMK m.4, 24, 26, 27; Nüfus Hizmetleri K m.35, 36
   OLAY 23:    Dernekler, kurucu üyelik koşulları, kurulmuş derneğe sonradan üye olunması, derneğin tüzel kişilik kazanması, ticari faaliyette bulunması, kamu yararına çalışan dernekler, kamu yararına çalışan dernek statüsünün kazanılması, tüzel kişilerin fiil ehliyeti 111
    TMK m.49, 51, 56/f.1, 57/f.2, 64/f.1; Dern.K m.3/f.1,3,4, 27/f.1; Dern.Yön. m.48, 49
   OLAY 24:  Üyelikten çıkarılma, genel kurul kararına karşı iptal davası, dava şartları, süre, dayanılacak hukuki nedenler, derneğin tacir sıfatını kazanması, tacir olmanın sonuçları, tüzel kişinin fiil ehliyeti, dernek yönetim organının haksız fiili, haksız fiil nedeniyle tüzel kişinin sorumlu tutulması, müteselsil sorumluluk 116
    TMK m.49, 50, 56/f.1, 67, 83/f.1, 87/b.3; Dern. K m.2/a
   OLAY 25: Derneğin kendiliğinden sona ermesi, ilk genel kurul toplantısının yapılmaması, zorunlu organların oluşturulmaması, genel kurul kararının iptali, ihbar ve şikâyet hakkının kötüye kullanılması, tüzel kişiliğe saldırı, kişilik hakkının korunması, tüzel kişinin iradesinin açıklanması, dernek tarafından dava açılması 124
    TMK m.24, 25, 50/f.1, 83/f.1, 85, 87; TBK m.58
   OLAY 26:  Vakıf kurma işlemi, resmi senet ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurulması, ehliyet, sınırlı ehliyetsizler bakımından yasak işlemler, vakfın tüzel kişilik kazanması, özgülenen hakların ve malların mülkiyetinin geçişi 132
    TMK m.101, 102, 104, 105, 449, 502, 705; TBK m.183
   OLAY 27:   Vakfın sona ermesi, kendiliğinden sona erme halleri, vakfın ekonomik bakımdan acz içinde olması, vakıfta amaç unsuru, amacın değiştirilmesi, amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi, mahkeme kararı, yetkili ve görevli mahkeme 136
    TMK m.101/f.1, 113/f.1, 116/f.1
   OLAY 28: Nişanlanma, nişanlanma sözleşmesinin şarta bağlanması, nişanlılığın sona ermesi, nişanın bozulması, sona ermenin sonuçları, hediyelerin iadesi, maddi ve manevi tazminat, zamanaşımı süresi 141
    TMK m.120/f.1,2, 121, 122, 123
   OLAY 29:  Evlenme ehliyeti, normal evlenme yaşı, olağanüstü evlenme yaşı, evlenmeye izin verilmesi istemi, istemin bağlı olduğu koşullar, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanılması, evlenme engelleri, kesin ve kesin olmayan evlenme engelleri 148
    TMK m.124, 129, 132/f.1, 145/b.4, 154
   OLAY 30:    Evlenme, evlenmenin hukuki niteliği, evlenmenin esasa ilişkin şartları, evlenme ehliyeti, evlenme yaşı, olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebin varlığı, hâkimin izni, yasal temsilcinin dinlenmesi, sınırlı ehliyetli, oy danışmanının görüşü, evlenmenin geçerliliği, sınırlı ehliyetsiz, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar, yasal temsilcinin izni, evlenme başvurusu, başvurunun incelenmesi, başvuruya eklenecek belgeler 154
    TMK m.16/f.1, 124, 126, 127, 128, 136, 137, 429
   OLAY 31: Kesin evlenme engelleri, mevcut evlilik, yakın hısımlık, evlenmenin hükümsüzlüğü, butlan, mutlak butlan sebepleri, iyiniyetin butlan davasına etkisi, bekleme süresine uyulmaması 157
    TMK m.129/b.1, 145/b.1, 147/f.3, 154
   OLAY 32:   Hısımlığa dayalı evlenme engelleri, eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, nisbi butlan ve mutlak butlan davaları, zamanaşımı, hak düşürücü süre, izni alınmayan yasal temsilcinin dava hakkı, butlan davası açılamayacak durumlar 160
    TMK m.16/f.1, 126, 129/b.1, 131, 145/b.4, 147/f.3, 153
   OLAY 33:   Boşanma, özel ve genel boşanma sebepleri, kusura dayanan boşanma sebepleri, mutlak boşanma sebepleri, zina, fiili ayrılık, hak düşürücü süre, hâkimin istemle bağlı olması 164
    TMK m.161, 166/f.1
   OLAY 34:  Küçük düşürücü suç işleme, pek kötü davranış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, özel ve genel boşanma sebepleri, mutlak ve nisbi boşanma sebepleri, kusura dayanan boşanma sebepleri 167
    TMK m.162, 163, 166/f.1
   OLAY 35:    Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, hayata kast, terk, terkin şartları, ortak hayatı yeniden kurma iradesi, özel-genel boşanma sebepleri, farklı boşanma sebeplerinin aynı davada birlikte ileri sürülmesi, affedilen olayların boşanma davasına dayanak oluşturamayacağı 172
    TMK m.161, 162, 164, 166/f.1,2
   OLAY 36: Boşanma davası, yetkili mahkeme, nafaka istemi, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, kişilik hakkına saldırı, manevi tazminat, zamanaşımı süresi 177
    TMK m.168, 169, 174/f.2, 175, 178 
   OLAY 37:   Terk sebebine bağlı boşanma davası, terkin şartları, ihtar, ihtar bakımından yetkili mahkeme, ortak hayatın yeniden kurulması yönündeki samimi irade, davet edilen evin nitelikleri, maddi ve manevi bağımsızlık 184
    TMK m.164, 168
   OLAY 38:  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanmaya sebep olan olaylarda eşlerin kusuru, kusurlu eşin dava açması, dava devam ederken eşlerden birinin ölmesi, ölümün boşanma davasına etkisi, davanın konusuz kalması, mirasçıların davaya devam etmesi, sağ kalan eşin miras hakkı 188
    TMK m.166/f.1, 181
   OLAY 39:    Anlaşmalı boşanma, koşulları, hâkimin takdir yetkisi, boşanma protokolünde değişiklik yapılması, boşanmada yargılama usulü, genel boşanma sebepleri, kusura dayanmayan boşanma sebepleri, eşlerden birinin dava devam ederken ölmesi 191
    TMK m.166/f.3, 181/f.2, 184
   OLAY 40:  Genel boşanma sebepleri, boşanma davasının reddi, fiili ayrılık, ortak hayatın yeniden kurulamaması, hak doğurucu süre, dava şartı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması 195
    TMK m.166/f.4
   OLAY 41: Özel ve genel boşanma sebepleri, fiili ayrılık, koşulları, boşanma davasında uygulanan yargılama usulü, eşlerden birinin diğerine hakaret etmesi, onur kırıcı davranış, şikâyetten vazgeçmenin af niteliği taşımaması, terk, hâkimin ikrarla bağlı olmaması 198
    TMK m.162, 166/f.1,3,4, 184
   OLAY 42:    Ayrılık kararı, koşulları, anlaşmalı boşanma, fiili ayrılık, eşlerin yükümlülükleri, ayrılık süresi boyunca evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin devam etmesi, sadakat yükümlülüğü, zina, terk, birlikte yaşama yükümlülüğünün ortadan kalkması, eşlerin ayrı yerleşim yeri edinebilmesi 203
    TMK m.161, 164, 166, 170, 171
   OLAY 43:   Tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, manevi tazminat, boşanma kararı, kararın kesinleşmesinden sonra ileri sürülecek istemler, bu istemlerin tabi olduğu zamanaşımı süresi 207
    TMK m.169, 174/f.2, 175, 178, 328
   OLAY 44:   Boşanma kararı, kararın çocuklar açısından sonuçları, velayet, velayetin kaldırılması, çocuğun korunması, koruma amaçlı önlemlerin değişen koşullara uyarlanması, eşler açısından doğan sonuçlar, boşanan kadının kişisel durumu, kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmaya devam etmesi 211
    TMK m.11/f.2, 173, 178, 183, 187, 349, 351
   OLAY 45:  Boşanma kararı, ortak çocukların velayeti, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, çocuğun fiziki ve manevi gelişiminin önemi, anne ve baba dışında yakın hısımlar ile de kişisel ilişki kurulabileceği 216
    TMK m.182, 323, 324, 325, 336
   OLAY 46:    Dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, terk, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanma kararı, kararın sonuçları, velayet, anne ve babanın velayeti birlikte kullanması, velayetin kaldırılması, evliliğin genel hükümleri 222
    TMK m.2, 164, 166/f.1, 335/f.1, 336/f.1, 342/f.1, 346, 348
   OLAY 47:    Aile konutu, tasarruf yetkisi kısıtlaması, borçlandırıcı işlem ve tasarruf işlemi ayrımı, tasarruf yetkisi eksikliğinin giderilmesi, aile konutu şerhi, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzeltilmesi davası, tapu siciline iyiniyetle güven, iyiniyetin koruyucu etkisi 227
    TMK m.194, 1023, 1025/f.1
   OLAY 48:    Evliliğin genel hükümleri, eşlerin hak ve yükümlülükleri, aile konutu, diğer eşin kira sözleşmesinin tarafı durumuna gelmesi, kira sözleşmesinin feshi, eşlerin müteselsil sorumluluğu, hâkimin müdahalesi, evlilik birliğinin korunması 231
    TMK m.185/f.2, 192, 194/f.1,4, 195
   OLAY 49:  Eşin kişiliğinin ve ailenin huzurunun tehlikeye düşmesi, birlikte yaşama yükümlülüğü, ortak hayata ara verilmesi, ayrı yaşama hakkı, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi, hâkimin müdahalesi, evlilik birliğini koruyucu önlemler 237
    TMK m.185/f.3, 195, 197/f.1,2,4
   OLAY 50:    Evlilik birliğinin korunması, ayrı yaşama hakkı, tedbir nafakası, yetkili ve görevli mahkeme, evlilik birliğinin temsili, müteselsil sorumluluk, temsil yetkisinin sona ermesi 241
    TMK m.186/f.2, 188, 189, 197/f.1,2, 201
   OLAY 51:    Evlilik birliğinin temsili, birliğin temsiline ilişkin düzenlemeler, eşlerin temsil yetkisi, ailenin sürekli ihtiyaçları, eşlerin müteselsil sorumluluğu, müteselsil sorumluluğun ortadan kalkması, kişisel sorumluluk, temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlanması 247
    TMK m.188/f.1, 189/f.1, 190
   OLAY 52:  Eşler arasındaki mal rejimi, yasal ve seçimlik mal rejimi ayrımı, mal rejimi sözleşmesi, edinilmiş mallara katılma rejimi, rejimin başlangıcı ve sona ermesi, rejimin tasfiyesi, katılma alacağının niteliği, bağlı olduğu zamanaşımı süresi, kişisel mallar, edinilmiş mallar, mal ayrılığı rejimi 251
    TMK m.202, 203, 205, 218, 219, 220, 222/f.3, 225/f.2, 236
   OLAY 53:   Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi, mal rejimi sözleşmesi, sözleşmenin içeriği, mal rejimi seçimi, geçmişe uygulanabilirlik, sözleşme ehliyeti, vesayet makamının izni 258
    TMK m.202, 203, 204, 205/f.2, 219, 220, 221/f.2, 462/b.9; TMK-UK m.10
   OLAY 54:   Soybağı, çocuk ile baba arasında soybağının kurulması, babalık karinesi, karinenin çürütülmesi, soybağının reddi davası, dava açma hakkına sahip kişiler, hak düşürücü süre 262
    TMK m.285, 286, 288, 289, 291
   OLAY 55:  Soybağının kurulması, kadın için öngörülen bekleme süresine uyulmaması, babalık karinesi, karinelerin çatışması, soybağının reddi davası, ispat yükü, evlenmenin hükümsüzlüğünün soybağı üzerindeki etkisi 267
    TMK m.154, 156, 157, 285/f.1, 288/f.1, 290
   OLAY 56:   Soybağının reddi davası, davanın tarafları, dava açma süresi, sürenin başlangıcı, soybağının kurulması, tanıma, tanımanın hukuki niteliği, geçerlilik şartları ve hükümsüzlüğü 270
    TMK m.285/f.1, 286/f.2, 289/f.2,3, 295/f.1,3
   OLAY 57:   Evlenme yoluyla soybağının kurulması, soybağının kurulmasına itiraz, hak düşürücü süre, soybağına ilişkin davalarda yetkili ve görevli mahkeme 274
    TMK m.283, 292, 293, 294, 300
   OLAY 58:   Babalık davası, niteliği, davanın açılabilmesi için aranan şartlar, hak düşürücü süre, soybağının reddi davası, dürüstlük kuralına aykırılık, dava açma süresinin uzaması, babalık hükmü 279
    TMK m.285/f.1, 286, 301, 302, 303
   OLAY 59: Tanıma, çocuğun soyadı, evlilik içinde doğan ya da ana rahmine düşen çocuk, babalık karinesi, çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi, evlilik dışında doğan çocuk, soybağının hükümleri, soybağının reddi ve sonuçları 283

   Stok Kodu
   :
   9786053157342
   Boyut
   :
   16.5X23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   388
   Baskı
   :
   12
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat