Sepetim (0) Toplam: 0,00
İnsan ve İnsanı Merak Eden İnsan
İnsan ve İnsanı Merak Eden İnsan
Filiz Kitabevi
50.00
<p><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> İÇİNDEKİLER<br /> BİRİNCİ BÖLÜM <br /> ................................................................................................ 1<br /> İNSANI ANLAMAK <br /> ............................................................................................ 1<br /> 1.1. <br /> BAŞLARKEN...........................................................................................<br /> ...... 1<br /> 1.2. DOĞANIN PARÇASI OLARAK İNSAN: DÜNYA VE İNSANLIĞIN KISA <br /> ÖYKÜSÜ............................................................................................. <br /> 2<br /> 1.3. DÜŞÜNEN BİR CANLI OLARAK İNSAN: İNSANIN DÜŞÜNÜŞ SİSTEMİ VE YARATTIĞI KÜLTÜRÜN KISA ÖYKÜSÜ <br /> ..................... 6<br /> 1.3.1. İNSANIN DÜŞÜNÜŞ SİSTEMİNE HANGİ PENCEREDEN BAKMALIYIZ? <br /> .................................................................................... 6<br /> 1.3.2. İNSANIN BAŞARISININ SIRRI: KÜLTÜR VE KÜLTÜR ÜNİTESİ YARATMAK, ORGANİZASYON OLUŞTURMAK VE <br /> ÖZGÜN ÜRETMEK <br /> ............................................................................................ 6<br /> 1.3.3. İNSAN HAYATININ SÜREKLİ İTİCİ GÜCÜ: YENİLİK .................. 7<br /> 1.3.4. İNSANLIĞI YÜCELTEN KÜLTÜREL TEKLİFLERİN KAYNAĞI: ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLER <br /> ............................................................ 7<br /> 1.4. ANTROPOLOJİ BİLİMİ VE ANTROPOLOJİNİN BİYO-SOSYO- KÜLTÜREL BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALDIĞI İNSAN <br /> .................... 9<br /> 1.4.1. İNSANIN DÜŞÜNÜŞ SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİMİN ÜRÜNÜ OLARAK <br /> ANTROPOLOJİ.................................................. 9<br /> 1.4.2. ANTROPOLOJİ NEDİR VE YARARLANACAĞIMIZ BULGULARI <br /> NELERDİR?...................................................................................... 10<br /> 1.4.3. BİLİMSEL BİLGİ NE DEMEKTİR GÜNLÜK BİLGİDEN FARKI NEDİR? <br /> ............................................................................................. 11<br /> 1.4.4. ANTROPOLOJİ BİLİM OLARAK NE ZAMANDAN BERİ VARDIR? <br /> .......................................................................................... 11<br /> 1.4.5. ANTROPOLOJİ BİLİM OLARAK NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR? <br /> ..................................................................................... 12<br /> 1.4.6. ANTROPOLOG NE YAPAR? NASIL YAPAR? ............................. 13<br /> 1.4.7. ANTROPOLOGLARIN ÇALIŞMA TARZI VE YÖNTEMİ NASILDIR? <br /> ....................................................................................... 13<br /> 1.4.8. KÜLTÜR NE DEMEKTİR?.............................................................. 14<br /> 1.4.9. KÜLTÜRÜN BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?............ 16<br /> 1.4.10. KÜLTÜR GENETİK MİRAS MIDIR? ............................................. 16<br /> 1.4.11. KÜLTÜR SEMBOLLER SİSTEMİDİR............................................ 18<br /> 1.4.12. KÜLTÜR DİNAMİKTİR (DEĞİŞİR), STATİKTİR (ZOR<br /> DEĞİŞİR) .......................................................................................... <br /> 18<br /> VIII<br /> 1.4.13. KÜLTÜR GÜNLÜK DENEYİMLERLE BÜTÜNLEŞİR................. 19<br /> 1.4.14. KÜLTÜR HERKESİN HAYATINA ŞEKİL VERİR ........................ 20<br /> 1.4.15. KÜLTÜR PAYLAŞILIR.................................................................... 20<br /> 1.4.16. KÜLTÜR ETNOSENTRİK DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞA YOL <br /> AÇAR................................................................................................<br /> ... 21<br /> 1.4.17. KÜLTÜRÜN YAPISI NASILDIR? ................................................... 22<br /> 1.4.18. SOSYAL ORGANİZASYON VE SOSYAL SÜREÇ NE DEMEKTİR? <br /> ....................................................................................... 25<br /> 1.4.19. İNSANIN TEMEL GEREKSİNİMLERİ NELERDİR VE NASIL <br /> KARŞILANIR?.................................................................................... 28<br /> 1.4.20. SEMBOLLER, KAHRAMANLAR, RİTÜELLER VE DEĞERLER SİSTEMİ NE <br /> DEMEKTİR?................................................................. 32<br /> 1.4.21. İNSANI İNCELEYEN BİLİMLER ŞEMSİYESİ ALTINDA HANGİ BİLİM DALLARI YER ALIR? <br /> ........................................................... 36<br /> 1.4.22. UYGULAMALI ANTROPOLOJİ VE UYGULAMADA ANTROPOLOJİ NE DEMEKTİR? <br /> ..................................................... 38<br /> 1.4.23. ÜNİVERSİTELERDE ANTROPOLOJİ NASIL <br /> ÖRGÜTLENMİŞTİR?......................................................................... 40<br /> 1.4.24. ANTROPOLOJİ ALANINDA DA ETİK SORUNLAR VAR MIDIR?<br /> ....................................................................................................<br /> .......... 41<br /> 1.4.25. ANTROPOLOJİYLE İLGİLİ ETİK SORUNLAR NELERDİR VEYA NELER OLABİLİR? <br /> ........................................................................... 42<br /> 1.4.26. SOSYO-KÜLTÜREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ANTROPOLOJİDEN NASIL YARARLANILABİLİR? <br /> .................... 45<br /> 1.4.27. ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI İNSANA AİT CİDDİ VE ÇARPICI BİLGİLER SUNMAKTA <br /> MIDIR?...................................................... 48<br /> 1.4.28. BİYOTEKNOLOJİNİN İNSANIN BEDENSEL VE DİĞER ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ NASIL <br /> OLACAKTIR?........................... 49<br /> 1.4.29. İNSAN BEYNİ HER ORTAMA VE ŞARTA UYUM SAĞLAMA USTASI MIDIR? <br /> ................................................................................. 51<br /> 1.4.30. PARA GERÇEKTEN HER DEĞERİ ÖLÇEBİLİR Mİ?................... 53<br /> 1.5. TOPLUM İÇİNDE İNSAN ......................................................................... <br /> 54<br /> 1.5.1. İNSANI SARAN SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE................................ 54<br /> 1.5.2. SOSYO-KÜLTÜREL BÜTÜNDEN BAZI KESİTLER...................... 56<br /> 1.5.2.1. TOPLUM – TOPLULUK (CEMAAT) – SOSYAL GRUP .... 56<br /> 1.5.2.2. STATÜ – ROL ........................................................................ 56<br /> 1.5.2.3. SOSYAL NORM-DEĞER(LER)............................................ 57<br /> 1.5.2.4. KİŞİLİK (ŞAHSİYET) - KİMLİK.......................................... 58<br /> 1.5.2.5. AHLAK (VİCDAN) – ETİK................................................... 59<br /> 1.5.2.6. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA (SOSYAL SINIF - EKONOMİK SINIF VE AÇIK - KAPALI SINIFLI<br /> TOPLUM) .............................................................................. 59<br /> 1.5.2.7. IRK – ETNİKLİK – MİLLİYET............................................. 60<br /> IX<br /> 1.5.3. SOSYO-KÜLTÜREL KESİTLERDE GÖRÜLEN SOSYAL EŞİTSİZLİK VE BUNUN HAFİFLETİLMESİ <br /> .................................. 61<br /> 1.5.4. SOSYAL-KÜLTÜREL SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖNERİ GELİŞTİREN İNSAN <br /> ................................................... 62<br /> 1.6. SOSYAL ORGANİZASYON YARATAN VE YAŞATAN İNSAN......... 64<br /> 1.6.1. ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLERİN OLUŞTURDUĞU SOSYAL <br /> ORGANİZASYON.............................................................................. 64<br /> 1.6.2. BİR SOSYAL ORGANİZASYON MODELLEMESİ......................... 66<br /> 1.6.2.1. BU MODELLEME İNSANI ANLAMA YOLCULUĞUNA NASIL KATKIDA BULUNUR? <br /> ........................................... 66<br /> 1.6.2.2. SOSYAL ORGANİZASYON ŞEMASI BİZE NELER <br /> ANLATIR?............................................................................. 67<br /> 1.6.2.3. KURUMSAL BİR SOSYO-KÜLTÜREL ORGANİZASYON ÖRNEĞİ OLARAK ÜNİVERSİTE <br /> ....................................... 70<br /> 1.6.2.3.1. ÜNİVERSİTENİN AMACI VE ANLAMI ............ 70<br /> 1.6.2.3.2. ORTA ÇAĞDA ÜNİVERSİTELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIŞI <br /> ............................................ 70<br /> 1.6.2.3.3. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNDE GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI............. 71<br /> 1.6.2.3.4. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN YAPISAL <br /> ÖZELLİKLERİ....................................................... 72<br /> 1.6.2.3.5. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİMİN KONU VE ALANLARI <br /> ......................................... 72<br /> 1.6.2.3.6. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN ZAMANLA PEKİŞEN <br /> GÜCÜ.................................................... 74<br /> 1.6.2.3.7. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN İNSAN KAYNAĞI OLARAK ÖĞRETİM ÜYELERİ VE TOPLUMA ETKİLERİ <br /> .......................................... 74<br /> 1.6.2.3.8. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN İNSAN KAYNAĞI OLARAK ÖĞRENCİLERİ VE TOPLUMA ETKİLERİ <br /> .......................................... 75<br /> 1.6.2.3.9. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİ İLE BAŞLAYAN SÜRECİN TOPLUMSAL AÇIDAN BAŞARISI: ÜNİVERSİTE <br /> TOPLUMLARI ŞEKİLLENDİRİYOR ............................................ 77<br /> 1.6.2.4. TOPLUMLARIN VARLIK SİGORTASI BİLİM VE <br /> ÜNİVERSİTEDİR.................................................................. 78<br /> 1.6.2.5. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE ÜNİVERSİTE <br /> ...................................... 79<br /> 1.6.2.5.1. GENEL OLARAK ................................................. 79<br /> X<br /> 1.6.2.5.2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE TARİHİ .................. 79<br /> 1.6.2.5.3. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ (MEDRESE DÖNEMİ) (1453-1846)..................... 80<br /> 1.6.2.5.4. OSMANLININ SON YILLARI –CUMHURİYETİN İLK YILLARI (MEDRESE-DARÜLFÜNUN DÖNEMİ) <br /> (1846-1933).......................................... 82<br /> 1.6.2.5.5. ÜNİVERSİTE REFORMU (1933 VE SONRASI). 85 1.6.2.5.6. DEĞERLENDİRMEMİZ <br /> ....................................... 91<br /> İKİNCİ BÖLÜM <br /> ................................................................................................. <br /> 93<br /> TÜRKİYE'DE VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE ANTROPOLOJİ .... 95<br /> 2.1.GERÇEKLERİ GÖRMEK KOLAY DEĞİLDİR ..................................... 95<br /> 2.2. OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE'DE ANTROPOLOJİ <br /> (ETNOLOJİ)..........................................................................................<br /> ....... 96<br /> 2.2.1. İNSANI MERAK EDEN İNSANI YETİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA TARİHİ DÖNEMLER <br /> .................................... 96<br /> 2.2.2. OSMANLI İMPARATORLUĞU -İSTANBUL DARÜLFÜNUNU DÖNEMİ <br /> (1915-1916)......................................................................... 97<br /> 2.2.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ - İSTANBUL DARÜLFÜNUNU VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ (1925-1935) <br /> ........................ 98<br /> 2.2.4. TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE ANTROPOLOJİ DÖNEMİ (1935- 2010) <br /> ....................................................................................................<br />  98<br /> 2.3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE ANTROPOLOJİ (ETNOLOJİ): 1915- 2010 DÖNEMİ <br /> ............................................................................................ 104<br /> 2.3.1. SOSYAL ORGANİZASYON OLUŞTURMAK BİR BİRİKİM <br /> İŞİDİR..............................................................................................<br /> .. 104<br /> 2.3.2. İSTANBUL DARÜLFÜNUNUNDA KURULAN 1. ETNOLOJİ (ANTROPOLOJİ) KÜRSÜSÜ: 1915-1916 DÖNEMİ <br /> ..................... 105<br /> 2.3.3. İSTANBUL DARÜLFÜNUNU'NDA KURULAN TÜRK ANTROPOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ: 1925-1933 DÖNEMİ 106<br /> 2.3.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN 2. ANTROPOLOJİ KÜRSÜSÜ: 1933-1935 <br /> DÖNEMİ.................................................... 109<br /> 2.3.5. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN 3. ETNOLOJİ (ANTROPOLOJİ) KÜRSÜSÜ: 1946-1951 DÖNEMİ <br /> ..................... 111<br /> 2.3.6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN 4. ANTROPOLOJİ KÜRSÜSÜ:1960-2010 VE SONRASI DÖNEMİ <br /> ............................ 126<br /> 2.3.7. DENEYİMLİ "İNSANI MERAK EDEN İNSAN” ARANIYOR: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ANTROPOLOJİ <br /> KÜRSÜSÜ BAŞKANLIĞINA ATANACAK AKADEMİK ELEMANLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI (24.08.1959) <br /> ............................... 132<br /> XI<br /> 2.3.8. DENEYİMLİ "İNSANI MERAK EDEN İNSAN” PROF. DR. CHARLES WİLLİAM MERTON HART'IN TÜRKİYE'YE <br /> GELİŞİ VE GÖREVE BAŞLAMASI ............................................................ 135<br /> 2.3.9. SOSYAL ANTROPOLOJİ KÜRSÜSÜ'NÜN EĞİTİM-ÖĞRETİME VE AKADEMİK ÇALIŞMALARA <br /> BAŞLAMASI......................... 138<br /> 2.3.10. PROF. DR. C. W. M. HART İLE YAPILAN BİRİNCİ SÖZLEŞME DÖNEMİNDE YAŞANANLAR VE YAPILAN İŞLER <br /> (01.12.1959- 01.12.1961) <br /> ....................................................................................... 143<br /> 2.3.11. PROF. DR. C. W. M. HART İLE YAPILAN DİĞER SÖZLEŞMELER<br /> ....................................................................................................<br /> ...... 147<br /> 2.3.12. PROF. DR. C.W.M. HART'IN SÖZLEŞMELERLE ÜSTLENDİĞİ DİĞER GÖREVLER <br /> ........................................................................ 152<br /> 2.3.13. PROF. HART'IN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEKİ EĞİTİM- ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCE VE <br /> ETKİLERİ ........................................................................................ <br /> 153<br /> 2.3.14. SOSYAL ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜNÜN KADROLU DİĞER ELEMANLARI <br /> ................................................................................ 155<br /> 2.3.15. PROF. DR. C.W.M. HART'IN GÖREVDEN AYRILMASI ........... 156<br /> 2.3.16. PROF. DR. C.W.M. HART İLE GEÇEN ON YILIN DEĞERLENDİRİLMESİ <br /> ................................................................. 161<br /> 2.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE ANTROPOLOJİ BİLİMİNİN DÖRT BÜYÜKLERİ (FOTOĞRAF: 5) <br /> .............................................................. 163<br /> 2.4.1. LİDER (BAŞKAN) SOSYAL ORGANİZASYONUN KALBİDİR . 164<br /> 2.4.2. DENEYİMLİ LİDER BAŞARIYI KOLAY YAKALAR.................. 165<br /> 2.4.3. PROF. DR. GYULA MESZAROS .................................................... 166<br /> 2.4.3.1. PROF. DR. GYULA MESZAROS'UN KİMDİR?............... 167<br /> 2.4.3.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 167<br /> 2.4.3.3. EĞİTİM VE AKADEMİK YAŞAMI ................................... 168<br /> 2.4.3.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPTIĞI DÖNEMLER (1915-1916 VE <br /> 1946-1951)............................ 170<br /> 2.4.4. ORD. PROF. DR. ŞEVKET AZİZ KANSU ...................................... 171<br /> 2.4.4.1. ORD. PROF. DR. ŞEVKET AZİZ KANSU KİMDİR? ....... 171<br /> 2.4.4.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 172<br /> 2.4.4.3. EĞİTİMİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV YAPTIĞI YILLARA AİT AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE <br /> YAYINLARI ......................................................................... 174<br /> 2.4.4.4. DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİNDEKİ <br /> ÇALIŞMALARI.................................................................... 175<br /> 2.4.4.5. İSTANBUL VE ANKARA ÜNİVERSİTELERİNDE VE DİĞER BİLİM KURUMLARINDA YAPTIĞI GÖREVLER176<br /> 2.4.5. PROF. DR. CHARLES WİLLİAM MERTON HART ...................... 177<br /> XII<br /> 2.4.5.1. PROF. DR. CHARLES WİLLİAM MERTON HART <br /> KİMDİR?............................................................................... 178<br /> 2.4.5.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 178<br /> 2.4.5.3. EĞİTİMİ, AKADEMİK ÇALIŞMALARI............................ 180<br /> 2.4.5.4. AKADEMİK YAYINLARI VE ÇALIŞMALARININ İÇERİKLERİ <br /> ......................................................................... 182<br /> 2.4.5.5. ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLERİN DİLİNDEN ANILARINDAKİ PROF. HART <br /> .......................................... 187<br /> 2.4.6. PROF. DR. NEPHAN SARAN.......................................................... 190<br /> 2.4.6.1. PROF. DR. NEPHAN SARAN KİMDİR? ........................... 191<br /> 2.4.6.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 191<br /> 2.4.6.3. EĞİTİMİ ............................................................................... <br /> 194<br /> 2.4.6.4. AKADEMİK YAŞAMI VE YAYINLARI ........................... 196<br /> 2.4.6.5. PROF. DR. NEPHAN SARAN'IN ALBÜMLERİNDE SAKLI GÖRSEL ANILARINDAN BİR <br /> SEÇKİ............................... 203<br /> 2.4.6.6. ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLERİN DİLİNDEN ANILARINDAKİ PROF. <br /> SARAN........................................ 220<br /> 2.4.7. YARIM ASIR BOYUNCA ANTROPOLOJİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖN <br /> VERENLER.................................................... 226<br /> 2.4.7.1. HAYAT PROJESİNE YÖN VEREN EĞİTİM..................... 226<br /> 2.4.7.2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ'NDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖN<br /> VERENLER .......................................................................... 227<br /> 2.4.7.2.1. GENEL BAKIŞ ..................................................... 227<br /> 2.4.7.2.2. KURUCU LİDER PROF. DR. C.W.M. HART DÖNEMİ <br /> (1960-1969).......................................... 228<br /> 2.4.7.3. GELİŞTİREN LİDER (DOÇ.) PROF. DR. NEPHAN SARAN DÖNEMİ (1969-1987) <br /> .......................................................... 231<br /> 2.4.7.4. YAŞATAN LİDER (DOÇ.) PROF. DR. TAYLAN AKKAYAN DÖNEMİ (1987-2010) <br /> .......................................................... 236<br /> 2.4.7.5. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ'NDE EĞİTİME YÖN VERENLERİN TOPLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (1960-2010) <br /> ........................................................................... 242<br /> 2.4.7.6. YARIM ASIRLIK ANTROPOLOJİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİN ORTAYA KOYDUĞU GERÇEKLER...... 246<br /> 2.5. İNSANI MERAK EDEN İNSAN YETİŞTİREN EĞİTİM <br /> PROGRAMI............................................................................................<br /> ... 253<br /> 2.5.1. GENEL OLARAK ............................................................................. <br /> 253<br /> 2.5.2. GELENEKSEL SERTİFİKA SİSTEMİ............................................. 255<br /> 2.5.3. YENİLİK ARAYIŞI VE KREDİLİ SİSTEM .................................... 259<br /> XIII<br /> 2.5.4. ESKİ VE YENİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU OLUŞAN YENİLİK DEFORMASYONU <br /> .......................................................................... 263<br /> 2.5.5. BÖLÜM DERS PROGRAMININ AYRINTILARI........................... 265<br /> 2.5.5.1. DERS PROGRAMININ OLUŞUM VE DEĞİŞİM SÜREÇLERİNE GENEL BAKIŞ <br /> ......................................... 265<br /> 2.5.5.2. (GELENEKSEL) SERTİFİKA SİSTEMİ DÖNEMİNDEKİ İŞLEYİŞ (1960-1982) <br /> ........................................................... 266<br /> 2.5.5.3. KREDİLİ SİSTEM DÖNEMİNDEKİ İŞLEYİŞ (1982-2010)270<br /> 2.5.5.4. SÜREKLİ YENİLİK ARAYIŞININ ETKİLERİ.................. 272<br /> 2.6. İNSANI MERAK EDEN İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMININ VERDİĞİ <br /> FORMASYON......................................................................... 275<br /> 2.6.1. PROGRAMA KABUL EDİLME AŞAMASI ................................... 275<br /> 2.6.2. BİRİNCİ YILDA (1.-2.YARIYILDA) EDİNİLEN FORMASYON. 276<br /> 2.6.3. İKİNCİ YILDA (3.-4.YARIYILDA) EDİNİLEN FORMASYON... 278<br /> 2.6.4. ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ YILDA (5.-8.YARIYILDA) EDİNİLEN FORMASYON <br /> .................................................................................. 279<br /> 2.6.5. SINAV SİSTEMİ .............................................................................. <br /> 281<br /> 2.7. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM................... 284<br /> 2.8. ANTROPOLOJİ EĞİTİMİ HAKKINDAKİ       DEĞERLENDİRMEMİZ <br /> ......................................................................... 286<br /> 2.8.1. YARIM ASIR UZUN ZAMAN (1960-2010) ................................... 286<br /> 2.8.2. HER İŞİN BAŞI MEKÂN (1960-2010) ............................................ 288<br /> 2.8.3. GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK ................................................ 297<br /> 2.9. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMI İLE HAYAT PROJESİNİ <br /> ŞEKİLLENDİRENLER............................................................................ 299<br /> 2.9.1. KİMLERİN, HANGİ ÖZELLİKLERİ YANSITILACAKTIR?.... 300<br /> 2.9.2. KULLANANILACAK VERİNİN KAYNAĞI NEDİR VE<br /> SUNUM ŞEKLİ NASIL OLACAKTIR? ...................................... 300<br /> 2.9.3. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMININ KONTENJANI NASIL DEĞİŞMİŞTİR? <br /> ............................................................... 302<br /> 2.9.4. ÖĞRENCİLER, İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINA NASIL KABUL EDİLMİŞTİR? <br /> ................................................... 305<br /> 2.9.5. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN CİNSİYET FAKTÖRÜ AÇISINDAN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ.............................................................. 306<br /> 2.9.6. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN YAŞ FAKTÖRÜ AÇISINDAN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ.............................................................. 308<br /> 2.9.7. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINDA GEÇİRİLEN SÜRENİN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ............................................ 310<br /> XIV<br /> 2.9.8. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINDA GEÇİRİLEN SÜRE, YAŞ VE CİNSİYET FAKTÖRLERİNİN BERABERCE <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 311<br /> 2.9.9. HAYAT PROJESİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE ERKEN ALINAN KARARLARIN ETKİSİ <br /> ............................................................... 313<br /> 2.9.10. HAYAT PROJESİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE MAHALLİ ÖZELİKLERİN ETKİSİ <br /> ............................................................... 314<br /> 2.4.11. HAYAT PROJESİNİ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER: EKONOMİ, SANAT VE <br /> SPOR.................................................... 318<br /> 2.9.12. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR VE GERÇEK BAŞARIYI PEKİŞTİREN <br /> FAKTÖRLER................................................................................ 320<br /> 2.9.13. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARIN CİNSİYET FAKTÖRÜ BAKIMINDAN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 324<br /> 2.9.14. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARIN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ.................... 325<br /> 2.9.15. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI TAMAMLAYAMAYANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ........ 328<br /> 2.9.16. HAYAT PROJESİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE İLK VE SON ÇEYREK ASIR FARKININ DEĞERLENDİRİLMESİ <br /> ............... 336<br /> 2.9.17. HAYAT PROJESİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE YAKIN ÇEVRE BAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ <br /> ...................... 340<br /> 2.9.17.1. GENEL BAKIŞ .............................................................. 340<br /> 2.9.17.2. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN YAŞ<br /> FAKTÖRÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 342<br /> 2.9.17.3. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN EĞİTİM FAKTÖRÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 344<br /> 2.9.17.4. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN MAHALLİ ÖZELLİKLER FAKTÖRÜ BAKIMINDAN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ............................................... 347<br /> 2.9.17.5. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMA FAKTÖRÜ BAKIMINDAN <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ............................................... 348<br /> 2.9.18. HAYAT PROJELERİNİN OLUŞTURULDUĞU MEKÂNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ <br /> .............................................................. 350<br /> 2.9.19. HAYAT PROJELERİNİ GÜÇLENDİREN VE ZAYIFLATAN DAVRANIŞ VE ALIŞKANLIKLARIN      <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 355<br /> 2.9.20. HAYAT PROJELERİNİN KURUMSAL EĞİTİME İLİŞKİN ALT YAPI OLANAKLARININ <br /> DEĞERLENDİRİLMESİ.................. 359<br /> 2.9.21. HAYAT PROJELERİNİN KAYIP YILLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ <br /> .............................................................. 364<br /> 2.10. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMININ MEZUNLARI.... 366<br /> XV<br /> 2.10.1. PROFESYONEL YAŞAM BİR GÖSTERGE, BİR ÖLÇÜDÜR . 366<br /> 2.10.2. PROFESYONEL YAŞAMLA İLGİLİ KAYNAK VERİ ............. 370<br /> 2.10.3. PROFESYONEL YAŞAMDA UZMANLAŞMA EĞİLİMİ ........ 372<br /> 2.10.4. PROFESYONEL YAŞAM DENEYİMİNİN KULLANILDIĞI SEKTÖRLER <br /> ............................................................................... 374<br /> 2.10.5. PROFESYONEL YAŞAMLA BİRLİKTE YÜRÜYEN ÖZEL YAŞAM <br /> ........................................................................................ 377<br /> 2.11. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALAR <br /> .................................................................................. 380<br /> 2.11.1. PROFESYONEL YAŞAM AKADEMİK ÇALIŞMAYLA GÜÇLENİR <br /> ................................................................................... 380<br /> 2.11.2. ARAŞTIRMALAR VE PROJELER.............................................. 383<br /> 2.11.2.1. GENEL OLARAK .......................................................... 383<br /> 2.11.2.2. PROF. HART'IN YÖNETTİĞİ PROJELER.................. 384<br /> 2.11.2.3. PROF.DR. NEPHAN SARANIN YÖNETTİĞİ<br /> PROJELER ...................................................................... 384<br /> 2.11.2.4. PROF. DR. TAYLAN AKKAYAN'IN YÖNETTİĞİ PROJELER <br /> ..................................................................... 386<br /> 2.11.2.5. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI... 388<br /> 2.11.2.6. LİSANS TEZ/BİTİRME ÇALIŞMALARI (1964-2010) 389<br /> 2.11.2.7. GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMALARI .................... 393<br /> 2.11.2.8. POSTER ÇALIŞMALARI.............................................. 395<br /> 2.12. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 50. YIL ETKİNLİKLERİ <br /> ..................................................................................... 396<br /> 2.12.1. TÖRENLER KURUMSALLAŞMANIN BİR GÖSTERGESİDİR396<br /> 2.12.2. İNSANI MERAK EDEN İNSAN YETİŞTİRME ÇALIŞMALARININ 50. KURULUŞ YILI ETKİNLİKLERİ ..... 396<br /> 2.12.2.1. ETKİNLİKLERE GENEL BAKIŞ ................................ 396<br /> 2.12.2.2. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ KURULUŞUNUN 50.<br /> YILI ANA ETKİNLİKLERİ HAZIRLIKLARI............. 397<br /> 2.12.2.3. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ KURULUŞUNUN 50.<br /> YILI ANA ETKİNLİKLERİ.......................................... 403<br /> 2.12.2.4. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ KURULUŞUNUN 50. YILI ETKİNLİKLERİ SONRASINDA YAPILANLAR<br /> VE DEĞERLENDİRME................................................ 412<br /> 2.13. ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOGLARA İLİŞKİN BAZI HUSUSLARIN TÜRKİYE VE ABD ÖRNEKLERİ <br /> KARŞILAŞTIRMASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ........................ 413<br /> 2.13.1. MESLEK KURULUŞLARI VE MESLEKİ DERNEKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME <br /> ............................................. 413<br /> XVI<br /> 2.13.2. ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOGLARIN GENEL PROFİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME <br /> ............................................. 415<br /> 2.13.3. ANTROPOLOJİ EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME .. 416<br /> 2.13.4. SAYISAL VERİYE DAYALI KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ..... 418<br /> 2.13.5. AMERİKAN ANTROPOLOJİ BİRLİĞİNİN (AAA) GELECEĞİN ANTROPOLOGLARINA ÖNERİLERİ VE<br /> SONSÖZ........................................................................................ 425<br /> BELGELER............................................................................................<br /> ........... 427<br /> GRAFİKLER <br /> ....................................................................................................<br />  453<br /> TABLOLAR <br /> ....................................................................................................<br /> .. 493<br /> EKLER...............................................................................................<br /> ................ 519<br /> TEZ LİSTESİ <br /> ....................................................................................................<br />  560<br /> GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMALARI LİSTESİ ................................... 639<br /> BÖLÜM NOTLARI <br /> .......................................................................................... 669<br /> KAYNAKLAR <br /> ...................................................................................................6<br /> 83<br /> DİZİN <br /> ....................................................................................................<br /> ..............689</p>
 • Açıklama

  • İÇİNDEKİLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   ................................................................................................ 1
   İNSANI ANLAMAK
   ............................................................................................ 1
   1.1.
   BAŞLARKEN...........................................................................................
   ...... 1
   1.2. DOĞANIN PARÇASI OLARAK İNSAN: DÜNYA VE İNSANLIĞIN KISA
   ÖYKÜSÜ.............................................................................................
   2
   1.3. DÜŞÜNEN BİR CANLI OLARAK İNSAN: İNSANIN DÜŞÜNÜŞ SİSTEMİ VE YARATTIĞI KÜLTÜRÜN KISA ÖYKÜSÜ
   ..................... 6
   1.3.1. İNSANIN DÜŞÜNÜŞ SİSTEMİNE HANGİ PENCEREDEN BAKMALIYIZ?
   .................................................................................... 6
   1.3.2. İNSANIN BAŞARISININ SIRRI: KÜLTÜR VE KÜLTÜR ÜNİTESİ YARATMAK, ORGANİZASYON OLUŞTURMAK VE
   ÖZGÜN ÜRETMEK
   ............................................................................................ 6
   1.3.3. İNSAN HAYATININ SÜREKLİ İTİCİ GÜCÜ: YENİLİK .................. 7
   1.3.4. İNSANLIĞI YÜCELTEN KÜLTÜREL TEKLİFLERİN KAYNAĞI: ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLER
   ............................................................ 7
   1.4. ANTROPOLOJİ BİLİMİ VE ANTROPOLOJİNİN BİYO-SOSYO- KÜLTÜREL BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALDIĞI İNSAN
   .................... 9
   1.4.1. İNSANIN DÜŞÜNÜŞ SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİMİN ÜRÜNÜ OLARAK
   ANTROPOLOJİ.................................................. 9
   1.4.2. ANTROPOLOJİ NEDİR VE YARARLANACAĞIMIZ BULGULARI
   NELERDİR?...................................................................................... 10
   1.4.3. BİLİMSEL BİLGİ NE DEMEKTİR GÜNLÜK BİLGİDEN FARKI NEDİR?
   ............................................................................................. 11
   1.4.4. ANTROPOLOJİ BİLİM OLARAK NE ZAMANDAN BERİ VARDIR?
   .......................................................................................... 11
   1.4.5. ANTROPOLOJİ BİLİM OLARAK NEREDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR?
   ..................................................................................... 12
   1.4.6. ANTROPOLOG NE YAPAR? NASIL YAPAR? ............................. 13
   1.4.7. ANTROPOLOGLARIN ÇALIŞMA TARZI VE YÖNTEMİ NASILDIR?
   ....................................................................................... 13
   1.4.8. KÜLTÜR NE DEMEKTİR?.............................................................. 14
   1.4.9. KÜLTÜRÜN BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?............ 16
   1.4.10. KÜLTÜR GENETİK MİRAS MIDIR? ............................................. 16
   1.4.11. KÜLTÜR SEMBOLLER SİSTEMİDİR............................................ 18
   1.4.12. KÜLTÜR DİNAMİKTİR (DEĞİŞİR), STATİKTİR (ZOR
   DEĞİŞİR) ..........................................................................................
   18
   VIII
   1.4.13. KÜLTÜR GÜNLÜK DENEYİMLERLE BÜTÜNLEŞİR................. 19
   1.4.14. KÜLTÜR HERKESİN HAYATINA ŞEKİL VERİR ........................ 20
   1.4.15. KÜLTÜR PAYLAŞILIR.................................................................... 20
   1.4.16. KÜLTÜR ETNOSENTRİK DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞA YOL
   AÇAR................................................................................................
   ... 21
   1.4.17. KÜLTÜRÜN YAPISI NASILDIR? ................................................... 22
   1.4.18. SOSYAL ORGANİZASYON VE SOSYAL SÜREÇ NE DEMEKTİR?
   ....................................................................................... 25
   1.4.19. İNSANIN TEMEL GEREKSİNİMLERİ NELERDİR VE NASIL
   KARŞILANIR?.................................................................................... 28
   1.4.20. SEMBOLLER, KAHRAMANLAR, RİTÜELLER VE DEĞERLER SİSTEMİ NE
   DEMEKTİR?................................................................. 32
   1.4.21. İNSANI İNCELEYEN BİLİMLER ŞEMSİYESİ ALTINDA HANGİ BİLİM DALLARI YER ALIR?
   ........................................................... 36
   1.4.22. UYGULAMALI ANTROPOLOJİ VE UYGULAMADA ANTROPOLOJİ NE DEMEKTİR?
   ..................................................... 38
   1.4.23. ÜNİVERSİTELERDE ANTROPOLOJİ NASIL
   ÖRGÜTLENMİŞTİR?......................................................................... 40
   1.4.24. ANTROPOLOJİ ALANINDA DA ETİK SORUNLAR VAR MIDIR?
   ....................................................................................................
   .......... 41
   1.4.25. ANTROPOLOJİYLE İLGİLİ ETİK SORUNLAR NELERDİR VEYA NELER OLABİLİR?
   ........................................................................... 42
   1.4.26. SOSYO-KÜLTÜREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ KONUSUNDA ANTROPOLOJİDEN NASIL YARARLANILABİLİR?
   .................... 45
   1.4.27. ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI İNSANA AİT CİDDİ VE ÇARPICI BİLGİLER SUNMAKTA
   MIDIR?...................................................... 48
   1.4.28. BİYOTEKNOLOJİNİN İNSANIN BEDENSEL VE DİĞER ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ NASIL
   OLACAKTIR?........................... 49
   1.4.29. İNSAN BEYNİ HER ORTAMA VE ŞARTA UYUM SAĞLAMA USTASI MIDIR?
   ................................................................................. 51
   1.4.30. PARA GERÇEKTEN HER DEĞERİ ÖLÇEBİLİR Mİ?................... 53
   1.5. TOPLUM İÇİNDE İNSAN .........................................................................
   54
   1.5.1. İNSANI SARAN SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE................................ 54
   1.5.2. SOSYO-KÜLTÜREL BÜTÜNDEN BAZI KESİTLER...................... 56
   1.5.2.1. TOPLUM – TOPLULUK (CEMAAT) – SOSYAL GRUP .... 56
   1.5.2.2. STATÜ – ROL ........................................................................ 56
   1.5.2.3. SOSYAL NORM-DEĞER(LER)............................................ 57
   1.5.2.4. KİŞİLİK (ŞAHSİYET) - KİMLİK.......................................... 58
   1.5.2.5. AHLAK (VİCDAN) – ETİK................................................... 59
   1.5.2.6. TOPLUMSAL TABAKALAŞMA (SOSYAL SINIF - EKONOMİK SINIF VE AÇIK - KAPALI SINIFLI
   TOPLUM) .............................................................................. 59
   1.5.2.7. IRK – ETNİKLİK – MİLLİYET............................................. 60
   IX
   1.5.3. SOSYO-KÜLTÜREL KESİTLERDE GÖRÜLEN SOSYAL EŞİTSİZLİK VE BUNUN HAFİFLETİLMESİ
   .................................. 61
   1.5.4. SOSYAL-KÜLTÜREL SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖNERİ GELİŞTİREN İNSAN
   ................................................... 62
   1.6. SOSYAL ORGANİZASYON YARATAN VE YAŞATAN İNSAN......... 64
   1.6.1. ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLERİN OLUŞTURDUĞU SOSYAL
   ORGANİZASYON.............................................................................. 64
   1.6.2. BİR SOSYAL ORGANİZASYON MODELLEMESİ......................... 66
   1.6.2.1. BU MODELLEME İNSANI ANLAMA YOLCULUĞUNA NASIL KATKIDA BULUNUR?
   ........................................... 66
   1.6.2.2. SOSYAL ORGANİZASYON ŞEMASI BİZE NELER
   ANLATIR?............................................................................. 67
   1.6.2.3. KURUMSAL BİR SOSYO-KÜLTÜREL ORGANİZASYON ÖRNEĞİ OLARAK ÜNİVERSİTE
   ....................................... 70
   1.6.2.3.1. ÜNİVERSİTENİN AMACI VE ANLAMI ............ 70
   1.6.2.3.2. ORTA ÇAĞDA ÜNİVERSİTELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIŞI
   ............................................ 70
   1.6.2.3.3. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNDE GEREKSİNİMLERİN KARŞILANMASI............. 71
   1.6.2.3.4. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN YAPISAL
   ÖZELLİKLERİ....................................................... 72
   1.6.2.3.5. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİMİN KONU VE ALANLARI
   ......................................... 72
   1.6.2.3.6. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN ZAMANLA PEKİŞEN
   GÜCÜ.................................................... 74
   1.6.2.3.7. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN İNSAN KAYNAĞI OLARAK ÖĞRETİM ÜYELERİ VE TOPLUMA ETKİLERİ
   .......................................... 74
   1.6.2.3.8. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİNİN İNSAN KAYNAĞI OLARAK ÖĞRENCİLERİ VE TOPLUMA ETKİLERİ
   .......................................... 75
   1.6.2.3.9. ORTA ÇAĞ ÜNİVERSİTELERİ İLE BAŞLAYAN SÜRECİN TOPLUMSAL AÇIDAN BAŞARISI: ÜNİVERSİTE
   TOPLUMLARI ŞEKİLLENDİRİYOR ............................................ 77
   1.6.2.4. TOPLUMLARIN VARLIK SİGORTASI BİLİM VE
   ÜNİVERSİTEDİR.................................................................. 78
   1.6.2.5. OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİNE ÜNİVERSİTE
   ...................................... 79
   1.6.2.5.1. GENEL OLARAK ................................................. 79
   X
   1.6.2.5.2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE TARİHİ .................. 79
   1.6.2.5.3. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ (MEDRESE DÖNEMİ) (1453-1846)..................... 80
   1.6.2.5.4. OSMANLININ SON YILLARI –CUMHURİYETİN İLK YILLARI (MEDRESE-DARÜLFÜNUN DÖNEMİ)
   (1846-1933).......................................... 82
   1.6.2.5.5. ÜNİVERSİTE REFORMU (1933 VE SONRASI). 85 1.6.2.5.6. DEĞERLENDİRMEMİZ
   ....................................... 91
   İKİNCİ BÖLÜM
   .................................................................................................
   93
   TÜRKİYE'DE VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE ANTROPOLOJİ .... 95
   2.1.GERÇEKLERİ GÖRMEK KOLAY DEĞİLDİR ..................................... 95
   2.2. OSMANLI İMPARATORLUĞU VE TÜRKİYE'DE ANTROPOLOJİ
   (ETNOLOJİ)..........................................................................................
   ....... 96
   2.2.1. İNSANI MERAK EDEN İNSANI YETİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA TARİHİ DÖNEMLER
   .................................... 96
   2.2.2. OSMANLI İMPARATORLUĞU -İSTANBUL DARÜLFÜNUNU DÖNEMİ
   (1915-1916)......................................................................... 97
   2.2.3. TÜRKİYE CUMHURİYETİ - İSTANBUL DARÜLFÜNUNU VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ (1925-1935)
   ........................ 98
   2.2.4. TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE ANTROPOLOJİ DÖNEMİ (1935- 2010)
   ....................................................................................................
    98
   2.3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE ANTROPOLOJİ (ETNOLOJİ): 1915- 2010 DÖNEMİ
   ............................................................................................ 104
   2.3.1. SOSYAL ORGANİZASYON OLUŞTURMAK BİR BİRİKİM
   İŞİDİR..............................................................................................
   .. 104
   2.3.2. İSTANBUL DARÜLFÜNUNUNDA KURULAN 1. ETNOLOJİ (ANTROPOLOJİ) KÜRSÜSÜ: 1915-1916 DÖNEMİ
   ..................... 105
   2.3.3. İSTANBUL DARÜLFÜNUNU'NDA KURULAN TÜRK ANTROPOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ: 1925-1933 DÖNEMİ 106
   2.3.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN 2. ANTROPOLOJİ KÜRSÜSÜ: 1933-1935
   DÖNEMİ.................................................... 109
   2.3.5. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN 3. ETNOLOJİ (ANTROPOLOJİ) KÜRSÜSÜ: 1946-1951 DÖNEMİ
   ..................... 111
   2.3.6. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KURULAN 4. ANTROPOLOJİ KÜRSÜSÜ:1960-2010 VE SONRASI DÖNEMİ
   ............................ 126
   2.3.7. DENEYİMLİ "İNSANI MERAK EDEN İNSAN” ARANIYOR: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ANTROPOLOJİ
   KÜRSÜSÜ BAŞKANLIĞINA ATANACAK AKADEMİK ELEMANLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASI (24.08.1959)
   ............................... 132
   XI
   2.3.8. DENEYİMLİ "İNSANI MERAK EDEN İNSAN” PROF. DR. CHARLES WİLLİAM MERTON HART'IN TÜRKİYE'YE
   GELİŞİ VE GÖREVE BAŞLAMASI ............................................................ 135
   2.3.9. SOSYAL ANTROPOLOJİ KÜRSÜSÜ'NÜN EĞİTİM-ÖĞRETİME VE AKADEMİK ÇALIŞMALARA
   BAŞLAMASI......................... 138
   2.3.10. PROF. DR. C. W. M. HART İLE YAPILAN BİRİNCİ SÖZLEŞME DÖNEMİNDE YAŞANANLAR VE YAPILAN İŞLER
   (01.12.1959- 01.12.1961)
   ....................................................................................... 143
   2.3.11. PROF. DR. C. W. M. HART İLE YAPILAN DİĞER SÖZLEŞMELER
   ....................................................................................................
   ...... 147
   2.3.12. PROF. DR. C.W.M. HART'IN SÖZLEŞMELERLE ÜSTLENDİĞİ DİĞER GÖREVLER
   ........................................................................ 152
   2.3.13. PROF. HART'IN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDEKİ EĞİTİM- ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCE VE
   ETKİLERİ ........................................................................................
   153
   2.3.14. SOSYAL ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜNÜN KADROLU DİĞER ELEMANLARI
   ................................................................................ 155
   2.3.15. PROF. DR. C.W.M. HART'IN GÖREVDEN AYRILMASI ........... 156
   2.3.16. PROF. DR. C.W.M. HART İLE GEÇEN ON YILIN DEĞERLENDİRİLMESİ
   ................................................................. 161
   2.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE ANTROPOLOJİ BİLİMİNİN DÖRT BÜYÜKLERİ (FOTOĞRAF: 5)
   .............................................................. 163
   2.4.1. LİDER (BAŞKAN) SOSYAL ORGANİZASYONUN KALBİDİR . 164
   2.4.2. DENEYİMLİ LİDER BAŞARIYI KOLAY YAKALAR.................. 165
   2.4.3. PROF. DR. GYULA MESZAROS .................................................... 166
   2.4.3.1. PROF. DR. GYULA MESZAROS'UN KİMDİR?............... 167
   2.4.3.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 167
   2.4.3.3. EĞİTİM VE AKADEMİK YAŞAMI ................................... 168
   2.4.3.4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPTIĞI DÖNEMLER (1915-1916 VE
   1946-1951)............................ 170
   2.4.4. ORD. PROF. DR. ŞEVKET AZİZ KANSU ...................................... 171
   2.4.4.1. ORD. PROF. DR. ŞEVKET AZİZ KANSU KİMDİR? ....... 171
   2.4.4.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 172
   2.4.4.3. EĞİTİMİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖREV YAPTIĞI YILLARA AİT AKADEMİK ÇALIŞMALARI VE
   YAYINLARI ......................................................................... 174
   2.4.4.4. DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİNDEKİ
   ÇALIŞMALARI.................................................................... 175
   2.4.4.5. İSTANBUL VE ANKARA ÜNİVERSİTELERİNDE VE DİĞER BİLİM KURUMLARINDA YAPTIĞI GÖREVLER176
   2.4.5. PROF. DR. CHARLES WİLLİAM MERTON HART ...................... 177
   XII
   2.4.5.1. PROF. DR. CHARLES WİLLİAM MERTON HART
   KİMDİR?............................................................................... 178
   2.4.5.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 178
   2.4.5.3. EĞİTİMİ, AKADEMİK ÇALIŞMALARI............................ 180
   2.4.5.4. AKADEMİK YAYINLARI VE ÇALIŞMALARININ İÇERİKLERİ
   ......................................................................... 182
   2.4.5.5. ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLERİN DİLİNDEN ANILARINDAKİ PROF. HART
   .......................................... 187
   2.4.6. PROF. DR. NEPHAN SARAN.......................................................... 190
   2.4.6.1. PROF. DR. NEPHAN SARAN KİMDİR? ........................... 191
   2.4.6.2. KÖK AİLESİ VE YAKIN ÇEVRE BAĞLARI.................... 191
   2.4.6.3. EĞİTİMİ ...............................................................................
   194
   2.4.6.4. AKADEMİK YAŞAMI VE YAYINLARI ........................... 196
   2.4.6.5. PROF. DR. NEPHAN SARAN'IN ALBÜMLERİNDE SAKLI GÖRSEL ANILARINDAN BİR
   SEÇKİ............................... 203
   2.4.6.6. ÖZGÜN ÜRETEN BEYİNLERİN DİLİNDEN ANILARINDAKİ PROF.
   SARAN........................................ 220
   2.4.7. YARIM ASIR BOYUNCA ANTROPOLOJİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖN
   VERENLER.................................................... 226
   2.4.7.1. HAYAT PROJESİNE YÖN VEREN EĞİTİM..................... 226
   2.4.7.2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ'NDE EĞİTİM VE ÖĞRETİME YÖN
   VERENLER .......................................................................... 227
   2.4.7.2.1. GENEL BAKIŞ ..................................................... 227
   2.4.7.2.2. KURUCU LİDER PROF. DR. C.W.M. HART DÖNEMİ
   (1960-1969).......................................... 228
   2.4.7.3. GELİŞTİREN LİDER (DOÇ.) PROF. DR. NEPHAN SARAN DÖNEMİ (1969-1987)
   .......................................................... 231
   2.4.7.4. YAŞATAN LİDER (DOÇ.) PROF. DR. TAYLAN AKKAYAN DÖNEMİ (1987-2010)
   .......................................................... 236
   2.4.7.5. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ'NDE EĞİTİME YÖN VERENLERİN TOPLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (1960-2010)
   ........................................................................... 242
   2.4.7.6. YARIM ASIRLIK ANTROPOLOJİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNİN ORTAYA KOYDUĞU GERÇEKLER...... 246
   2.5. İNSANI MERAK EDEN İNSAN YETİŞTİREN EĞİTİM
   PROGRAMI............................................................................................
   ... 253
   2.5.1. GENEL OLARAK .............................................................................
   253
   2.5.2. GELENEKSEL SERTİFİKA SİSTEMİ............................................. 255
   2.5.3. YENİLİK ARAYIŞI VE KREDİLİ SİSTEM .................................... 259
   XIII
   2.5.4. ESKİ VE YENİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU OLUŞAN YENİLİK DEFORMASYONU
   .......................................................................... 263
   2.5.5. BÖLÜM DERS PROGRAMININ AYRINTILARI........................... 265
   2.5.5.1. DERS PROGRAMININ OLUŞUM VE DEĞİŞİM SÜREÇLERİNE GENEL BAKIŞ
   ......................................... 265
   2.5.5.2. (GELENEKSEL) SERTİFİKA SİSTEMİ DÖNEMİNDEKİ İŞLEYİŞ (1960-1982)
   ........................................................... 266
   2.5.5.3. KREDİLİ SİSTEM DÖNEMİNDEKİ İŞLEYİŞ (1982-2010)270
   2.5.5.4. SÜREKLİ YENİLİK ARAYIŞININ ETKİLERİ.................. 272
   2.6. İNSANI MERAK EDEN İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMININ VERDİĞİ
   FORMASYON......................................................................... 275
   2.6.1. PROGRAMA KABUL EDİLME AŞAMASI ................................... 275
   2.6.2. BİRİNCİ YILDA (1.-2.YARIYILDA) EDİNİLEN FORMASYON. 276
   2.6.3. İKİNCİ YILDA (3.-4.YARIYILDA) EDİNİLEN FORMASYON... 278
   2.6.4. ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ YILDA (5.-8.YARIYILDA) EDİNİLEN FORMASYON
   .................................................................................. 279
   2.6.5. SINAV SİSTEMİ ..............................................................................
   281
   2.7. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM................... 284
   2.8. ANTROPOLOJİ EĞİTİMİ HAKKINDAKİ       DEĞERLENDİRMEMİZ
   ......................................................................... 286
   2.8.1. YARIM ASIR UZUN ZAMAN (1960-2010) ................................... 286
   2.8.2. HER İŞİN BAŞI MEKÂN (1960-2010) ............................................ 288
   2.8.3. GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK ................................................ 297
   2.9. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMI İLE HAYAT PROJESİNİ
   ŞEKİLLENDİRENLER............................................................................ 299
   2.9.1. KİMLERİN, HANGİ ÖZELLİKLERİ YANSITILACAKTIR?.... 300
   2.9.2. KULLANANILACAK VERİNİN KAYNAĞI NEDİR VE
   SUNUM ŞEKLİ NASIL OLACAKTIR? ...................................... 300
   2.9.3. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMININ KONTENJANI NASIL DEĞİŞMİŞTİR?
   ............................................................... 302
   2.9.4. ÖĞRENCİLER, İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINA NASIL KABUL EDİLMİŞTİR?
   ................................................... 305
   2.9.5. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN CİNSİYET FAKTÖRÜ AÇISINDAN
   DEĞERLENDİRİLMESİ.............................................................. 306
   2.9.6. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINA KABUL EDİLENLERİN YAŞ FAKTÖRÜ AÇISINDAN
   DEĞERLENDİRİLMESİ.............................................................. 308
   2.9.7. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINDA GEÇİRİLEN SÜRENİN
   DEĞERLENDİRİLMESİ............................................ 310
   XIV
   2.9.8. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINDA GEÇİRİLEN SÜRE, YAŞ VE CİNSİYET FAKTÖRLERİNİN BERABERCE
   DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 311
   2.9.9. HAYAT PROJESİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE ERKEN ALINAN KARARLARIN ETKİSİ
   ............................................................... 313
   2.9.10. HAYAT PROJESİNİ ŞEKİLLENDİRMEDE MAHALLİ ÖZELİKLERİN ETKİSİ
   ............................................................... 314
   2.4.11. HAYAT PROJESİNİ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER: EKONOMİ, SANAT VE
   SPOR.................................................... 318
   2.9.12. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR VE GERÇEK BAŞARIYI PEKİŞTİREN
   FAKTÖRLER................................................................................ 320
   2.9.13. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARIN CİNSİYET FAKTÖRÜ BAKIMINDAN
   DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 324
   2.9.14. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARIN
   DEĞERLENDİRİLMESİ.................... 325
   2.9.15. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINI TAMAMLAYAMAYANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ........ 328
   2.9.16. HAYAT PROJESİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE İLK VE SON ÇEYREK ASIR FARKININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   ............... 336
   2.9.17. HAYAT PROJESİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE YAKIN ÇEVRE BAĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   ...................... 340
   2.9.17.1. GENEL BAKIŞ .............................................................. 340
   2.9.17.2. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN YAŞ
   FAKTÖRÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 342
   2.9.17.3. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN EĞİTİM FAKTÖRÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 344
   2.9.17.4. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN MAHALLİ ÖZELLİKLER FAKTÖRÜ BAKIMINDAN
   DEĞERLENDİRİLMESİ............................................... 347
   2.9.17.5. ROL MODEL ANNE VE BABALARIN ÇALIŞMA HAYATINA KATILMA FAKTÖRÜ BAKIMINDAN
   DEĞERLENDİRİLMESİ............................................... 348
   2.9.18. HAYAT PROJELERİNİN OLUŞTURULDUĞU MEKÂNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
   .............................................................. 350
   2.9.19. HAYAT PROJELERİNİ GÜÇLENDİREN VE ZAYIFLATAN DAVRANIŞ VE ALIŞKANLIKLARIN     
   DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................. 355
   2.9.20. HAYAT PROJELERİNİN KURUMSAL EĞİTİME İLİŞKİN ALT YAPI OLANAKLARININ
   DEĞERLENDİRİLMESİ.................. 359
   2.9.21. HAYAT PROJELERİNİN KAYIP YILLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
   .............................................................. 364
   2.10. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMININ MEZUNLARI.... 366
   XV
   2.10.1. PROFESYONEL YAŞAM BİR GÖSTERGE, BİR ÖLÇÜDÜR . 366
   2.10.2. PROFESYONEL YAŞAMLA İLGİLİ KAYNAK VERİ ............. 370
   2.10.3. PROFESYONEL YAŞAMDA UZMANLAŞMA EĞİLİMİ ........ 372
   2.10.4. PROFESYONEL YAŞAM DENEYİMİNİN KULLANILDIĞI SEKTÖRLER
   ............................................................................... 374
   2.10.5. PROFESYONEL YAŞAMLA BİRLİKTE YÜRÜYEN ÖZEL YAŞAM
   ........................................................................................ 377
   2.11. İNSANI MERAK EDEN İNSAN PROGRAMINDA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMALAR
   .................................................................................. 380
   2.11.1. PROFESYONEL YAŞAM AKADEMİK ÇALIŞMAYLA GÜÇLENİR
   ................................................................................... 380
   2.11.2. ARAŞTIRMALAR VE PROJELER.............................................. 383
   2.11.2.1. GENEL OLARAK .......................................................... 383
   2.11.2.2. PROF. HART'IN YÖNETTİĞİ PROJELER.................. 384
   2.11.2.3. PROF.DR. NEPHAN SARANIN YÖNETTİĞİ
   PROJELER ...................................................................... 384
   2.11.2.4. PROF. DR. TAYLAN AKKAYAN'IN YÖNETTİĞİ PROJELER
   ..................................................................... 386
   2.11.2.5. DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI... 388
   2.11.2.6. LİSANS TEZ/BİTİRME ÇALIŞMALARI (1964-2010) 389
   2.11.2.7. GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMALARI .................... 393
   2.11.2.8. POSTER ÇALIŞMALARI.............................................. 395
   2.12. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 50. YIL ETKİNLİKLERİ
   ..................................................................................... 396
   2.12.1. TÖRENLER KURUMSALLAŞMANIN BİR GÖSTERGESİDİR396
   2.12.2. İNSANI MERAK EDEN İNSAN YETİŞTİRME ÇALIŞMALARININ 50. KURULUŞ YILI ETKİNLİKLERİ ..... 396
   2.12.2.1. ETKİNLİKLERE GENEL BAKIŞ ................................ 396
   2.12.2.2. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ KURULUŞUNUN 50.
   YILI ANA ETKİNLİKLERİ HAZIRLIKLARI............. 397
   2.12.2.3. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ KURULUŞUNUN 50.
   YILI ANA ETKİNLİKLERİ.......................................... 403
   2.12.2.4. ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ KURULUŞUNUN 50. YILI ETKİNLİKLERİ SONRASINDA YAPILANLAR
   VE DEĞERLENDİRME................................................ 412
   2.13. ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOGLARA İLİŞKİN BAZI HUSUSLARIN TÜRKİYE VE ABD ÖRNEKLERİ
   KARŞILAŞTIRMASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ........................ 413
   2.13.1. MESLEK KURULUŞLARI VE MESLEKİ DERNEKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
   ............................................. 413
   XVI
   2.13.2. ANTROPOLOJİ VE ANTROPOLOGLARIN GENEL PROFİLİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
   ............................................. 415
   2.13.3. ANTROPOLOJİ EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME .. 416
   2.13.4. SAYISAL VERİYE DAYALI KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ..... 418
   2.13.5. AMERİKAN ANTROPOLOJİ BİRLİĞİNİN (AAA) GELECEĞİN ANTROPOLOGLARINA ÖNERİLERİ VE
   SONSÖZ........................................................................................ 425
   BELGELER............................................................................................
   ........... 427
   GRAFİKLER
   ....................................................................................................
    453
   TABLOLAR
   ....................................................................................................
   .. 493
   EKLER...............................................................................................
   ................ 519
   TEZ LİSTESİ
   ....................................................................................................
    560
   GÖRSEL BELGELEME ÇALIŞMALARI LİSTESİ ................................... 639
   BÖLÜM NOTLARI
   .......................................................................................... 669
   KAYNAKLAR
   ...................................................................................................6
   83
   DİZİN
   ....................................................................................................
   ..............689

   Stok Kodu
   :
   9789753684934
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   748
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat