Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Pekc

Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi

Liste Fiyatı : 25,00
Stokta var
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi
Filiz Kitabevi
25.00
<h5 style="text-align: left;">Şekil Listesi ................................................................................................................... V<br /> Tablo Listesi ................................................................................................................ IX<br /> Önsöz ........................................................................................................................... XI<br /> 1.KURAK VE YARIKURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİNİN TEMEL<br /> BİLGİLERİ .............................................................................................................. 1<br /> 1.1. KURAK BÖLGELERİN TANIMI .................................................................. 3<br /> 1.1.1. Çöl ortamı.................................................................................................. 7<br /> 1.2. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERİN GÜNÜMÜZDEKİ<br /> COĞRAFÎ DAĞILIŞI....................................................................................... 9<br /> 1.3. KURAKLIK NEDENLERİ ............................................................................ 12<br /> 1.3.1. Geç Senozoik Devirde Soğuma ve Kuraklık ........................................... 14<br /> 1.3.2. Pleistosen'de Çöl Çevrelerinden Glasiyal ve Plüviyal Devre İzleri ........ 17<br /> 2.KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERİ SINIRLAYICI FİZİKÎ<br /> KARAKTERLER.................................................................................................. 31<br /> 2.1. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERİN TOPOGRAFİK<br /> KARAKTERLERİ ......................................................................................... 33<br /> 2.2. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE İKLİM-BİTKİ ÖRTÜSÜ<br /> İLİŞKİLERİ.................................................................................................... 34<br /> 2.2.1. Kurak Bölgelerin Bitki Örtüsü................................................................ 44<br /> 2.2.2. Yarıkurak Bölgelerin Bitki Örtüsü.......................................................... 45<br /> 2.2.2.1. Savanlar ..................................................................................... 45<br /> 2.2.2.2. Step veya Preri Formasyonu ...................................................... 47<br /> 2.3. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE DRENAJ KARAKTERİ .... 48<br /> 2.4. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE TOPRAK TİPLERİ VE<br /> PEDOJENEZ.................................................................................................. 51<br /> 3.KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE ŞEKİLLENDİRİCİ<br /> ETKENLER-SÜREÇLER İLE BUNLARA BAĞLI OLARAK OLUŞAN<br /> TOPOGRAFYA ŞEKİLLERİ .............................................................................. 55<br /> 3.1. AKARSULARIN ROLÜ VE OUED'LER.................................................... 57<br /> 3.1.1. Kanyonlar ............................................................................................... 59<br /> 3.1.2. Oued'ler.................................................................................................. 61<br /> 3.2. SELLENMENİN ROLÜ ................................................................................ 62<br /> 3.2.1. Badlands Topografyası ........................................................................... 66<br /> 3.2.2. Pediment'ler ........................................................................................... 68<br /> 3.2.3. Glasi'ler .................................................................................................. 73<br /> 3.2.4. İnselberg'ler............................................................................................ 82<br /> 3.2.5. Bahada'lar............................................................................................... 86<br /> 3.3. MEKANİK PARÇALANMA VE KİMYASAL AYRIŞMA ....................... 88<br /> 3.3.1. Tafoni'ler ................................................................................................ 92<br /> 3.3.2. Kalkerli ve Çeşitli Tuzlu Kabuklar ......................................................... 93<br /> 3.3.3. Playa'lar.................................................................................................. 97<br /> 3.4. ÇAMUR SELLERİ ........................................................................................ 99<br /> 3.5. RÜZGÂRIN ROLÜ ........................................................................................ 99<br /> 3.5.1. Rüzgâr Aşındırması ..............................................................................100<br /> 3.5.1.1. Deflasyon .................................................................................101<br /> 3.5.1.1.1. Çöl Kaldırımları .......................................................113<br /> 3.5.1.2. Korrazyon ................................................................................114<br /> 3.5.1.2.1. Yardang'lar ..............................................................118<br /> 3.5.1.2.2. Façetalı Çakıllar .......................................................119<br /> 3.5.1.2.3. Şahitkayalar ve Mantarkayalar................................. 121<br /> 3.5.2. Rüzgâr Birikimi ....................................................................................123<br /> 3.5.2.1. Büyük Kum Birikimleri ...........................................................127<br /> 3.5.2.1.1. Kum Ovaları (kum örtüleri) .....................................127<br /> 3.5.2.1.2. Goze'ler ...................................................................129<br /> 3.5.2.1.3. Kumul Tarlaları (erg'ler) .........................................129<br /> 3.5.2.2. Lös Çökelleri ...........................................................................140<br /> 3.5.2.3. Lünet'ler ..................................................................................153<br /> 3.6. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE ZAMAN FAKTÖRÜ VE<br /> MORFOLOJİK GELİŞİM ..........................................................................153<br /> 3.7. AKDENİZ İKLİMİ BÖLGELERİNDE YARIKURAK İZLER ..............159<br /> 4.ANA ÇİZGİLERİYLE YERYÜZÜNDEKİ ÇÖLLERİN GENEL COĞRAFÎ<br /> ÖZELLİKLERİ...................................................................................................163<br /> 4.1. KALAHARİ-NAMİB ...................................................................................173<br /> 4.2. SAHRA ÇÖLÜ..............................................................................................175<br /> 4.3. SOMALİ-CHALBİ.......................................................................................177<br /> 4.4. ARABİSTAN ÇÖLÜ ....................................................................................179<br /> 4.5. İRAN ÇÖLÜ ................................................................................................. 181<br /> 4.6. TAR ÇÖLÜ ...................................................................................................182<br /> 4.7. ORTA ASYA: TÜRKİSTAN ÇÖLÜ ..........................................................183<br /> 4.8. ORTA ASYA: TAKLAMAKAN VE GOBİ GRUBU ................................185<br /> 4.8.1. Taklamakan Çölü..................................................................................186<br /> 4.8.2. Gobi Çölü .............................................................................................187<br /> 4.9. AVUSTRALYA ÇÖLLERİ .........................................................................188<br /> 4.10. MONTE-PATAGONYA ÇÖLLERİ ...........................................................193<br /> 4.10.1. Monte Çölü .........................................................................................193<br /> 4.10.2. Patagonya Çölü ...................................................................................194<br /> 4.11. ATAKAMA-PERU ÇÖLÜ ..........................................................................196<br /> 4.12. KUZEY AMERİKA ÇÖLLERİ ..................................................................198<br /> BİBLİYOGRAFYA ................................................................................................. 203</h5>
 • Açıklama
  • Şekil Listesi ................................................................................................................... V
   Tablo Listesi ................................................................................................................ IX
   Önsöz ........................................................................................................................... XI
   1.KURAK VE YARIKURAK BÖLGELER JEOMORFOLOJİSİNİN TEMEL
   BİLGİLERİ .............................................................................................................. 1
   1.1. KURAK BÖLGELERİN TANIMI .................................................................. 3
   1.1.1. Çöl ortamı.................................................................................................. 7
   1.2. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERİN GÜNÜMÜZDEKİ
   COĞRAFÎ DAĞILIŞI....................................................................................... 9
   1.3. KURAKLIK NEDENLERİ ............................................................................ 12
   1.3.1. Geç Senozoik Devirde Soğuma ve Kuraklık ........................................... 14
   1.3.2. Pleistosen'de Çöl Çevrelerinden Glasiyal ve Plüviyal Devre İzleri ........ 17
   2.KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERİ SINIRLAYICI FİZİKÎ
   KARAKTERLER.................................................................................................. 31
   2.1. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERİN TOPOGRAFİK
   KARAKTERLERİ ......................................................................................... 33
   2.2. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE İKLİM-BİTKİ ÖRTÜSÜ
   İLİŞKİLERİ.................................................................................................... 34
   2.2.1. Kurak Bölgelerin Bitki Örtüsü................................................................ 44
   2.2.2. Yarıkurak Bölgelerin Bitki Örtüsü.......................................................... 45
   2.2.2.1. Savanlar ..................................................................................... 45
   2.2.2.2. Step veya Preri Formasyonu ...................................................... 47
   2.3. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE DRENAJ KARAKTERİ .... 48
   2.4. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE TOPRAK TİPLERİ VE
   PEDOJENEZ.................................................................................................. 51
   3.KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE ŞEKİLLENDİRİCİ
   ETKENLER-SÜREÇLER İLE BUNLARA BAĞLI OLARAK OLUŞAN
   TOPOGRAFYA ŞEKİLLERİ .............................................................................. 55
   3.1. AKARSULARIN ROLÜ VE OUED'LER.................................................... 57
   3.1.1. Kanyonlar ............................................................................................... 59
   3.1.2. Oued'ler.................................................................................................. 61
   3.2. SELLENMENİN ROLÜ ................................................................................ 62
   3.2.1. Badlands Topografyası ........................................................................... 66
   3.2.2. Pediment'ler ........................................................................................... 68
   3.2.3. Glasi'ler .................................................................................................. 73
   3.2.4. İnselberg'ler............................................................................................ 82
   3.2.5. Bahada'lar............................................................................................... 86
   3.3. MEKANİK PARÇALANMA VE KİMYASAL AYRIŞMA ....................... 88
   3.3.1. Tafoni'ler ................................................................................................ 92
   3.3.2. Kalkerli ve Çeşitli Tuzlu Kabuklar ......................................................... 93
   3.3.3. Playa'lar.................................................................................................. 97
   3.4. ÇAMUR SELLERİ ........................................................................................ 99
   3.5. RÜZGÂRIN ROLÜ ........................................................................................ 99
   3.5.1. Rüzgâr Aşındırması ..............................................................................100
   3.5.1.1. Deflasyon .................................................................................101
   3.5.1.1.1. Çöl Kaldırımları .......................................................113
   3.5.1.2. Korrazyon ................................................................................114
   3.5.1.2.1. Yardang'lar ..............................................................118
   3.5.1.2.2. Façetalı Çakıllar .......................................................119
   3.5.1.2.3. Şahitkayalar ve Mantarkayalar................................. 121
   3.5.2. Rüzgâr Birikimi ....................................................................................123
   3.5.2.1. Büyük Kum Birikimleri ...........................................................127
   3.5.2.1.1. Kum Ovaları (kum örtüleri) .....................................127
   3.5.2.1.2. Goze'ler ...................................................................129
   3.5.2.1.3. Kumul Tarlaları (erg'ler) .........................................129
   3.5.2.2. Lös Çökelleri ...........................................................................140
   3.5.2.3. Lünet'ler ..................................................................................153
   3.6. KURAK VE YARIKURAK BÖLGELERDE ZAMAN FAKTÖRÜ VE
   MORFOLOJİK GELİŞİM ..........................................................................153
   3.7. AKDENİZ İKLİMİ BÖLGELERİNDE YARIKURAK İZLER ..............159
   4.ANA ÇİZGİLERİYLE YERYÜZÜNDEKİ ÇÖLLERİN GENEL COĞRAFÎ
   ÖZELLİKLERİ...................................................................................................163
   4.1. KALAHARİ-NAMİB ...................................................................................173
   4.2. SAHRA ÇÖLÜ..............................................................................................175
   4.3. SOMALİ-CHALBİ.......................................................................................177
   4.4. ARABİSTAN ÇÖLÜ ....................................................................................179
   4.5. İRAN ÇÖLÜ ................................................................................................. 181
   4.6. TAR ÇÖLÜ ...................................................................................................182
   4.7. ORTA ASYA: TÜRKİSTAN ÇÖLÜ ..........................................................183
   4.8. ORTA ASYA: TAKLAMAKAN VE GOBİ GRUBU ................................185
   4.8.1. Taklamakan Çölü..................................................................................186
   4.8.2. Gobi Çölü .............................................................................................187
   4.9. AVUSTRALYA ÇÖLLERİ .........................................................................188
   4.10. MONTE-PATAGONYA ÇÖLLERİ ...........................................................193
   4.10.1. Monte Çölü .........................................................................................193
   4.10.2. Patagonya Çölü ...................................................................................194
   4.11. ATAKAMA-PERU ÇÖLÜ ..........................................................................196
   4.12. KUZEY AMERİKA ÇÖLLERİ ..................................................................198
   BİBLİYOGRAFYA ................................................................................................. 203
   Stok Kodu
   :
   AAK8753684132
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   226
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   2
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2015
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat