Sepetim (0) Toplam: 0,00
HAYATI ANLAMLANDIRMADA İNANÇ VE DEĞERLER Ömer Akgül

HAYATI ANLAMLANDIRMADA İNANÇ VE DEĞERLER

Liste Fiyatı : 38,00
Stokta var
9789753686341
598624
HAYATI ANLAMLANDIRMADA İNANÇ VE DEĞERLER
HAYATI ANLAMLANDIRMADA İNANÇ VE DEĞERLER
Filiz Kitabevi
38.00

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ   III

KISALTMALAR   VII

ŞEKİL LİSTESİ  VIII

TABLO LİSTESİ IX

GİRİŞ    1

BÖLÜM 1: KURAMSAL ÇERÇEVE  7

1.1. HAYATIN ANLAMI  7

1.1.1.Varoluşsal Anlam    7

1.1.2.Hayatı Anlamlandırma Yöntemi Olarak Logoterapi 17

1.1.3.Din ve Varoluşsal Anlam    26

1.2. İNANÇ, DİN VE DİNDARLIK   34

1.2.1.İnanç  34

1.2.2.Din  43

1.2.3.Maneviyat 49

1.2.4.Dindarlık  55

1.3. KİŞİSEL DEĞERLER   64

1.3.1.Değerler 64

1.3.2.Kişisel Değerler 70

BÖLÜM 2: YÖNTEM    76

2.1.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 76

2.2.Veri Toplama Araçları 77

2.2.1.Hayatın Anlamı Ölçeği 77

2.2.2.Kişisel Değerler Envanteri 79

2.2.3.İç-Dış Güdümlü İnanç Ölçeği (Dindarlık Eğilimi) 81

2.3.Verilerin Çözümü Ve Yorumlanması 83

BÖLÜM 3: BULGULAR VE YORUMLAR   84

3.1.RSÇVÖ Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular  84

3.1.1.RSÇVÖ Cinsiyet ve Branş Değişkenlerine Göre Dağılımı 85

3.2.Hayatın Anlamına İlişkin Bulgular  86

3.2.1.Cinsiyet Yönünden Hayatın Anlamı ve Alt Faktörlerinin Bağımsız Gruplararası T-Testi Sonuçları 86

3.2.2.Yaş Değişkeni Yönünden Hayatın Anlamının İncelenmesine İlişkin   Bulgular 88

3.2.3.Medeni Durum Değişkenine Göre Hayatın Anlamının Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 92

3.2.4.Ekonomik Durum Değişkenine Göre Hayatın Anlamının Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 96

3.2.5.Branş Durum Değişkenine Göre Hayatın Anlamının Betimsel İstatistikleri       ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 96

3.2.6.Doğum Sırası Değişkenine Göre Hayatın Anlamının Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 101

3.3.Kişisel Değerlere İlişkin Bulgular  105

3.3.1.Cinsiyet Yönünden Kişisel Değerler ve Alt Faktörlerinin Bağımsız Gruplararası T-Testi Sonuçları 105

3.3.2.Yaş Değişkeni Yönünden Kişisel Değerlerin İncelenmesine İlişkin        Bulgular 106

3.3.3.Medeni Durum Değişkenine Göre Kişisel Değerlerin Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 108

3.3.4.Ekonomik Durum Değişkenine Göre Kişisel Değerlerin Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 110

3.3.5.Branş Durum Değişkenine Göre Kişisel Değerlerin Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 111

3.3.6.Doğum Sırası Değişkenine Göre Kişisel Değerlerin Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 116

3.4.İnanca İlişkin Bulgular  121

3.4.1.Cinsiyet Yönünden İnanç ve Alt Faktörlerinin Bağımsız Gruplararası           T-Testi Sonuçları 121

3.4.2.Yaş Değişkeni Yönünden İnancın İncelenmesine İlişkin Bulgular 123

3.4.3.Medeni Durum Değişkenine Göre İnancın Betimsel İstatistikleri ve Tek Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 129

3.4.4.Branş Durum Değişkenine Göre İnancın Betimsel İstatistikleri ve Tek   Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 133

3.4.5.Doğum Sırası Değişkenine Göre İnancın Betimsel İstatistikleri ve Tek   Yönlü ANOVA Testi Sonuçları 138

3.5.Değişkenler Arası İlişkiler  146

SONUÇ VE ÖNERİLER   151

KAYNAKLAR   155

EKLER   163

ÖZGEÇMİŞ  169

Kapat