Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
İklim Değişikliği Etkileri ve Adaptasyon Önerileri Turan KAYA

İklim Değişikliği Etkileri ve Adaptasyon Önerileri

Liste Fiyatı : 25,00
Stokta var
İklim Değişikliği Etkileri ve Adaptasyon Önerileri
İklim Değişikliği Etkileri ve Adaptasyon Önerileri
Filiz Kitabevi
25.00
<div>ÖNSÖZ......................................................................................................................17</div> <div>GİRİŞ.........................................................................................................................19</div> <div>BAŞLARKEN</div> <div>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE EĞİTİMİN ROLÜ.................................................27</div> <div>BÖLÜM: 1</div> <div>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KAYNAKLARI VE</div> <div>OLUMSUZ ETKİLERİ</div> <div>KISIM 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR............................................................35</div> <div>1.1.Sera etkisi............................................................................................................36</div> <div>1.2.Türkiye'nin Emisyon Profili............................................................................36</div> <div>KISIM 2: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ........................................37</div> <div>1.1. Doğal Nedenler ................................................................................................37</div> <div>1.2 Dünya'nın Presiz yön Hareketi......................................................................37</div> <div>1.3.Okyanuslarda meydana gelen değişimler.....................................................38</div> <div>2.Yapay nedenler.......................................................................................................38</div> <div>2.1. Fosil Yakıtlar.....................................................................................................38</div> <div>2.2.Dünya petrol tüketimi.....................................................................................38</div> <div>2.3.Uluslararası Enerji Ajansı ( IEA ) 2014 Yılı raporu. .................................39</div> <div>2.4 Türkiye petrol tüketimi...................................................................................40</div> <div>2.5.Fosil yakıtlarla Elektrik üretimi.....................................................................41</div> <div>2.6.Sanayi sektörü....................................................................................................41</div> <div>2.7.Ulaşım..................................................................................................................41</div> <div>2.8.Konut ve Hizmet sektörü................................................................................42</div> <div>2.9.Tarımsal faaliyetler............................................................................................42</div> <div>2.10.Evsel ve endüstriyel katı atıklar....................................................................43</div> <div>6</div> <div>2.11.Ulaşım sektörü.................................................................................................43</div> <div>2.12.Nüfus Artışı......................................................................................................44</div> <div>2.13.Ormansızlaştırma ...........................................................................................44</div> <div>2.14.Kentlerin Isı Adası Etkisi ..............................................................................45</div> <div>KISIM 3: BM. HÜKÜMETLER ARASI İKLİM</div> <div>DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ (IPCC) 2013 YILI RAPORU.....................................45</div> <div>KISIM 4: (WWF) DÜNYA DOĞAYI</div> <div>KORUMA VAKFI KÜRESEL SU KITLIĞI RAPORU...................................51</div> <div>1.Raporda şu hususlar yer almaktadır.................................................................51</div> <div>2.Kamu ve Özel sektör iş dünyasının riskleri...................................................52</div> <div>3.Riskin bertaraf için şu hususlar göz önüne alınmalıdır..............................52</div> <div>BÖLÜM: 2</div> <div>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ</div> <div>KISIM 1: KÜRESEL SUSUZLUK VE KITLIK TEHLİKESİ.........................57</div> <div>1.Dünyanın nüfus durumu...................................................................................57</div> <div>2. Milyonlarca insan yiyeceksiz kalabilir...........................................................57</div> <div>3.Dünya ısınmaya devam ettiği sürece</div> <div>oluşacak başlıca problemler de şunlardır...........................................................57</div> <div>4.Dünyadaki suyun yeterliliği...............................................................................58</div> <div>5.Su kıtlığı yaşanacağı öngörülen 33 ülke şunlardır........................................58</div> <div>6.Türkiye'yi bekleyen doğal felaketler.................................................................59</div> <div>7.Kıyı Çizgisi ve Deniz Seviyesi............................................................................59</div> <div>8.Türkiye'de bu anlamda etkilenecektir. ...........................................................59</div> <div>KISIM 2: TÜRKİYE İKLİMİ VE YAĞIŞ ANALİZİ.......................................60</div> <div>1.Türkiye İklimi.......................................................................................................60</div> <div>1.1.Karasal İklim: ....................................................................................................60</div> <div>2.Türkiye 1 Ekim 2015/31 Temmuz 2016 dönemi yağış analizi....................61</div> <div>3.Türkiye'de kuraklık ve kurak bölgeler.............................................................65</div> <div>7</div> <div>KISIM 3: TÜRKİYE'DE ÇÖLLEŞEN</div> <div>YÜKSEK VE HAFİF RİSKLİ İLLER..................................................................67</div> <div>1.Çölleşmenin kapsadığı Bölgeler şunlardır......................................................67</div> <div>KISIM 4: SU KAYNAKLARINA ETKİSİ.........................................................69</div> <div>1.Yağışlar....................................................................................................................69</div> <div>2. Buharlaşma...........................................................................................................69</div> <div>3. Toprak nemi.........................................................................................................70</div> <div>4. Yeraltı su kaynakları...........................................................................................70</div> <div>KISIM 5: TATLI SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ.......................71</div> <div>1. Türkiye kullanma ve içme suyuna erişim riski altındadır.........................71</div> <div>2.İklim Değişikliğinin, Tarımsal Su Yönetimine Etkisi.................................74</div> <div>KISIM 6: BÜYÜK HASAR YAPAN, SEL VE TAŞKINLAR.........................76</div> <div>1.Türkiye'de yağışlar: .............................................................................................76</div> <div>2.Türkiye'de son 4 yılda meydana gelen önemli sel olayları..........................85</div> <div>2.1.-04. Temmuz 2012 tarihinde...........................................................................85</div> <div>2.2.-19 Temmuz 2013 tarihinde............................................................................85</div> <div>2.3.-01 Mayıs 2014 tarihinde ................................................................................85</div> <div>2.4.-27 Mayıs 2015, tarihinde ...............................................................................85</div> <div>2.5.-Haziran 2015 tarihinde...................................................................................86</div> <div>2.6.- Haziran 2015 tarihinde.................................................................................86</div> <div>2.7.-11 Haziran 2015 tarihinde..............................................................................86</div> <div>2.8.-19 Haziran 2015 tarihinde.............................................................................86</div> <div>2.9.-15 Temmuz 2015, Van'da sel, 4 ölü..............................................................86</div> <div>2.10.-24 Ağustos 2015, Artvin'de sel felaketi.....................................................87</div> <div>2.11.-Artvinde sel 2 kişi ölü 11 yaralı..................................................................87</div> <div>2.12.-04. Temmuz 2012 tarihinde........................................................................88</div> <div>2.13.-19 Temmuz 2013 tarihinde..........................................................................88</div> <div>KISIM 7: SEL TAŞKINLARININ ÇARPIK</div> <div>ŞEHİRLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ.................................................................88</div> <div>1.Türkiye'de çarpık kentleşme. ............................................................................88</div> <div>2.Şehirleşmenin akarsu akımları üzerindeki etkileri......................................89</div> <div>8</div> <div>2.1.Bartın Kurucaşile ilçesinde 3 katlı ev yıkıldı..............................................89</div> <div>2.2.19 Eylül 2015 tarihinde Artvin Hopa Sel felaketi......................................91</div> <div>3.İnsanlar evlerinde mahsur kaldılar..................................................................92</div> <div>3.1.Yollar kapandı köprüler çöktü........................................................................93</div> <div>3.2.Elektrik, Su ve Telefon yok..............................................................................93</div> <div>KISIM 8: SEL VE TAŞKINLARIN HEYELANLA İLİŞKİSİ........................94</div> <div>1.Sel-Taşkın ve Heyelan İlişkisinde Fiziksel Nedenler: ..................................94</div> <div>2.Türkiye'de 2015 yılında 69 adet heyelan afeti yaşanmıştır.........................94</div> <div>12.Eylül Aşağısütlü köyü heyelan.........................................................................99</div> <div>KISIM 9: ORMAN YANGINLARINA ETKİLERİ.........................................99</div> <div>1.Türkiye'de Orman Yangınlarının Genel seyri...............................................99</div> <div>2. Türkiye'de 2015 Yılında çıkan orman yangınları......................................100</div> <div>3.Türkiye'de 2016 yılı,ilk 6 ayında çıkan orman yangınları........................101</div> <div>3.İzmir-Seferihisar ilçesi orman yangını..........................................................103</div> <div>4.Enerji nakil hatlarına yakınlığına göre ........................................................103</div> <div>5.Meşhere tiplerinin (Yanıcı tipi) hızlarına göre............................................104</div> <div>6.2015 Yılında Hiç yangın çıkmayan iller........................................................104</div> <div>BÖLÜM: 3</div> <div>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEKTÖRLER ÜZERİNE ETKİLERİ</div> <div>KISIM 1: HAYVANCILIĞA ETKİLERİ..........................................................107</div> <div>1.Hayvancılığı olumsuz yönde etkileyecektir..................................................107</div> <div>2.Süt ineklerinde verim düşüklüğüne etkisi....................................................107</div> <div>3.Çevre kirliliğini olumsuz etkileyecektir........................................................108</div> <div>KISIM 2: HAYVANCILIĞIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİLERİ..............109</div> <div>1.Hayvan işletmelerinde metan gazı oluşumunda artış olacaktır...............109</div> <div>KISIM 3: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ.......................110</div> <div>KISIM 4: TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ..................................................114</div> <div>1.Dünyada gıda üretimi, artan nüfusa yetmeyecektir...................................114</div> <div>9</div> <div>2.Tarımsal ürünlerde hastalıklar artacak.........................................................115</div> <div>3.Tarım Sektörü sulama maliyeti artacaktır....................................................115</div> <div>4.Üründe verim azalacaktır.................................................................................116</div> <div>5.Soğuk hava depolarına, çok fazla ihtiyaç artacaktır...................................117</div> <div>6.Ürünlerde çürüme ve bozulmalar çoğalacaktır...........................................117</div> <div>7.Ürün yetiştirme maliyetleri artacak...............................................................117</div> <div>8.Su Yönetimi uzmanlığı mesleği gelişecek.....................................................117</div> <div>KISIM 5: GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ.................................................118</div> <div>1.Gıda Güvenliği....................................................................................................118</div> <div>1.Gıdanın arzı.........................................................................................................118</div> <div>2.Gıda kalite ve güvenirlilik................................................................................119</div> <div>3.Gıdaya erişimde yetersizlik..............................................................................119</div> <div>4.Dünya gıda güvenliği istatistikleri.................................................................119</div> <div>5.Türkiye'de en fazla üretimi yapılan ürünler.................................................120</div> <div>6.Türkiye'de tarımsal ürün verimliliği.............................................................120</div> <div>7.Ürün veriminde azalma olacaktır...................................................................121</div> <div>KISIM 6: HİDRO ELEKTİRİK SANTRALLERE ETKİSİ...........................122</div> <div>1.Türkiye'de hidroelektrik sektörü....................................................................122</div> <div>2.Düzenlemelere İlişkin Riskler.........................................................................124</div> <div>3.İtibara Yönelik Riskler .....................................................................................125</div> <div>KISIM 6: SANAYİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ................................................126</div> <div>1.Buna şöyle bir misal vereyim...........................................................................126</div> <div>2.Sanayiye yansıyacak doğrudan etkileri.........................................................126</div> <div>3.Buna şöyle misal vereyim.................................................................................127</div> <div>4.Benzin ve dizel araçların satışı yasaklandı...................................................127</div> <div>KISIM 7: TURİZİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ.............................................128</div> <div>1.Turizm iklime ve hava durumuna bağımlı bir sektördür. ........................128</div> <div>2.Siyasi ve mevsimsel dalgalanmalar.................................................................128</div> <div>3.Doğal aktiviteler..................................................................................................128</div> <div>4. Turizm sezonunun değişmeleri. ....................................................................129</div> <div>5.Turiste mal ve hizmet tedariki riski...............................................................129</div> <div>10</div> <div>6.İklim Değişikliğinin Kitle Turizmine Etkileri............................................129</div> <div>7.Aşırı sıcaklar dinlenme sürelerini etkileyecektir.........................................130</div> <div>8.Yaz yağmurlarının çoğalması su stresine sebep olacaktır.........................131</div> <div>9.Ege ve Akdeniz, turizm cazibesini yitirecektir............................................131</div> <div>10.Salgın hastalıkların artması riski.................................................................131</div> <div>KISIM 8: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FUTBOLA ETKİLERİ.....................132</div> <div>1.Stadyumlarda maddi hasara yol açacak........................................................132</div> <div>2.Kar yağışı..............................................................................................................132</div> <div>3.Şiddetli rüzgâr.....................................................................................................133</div> <div>4.Sporcunun performansını etkiler...................................................................133</div> <div>5.Sisli hava...............................................................................................................133</div> <div>6.Aşırı Soğuk hava.................................................................................................134</div> <div>7.Stadyum Buzlanması.........................................................................................134</div> <div>8.Sıcaklık..................................................................................................................135</div> <div>9.Yüksek nem..........................................................................................................136</div> <div>10-Şiddetli Yağmur yağışı....................................................................................136</div> <div>KISIM 9: SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ..............................................137</div> <div>1.Dünya sigorta sektörünün sermaye yapısı. ..................................................137</div> <div>2.Afet sayı ve şiddetinde artışlar meydana gelecektir....................................138</div> <div>3.Emlak ve Gayrimenkul üzerine etkisi...........................................................138</div> <div>4.Sigortalı hasar tazminatlarının ödenmesi....................................................138</div> <div>5.Sağlık ve hayat sigorta tazminat ödemelerinde artışlar.............................139</div> <div>KISIM 10: BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ...................................140</div> <div>KISIM 11: LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ............................................145</div> <div>1.Karayolu taşımacılığı ve İklim Değişikliği...................................................145</div> <div>2.Karabük'te sel nedeniyle köprü çöktü...........................................................146</div> <div>3.Hava taşımacılığı ve İklim değişikliği...........................................................146</div> <div>4.Açık Deniz Taşımacılığı ve İklim Değişikliği..............................................147</div> <div>KISIM 12: KONUT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ..............................................148</div> <div>1.Kırsaldan Kente Göç ve Kentsel Nüfusun Hızla Artışı.............................148</div> <div>11</div> <div>2.Güvenli Olmayan Yerlere Yerleşim.................................................................148</div> <div>3.Yerel Yönetimlerin Kentleşmeye İlişkin Uygulamaları..............................149</div> <div>4.Acil Yardım ve Afet Yönetimi.........................................................................149</div> <div>BÖLÜM: 4</div> <div>İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI</div> <div>İÇİN ÖNERİLERİ</div> <div>KISIM 1: SEL TAŞKINLARI VE</div> <div>SEL HASARLARININ ÖNLENMESİ .............................................................153</div> <div>1.Sel Taşkınlarını önleme yönetimi iki şekilde yapılmaktadır....................153</div> <div>1.Taşkın Haritalarının Çıkarılması...................................................................153</div> <div>2.Taşkın Yapılarının Tasarımı. ..........................................................................154</div> <div>3.Taşkın İyileştirme, yeniden yapılanma (alt ve üstyapı),.............................154</div> <div>4.Meteorolojik radarların çalışma prensibi......................................................154</div> <div>5. Sel Taşkın alanları yapılması..........................................................................155</div> <div>6.Mevcut taşkın önleme yapılarının korunması.............................................155</div> <div>7.Akarsu havza koruma sistemleri kurulmalıdır............................................156</div> <div>8.İmara açılmış veya açılacak yerlerde alınacak önlemler............................156</div> <div>9.Risk haritaları hazırlanmalıdır........................................................................157</div> <div>10.Afet Erken Uyarı Birimi Kurulmalı.............................................................157</div> <div>11.Şehirlerde kurtarma birimi oluşturulmalıdır.............................................157</div> <div>12.Belediyelerin alması gereken Sel Emniyet tedbirleri................................158</div> <div>12.1.İmar uygulamaları........................................................................................158</div> <div>12.2.Sel taşkınlarını önleyici fiziki yatırımlar yapmak.................................158</div> <div>12.3.Acil müdahale ekipleri kurulmalıdır. ......................................................158</div> <div>12.4. Sel sırasında bireysel, yapılması gerekli önlemler.................................159</div> <div>12.5.Bireysel olarak selden sonra yapacağınız işler........................................159</div> <div>KISIM 2: TARIMSAL SULAMA İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.............160</div> <div>1.Tarımsal sulamada, Uyum Sağlama Stratejileri...........................................160</div> <div>2.Sulama randımanının arttırılması.................................................................161</div> <div>3.Arazi kullanımının değiştirilmesi..................................................................161</div> <div>4.Su Kullanma Randımanının Yükseltilmesi..................................................161</div> <div>5. Verime uygun bitki seçimi..............................................................................162</div> <div>12</div> <div>6.Sulama Sistemlerindeki Zorunlu Dönüşüm ...............................................162</div> <div>7. Su İletim ve Dağıtım Sistemlerinin İyileştirilmesi.....................................163</div> <div>8.Sulamaya İlişkin Fiziki Altyapı</div> <div>Yatırımlarının Artırılması ve Su Aktarımı ....................................................163</div> <div>9. Kısıntılı Sulama.................................................................................................164</div> <div>10. Sulama Programlaması .................................................................................164</div> <div>11. Su Hasadı, Yeraltı Suyunun Beslenmesi. ...................................................165</div> <div>12.Sulama tekniğinde yeni geliştirilen modeller.............................................165</div> <div>13.Bitki Seçimi ve Ekim Deseninin Değiştirilmesi ......................................165</div> <div>14.Tuza ve Kuraklığa Dayanıklı, Bitki Türlerinin Geliştirilmesi................166</div> <div>15. Ekonomik Olmayan Bitkilerin, Su Kullanımının Azaltılması.............167</div> <div>16. Suyun Buharlaşma Yoluyla Kaybının Azaltılması ..................................167</div> <div>KISIM 3: TARIMSAL SULAMA ÖNERİLERİ..............................................168</div> <div>1. Su Kullanıcılarının Eğitimi.............................................................................168</div> <div>2.Eğitim ve Öğretim..............................................................................................168</div> <div>3.Tarımsal amaçlı su yönetimine uyum önerileri...........................................169</div> <div>4.Sistem düzeyinde uyum. ..................................................................................169</div> <div>5.Tarla düzeyinde uyum. .....................................................................................170</div> <div>6. Sulama alışkanlıklarının değiştirilmesi. .....................................................170</div> <div>KISIM 4: GIDA GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA</div> <div>TARIMSAL ÜRETİM..........................................................................................171</div> <div>1.Tarımda Ulusal -Bölgesel üretim stratejileri hazırlanmalıdır...................171</div> <div>2.Tarım sektörüne yönelik AR-GE çalışması yapılmalı................................171</div> <div>3.Çiftçilere yayın hizmetleri................................................................................172</div> <div>4.İyi tarım uygulamaları......................................................................................172</div> <div>KISIM 5: TARIMDA ÇALIŞMA RİSKİNİN AZALTILMASI...................173</div> <div>1.Tarım alanlarında çalışma şartları.................................................................173</div> <div>2.Tarımda sürveyan sisteminin geliştirilmesi.................................................173</div> <div>3.İş kazalarının önleyici tedbirlerin alınması.................................................173</div> <div>4. Tarımda, iş sağlığı ve güvenliği</div> <div>derslerinin mesleki okullarda okutulması ......................................................174</div> <div>5.Tarlada çalışanlara yönelik iş denetimlerinin yapılması...........................174</div> <div>13</div> <div>6. Tarımda çalışanların Eğitimleri ve kayıt altına alınması........................174</div> <div>7.Güneş zararlarından korunma önerileri.......................................................174</div> <div>KISIM 6: BANKALARA KREDİ RİSKİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ.....175</div> <div>1.İklim değişikliğine bağlı risk analizi.............................................................175</div> <div>2.Bankacılık Sektörü Açısından İklim Değişikliğine Bağlı Fırsatlar............ 176</div> <div>3.İklim Türevleri Piyasası....................................................................................177</div> <div>4.Mikro Güneş enerji sistemleri kredisi. .........................................................177</div> <div>5.Karbon Emisyon Kredisi..................................................................................177</div> <div>6.Kredi riskini azaltma ( Hedge Sigortası).......................................................178</div> <div>7.Fon Yönetimine bağlı bazı yeni fırsatlar.......................................................178</div> <div>KISIM 7: SİGORTA ŞİRKETLERİNİN</div> <div>TEMİNAT RİSKLERİNİN HAFİFLETİLMESİ.............................................178</div> <div>1.Sigorta şirketleri için fırsatlar..........................................................................178</div> <div>2.Rekabet üstünlüğü.............................................................................................179</div> <div>3.Risk yönetimi......................................................................................................179</div> <div>4.Doğal afet tahvilleri geliştirilebilir..................................................................180</div> <div>5.Yeni ürün fiyatlandırması.................................................................................181</div> <div>KISIM 8: HAYVANCILIKTA METAN</div> <div>EMİSYONUNUN KONTROLÜ........................................................................181</div> <div>1.Metan Emisyon oluşumu..................................................................................181</div> <div>2.Metan emisyon kontrolü...................................................................................182</div> <div>KISIM 9: SAĞLIĞA ETKİLERİNİN AZALTILMASI..................................182</div> <div>1.Adaptasyon uygulamalarının geliştirilmesi.................................................182</div> <div>2.Adaptasyon verilerinin toplanması................................................................183</div> <div>3.Adaptasyon uygulama planlarının uygulanması........................................183</div> <div>4.Sağlık alanında iklim değişikliği ve adaptasyon önerileri........................183</div> <div>5. UV Radyasyon. Cilt Kanseri...........................................................................184</div> <div>6.Ekstrem Sıcaklıklar............................................................................................184</div> <div>7. Kişisel Önlemler.................................................................................................184</div> <div>8. Kamusal Önlemler............................................................................................185</div> <div>9. AB. Adaptasyon Örnek uygulamalar............................................................186</div> <div>14</div> <div>KISIM 10: LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİ</div> <div>PLANLAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.........................................................187</div> <div>1. Ulaştırmaya Yönelik Stratejiler .....................................................................187</div> <div>2. İç ve Dış Ticarete Yönelik Stratejiler ............................................................188</div> <div>3. Kurumsallaşmaya Yönelik Stratejiler ...........................................................188</div> <div>4. Kentsel Lojistiğe Yönelik Stratejiler .............................................................189</div> <div>5.Yeşil lojistiğe önem verilmeli............................................................................189</div> <div>6.Afet lojistik planlaması yapılmalıdır..............................................................190</div> <div>KISIM 11: EKO -KENT SİSTEM ÖNERİSİ....................................................190</div> <div>2.Kent nüfusun, %75', düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. ...................191</div> <div>3.Yaşanabilir Eko-Kent planlaması....................................................................192</div> <div>KISIM 12: GÜVENLİ YEŞİL BİNA, SERTİFİKA SİSTEM ÖNERİSİ......196</div> <div>1. Yeşil Binalar........................................................................................................196</div> <div>2.Yeşil bina sertifikası...........................................................................................197</div> <div>3.Yeşil bina sertifikasının yasal çerçevesi.........................................................197</div> <div>4.Güvenli Yeşil Bina Belgesi................................................................................198</div> <div>5.Yeşil Konut Sertifikası:......................................................................................199</div> <div>5.1.Yeşil Konut Sertifikası değerlendirme ölçütler......................................... 200</div> <div>5.2-Arazi Kullanımı: ........................................................................................... 200</div> <div>5.3. TÜYEB Sertifika Sistemi Değerlendirme Süreci ...................................201</div> <div>5.4.Arazi kullanım ölçütü....................................................................................202</div> <div>5.5. Su Kullanımı:..................................................................................................203</div> <div>5.6. Enerji Kullanımı............................................................................................ 204</div> <div>5.7. Malzeme Kullanımı:..................................................................................... 205</div> <div>5.8. İç Mekân Yaşam Kalitesi:.............................................................................207</div> <div>5.9. Yapısal İşlevler. ...............................................................................................207</div> <div>5.10 Sonuç ve Öneriler ........................................................................................ 208</div> <div>KISIM 13: SANAYİDE SU TASARRUF MODELİ........................................210</div> <div>1.Üretimde maliyetin düşürülmesi....................................................................210</div> <div>2.Su Yönetim Programının Oluşturulması:....................................................211</div> <div>3.Su muhasebesi.....................................................................................................211</div> <div>4.Planlama...............................................................................................................211</div> <div>15</div> <div>5.İzleme ve hedef belirleme..................................................................................212</div> <div>6.Eğitim-Su kullanım bilincinin oluşturulması.............................................212</div> <div>7.İşletmelerde su tasarrufu sağlamak için öneriler.........................................213</div> <div>KISIM 14: TURİZİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN</div> <div>AZALTILMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER..........................................215</div> <div>1.Turizm Yatırım planlaması yapmak.(Yer seçimi)........................................215</div> <div>2.Tesisin işletme sahibi ve çalışların eğitimi....................................................215</div> <div>3.İşletmede çıkan atıkların yönetimi................................................................216</div> <div>4.İşletmede yapılacak tasarruf önlemleri.........................................................216</div> <div>5.Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Önlemler........................................216</div> <div>6.Tesiste hizmet kalitesinin arttırılması...........................................................217</div> <div>KISIM 15: FUTBOL STADYUMLARI İÇİN</div> <div>ALINACAK ÖNLEMLER...................................................................................217</div> <div>1.Stadyum yatırım planlaması............................................................................217</div> <div>2.Stadyumların modernizasyonu.......................................................................217</div> <div>3.Drenaj kanallı stadyumlar yapılmalıdır........................................................218</div> <div>4.Hazırlık kampı....................................................................................................219</div> <div>KISIM 16: ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ</div> <div>İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.........................................................................219</div> <div>1.Orman alanlarındaki türler üzerine etkilerinin tespiti.............................219</div> <div>2.Orman eko sistemlerin korunma bilinci oluşturulmalı............................219</div> <div>3.Yangın etki analizleri yapılmalıdır................................................................ 220</div> <div>4.Erken uyarı sisteminin oluşturulması.......................................................... 220</div> <div>5.Yangın eylem planları oluşturulmalıdır........................................................221</div> <div>6.Orman yağın riskinin fazla olduğu bölgeler................................................221</div> <div>7.Orman yangınları ile mücadele eylem planı.................................................222</div> <div>KISIM 17: TÜRKİYE'NİNYENİLENEBİLİR</div> <div>ENERJİ POTANSİYELİ.......................................................................................222</div> <div>1.Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları...................................................223</div> <div>4.HES .......................................................................................................................226</div> <div>5.Biokütle Enerji.....................................................................................................226</div> <div>6.Kaya Gazı.............................................................................................................227</div> <div>16</div> <div>SONUÇ:</div> <div>İKLİM DEĞİŞİKLİĞNİ YAVAŞLATMAK İÇİN</div> <div>NELER YAPMALIYIZ........................................................................................229</div> <div>1.Su............................................................................................................................229</div> <div>2.Tarım ve gıda.......................................................................................................230</div> <div>3.Temizlik................................................................................................................231</div> <div>4.Enerji.....................................................................................................................232</div> <div>5.Ulaşım...................................................................................................................233</div> <div>6.Plastik ambalaj................................................................................................... 234</div> <div>7.Cam........................................................................................................................235</div> <div>8.Kâğıt......................................................................................................................235</div> <div>9.Metal......................................................................................................................236</div> <div>10.Alüminyum.......................................................................................................236</div> <div>11.Sağlık...................................................................................................................237</div> <div>12.Bilgisayar ve ofis malzemeleri.......................................................................238</div> <div>13.Kozmetik............................................................................................................239</div> <div>14.Zehirli kimyasallar...........................................................................................241</div> <div>15.Çocuk bakımında............................................................................................ 242</div> <div>16.Banyoda............................................................................................................. 242</div> <div>KAYNAKLAR...................................................................................................... 243</div>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ......................................................................................................................17
   GİRİŞ.........................................................................................................................19
   BAŞLARKEN
   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE EĞİTİMİN ROLÜ.................................................27
   BÖLÜM: 1
   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KAYNAKLARI VE
   OLUMSUZ ETKİLERİ
   KISIM 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR............................................................35
   1.1.Sera etkisi............................................................................................................36
   1.2.Türkiye'nin Emisyon Profili............................................................................36
   KISIM 2: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ........................................37
   1.1. Doğal Nedenler ................................................................................................37
   1.2 Dünya'nın Presiz yön Hareketi......................................................................37
   1.3.Okyanuslarda meydana gelen değişimler.....................................................38
   2.Yapay nedenler.......................................................................................................38
   2.1. Fosil Yakıtlar.....................................................................................................38
   2.2.Dünya petrol tüketimi.....................................................................................38
   2.3.Uluslararası Enerji Ajansı ( IEA ) 2014 Yılı raporu. .................................39
   2.4 Türkiye petrol tüketimi...................................................................................40
   2.5.Fosil yakıtlarla Elektrik üretimi.....................................................................41
   2.6.Sanayi sektörü....................................................................................................41
   2.7.Ulaşım..................................................................................................................41
   2.8.Konut ve Hizmet sektörü................................................................................42
   2.9.Tarımsal faaliyetler............................................................................................42
   2.10.Evsel ve endüstriyel katı atıklar....................................................................43
   6
   2.11.Ulaşım sektörü.................................................................................................43
   2.12.Nüfus Artışı......................................................................................................44
   2.13.Ormansızlaştırma ...........................................................................................44
   2.14.Kentlerin Isı Adası Etkisi ..............................................................................45
   KISIM 3: BM. HÜKÜMETLER ARASI İKLİM
   DEĞİŞİKLİĞİ PANELİ (IPCC) 2013 YILI RAPORU.....................................45
   KISIM 4: (WWF) DÜNYA DOĞAYI
   KORUMA VAKFI KÜRESEL SU KITLIĞI RAPORU...................................51
   1.Raporda şu hususlar yer almaktadır.................................................................51
   2.Kamu ve Özel sektör iş dünyasının riskleri...................................................52
   3.Riskin bertaraf için şu hususlar göz önüne alınmalıdır..............................52
   BÖLÜM: 2
   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ
   KISIM 1: KÜRESEL SUSUZLUK VE KITLIK TEHLİKESİ.........................57
   1.Dünyanın nüfus durumu...................................................................................57
   2. Milyonlarca insan yiyeceksiz kalabilir...........................................................57
   3.Dünya ısınmaya devam ettiği sürece
   oluşacak başlıca problemler de şunlardır...........................................................57
   4.Dünyadaki suyun yeterliliği...............................................................................58
   5.Su kıtlığı yaşanacağı öngörülen 33 ülke şunlardır........................................58
   6.Türkiye'yi bekleyen doğal felaketler.................................................................59
   7.Kıyı Çizgisi ve Deniz Seviyesi............................................................................59
   8.Türkiye'de bu anlamda etkilenecektir. ...........................................................59
   KISIM 2: TÜRKİYE İKLİMİ VE YAĞIŞ ANALİZİ.......................................60
   1.Türkiye İklimi.......................................................................................................60
   1.1.Karasal İklim: ....................................................................................................60
   2.Türkiye 1 Ekim 2015/31 Temmuz 2016 dönemi yağış analizi....................61
   3.Türkiye'de kuraklık ve kurak bölgeler.............................................................65
   7
   KISIM 3: TÜRKİYE'DE ÇÖLLEŞEN
   YÜKSEK VE HAFİF RİSKLİ İLLER..................................................................67
   1.Çölleşmenin kapsadığı Bölgeler şunlardır......................................................67
   KISIM 4: SU KAYNAKLARINA ETKİSİ.........................................................69
   1.Yağışlar....................................................................................................................69
   2. Buharlaşma...........................................................................................................69
   3. Toprak nemi.........................................................................................................70
   4. Yeraltı su kaynakları...........................................................................................70
   KISIM 5: TATLI SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ.......................71
   1. Türkiye kullanma ve içme suyuna erişim riski altındadır.........................71
   2.İklim Değişikliğinin, Tarımsal Su Yönetimine Etkisi.................................74
   KISIM 6: BÜYÜK HASAR YAPAN, SEL VE TAŞKINLAR.........................76
   1.Türkiye'de yağışlar: .............................................................................................76
   2.Türkiye'de son 4 yılda meydana gelen önemli sel olayları..........................85
   2.1.-04. Temmuz 2012 tarihinde...........................................................................85
   2.2.-19 Temmuz 2013 tarihinde............................................................................85
   2.3.-01 Mayıs 2014 tarihinde ................................................................................85
   2.4.-27 Mayıs 2015, tarihinde ...............................................................................85
   2.5.-Haziran 2015 tarihinde...................................................................................86
   2.6.- Haziran 2015 tarihinde.................................................................................86
   2.7.-11 Haziran 2015 tarihinde..............................................................................86
   2.8.-19 Haziran 2015 tarihinde.............................................................................86
   2.9.-15 Temmuz 2015, Van'da sel, 4 ölü..............................................................86
   2.10.-24 Ağustos 2015, Artvin'de sel felaketi.....................................................87
   2.11.-Artvinde sel 2 kişi ölü 11 yaralı..................................................................87
   2.12.-04. Temmuz 2012 tarihinde........................................................................88
   2.13.-19 Temmuz 2013 tarihinde..........................................................................88
   KISIM 7: SEL TAŞKINLARININ ÇARPIK
   ŞEHİRLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ.................................................................88
   1.Türkiye'de çarpık kentleşme. ............................................................................88
   2.Şehirleşmenin akarsu akımları üzerindeki etkileri......................................89
   8
   2.1.Bartın Kurucaşile ilçesinde 3 katlı ev yıkıldı..............................................89
   2.2.19 Eylül 2015 tarihinde Artvin Hopa Sel felaketi......................................91
   3.İnsanlar evlerinde mahsur kaldılar..................................................................92
   3.1.Yollar kapandı köprüler çöktü........................................................................93
   3.2.Elektrik, Su ve Telefon yok..............................................................................93
   KISIM 8: SEL VE TAŞKINLARIN HEYELANLA İLİŞKİSİ........................94
   1.Sel-Taşkın ve Heyelan İlişkisinde Fiziksel Nedenler: ..................................94
   2.Türkiye'de 2015 yılında 69 adet heyelan afeti yaşanmıştır.........................94
   12.Eylül Aşağısütlü köyü heyelan.........................................................................99
   KISIM 9: ORMAN YANGINLARINA ETKİLERİ.........................................99
   1.Türkiye'de Orman Yangınlarının Genel seyri...............................................99
   2. Türkiye'de 2015 Yılında çıkan orman yangınları......................................100
   3.Türkiye'de 2016 yılı,ilk 6 ayında çıkan orman yangınları........................101
   3.İzmir-Seferihisar ilçesi orman yangını..........................................................103
   4.Enerji nakil hatlarına yakınlığına göre ........................................................103
   5.Meşhere tiplerinin (Yanıcı tipi) hızlarına göre............................................104
   6.2015 Yılında Hiç yangın çıkmayan iller........................................................104
   BÖLÜM: 3
   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEKTÖRLER ÜZERİNE ETKİLERİ
   KISIM 1: HAYVANCILIĞA ETKİLERİ..........................................................107
   1.Hayvancılığı olumsuz yönde etkileyecektir..................................................107
   2.Süt ineklerinde verim düşüklüğüne etkisi....................................................107
   3.Çevre kirliliğini olumsuz etkileyecektir........................................................108
   KISIM 2: HAYVANCILIĞIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ETKİLERİ..............109
   1.Hayvan işletmelerinde metan gazı oluşumunda artış olacaktır...............109
   KISIM 3: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ.......................110
   KISIM 4: TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ..................................................114
   1.Dünyada gıda üretimi, artan nüfusa yetmeyecektir...................................114
   9
   2.Tarımsal ürünlerde hastalıklar artacak.........................................................115
   3.Tarım Sektörü sulama maliyeti artacaktır....................................................115
   4.Üründe verim azalacaktır.................................................................................116
   5.Soğuk hava depolarına, çok fazla ihtiyaç artacaktır...................................117
   6.Ürünlerde çürüme ve bozulmalar çoğalacaktır...........................................117
   7.Ürün yetiştirme maliyetleri artacak...............................................................117
   8.Su Yönetimi uzmanlığı mesleği gelişecek.....................................................117
   KISIM 5: GIDA GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ.................................................118
   1.Gıda Güvenliği....................................................................................................118
   1.Gıdanın arzı.........................................................................................................118
   2.Gıda kalite ve güvenirlilik................................................................................119
   3.Gıdaya erişimde yetersizlik..............................................................................119
   4.Dünya gıda güvenliği istatistikleri.................................................................119
   5.Türkiye'de en fazla üretimi yapılan ürünler.................................................120
   6.Türkiye'de tarımsal ürün verimliliği.............................................................120
   7.Ürün veriminde azalma olacaktır...................................................................121
   KISIM 6: HİDRO ELEKTİRİK SANTRALLERE ETKİSİ...........................122
   1.Türkiye'de hidroelektrik sektörü....................................................................122
   2.Düzenlemelere İlişkin Riskler.........................................................................124
   3.İtibara Yönelik Riskler .....................................................................................125
   KISIM 6: SANAYİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ................................................126
   1.Buna şöyle bir misal vereyim...........................................................................126
   2.Sanayiye yansıyacak doğrudan etkileri.........................................................126
   3.Buna şöyle misal vereyim.................................................................................127
   4.Benzin ve dizel araçların satışı yasaklandı...................................................127
   KISIM 7: TURİZİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ.............................................128
   1.Turizm iklime ve hava durumuna bağımlı bir sektördür. ........................128
   2.Siyasi ve mevsimsel dalgalanmalar.................................................................128
   3.Doğal aktiviteler..................................................................................................128
   4. Turizm sezonunun değişmeleri. ....................................................................129
   5.Turiste mal ve hizmet tedariki riski...............................................................129
   10
   6.İklim Değişikliğinin Kitle Turizmine Etkileri............................................129
   7.Aşırı sıcaklar dinlenme sürelerini etkileyecektir.........................................130
   8.Yaz yağmurlarının çoğalması su stresine sebep olacaktır.........................131
   9.Ege ve Akdeniz, turizm cazibesini yitirecektir............................................131
   10.Salgın hastalıkların artması riski.................................................................131
   KISIM 8: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FUTBOLA ETKİLERİ.....................132
   1.Stadyumlarda maddi hasara yol açacak........................................................132
   2.Kar yağışı..............................................................................................................132
   3.Şiddetli rüzgâr.....................................................................................................133
   4.Sporcunun performansını etkiler...................................................................133
   5.Sisli hava...............................................................................................................133
   6.Aşırı Soğuk hava.................................................................................................134
   7.Stadyum Buzlanması.........................................................................................134
   8.Sıcaklık..................................................................................................................135
   9.Yüksek nem..........................................................................................................136
   10-Şiddetli Yağmur yağışı....................................................................................136
   KISIM 9: SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ..............................................137
   1.Dünya sigorta sektörünün sermaye yapısı. ..................................................137
   2.Afet sayı ve şiddetinde artışlar meydana gelecektir....................................138
   3.Emlak ve Gayrimenkul üzerine etkisi...........................................................138
   4.Sigortalı hasar tazminatlarının ödenmesi....................................................138
   5.Sağlık ve hayat sigorta tazminat ödemelerinde artışlar.............................139
   KISIM 10: BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ...................................140
   KISIM 11: LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ............................................145
   1.Karayolu taşımacılığı ve İklim Değişikliği...................................................145
   2.Karabük'te sel nedeniyle köprü çöktü...........................................................146
   3.Hava taşımacılığı ve İklim değişikliği...........................................................146
   4.Açık Deniz Taşımacılığı ve İklim Değişikliği..............................................147
   KISIM 12: KONUT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ..............................................148
   1.Kırsaldan Kente Göç ve Kentsel Nüfusun Hızla Artışı.............................148
   11
   2.Güvenli Olmayan Yerlere Yerleşim.................................................................148
   3.Yerel Yönetimlerin Kentleşmeye İlişkin Uygulamaları..............................149
   4.Acil Yardım ve Afet Yönetimi.........................................................................149
   BÖLÜM: 4
   İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI
   İÇİN ÖNERİLERİ
   KISIM 1: SEL TAŞKINLARI VE
   SEL HASARLARININ ÖNLENMESİ .............................................................153
   1.Sel Taşkınlarını önleme yönetimi iki şekilde yapılmaktadır....................153
   1.Taşkın Haritalarının Çıkarılması...................................................................153
   2.Taşkın Yapılarının Tasarımı. ..........................................................................154
   3.Taşkın İyileştirme, yeniden yapılanma (alt ve üstyapı),.............................154
   4.Meteorolojik radarların çalışma prensibi......................................................154
   5. Sel Taşkın alanları yapılması..........................................................................155
   6.Mevcut taşkın önleme yapılarının korunması.............................................155
   7.Akarsu havza koruma sistemleri kurulmalıdır............................................156
   8.İmara açılmış veya açılacak yerlerde alınacak önlemler............................156
   9.Risk haritaları hazırlanmalıdır........................................................................157
   10.Afet Erken Uyarı Birimi Kurulmalı.............................................................157
   11.Şehirlerde kurtarma birimi oluşturulmalıdır.............................................157
   12.Belediyelerin alması gereken Sel Emniyet tedbirleri................................158
   12.1.İmar uygulamaları........................................................................................158
   12.2.Sel taşkınlarını önleyici fiziki yatırımlar yapmak.................................158
   12.3.Acil müdahale ekipleri kurulmalıdır. ......................................................158
   12.4. Sel sırasında bireysel, yapılması gerekli önlemler.................................159
   12.5.Bireysel olarak selden sonra yapacağınız işler........................................159
   KISIM 2: TARIMSAL SULAMA İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.............160
   1.Tarımsal sulamada, Uyum Sağlama Stratejileri...........................................160
   2.Sulama randımanının arttırılması.................................................................161
   3.Arazi kullanımının değiştirilmesi..................................................................161
   4.Su Kullanma Randımanının Yükseltilmesi..................................................161
   5. Verime uygun bitki seçimi..............................................................................162
   12
   6.Sulama Sistemlerindeki Zorunlu Dönüşüm ...............................................162
   7. Su İletim ve Dağıtım Sistemlerinin İyileştirilmesi.....................................163
   8.Sulamaya İlişkin Fiziki Altyapı
   Yatırımlarının Artırılması ve Su Aktarımı ....................................................163
   9. Kısıntılı Sulama.................................................................................................164
   10. Sulama Programlaması .................................................................................164
   11. Su Hasadı, Yeraltı Suyunun Beslenmesi. ...................................................165
   12.Sulama tekniğinde yeni geliştirilen modeller.............................................165
   13.Bitki Seçimi ve Ekim Deseninin Değiştirilmesi ......................................165
   14.Tuza ve Kuraklığa Dayanıklı, Bitki Türlerinin Geliştirilmesi................166
   15. Ekonomik Olmayan Bitkilerin, Su Kullanımının Azaltılması.............167
   16. Suyun Buharlaşma Yoluyla Kaybının Azaltılması ..................................167
   KISIM 3: TARIMSAL SULAMA ÖNERİLERİ..............................................168
   1. Su Kullanıcılarının Eğitimi.............................................................................168
   2.Eğitim ve Öğretim..............................................................................................168
   3.Tarımsal amaçlı su yönetimine uyum önerileri...........................................169
   4.Sistem düzeyinde uyum. ..................................................................................169
   5.Tarla düzeyinde uyum. .....................................................................................170
   6. Sulama alışkanlıklarının değiştirilmesi. .....................................................170
   KISIM 4: GIDA GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA
   TARIMSAL ÜRETİM..........................................................................................171
   1.Tarımda Ulusal -Bölgesel üretim stratejileri hazırlanmalıdır...................171
   2.Tarım sektörüne yönelik AR-GE çalışması yapılmalı................................171
   3.Çiftçilere yayın hizmetleri................................................................................172
   4.İyi tarım uygulamaları......................................................................................172
   KISIM 5: TARIMDA ÇALIŞMA RİSKİNİN AZALTILMASI...................173
   1.Tarım alanlarında çalışma şartları.................................................................173
   2.Tarımda sürveyan sisteminin geliştirilmesi.................................................173
   3.İş kazalarının önleyici tedbirlerin alınması.................................................173
   4. Tarımda, iş sağlığı ve güvenliği
   derslerinin mesleki okullarda okutulması ......................................................174
   5.Tarlada çalışanlara yönelik iş denetimlerinin yapılması...........................174
   13
   6. Tarımda çalışanların Eğitimleri ve kayıt altına alınması........................174
   7.Güneş zararlarından korunma önerileri.......................................................174
   KISIM 6: BANKALARA KREDİ RİSKİNİ AZALTMA ÖNERİLERİ.....175
   1.İklim değişikliğine bağlı risk analizi.............................................................175
   2.Bankacılık Sektörü Açısından İklim Değişikliğine Bağlı Fırsatlar............ 176
   3.İklim Türevleri Piyasası....................................................................................177
   4.Mikro Güneş enerji sistemleri kredisi. .........................................................177
   5.Karbon Emisyon Kredisi..................................................................................177
   6.Kredi riskini azaltma ( Hedge Sigortası).......................................................178
   7.Fon Yönetimine bağlı bazı yeni fırsatlar.......................................................178
   KISIM 7: SİGORTA ŞİRKETLERİNİN
   TEMİNAT RİSKLERİNİN HAFİFLETİLMESİ.............................................178
   1.Sigorta şirketleri için fırsatlar..........................................................................178
   2.Rekabet üstünlüğü.............................................................................................179
   3.Risk yönetimi......................................................................................................179
   4.Doğal afet tahvilleri geliştirilebilir..................................................................180
   5.Yeni ürün fiyatlandırması.................................................................................181
   KISIM 8: HAYVANCILIKTA METAN
   EMİSYONUNUN KONTROLÜ........................................................................181
   1.Metan Emisyon oluşumu..................................................................................181
   2.Metan emisyon kontrolü...................................................................................182
   KISIM 9: SAĞLIĞA ETKİLERİNİN AZALTILMASI..................................182
   1.Adaptasyon uygulamalarının geliştirilmesi.................................................182
   2.Adaptasyon verilerinin toplanması................................................................183
   3.Adaptasyon uygulama planlarının uygulanması........................................183
   4.Sağlık alanında iklim değişikliği ve adaptasyon önerileri........................183
   5. UV Radyasyon. Cilt Kanseri...........................................................................184
   6.Ekstrem Sıcaklıklar............................................................................................184
   7. Kişisel Önlemler.................................................................................................184
   8. Kamusal Önlemler............................................................................................185
   9. AB. Adaptasyon Örnek uygulamalar............................................................186
   14
   KISIM 10: LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİ
   PLANLAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.........................................................187
   1. Ulaştırmaya Yönelik Stratejiler .....................................................................187
   2. İç ve Dış Ticarete Yönelik Stratejiler ............................................................188
   3. Kurumsallaşmaya Yönelik Stratejiler ...........................................................188
   4. Kentsel Lojistiğe Yönelik Stratejiler .............................................................189
   5.Yeşil lojistiğe önem verilmeli............................................................................189
   6.Afet lojistik planlaması yapılmalıdır..............................................................190
   KISIM 11: EKO -KENT SİSTEM ÖNERİSİ....................................................190
   2.Kent nüfusun, %75', düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. ...................191
   3.Yaşanabilir Eko-Kent planlaması....................................................................192
   KISIM 12: GÜVENLİ YEŞİL BİNA, SERTİFİKA SİSTEM ÖNERİSİ......196
   1. Yeşil Binalar........................................................................................................196
   2.Yeşil bina sertifikası...........................................................................................197
   3.Yeşil bina sertifikasının yasal çerçevesi.........................................................197
   4.Güvenli Yeşil Bina Belgesi................................................................................198
   5.Yeşil Konut Sertifikası:......................................................................................199
   5.1.Yeşil Konut Sertifikası değerlendirme ölçütler......................................... 200
   5.2-Arazi Kullanımı: ........................................................................................... 200
   5.3. TÜYEB Sertifika Sistemi Değerlendirme Süreci ...................................201
   5.4.Arazi kullanım ölçütü....................................................................................202
   5.5. Su Kullanımı:..................................................................................................203
   5.6. Enerji Kullanımı............................................................................................ 204
   5.7. Malzeme Kullanımı:..................................................................................... 205
   5.8. İç Mekân Yaşam Kalitesi:.............................................................................207
   5.9. Yapısal İşlevler. ...............................................................................................207
   5.10 Sonuç ve Öneriler ........................................................................................ 208
   KISIM 13: SANAYİDE SU TASARRUF MODELİ........................................210
   1.Üretimde maliyetin düşürülmesi....................................................................210
   2.Su Yönetim Programının Oluşturulması:....................................................211
   3.Su muhasebesi.....................................................................................................211
   4.Planlama...............................................................................................................211
   15
   5.İzleme ve hedef belirleme..................................................................................212
   6.Eğitim-Su kullanım bilincinin oluşturulması.............................................212
   7.İşletmelerde su tasarrufu sağlamak için öneriler.........................................213
   KISIM 14: TURİZİM SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN
   AZALTILMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER..........................................215
   1.Turizm Yatırım planlaması yapmak.(Yer seçimi)........................................215
   2.Tesisin işletme sahibi ve çalışların eğitimi....................................................215
   3.İşletmede çıkan atıkların yönetimi................................................................216
   4.İşletmede yapılacak tasarruf önlemleri.........................................................216
   5.Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Önlemler........................................216
   6.Tesiste hizmet kalitesinin arttırılması...........................................................217
   KISIM 15: FUTBOL STADYUMLARI İÇİN
   ALINACAK ÖNLEMLER...................................................................................217
   1.Stadyum yatırım planlaması............................................................................217
   2.Stadyumların modernizasyonu.......................................................................217
   3.Drenaj kanallı stadyumlar yapılmalıdır........................................................218
   4.Hazırlık kampı....................................................................................................219
   KISIM 16: ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ
   İÇİN ALINACAK TEDBİRLER.........................................................................219
   1.Orman alanlarındaki türler üzerine etkilerinin tespiti.............................219
   2.Orman eko sistemlerin korunma bilinci oluşturulmalı............................219
   3.Yangın etki analizleri yapılmalıdır................................................................ 220
   4.Erken uyarı sisteminin oluşturulması.......................................................... 220
   5.Yangın eylem planları oluşturulmalıdır........................................................221
   6.Orman yağın riskinin fazla olduğu bölgeler................................................221
   7.Orman yangınları ile mücadele eylem planı.................................................222
   KISIM 17: TÜRKİYE'NİNYENİLENEBİLİR
   ENERJİ POTANSİYELİ.......................................................................................222
   1.Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları...................................................223
   4.HES .......................................................................................................................226
   5.Biokütle Enerji.....................................................................................................226
   6.Kaya Gazı.............................................................................................................227
   16
   SONUÇ:
   İKLİM DEĞİŞİKLİĞNİ YAVAŞLATMAK İÇİN
   NELER YAPMALIYIZ........................................................................................229
   1.Su............................................................................................................................229
   2.Tarım ve gıda.......................................................................................................230
   3.Temizlik................................................................................................................231
   4.Enerji.....................................................................................................................232
   5.Ulaşım...................................................................................................................233
   6.Plastik ambalaj................................................................................................... 234
   7.Cam........................................................................................................................235
   8.Kâğıt......................................................................................................................235
   9.Metal......................................................................................................................236
   10.Alüminyum.......................................................................................................236
   11.Sağlık...................................................................................................................237
   12.Bilgisayar ve ofis malzemeleri.......................................................................238
   13.Kozmetik............................................................................................................239
   14.Zehirli kimyasallar...........................................................................................241
   15.Çocuk bakımında............................................................................................ 242
   16.Banyoda............................................................................................................. 242
   KAYNAKLAR...................................................................................................... 243
   Stok Kodu
   :
   9789750128769
   Boyut
   :
   13X16
   Sayfa Sayısı
   :
   248
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2016
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat