Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Hukuk Felsefesi Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ

Hukuk Felsefesi

Liste Fiyatı : 55,00
İndirimli Fiyat : 52,25
%5 İndirimli
Stokta var
Hukuk Felsefesi
Hukuk Felsefesi
Filiz Kitabevi
52.25
<div>ÖNSÖZ................................................................................................................... VII</div> <div>SUNU ..................................................................................................................... VIII</div> <div>GİRİŞE ÖNSÖZ……………………………………………………………………...…1</div> <div>§ 1. BİLİM, FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ ........................................................ 5</div> <div>I. BİLİM ................................................................................................................. 5</div> <div>A. Bilimsel bilgi aynı konu ya da konu alanına yönelmiştir. .................. 6</div> <div>B. Bilimsel bilgi genel olarak geçerli bilgidir. .................................................... 6</div> <div>C. Bilimsel bilgi objektiftir. ................................................................................. 7</div> <div>D. Bilimsel bilgi sistematiktir. ............................................................................. 7</div> <div>II.BİLİMİN NİTELİĞİ VE DEĞERİ...................................................................... 9</div> <div>Doğa Bilimleri - Sosyal Bilimler Ayrımı ............................................................. 9</div> <div>1.Natüralist (Doğalcı) Yaklaşım..................................................................12</div> <div>2.Yorumcu Yaklaşım ..................................................................................12</div> <div>3.Eleştirel Yaklaşım ....................................................................................13</div> <div>III.BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİSİ ..........................................................................14</div> <div>OKUMA PARÇASI I ....................................................................................16</div> <div>OKUMA PARÇASI II ...................................................................................17</div> <div>IV.FELSEFE ............................................................................................................20</div> <div>A. Felsefenin Niteliği ..........................................................................................20</div> <div>B. Felsefenin Bölümleri.......................................................................................23</div> <div>1.Ontoloji (Varlık Felsefesi) .........................................................................23</div> <div>2.Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) ....................................................................24</div> <div>3.Aksiyoloji (Değer Felsefesi) ......................................................................25</div> <div>C. Felsefe Yapmanın Koşulları...........................................................................25</div> <div>1.Psikolojik Koşul.........................................................................................26</div> <div>2.Ahlâki Koşul ..............................................................................................26</div> <div>3.Mantıksal Koşul .........................................................................................27</div> <div>4.Felsefenin İçerik Yönünden Bir Ön Koşula Bağlanamayacağı Koşulu......28</div> <div>OKUMA PARÇASI III....................................................................................29</div> <div>V. HUKUK FELSEFESİ .........................................................................................32</div> <div>A. FELSEFEDEN HUKUK FELSEFESİNE GEÇİŞ ...........................................32</div> <div>B. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ ................................................................. 33</div> <div>X</div> <div>Genel Olarak ..................................................................................................33</div> <div>1.Hukuk Felsefesinin Teorik Önemi ...........................................................33</div> <div>2.Hukuk Felsefesinin Pratik Önemi ............................................................35</div> <div>C. HUKUK FELSEFESİNİN YAKIN ÇALIŞMA ALANLARIYLA</div> <div>İLİŞKİSİ ..........................................................................................................36</div> <div>1.Hukuk Felsefesi-Genel Hukuk Teorisi İlişkisi ...........................................36</div> <div>2.Hukuk Felsefesi-Hukuk Sosyolojisi İlişkisi ...............................................38</div> <div>3.Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi İlişkisi .......................................................41</div> <div>§ 2. HUKUK FELSEFESİ TARİHİ: BÜYÜK DÜŞÜNCE AKIMLARI İÇİNDE</div> <div>HUKUK FELSEFESİNİN GELİŞİMİ.....................................................................43</div> <div>I. KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNDE HUKUK FELSEFESİ............................43</div> <div>Genel Olarak.......................................................................................................43</div> <div>A. Sofistler ........................................................................................................ 48</div> <div>1.Protagoras..................................................................................................48</div> <div>2.Gorgias.......................................................................................................49</div> <div>B. Sokratik Okul ...............................................................................................52</div> <div>Genel Olarak ..................................................................................................52</div> <div>1.Sokrates......................................................................................................52</div> <div>a.Yaşamı ...................................................................................................52</div> <div>b.Sokrates'in Genel Felsefesi ...................................................................53</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ......................................................................56</div> <div>OKUMA PARÇASI IV............................................................................59</div> <div>2.Platon .........................................................................................................60</div> <div>a.Yaşamı ...................................................................................................60</div> <div>b.Platonun Genel Felsefesi .......................................................................61</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ......................................................................63</div> <div>c.1. Platon'un Devlet Kitabındaki Yaklaşımı ........................................64</div> <div>c.2. Platon'un Yasalar Kitabındaki Görüşleri ........................................68</div> <div>OKUMA PARÇASI V .....................................................................70</div> <div>OKUMA PARÇASI VI....................................................................70</div> <div>3.Aristoteles ...................................................................................................71</div> <div>a.Yaşamı ..................................................................................................71</div> <div>b.Aristoteles'in Genel Felsefesi ...............................................................72</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı .....................................................................77</div> <div>OKUMA PARÇASI VII.........................................................................84</div> <div>II.KLASİK ÇAĞIN SONA ERMESİ .....................................................................87</div> <div>Genel Olarak.......................................................................................................87</div> <div>A. Epikuros.........................................................................................................88</div> <div>XI</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 88</div> <div>b.Epikuros'un Genel Felsefesi ................................................................ 88</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................89</div> <div>OKUMA PARÇASI VIII.......................................................................91</div> <div>B. Klasik Çağ Düşüncesi ve Roma İlişkisi ........................................................ 94</div> <div>1.Cicero........................................................................................................98</div> <div>a.Yaşamı ...................................................................................................98</div> <div>b.Cicero'nun Genel Felsefesi ...................................................................98</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı......................................................................99</div> <div>OKUMA PARÇASI IX ..........................................................................102</div> <div>III.ORTAÇAĞ FELSEFESİ ...................................................................................104</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................104</div> <div>A. Ortaçağ Felsefesinin Devlet ve Hukuk Anlayışı ............................................107</div> <div>B. Ortaçağ Felsefesinin Özellikleri ...................................................................108</div> <div>C. Thomas Aquinas ...........................................................................................110</div> <div>1.Yaşamı.......................................................................................................110</div> <div>2.Thomas Aquinas'ın Genel Felsefesi ..........................................................110</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı ..........................................................................114</div> <div>D. Genel Olarak İslâm Felsefesi .......................................................................117</div> <div>Farabi ............................................................................................................121</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 121</div> <div>b.Farabi'nin Genel Felsefesi ...................................................................121</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................123</div> <div>OKUMA PARÇASI X ...........................................................................127</div> <div>IV.RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ) DÖNEMİ.................................................129</div> <div>OKUMA PARÇASI XI...................................................................................131</div> <div>V. MODERN DÜŞÜNCE: YENİÇAĞ VE SONRASI ..........................................133</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................133</div> <div>Yeniçağ Felsefesinin Hukuka Yansıması ...........................................................137</div> <div>1.Thomas Hobbes.........................................................................................141</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 141</div> <div>b.Hobbes'un Genel Felsefesi ..................................................................141</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................144</div> <div>OKUMA PARÇASI XII.........................................................................153</div> <div>2.John Locke ................................................................................................155</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 155</div> <div>XII</div> <div>b.Locke'un Genel Felsefesi.....................................................................155</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................157</div> <div>OKUMA PARÇASI XIII........................................................................164</div> <div>3.Jean Jacques Rousseau ..............................................................................165</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 165</div> <div>b.Rousseau'nun Genel Felsefesi .............................................................165</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................167</div> <div>OKUMA PARÇASI XIV........................................................................173</div> <div>4.David Hume ..............................................................................................175</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 175</div> <div>b.Hume'un Genel Felsefesi .....................................................................176</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................178</div> <div>5.Immanuel Kant ..........................................................................................182</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 182</div> <div>b.Kant'ın Genel Felsefesi ........................................................................182</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................190</div> <div>OKUMA PARÇASI XV .........................................................................201</div> <div>OKUMA PARÇASI XVI........................................................................203</div> <div>VI.TARİHÇİ HUKUK OKULU.............................................................................205</div> <div>Genel Olarak ....................................................................................................205</div> <div>Friedrich Carl Von Savigny..............................................................................208</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................208</div> <div>2.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................208</div> <div>OKUMA PARÇASI XVII...........................................................................211</div> <div>VII.FAYDACI ANGLO-SAKSON YAKLAŞIMI ..................................................217</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................217</div> <div>A. Jeremy Bentham............................................................................................217</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................218</div> <div>2.Bentham'ın Genel Felsefesi ......................................................................218</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................221</div> <div>OKUMA PARÇASI XVIII..............................................................................229</div> <div>B. John Austin ...................................................................................................232</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................232</div> <div>2.Austin'in Genel Felsefesi ..........................................................................233</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................234</div> <div>OKUMA PARÇASI XIX ................................................................................244</div> <div>XIII</div> <div>VIII.G. W. F. HEGEL ...............................................................................................247</div> <div>A. Yaşamı...........................................................................................................247</div> <div>B. Hegel'in Genel Felsefesi ...............................................................................247</div> <div>C. Hukuk ve Devlet Anlayışı ..............................................................................250</div> <div>OKUMA PARÇASI XX ......................................................................................258</div> <div>IX.HANS KELSEN ................................................................................................261</div> <div>A. Yaşamı..........................................................................................................261</div> <div>B. Kelsen'in Genel Felsefesi .............................................................................261</div> <div>C. Hukuk ve Devlet Anlayışı.............................................................................264</div> <div>OKUMA PARÇASI XXI ................................................................................272</div> <div>OKUMA PARÇASI XXII ...............................................................................274</div> <div>X. DOĞAL HUKUKUN RÖNESANSI ................................................................. 278</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................278</div> <div>Gustav Radbruch...............................................................................................284</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................284</div> <div>2.Radbruch'un Hukuk ve Devlet Anlayışı ...................................................284</div> <div>OKUMA PARÇASI XXIII ..........................................................................288</div> <div>XI.HUKUKSAL REALİZM ..................................................................................293</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................293</div> <div>A. Amerikan Realizmi ........................................................................................296</div> <div>1.Genel Olarak .............................................................................................296</div> <div>2.Karl Llewellyn ..........................................................................................304</div> <div>a.Yaşamı ..................................................................................................304</div> <div>b.Hukuk ve Devlet Anlayışı.....................................................................304</div> <div>OKUMA PARÇASI XXIV ..............................................................................307</div> <div>OKUMA PARÇASI XXV ...............................................................................309</div> <div>B. İskandinav Realizmi ......................................................................................314</div> <div>1.Genel Olarak .............................................................................................314</div> <div>2.Stig Jorgensen ...........................................................................................315</div> <div>a.Yaşamı ..................................................................................................315</div> <div>b.Jorgensen'in Genel Felsefesi ................................................................315</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı .....................................................................316</div> <div>OKUMA PARÇASI XXVI ..............................................................................318</div> <div>OKUMA PARÇASI XXVII.............................................................................319</div> <div>XII.H. L. A. HART ..................................................................................................321</div> <div>A. Yaşamı ..........................................................................................................321</div> <div>XIV</div> <div>B. Hart'ın Genel Felsefesi .................................................................................321</div> <div>C. Hukuk ve Devlet Anlayışı ..............................................................................324</div> <div>OKUMA PARÇASI XXVIII ...........................................................................334</div> <div>OKUMA PARÇASI XXIX ..............................................................................335</div> <div>XIII.RONALD DWORKIN ......................................................................................337</div> <div>A. Yaşamı...........................................................................................................337</div> <div>B. Dworkin'in Genel Felsefesi...........................................................................337</div> <div>C. Hukuk ve Devlet Anlayışı ..............................................................................337</div> <div>OKUMA PARÇASI XXX ................................................................................343</div> <div>XIV.FENOMENOLOJİK HUKUK ANLAYIŞI.......................................................347</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................347</div> <div>Edmund Husserl ................................................................................................349</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................349</div> <div>2.Husserl'in Genel Felsefesi ........................................................................349</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................351</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXI ..............................................................................353</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXII.............................................................................357</div> <div>XV.YENİ HUKUK YAKLAŞIMLARI...................................................................360</div> <div>Genel Olarak.....................................................................................................360</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXIII ...........................................................................362</div> <div>A. John Rawls....................................................................................................370</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................370</div> <div>2.Rawls'un Genel Felsefesi..........................................................................370</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................374</div> <div>B. Robert Nozick................................................................................................391</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................391</div> <div>2.Nozick'in Genel Felsefesi .........................................................................391</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................392</div> <div>C. Lon L. Fuller................................................................................................. 398</div> <div>1.Yaşamı ......................................................................................................398</div> <div>2.Genel Felsefesi ..........................................................................................398</div> <div>3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................400</div> <div>D. Eleştirel Yaklaşımlar ....................................................................................406</div> <div>1.Michel Foucault .......................................................................................406</div> <div>a.Yaşamı ................................................................................................. 406</div> <div>b.Foucault'nun Genel Felsefesi ...............................................................406</div> <div>c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................412</div> <div>XV</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXIV............................................................................416</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXV .............................................................................418</div> <div>2.Feminist Hukuk Doktrini ..........................................................................421</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXVI............................................................................426</div> <div>§ 3. PROBLEMATİK HUKUK FELSEFESİ ..............................................................428</div> <div>I. HUKUK ONTOLOJİSİ .....................................................................................428</div> <div>A. Hukuk Nedir Sorusu ve Bu Sorunun Soruluş Nedeni ....................................428</div> <div>B. Hukukun Ontolojik Kavranmasının Yol Açtığı İkili Temel Ayrım .................430</div> <div>1."Özcü” Hukuk Anlayışı ............................................................................431</div> <div>2."Biçimci” Yaklaşımlar ..............................................................................434</div> <div>C. Üçüncü Bir Yol Olabilir mi?.........................................................................436</div> <div>D. Hukukun Fonksiyonları Açısından Kavranması ...........................................439</div> <div>II.HUKUK EPİSTEMOLOJİSİ .............................................................................443</div> <div>A. Bilginin Niteliği ............................................................................................443</div> <div>1.Hukuksal Bilginin Niteliği ........................................................................447</div> <div>2.Hak Kavramı .............................................................................................451</div> <div>3.Hakların Kullanılması ...............................................................................455</div> <div>B. Hukuk-Mantık İlişkisi ...................................................................................456</div> <div>Genel Olarak ................................................................................................. 456</div> <div>1.Hukuksal Sınıflandırmayla Epistemolojik Sorunların Aşılması Yolları....458</div> <div>2.Normlar Hiyerarşisi...................................................................................461</div> <div>3.Pratik Uygulama Olarak Hukuksal Akıl Yürütme ....................................464</div> <div>4.Hukukun Yorumlanması ...........................................................................468</div> <div>5.Normun Yapısal Analizi ve Yorum Arasındaki Farklar ............................470</div> <div>C. Yasaya Uygunluğun Sağlanması ..................................................................471</div> <div>1.Geçerlilik ..................................................................................................472</div> <div>2.Etkinlik .....................................................................................................474</div> <div>3.Adalete Uygunluk.....................................................................................475</div> <div>D. Uzlaşma Olarak Hukuk ................................................................................476</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXVII ..........................................................................477</div> <div>III.HUKUK AKSİYOLOJİSİ .................................................................................483</div> <div>A. Bir Değer Yaşantısı Olarak Hukuk...............................................................483</div> <div>1.İrade Özgürlüğü Sorunu ............................................................................483</div> <div>2.Ödev ve Sorumluluk Kavramları ..............................................................489</div> <div>3.Hukuk Kuralları-Ahlâk Kuralları İlişkisi ..................................................490</div> <div>B. Hukuk-Ahlâk İlişkisi ve Sınır Problemleri ....................................................493</div> <div>XVI</div> <div>1.Hukuk-Ahlâk İlişkisi .................................................................................493</div> <div>OKUMA PARÇASI XXXVIII .........................................................................498</div> <div>2.Hukuk-Ahlâk İlişkisinde Sınır Problemleri ...............................................501</div> <div>KAYNAKÇA ...................................................................................................................511</div> <div>DİZİN...............................................................................................................................525</div> <div> <p> </p> </div>
 • Açıklama
  • ÖNSÖZ................................................................................................................... VII
   SUNU ..................................................................................................................... VIII
   GİRİŞE ÖNSÖZ……………………………………………………………………...…1
   § 1. BİLİM, FELSEFE VE HUKUK FELSEFESİ ........................................................ 5
   I. BİLİM ................................................................................................................. 5
   A. Bilimsel bilgi aynı konu ya da konu alanına yönelmiştir. .................. 6
   B. Bilimsel bilgi genel olarak geçerli bilgidir. .................................................... 6
   C. Bilimsel bilgi objektiftir. ................................................................................. 7
   D. Bilimsel bilgi sistematiktir. ............................................................................. 7
   II.BİLİMİN NİTELİĞİ VE DEĞERİ...................................................................... 9
   Doğa Bilimleri - Sosyal Bilimler Ayrımı ............................................................. 9
   1.Natüralist (Doğalcı) Yaklaşım..................................................................12
   2.Yorumcu Yaklaşım ..................................................................................12
   3.Eleştirel Yaklaşım ....................................................................................13
   III.BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİSİ ..........................................................................14
   OKUMA PARÇASI I ....................................................................................16
   OKUMA PARÇASI II ...................................................................................17
   IV.FELSEFE ............................................................................................................20
   A. Felsefenin Niteliği ..........................................................................................20
   B. Felsefenin Bölümleri.......................................................................................23
   1.Ontoloji (Varlık Felsefesi) .........................................................................23
   2.Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) ....................................................................24
   3.Aksiyoloji (Değer Felsefesi) ......................................................................25
   C. Felsefe Yapmanın Koşulları...........................................................................25
   1.Psikolojik Koşul.........................................................................................26
   2.Ahlâki Koşul ..............................................................................................26
   3.Mantıksal Koşul .........................................................................................27
   4.Felsefenin İçerik Yönünden Bir Ön Koşula Bağlanamayacağı Koşulu......28
   OKUMA PARÇASI III....................................................................................29
   V. HUKUK FELSEFESİ .........................................................................................32
   A. FELSEFEDEN HUKUK FELSEFESİNE GEÇİŞ ...........................................32
   B. HUKUK FELSEFESİNİN ÖNEMİ ................................................................. 33
   X
   Genel Olarak ..................................................................................................33
   1.Hukuk Felsefesinin Teorik Önemi ...........................................................33
   2.Hukuk Felsefesinin Pratik Önemi ............................................................35
   C. HUKUK FELSEFESİNİN YAKIN ÇALIŞMA ALANLARIYLA
   İLİŞKİSİ ..........................................................................................................36
   1.Hukuk Felsefesi-Genel Hukuk Teorisi İlişkisi ...........................................36
   2.Hukuk Felsefesi-Hukuk Sosyolojisi İlişkisi ...............................................38
   3.Hukuk Felsefesi-Hukuk Tarihi İlişkisi .......................................................41
   § 2. HUKUK FELSEFESİ TARİHİ: BÜYÜK DÜŞÜNCE AKIMLARI İÇİNDE
   HUKUK FELSEFESİNİN GELİŞİMİ.....................................................................43
   I. KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNDE HUKUK FELSEFESİ............................43
   Genel Olarak.......................................................................................................43
   A. Sofistler ........................................................................................................ 48
   1.Protagoras..................................................................................................48
   2.Gorgias.......................................................................................................49
   B. Sokratik Okul ...............................................................................................52
   Genel Olarak ..................................................................................................52
   1.Sokrates......................................................................................................52
   a.Yaşamı ...................................................................................................52
   b.Sokrates'in Genel Felsefesi ...................................................................53
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ......................................................................56
   OKUMA PARÇASI IV............................................................................59
   2.Platon .........................................................................................................60
   a.Yaşamı ...................................................................................................60
   b.Platonun Genel Felsefesi .......................................................................61
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ......................................................................63
   c.1. Platon'un Devlet Kitabındaki Yaklaşımı ........................................64
   c.2. Platon'un Yasalar Kitabındaki Görüşleri ........................................68
   OKUMA PARÇASI V .....................................................................70
   OKUMA PARÇASI VI....................................................................70
   3.Aristoteles ...................................................................................................71
   a.Yaşamı ..................................................................................................71
   b.Aristoteles'in Genel Felsefesi ...............................................................72
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı .....................................................................77
   OKUMA PARÇASI VII.........................................................................84
   II.KLASİK ÇAĞIN SONA ERMESİ .....................................................................87
   Genel Olarak.......................................................................................................87
   A. Epikuros.........................................................................................................88
   XI
   a.Yaşamı ................................................................................................. 88
   b.Epikuros'un Genel Felsefesi ................................................................ 88
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................89
   OKUMA PARÇASI VIII.......................................................................91
   B. Klasik Çağ Düşüncesi ve Roma İlişkisi ........................................................ 94
   1.Cicero........................................................................................................98
   a.Yaşamı ...................................................................................................98
   b.Cicero'nun Genel Felsefesi ...................................................................98
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı......................................................................99
   OKUMA PARÇASI IX ..........................................................................102
   III.ORTAÇAĞ FELSEFESİ ...................................................................................104
   Genel Olarak.....................................................................................................104
   A. Ortaçağ Felsefesinin Devlet ve Hukuk Anlayışı ............................................107
   B. Ortaçağ Felsefesinin Özellikleri ...................................................................108
   C. Thomas Aquinas ...........................................................................................110
   1.Yaşamı.......................................................................................................110
   2.Thomas Aquinas'ın Genel Felsefesi ..........................................................110
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı ..........................................................................114
   D. Genel Olarak İslâm Felsefesi .......................................................................117
   Farabi ............................................................................................................121
   a.Yaşamı ................................................................................................. 121
   b.Farabi'nin Genel Felsefesi ...................................................................121
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................123
   OKUMA PARÇASI X ...........................................................................127
   IV.RÖNESANS (YENİDEN DOĞUŞ) DÖNEMİ.................................................129
   OKUMA PARÇASI XI...................................................................................131
   V. MODERN DÜŞÜNCE: YENİÇAĞ VE SONRASI ..........................................133
   Genel Olarak.....................................................................................................133
   Yeniçağ Felsefesinin Hukuka Yansıması ...........................................................137
   1.Thomas Hobbes.........................................................................................141
   a.Yaşamı ................................................................................................. 141
   b.Hobbes'un Genel Felsefesi ..................................................................141
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................144
   OKUMA PARÇASI XII.........................................................................153
   2.John Locke ................................................................................................155
   a.Yaşamı ................................................................................................. 155
   XII
   b.Locke'un Genel Felsefesi.....................................................................155
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................157
   OKUMA PARÇASI XIII........................................................................164
   3.Jean Jacques Rousseau ..............................................................................165
   a.Yaşamı ................................................................................................. 165
   b.Rousseau'nun Genel Felsefesi .............................................................165
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................167
   OKUMA PARÇASI XIV........................................................................173
   4.David Hume ..............................................................................................175
   a.Yaşamı ................................................................................................. 175
   b.Hume'un Genel Felsefesi .....................................................................176
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................178
   5.Immanuel Kant ..........................................................................................182
   a.Yaşamı ................................................................................................. 182
   b.Kant'ın Genel Felsefesi ........................................................................182
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................190
   OKUMA PARÇASI XV .........................................................................201
   OKUMA PARÇASI XVI........................................................................203
   VI.TARİHÇİ HUKUK OKULU.............................................................................205
   Genel Olarak ....................................................................................................205
   Friedrich Carl Von Savigny..............................................................................208
   1.Yaşamı ......................................................................................................208
   2.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................208
   OKUMA PARÇASI XVII...........................................................................211
   VII.FAYDACI ANGLO-SAKSON YAKLAŞIMI ..................................................217
   Genel Olarak.....................................................................................................217
   A. Jeremy Bentham............................................................................................217
   1.Yaşamı ......................................................................................................218
   2.Bentham'ın Genel Felsefesi ......................................................................218
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................221
   OKUMA PARÇASI XVIII..............................................................................229
   B. John Austin ...................................................................................................232
   1.Yaşamı ......................................................................................................232
   2.Austin'in Genel Felsefesi ..........................................................................233
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................234
   OKUMA PARÇASI XIX ................................................................................244
   XIII
   VIII.G. W. F. HEGEL ...............................................................................................247
   A. Yaşamı...........................................................................................................247
   B. Hegel'in Genel Felsefesi ...............................................................................247
   C. Hukuk ve Devlet Anlayışı ..............................................................................250
   OKUMA PARÇASI XX ......................................................................................258
   IX.HANS KELSEN ................................................................................................261
   A. Yaşamı..........................................................................................................261
   B. Kelsen'in Genel Felsefesi .............................................................................261
   C. Hukuk ve Devlet Anlayışı.............................................................................264
   OKUMA PARÇASI XXI ................................................................................272
   OKUMA PARÇASI XXII ...............................................................................274
   X. DOĞAL HUKUKUN RÖNESANSI ................................................................. 278
   Genel Olarak.....................................................................................................278
   Gustav Radbruch...............................................................................................284
   1.Yaşamı ......................................................................................................284
   2.Radbruch'un Hukuk ve Devlet Anlayışı ...................................................284
   OKUMA PARÇASI XXIII ..........................................................................288
   XI.HUKUKSAL REALİZM ..................................................................................293
   Genel Olarak.....................................................................................................293
   A. Amerikan Realizmi ........................................................................................296
   1.Genel Olarak .............................................................................................296
   2.Karl Llewellyn ..........................................................................................304
   a.Yaşamı ..................................................................................................304
   b.Hukuk ve Devlet Anlayışı.....................................................................304
   OKUMA PARÇASI XXIV ..............................................................................307
   OKUMA PARÇASI XXV ...............................................................................309
   B. İskandinav Realizmi ......................................................................................314
   1.Genel Olarak .............................................................................................314
   2.Stig Jorgensen ...........................................................................................315
   a.Yaşamı ..................................................................................................315
   b.Jorgensen'in Genel Felsefesi ................................................................315
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı .....................................................................316
   OKUMA PARÇASI XXVI ..............................................................................318
   OKUMA PARÇASI XXVII.............................................................................319
   XII.H. L. A. HART ..................................................................................................321
   A. Yaşamı ..........................................................................................................321
   XIV
   B. Hart'ın Genel Felsefesi .................................................................................321
   C. Hukuk ve Devlet Anlayışı ..............................................................................324
   OKUMA PARÇASI XXVIII ...........................................................................334
   OKUMA PARÇASI XXIX ..............................................................................335
   XIII.RONALD DWORKIN ......................................................................................337
   A. Yaşamı...........................................................................................................337
   B. Dworkin'in Genel Felsefesi...........................................................................337
   C. Hukuk ve Devlet Anlayışı ..............................................................................337
   OKUMA PARÇASI XXX ................................................................................343
   XIV.FENOMENOLOJİK HUKUK ANLAYIŞI.......................................................347
   Genel Olarak.....................................................................................................347
   Edmund Husserl ................................................................................................349
   1.Yaşamı ......................................................................................................349
   2.Husserl'in Genel Felsefesi ........................................................................349
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................351
   OKUMA PARÇASI XXXI ..............................................................................353
   OKUMA PARÇASI XXXII.............................................................................357
   XV.YENİ HUKUK YAKLAŞIMLARI...................................................................360
   Genel Olarak.....................................................................................................360
   OKUMA PARÇASI XXXIII ...........................................................................362
   A. John Rawls....................................................................................................370
   1.Yaşamı ......................................................................................................370
   2.Rawls'un Genel Felsefesi..........................................................................370
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................374
   B. Robert Nozick................................................................................................391
   1.Yaşamı ......................................................................................................391
   2.Nozick'in Genel Felsefesi .........................................................................391
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................392
   C. Lon L. Fuller................................................................................................. 398
   1.Yaşamı ......................................................................................................398
   2.Genel Felsefesi ..........................................................................................398
   3.Hukuk ve Devlet Anlayışı .........................................................................400
   D. Eleştirel Yaklaşımlar ....................................................................................406
   1.Michel Foucault .......................................................................................406
   a.Yaşamı ................................................................................................. 406
   b.Foucault'nun Genel Felsefesi ...............................................................406
   c.Hukuk ve Devlet Anlayışı ....................................................................412
   XV
   OKUMA PARÇASI XXXIV............................................................................416
   OKUMA PARÇASI XXXV .............................................................................418
   2.Feminist Hukuk Doktrini ..........................................................................421
   OKUMA PARÇASI XXXVI............................................................................426
   § 3. PROBLEMATİK HUKUK FELSEFESİ ..............................................................428
   I. HUKUK ONTOLOJİSİ .....................................................................................428
   A. Hukuk Nedir Sorusu ve Bu Sorunun Soruluş Nedeni ....................................428
   B. Hukukun Ontolojik Kavranmasının Yol Açtığı İkili Temel Ayrım .................430
   1."Özcü” Hukuk Anlayışı ............................................................................431
   2."Biçimci” Yaklaşımlar ..............................................................................434
   C. Üçüncü Bir Yol Olabilir mi?.........................................................................436
   D. Hukukun Fonksiyonları Açısından Kavranması ...........................................439
   II.HUKUK EPİSTEMOLOJİSİ .............................................................................443
   A. Bilginin Niteliği ............................................................................................443
   1.Hukuksal Bilginin Niteliği ........................................................................447
   2.Hak Kavramı .............................................................................................451
   3.Hakların Kullanılması ...............................................................................455
   B. Hukuk-Mantık İlişkisi ...................................................................................456
   Genel Olarak ................................................................................................. 456
   1.Hukuksal Sınıflandırmayla Epistemolojik Sorunların Aşılması Yolları....458
   2.Normlar Hiyerarşisi...................................................................................461
   3.Pratik Uygulama Olarak Hukuksal Akıl Yürütme ....................................464
   4.Hukukun Yorumlanması ...........................................................................468
   5.Normun Yapısal Analizi ve Yorum Arasındaki Farklar ............................470
   C. Yasaya Uygunluğun Sağlanması ..................................................................471
   1.Geçerlilik ..................................................................................................472
   2.Etkinlik .....................................................................................................474
   3.Adalete Uygunluk.....................................................................................475
   D. Uzlaşma Olarak Hukuk ................................................................................476
   OKUMA PARÇASI XXXVII ..........................................................................477
   III.HUKUK AKSİYOLOJİSİ .................................................................................483
   A. Bir Değer Yaşantısı Olarak Hukuk...............................................................483
   1.İrade Özgürlüğü Sorunu ............................................................................483
   2.Ödev ve Sorumluluk Kavramları ..............................................................489
   3.Hukuk Kuralları-Ahlâk Kuralları İlişkisi ..................................................490
   B. Hukuk-Ahlâk İlişkisi ve Sınır Problemleri ....................................................493
   XVI
   1.Hukuk-Ahlâk İlişkisi .................................................................................493
   OKUMA PARÇASI XXXVIII .........................................................................498
   2.Hukuk-Ahlâk İlişkisinde Sınır Problemleri ...............................................501
   KAYNAKÇA ...................................................................................................................511
   DİZİN...............................................................................................................................525

    

   Stok Kodu
   :
   9789753685016
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   547
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   6
   Basım Tarihi
   :
   Kasım 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat