Sepetim (0) Toplam: 0,00
Genel Kartoğrafya II
Genel Kartoğrafya II
Filiz Kitabevi
35.00
<p><span style="font-style: italic;">İÇİNDEKİLER</span></p> <p align="left">GİRİŞ : Kartografyanın Mahiyeti ve Coğrafî Kartografya 1</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM I. ÖLÇEKLER ve GENEL HUSUSLAR 5</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> ÖLÇEKLER</span> 5</p> <p align="left">Ölçeğin tarifi ve ifadesi 5</p> <p align="left">Ölçek tayini ve muhtelif ölçekler 6</p> <p align="left">Ölçek ve saha arasındaki münasebet 8</p> <p align="left">Grafik ölçekler ve çeşitleri 11</p> <p align="left">Diagonal ölçek 13</p> <p align="left">Haritaları büyültme ve küçültme 16</p> <p align="left">Fotografik metodlar 16</p> <p align="left">Pantografik usul 17</p> <p align="left">Kare metodu 18</p> <p align="left">Diğer metodlar 19</p> <p align="left">Büyültme ve küçültmede mühim hususlar 20</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> HARİTA ÜZERİNDE MESAFE VE SAHA ÖLÇÜLMESİ</span> 20</p> <p align="left">Mesafe ölçülmesi 21</p> <p align="left">Saha ölçmeleri 22</p> <p align="left">Plânimetrik metod 23</p> <p align="left">Kare metoduyla yüzölçümü hesabı 24</p> <p align="left">Şerit metodu 24</p> <p align="left">Geometrik metod 25</p> <p align="left">Ortalama ordinat usulü 25</p> <p align="left">Trapez (Yamuk) kaidesi 25</p> <p align="left">C —<span style="font-style: italic;"> GENEL HUSUSLAR</span> 27</p> <p align="left">Temel harita 28</p> <p align="left">Anahtar harita 29</p> <p align="left">Harita ebadımın tayini 30</p> <p align="left">Çerçeveler 32</p> <p align="left">Paralel ve meridyenler 33</p> <p>Hudutlar 34</p> <p align="left">Kıyılar 35</p> <p align="left">Akarsular 37</p> <p align="left">Başlıklar 38</p> <p align="left">Lejand 39</p> <p align="left">Kuzey işareti ve grafik ölçek 41</p> <p align="left">Grid taksimatı 42</p> <p align="left">Kontrol 42</p> <p align="left">D —<span style="font-style: italic;"> HARİTALARIN TELİFİNE TERTİP VE ŞEKİLLERİN DENGESİ</span> 42</p> <p align="left">E —<span style="font-style: italic;"> ÇİZİM MALZEMESİ VE ALETLERİ</span> 45</p> <p><span style="font-style: italic;">a)</span><span style="font-style: italic;">Çizim malzemesi 46</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kursun kalemler 46</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Silgiler 46</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Tesbit malzemesi 47</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Çini mürekkebi 47</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Renkli mürekkepler 48</span></p> <p><span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">Boyalar</span></span><span style="font-style: italic;"> 48</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kâğıtlar 49</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Özel kâğıtlar 50</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Plastik malzeme 51</span></p> <p><span style="font-style: italic;">b)</span><span style="font-style: italic;">Çizim aletleri 52</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Çizim kalemleri 52</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Özel yazı kalemleri 53</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Tirlinler 58</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Pergeller 59</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Cetvel, gönye ve orantörler 60</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Çizim masaları ve diğer yardımcı malzeme 61</span></p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM</span> II.<span style="font-weight: bold;"> SEMBOLLER ve YAZILAR 65</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;">SEMBOLLER</span> 65</p> <p><span style="font-style: italic;">a)</span><span style="font-style: italic;">Sembollerin (elitleri 66</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Şehir sembolleri 67</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Karayolları 67</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Demiryolları 68</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Mevki sembolleri 69</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Fiziyografik semboller 69</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Diğer semboller 69</span></p> <p> </p> <p><span style="font-style: italic;">b)</span><span style="font-style: italic;">Sembollerin mahiyetine göre tasnifi 70</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kualitatif semboller 71</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kuantitatif semboller 72</span></p> <p><span style="font-style: italic;">c)</span><span style="font-style: italic;">Orantılı sembollerin çizimi 72</span></p> <p><span style="font-style: italic;">d)</span><span style="font-style: italic;">Sembollerin çizimi 76</span></p> <p>B —<span style="font-style: italic;"> YAZİ TERTİBİ VE TEKNİĞİ</span> 83</p> <p><span style="font-style: italic;">a)</span><span style="font-style: italic;">Yazı tipleri 84</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Değişik unsurların yazılışı ve okunaklılık 86</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yazıların ebadı 90</span></p> <p><span style="font-style: italic;">b)</span><span style="font-style: italic;">Yazıların tertibi 91</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yazı maskesi 91</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İstikamet 92</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yazı ve isimlerin yayılması 92</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Akarsu isimlerinin yazılması 93</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Zirve isimleri 94</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yerleşme isimlerinin tertibi 94</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Zemin ve yazıların rengi 95</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yazı kısaltmaları 97</span></p> <p><span style="font-style: italic;">c)</span><span style="font-style: italic;">Yazı usulleri 97</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Hazır yazılar 97</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Şablonla yazı tekniği ve mekanik aletler 99</span></p> <p><span style="font-style: italic;">El ile yazı tekniği 101</span></p> <p>C —<span style="font-style: italic;">TARAMA TEKNİĞİ</span> 106</p> <p align="left">Tarama sistemi ve dereceleme 106</p> <p align="left">Noktalama ile tarama 108</p> <p align="left">Taramada kontrast 111</p> <p align="left">Taramada dikkat edilecek hususlar 113</p> <p align="left">Hazır tarama paternleri ve mekanik usul 115</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM III. HARİTALARIN ÇEŞİTLERİ 117</span></p> <p>A —<span style="font-style: italic;"> GENEL HARİTALAR</span> 118</p> <p align="left">Topografya haritaları 119</p> <p align="left">Şehir haritaları 120</p> <p align="left">Coğrafya haritaları 120</p> <p align="left">Atlas haritaları 121</p> <p align="left">Duvar haritaları 123</p> <p align="left">Jeolojik haritalar 125</p> <p align="left">Turist haritaları 126</p> <p align="left">Motorist haritaları 128</p> <p align="left">Hava uçuş haritaları 129</p> <p align="left">Deniz haritaları 129</p> <p align="left">Diğer genel haritalar 129</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> ÖZEL HARİTALAR</span> 130</p> <p align="left">Morfoloji harilaları 132</p> <p align="left">Jeolojik haritalar 133</p> <p align="left">İdrografik haritalar 133</p> <p align="left">Klimatik haritalar 133</p> <p align="left">Toprak haritaları 134</p> <p align="left">Biocoğrafya haritaları 134</p> <p align="left">Nüfus haritaları 134</p> <p align="left">Yerleşme haritaları 135</p> <p align="left">Ekonomik haritalar 135</p> <p align="left">Diğer özel haritalar 136</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM IV. DAĞILIŞ HARİTALARI 137</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> KOROKROMATİK HARİTALAR</span> 140</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> KOROPLET HARİTALARI</span> 141</p> <p align="left">C —<span style="font-style: italic;"> İZOPLET HARİTALARI</span> 146</p> <p align="left">İzoplet haritalarının çeşitleri 149</p> <p align="left">İzoplet haritalarının hazırlanışı 149</p> <p align="left">Yoğunluk haritalarının hazırlanışı 149</p> <p align="left">İzoplet aralığının tayini 153</p> <p align="left">D —<span style="font-style: italic;"> NOKTALAMA HARİTALARI</span> 157</p> <p align="left">Nokta değerlerinin tesbiti 160</p> <p align="left">Nokta edabının tayini 161</p> <p align="left">Noktaların yerleştirilmesi 161</p> <p align="left">E —<span style="font-style: italic;"> KUALİTATİF DAĞILIŞ HARİTALARI</span> 166</p> <p align="left">F —<span style="font-style: italic;"> DİNAMİK HARİTALAR</span> 167</p> <p align="left">G —<span style="font-style: italic;"> PATERN HARİTALARI</span> 171</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM V. DİAGRAMLARIN ÇEŞİTLERİ ve MAHİYETİ 173</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> GRAFİKLER</span> 173</p> <p align="left">Basit grafikler 174</p> <p align="left">Poligrafikler 175</p> <p align="left">Bileşik grafikler 176</p> <p align="left">Logaritmik grafikler 176</p> <p align="left">Temayül grafikleri 177</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">B — DİAGRAMLAR</span> 1,78</p> <p>Kolon diagramları 178</p> <p>Bölünmüş dikdörtgenler 180</p> <p>Bölünmüş daireler 183</p> <p>Yıldız diagramlar 188</p> <p>Üçgen diagramları 189</p> <p>Piramid diagramları 190</p> <p>Yüzde oranları diagramı 192</p> <p>İzoplet diagramları 193</p> <p>Dispersiyon diagramları 197</p> <p>Stereogramlar 199</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM VI. RELİEFİN GÖSTERİLİŞ TARZI 201</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> ESAS METODLAR</span> 202</p> <p>1 <span style="font-style: italic;">Tarama metodu 202</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Tarama metodunun prensipleri 203</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Tarama metodunun fayda ve mahzurları 205</span></p> <p>2 <span style="font-style: italic;">Gölgeleme metodu 206</span></p> <p>3 <span style="font-style: italic;">İzohips metodu 207</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohipslerin mahiygtı 209</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Ekuidistans veya izohips aralığı 210</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohipslerin tefsiri 213</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohips metodunun bazı mahzurları 214</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohipsli temel harita yapılışı 215</span></p> <p>4 <span style="font-style: italic;">Modern metodlar 219</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kahverengi izohips metodu 219</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohips ve tarama metodu 220</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohips ve gölgeleme 220</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kombine metod 220</span></p> <p><span style="font-style: italic;">İzohips ve renkli irtifa zonları 221</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Gri gölgeleme ve renkli irtifa zonları 221</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Renkli irtifa zonları ve kahverengi tarama 221</span></p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> DİĞER RELİEF METODLARI</span> 221</p> <p>Renkli irtifa zonları 221</p> <p>Stereografik metod 222</p> <p>Aydınlatılmış kontıır (izohips) metodu 223</p> <p>Ufkî şekil hatları 223</p> <p>Kantografi metodu 224</p> <p>Ortografik relief metodu 224</p> <p>Relief kontur metodu 225</p> <p>Morfografik metod veya yüzey şekilleri metodu 230</p> <p>Trahografik veya ııisbî relief metodu 231</p> <p>Kiaroskuro metodu 234</p> <p>Noktalama metodu 235</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM VII. RELİEF ANALİZLERİ</span> 237</p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;">İRTİFA ANALİZLERİ</span> 237</p> <p><span style="font-style: italic;">a) </span><span style="font-style: italic;">Hipsografik eğri 237 </span></p> <p><span style="font-style: italic;">Hipsografik eğrinin çizilmesi 239</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Ortalama irtifaın bulunması 240</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Hipsografik eğrilerin tefsiri 241</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Hipsografik diagram 242</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Blok sistemi 243</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Hipsografoid 243</span></p> <p><span style="font-style: italic;">b)</span><span style="font-style: italic;">Yükselti frekansı 244</span></p> <p><span style="font-style: italic;">c)</span><span style="font-style: italic;">Umumileştirilmiş izohipsler 247</span></p> <p><span style="font-style: italic;">d)</span><span style="font-style: italic;">Görüş sahasının tesbiti 247</span></p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;">PROFİL ANALİZLERİ</span> 249</p> <p>Profillerin mahiyeti 249</p> <p><span style="font-style: italic;">a.</span><span style="font-style: italic;">Profil çıkarılışı vc çizimi 249</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Profil hattının seçilişi ve morfolojik karakterler 250</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Profil çıkarılışı ve çizimi 251</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yükseklik ölçeğinin tayini 254</span></p> <p><span style="font-style: italic;">b.</span><span style="font-style: italic;">Profil serileri 256</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Süperimpoze profiller 256</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Bileşik profil 258</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Mürtesem profiller 259</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kaydırılmış profiller 260</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Talveg veya akarsu profilleri 261</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Enine vadi profilleri 263</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Relief amplitüdü 264</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Eski talveglerin rekonstrüksiyonu 264</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Profillerin diğer tatbik şekilleri 265</span></p> <p align="left">C<span style="font-style: italic;"> — EĞİM VE YAMAÇ ANALİZLERİ</span> 265</p> <p><span style="font-style: italic;">i.</span><span style="font-style: italic;">Meyil hesabı ve yamaç ölçeği 266</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Eğim ifadesi 267</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Yamaç ölçekleri 268</span></p> <p><span style="font-style: italic;">ii.</span><span style="font-style: italic;">Ortalama meyil ve yamaç haritaları 273</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Wentworth metodu 273</span></p> <p align="left">Smith metodu 275</p> <p align="left">Raisz ve Henry'nin yamaç tayini metodu 278</p> <p align="left">Yamaç katsayısı 281</p> <p align="left">Robinson metodu 283</p> <p align="left">Düz arazi nisbeti 284</p> <p align="left">Sembol metodu 285</p> <p align="left">Diğer metodlar - 285</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM VIII. BLOKDİAGRAMLAR ve ARAZİ TASLAKLARI 287</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> BASİT BLOKDİAGRAMLAR</span> 288</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> İZOMETRİK BLOKDİAGRAMLAR</span> 290</p> <p align="left">Kaydırılmış izohipsler metodu 291</p> <p align="left">Profil serisi metodu 294</p> <p align="left">C —<span style="font-style: italic;"> PERSPEKTİF BLOKDİAGRAMLAR </span>296</p> <p align="left">Bir noktalı perspektif blokdiagram 296</p> <p align="left">İki noktalı perspektif metodu 299</p> <p align="left">Blokdiagramların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar 303</p> <p align="left">D —<span style="font-style: italic;"> BATİOROGRAFİK BLOKDİAGRAMLAR</span> 304</p> <p align="left">E —<span style="font-style: italic;"> JEOLOJİK BLOKDİAGRAMLAR</span> 309</p> <p align="left">Tekâmül ile ilgili jeolojik blokdiagramlar 309</p> <p align="left">Yapıyı gösteren blokdiagramlar 310</p> <p align="left">Panel veya Kompartıman Blokdiagramları 311</p> <p align="left">F —<span style="font-style: italic;"> ARAZİ TASLAKLAR1</span> 311</p> <p align="left">Fotoğrafların fayda ve mahzurları 312</p> <p align="left">Taslak ve resim yapmanın fayda ve mahzurları 312</p> <p align="left">Malzeme 313</p> <p align="left">Metod 314</p> <p align="left">Perspektif esaslar 317</p> <p align="left">Detay şekillerin işlenmesi 318</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM IX. JEOMORFOLOJİK HARİTALAR 319</span></p> <p align="left">Giriş 319 A —<span style="font-style: italic;"> JEOMORFOLOJİK HARİTALARIN MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ</span> 323</p> <p align="left">Ölçek ve kartografik prezantasyon tarzı 323</p> <p>Basit Jeomorfolojik haritalar 327</p> <p>Büyük morfolojik üniteler haritası 330</p> <p>Özel Jeomorfolojik haritalar 330</p> <p>Şekil paternleri haritası 333</p> <p>Akarsu şebekesi ve drenaj haritası 335</p> <p>Dandritik drenaj 336</p> <p>Paralel ve subparalel drenaj 336</p> <p>Ortogonal drenaj 336</p> <p>Daiıevî-Eliptik drenaj 336</p> <p>Radyal drenaj 336</p> <p>Sentripetal drenaj 338</p> <p>Örgülü drenaj 338</p> <p>Kesinleşmemiş - bozulmuş tip 338</p> <p>Karışık yelpaze tipi 338</p> <p>Eski akarsu şebekesinin rekonstrüksiyonu 338</p> <p>Aşınım sathı haritaları 340</p> <p>Yamaç haritaları 340</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> ÖZEL JEOMORFOLOJİK HARİTALARIN YAPILIŞI</span> 342</p> <p>Hazırlık ve malzeme 342</p> <p>Bibliografyamn tetkiki 343</p> <p>Harita analizleri 343</p> <p>Harita okuma 344</p> <p>Ufkî bünye şekilleri 345</p> <p>Monoklinal bünye şekilleri 346</p> <p>Fay diklikleri 347</p> <p>Volkanik koniler 34^</p> <p>Feyezan ovası şekilleri 349</p> <p>Gömük menderes şekilleri 350</p> <p>Pleistosen glasiyasyonuna ait şekiller 351</p> <p>Kıvrımlı bünye şekilleri 352</p> <p>Jeomorfolojik taslakların yapılışı 353</p> <p>Arazide ilk taslakların tashihi ve esas harita 355</p> <p align="left">C —<span style="font-style: italic;"> TATBİKÎ JEOMORFOLOJİK HARİTALAR</span> 361</p> <p>Mahiyet ve Tarihçe 361</p> <p><span style="font-style: italic;">a) </span><span style="font-style: italic;">Tatbiki Jeomorfoloji haritalarında veriler 362</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Morfometrık veriler 362</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Morfografik veriler 363</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Morfojenetik veriler 363</span></p> <p><span style="font-style: italic;">Kronolojik veriler 363</span></p> <p><span style="font-style: italic;">b) </span><span style="font-style: italic;">Tatbiki Jeomorfolojik Haritaların Yapılşı </span><span style="font-style: italic;"> 364 </span></p> <p><span style="font-style: italic;">Hazırlık safhası 364</span></p> <p align="left">Tanıma devresi 364</p> <p align="left">Levelerin yapılışı 365</p> <p align="left">Neticelerin hazırlanması 367</p> <p align="left">Semboller • 367</p> <p align="left">Tatbikî jeomorfoloji haritalarının kullanılışı 369</p> <p align="left">Tatbikî Jeomorfolojik harita sembolleri 371</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM X. JEOLOJİK HARİTALAR ve KESİTLER 381</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> JEOLOJtK HARİTALARDA YERALAN MALÛMAT</span> 381</p> <p align="left">Formasyonların dağılışı ve yaşları 382</p> <p align="left">Tabaka ve formasyonların renklerle gösterilişi ve litoloji 383</p> <p align="left">Jeolojik haritalarda işaretler 388</p> <p align="left">Siyah-Beyaz haritalarda tarama sistemi 390</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> IEOLOJİK YAPININ TESBİTİ</span> 390</p> <p align="left">Tabaka dalışı ve istikamet 392</p> <p align="left">Tabaka kalınlığı 392</p> <p align="left">Aflörman çeşitleri 395</p> <p align="left">Yapının tespitinde gözönünde tutulacak husus'aı 397</p> <p align="left">Ufkî (Horizontal) yapının tespiti 398</p> <p align="left">Monoklinal yapının tespiti 402</p> <p align="left">Kıvrımlı yapıların tespiti 404</p> <p align="left">Dom yapıların tespiti 406</p> <p align="left">Faylı yapıların tespiti 406</p> <p align="left">C —<span style="font-style: italic;"> JEOLOJİK KESİTLER</span> 409</p> <p align="left">Kesitlerin çeşitleri 409</p> <p align="left">Seri halinde kesitler 410</p> <p align="left">Kesit çıkarılışında dikkat edilecek hususlar 410</p> <p align="left">Kesit Çıkarılması 410</p> <p align="left">Bibliografya 415</p> <p align="left">Birimler 416</p> <p align="left">İndeks 417</p> <p align="left"> </p> <p align="left"> </p> <p> </p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ : Kartografyanın Mahiyeti ve Coğrafî Kartografya 1

   BÖLÜM I. ÖLÇEKLER ve GENEL HUSUSLAR 5

   A — ÖLÇEKLER 5

   Ölçeğin tarifi ve ifadesi 5

   Ölçek tayini ve muhtelif ölçekler 6

   Ölçek ve saha arasındaki münasebet 8

   Grafik ölçekler ve çeşitleri 11

   Diagonal ölçek 13

   Haritaları büyültme ve küçültme 16

   Fotografik metodlar 16

   Pantografik usul 17

   Kare metodu 18

   Diğer metodlar 19

   Büyültme ve küçültmede mühim hususlar 20

   B — HARİTA ÜZERİNDE MESAFE VE SAHA ÖLÇÜLMESİ 20

   Mesafe ölçülmesi 21

   Saha ölçmeleri 22

   Plânimetrik metod 23

   Kare metoduyla yüzölçümü hesabı 24

   Şerit metodu 24

   Geometrik metod 25

   Ortalama ordinat usulü 25

   Trapez (Yamuk) kaidesi 25

   C — GENEL HUSUSLAR 27

   Temel harita 28

   Anahtar harita 29

   Harita ebadımın tayini 30

   Çerçeveler 32

   Paralel ve meridyenler 33

   Hudutlar 34

   Kıyılar 35

   Akarsular 37

   Başlıklar 38

   Lejand 39

   Kuzey işareti ve grafik ölçek 41

   Grid taksimatı 42

   Kontrol 42

   D — HARİTALARIN TELİFİNE TERTİP VE ŞEKİLLERİN DENGESİ 42

   E — ÇİZİM MALZEMESİ VE ALETLERİ 45

   a)Çizim malzemesi 46

   Kursun kalemler 46

   Silgiler 46

   Tesbit malzemesi 47

   Çini mürekkebi 47

   Renkli mürekkepler 48

   Boyalar 48

   Kâğıtlar 49

   Özel kâğıtlar 50

   Plastik malzeme 51

   b)Çizim aletleri 52

   Çizim kalemleri 52

   Özel yazı kalemleri 53

   Tirlinler 58

   Pergeller 59

   Cetvel, gönye ve orantörler 60

   Çizim masaları ve diğer yardımcı malzeme 61

   BÖLÜM II. SEMBOLLER ve YAZILAR 65

   A —SEMBOLLER 65

   a)Sembollerin (elitleri 66

   Şehir sembolleri 67

   Karayolları 67

   Demiryolları 68

   Mevki sembolleri 69

   Fiziyografik semboller 69

   Diğer semboller 69

    

   b)Sembollerin mahiyetine göre tasnifi 70

   Kualitatif semboller 71

   Kuantitatif semboller 72

   c)Orantılı sembollerin çizimi 72

   d)Sembollerin çizimi 76

   B — YAZİ TERTİBİ VE TEKNİĞİ 83

   a)Yazı tipleri 84

   Değişik unsurların yazılışı ve okunaklılık 86

   Yazıların ebadı 90

   b)Yazıların tertibi 91

   Yazı maskesi 91

   İstikamet 92

   Yazı ve isimlerin yayılması 92

   Akarsu isimlerinin yazılması 93

   Zirve isimleri 94

   Yerleşme isimlerinin tertibi 94

   Zemin ve yazıların rengi 95

   Yazı kısaltmaları 97

   c)Yazı usulleri 97

   Hazır yazılar 97

   Şablonla yazı tekniği ve mekanik aletler 99

   El ile yazı tekniği 101

   C —TARAMA TEKNİĞİ 106

   Tarama sistemi ve dereceleme 106

   Noktalama ile tarama 108

   Taramada kontrast 111

   Taramada dikkat edilecek hususlar 113

   Hazır tarama paternleri ve mekanik usul 115

   BÖLÜM III. HARİTALARIN ÇEŞİTLERİ 117

   A — GENEL HARİTALAR 118

   Topografya haritaları 119

   Şehir haritaları 120

   Coğrafya haritaları 120

   Atlas haritaları 121

   Duvar haritaları 123

   Jeolojik haritalar 125

   Turist haritaları 126

   Motorist haritaları 128

   Hava uçuş haritaları 129

   Deniz haritaları 129

   Diğer genel haritalar 129

   B — ÖZEL HARİTALAR 130

   Morfoloji harilaları 132

   Jeolojik haritalar 133

   İdrografik haritalar 133

   Klimatik haritalar 133

   Toprak haritaları 134

   Biocoğrafya haritaları 134

   Nüfus haritaları 134

   Yerleşme haritaları 135

   Ekonomik haritalar 135

   Diğer özel haritalar 136

   BÖLÜM IV. DAĞILIŞ HARİTALARI 137

   A — KOROKROMATİK HARİTALAR 140

   B — KOROPLET HARİTALARI 141

   C — İZOPLET HARİTALARI 146

   İzoplet haritalarının çeşitleri 149

   İzoplet haritalarının hazırlanışı 149

   Yoğunluk haritalarının hazırlanışı 149

   İzoplet aralığının tayini 153

   D — NOKTALAMA HARİTALARI 157

   Nokta değerlerinin tesbiti 160

   Nokta edabının tayini 161

   Noktaların yerleştirilmesi 161

   E — KUALİTATİF DAĞILIŞ HARİTALARI 166

   F — DİNAMİK HARİTALAR 167

   G — PATERN HARİTALARI 171

   BÖLÜM V. DİAGRAMLARIN ÇEŞİTLERİ ve MAHİYETİ 173

   A — GRAFİKLER 173

   Basit grafikler 174

   Poligrafikler 175

   Bileşik grafikler 176

   Logaritmik grafikler 176

   Temayül grafikleri 177

   B — DİAGRAMLAR 1,78

   Kolon diagramları 178

   Bölünmüş dikdörtgenler 180

   Bölünmüş daireler 183

   Yıldız diagramlar 188

   Üçgen diagramları 189

   Piramid diagramları 190

   Yüzde oranları diagramı 192

   İzoplet diagramları 193

   Dispersiyon diagramları 197

   Stereogramlar 199

   BÖLÜM VI. RELİEFİN GÖSTERİLİŞ TARZI 201

   A — ESAS METODLAR 202

   1 Tarama metodu 202

   Tarama metodunun prensipleri 203

   Tarama metodunun fayda ve mahzurları 205

   2 Gölgeleme metodu 206

   3 İzohips metodu 207

   İzohipslerin mahiygtı 209

   Ekuidistans veya izohips aralığı 210

   İzohipslerin tefsiri 213

   İzohips metodunun bazı mahzurları 214

   İzohipsli temel harita yapılışı 215

   4 Modern metodlar 219

   Kahverengi izohips metodu 219

   İzohips ve tarama metodu 220

   İzohips ve gölgeleme 220

   Kombine metod 220

   İzohips ve renkli irtifa zonları 221

   Gri gölgeleme ve renkli irtifa zonları 221

   Renkli irtifa zonları ve kahverengi tarama 221

   B — DİĞER RELİEF METODLARI 221

   Renkli irtifa zonları 221

   Stereografik metod 222

   Aydınlatılmış kontıır (izohips) metodu 223

   Ufkî şekil hatları 223

   Kantografi metodu 224

   Ortografik relief metodu 224

   Relief kontur metodu 225

   Morfografik metod veya yüzey şekilleri metodu 230

   Trahografik veya ııisbî relief metodu 231

   Kiaroskuro metodu 234

   Noktalama metodu 235

   BÖLÜM VII. RELİEF ANALİZLERİ 237

   A —İRTİFA ANALİZLERİ 237

   a) Hipsografik eğri 237

   Hipsografik eğrinin çizilmesi 239

   Ortalama irtifaın bulunması 240

   Hipsografik eğrilerin tefsiri 241

   Hipsografik diagram 242

   Blok sistemi 243

   Hipsografoid 243

   b)Yükselti frekansı 244

   c)Umumileştirilmiş izohipsler 247

   d)Görüş sahasının tesbiti 247

   B —PROFİL ANALİZLERİ 249

   Profillerin mahiyeti 249

   a.Profil çıkarılışı vc çizimi 249

   Profil hattının seçilişi ve morfolojik karakterler 250

   Profil çıkarılışı ve çizimi 251

   Yükseklik ölçeğinin tayini 254

   b.Profil serileri 256

   Süperimpoze profiller 256

   Bileşik profil 258

   Mürtesem profiller 259

   Kaydırılmış profiller 260

   Talveg veya akarsu profilleri 261

   Enine vadi profilleri 263

   Relief amplitüdü 264

   Eski talveglerin rekonstrüksiyonu 264

   Profillerin diğer tatbik şekilleri 265

   C — EĞİM VE YAMAÇ ANALİZLERİ 265

   i.Meyil hesabı ve yamaç ölçeği 266

   Eğim ifadesi 267

   Yamaç ölçekleri 268

   ii.Ortalama meyil ve yamaç haritaları 273

   Wentworth metodu 273

   Smith metodu 275

   Raisz ve Henry'nin yamaç tayini metodu 278

   Yamaç katsayısı 281

   Robinson metodu 283

   Düz arazi nisbeti 284

   Sembol metodu 285

   Diğer metodlar - 285

   BÖLÜM VIII. BLOKDİAGRAMLAR ve ARAZİ TASLAKLARI 287

   A — BASİT BLOKDİAGRAMLAR 288

   B — İZOMETRİK BLOKDİAGRAMLAR 290

   Kaydırılmış izohipsler metodu 291

   Profil serisi metodu 294

   C — PERSPEKTİF BLOKDİAGRAMLAR 296

   Bir noktalı perspektif blokdiagram 296

   İki noktalı perspektif metodu 299

   Blokdiagramların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar 303

   D — BATİOROGRAFİK BLOKDİAGRAMLAR 304

   E — JEOLOJİK BLOKDİAGRAMLAR 309

   Tekâmül ile ilgili jeolojik blokdiagramlar 309

   Yapıyı gösteren blokdiagramlar 310

   Panel veya Kompartıman Blokdiagramları 311

   F — ARAZİ TASLAKLAR1 311

   Fotoğrafların fayda ve mahzurları 312

   Taslak ve resim yapmanın fayda ve mahzurları 312

   Malzeme 313

   Metod 314

   Perspektif esaslar 317

   Detay şekillerin işlenmesi 318

   BÖLÜM IX. JEOMORFOLOJİK HARİTALAR 319

   Giriş 319 A — JEOMORFOLOJİK HARİTALARIN MAHİYETİ VE ÇEŞİTLERİ 323

   Ölçek ve kartografik prezantasyon tarzı 323

   Basit Jeomorfolojik haritalar 327

   Büyük morfolojik üniteler haritası 330

   Özel Jeomorfolojik haritalar 330

   Şekil paternleri haritası 333

   Akarsu şebekesi ve drenaj haritası 335

   Dandritik drenaj 336

   Paralel ve subparalel drenaj 336

   Ortogonal drenaj 336

   Daiıevî-Eliptik drenaj 336

   Radyal drenaj 336

   Sentripetal drenaj 338

   Örgülü drenaj 338

   Kesinleşmemiş - bozulmuş tip 338

   Karışık yelpaze tipi 338

   Eski akarsu şebekesinin rekonstrüksiyonu 338

   Aşınım sathı haritaları 340

   Yamaç haritaları 340

   B — ÖZEL JEOMORFOLOJİK HARİTALARIN YAPILIŞI 342

   Hazırlık ve malzeme 342

   Bibliografyamn tetkiki 343

   Harita analizleri 343

   Harita okuma 344

   Ufkî bünye şekilleri 345

   Monoklinal bünye şekilleri 346

   Fay diklikleri 347

   Volkanik koniler 34^

   Feyezan ovası şekilleri 349

   Gömük menderes şekilleri 350

   Pleistosen glasiyasyonuna ait şekiller 351

   Kıvrımlı bünye şekilleri 352

   Jeomorfolojik taslakların yapılışı 353

   Arazide ilk taslakların tashihi ve esas harita 355

   C — TATBİKÎ JEOMORFOLOJİK HARİTALAR 361

   Mahiyet ve Tarihçe 361

   a) Tatbiki Jeomorfoloji haritalarında veriler 362

   Morfometrık veriler 362

   Morfografik veriler 363

   Morfojenetik veriler 363

   Kronolojik veriler 363

   b) Tatbiki Jeomorfolojik Haritaların Yapılşı 364

   Hazırlık safhası 364

   Tanıma devresi 364

   Levelerin yapılışı 365

   Neticelerin hazırlanması 367

   Semboller • 367

   Tatbikî jeomorfoloji haritalarının kullanılışı 369

   Tatbikî Jeomorfolojik harita sembolleri 371

   BÖLÜM X. JEOLOJİK HARİTALAR ve KESİTLER 381

   A — JEOLOJtK HARİTALARDA YERALAN MALÛMAT 381

   Formasyonların dağılışı ve yaşları 382

   Tabaka ve formasyonların renklerle gösterilişi ve litoloji 383

   Jeolojik haritalarda işaretler 388

   Siyah-Beyaz haritalarda tarama sistemi 390

   B — IEOLOJİK YAPININ TESBİTİ 390

   Tabaka dalışı ve istikamet 392

   Tabaka kalınlığı 392

   Aflörman çeşitleri 395

   Yapının tespitinde gözönünde tutulacak husus'aı 397

   Ufkî (Horizontal) yapının tespiti 398

   Monoklinal yapının tespiti 402

   Kıvrımlı yapıların tespiti 404

   Dom yapıların tespiti 406

   Faylı yapıların tespiti 406

   C — JEOLOJİK KESİTLER 409

   Kesitlerin çeşitleri 409

   Seri halinde kesitler 410

   Kesit çıkarılışında dikkat edilecek hususlar 410

   Kesit Çıkarılması 410

   Bibliografya 415

   Birimler 416

   İndeks 417

    

    

    

   Stok Kodu
   :
   AAK7753681360
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   40
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat