Sepetim (0) Toplam: 0,00
Genel Kartoğrafya I
Genel Kartoğrafya I
Filiz Kitabevi
30.00
<p><span style="font-style: italic;"><span style="text-decoration: underline;">İÇİNDEKİLER</span></span></p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">G</span><span style="font-style: italic;">İ</span><span style="font-style: italic;">R</span><span style="font-style: italic;">İŞ</span></p> <p align="left">BÖLÜM I. KARTOĞRAFYANIN TARİHÇESİ</p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> ESKİ ÇAĞDA KARTOĞRAFYA</span></p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">İLK MEDENİYETLERDE KARTOĞRAFYA</span></p> <p align="left">Mezopotamyahlar 3</p> <p align="left">Mısır Medeniyetinde Haritacılık 7</p> <p align="left">Eski Çin 7</p> <p align="left">Yunanlılar 8</p> <p align="left">Eratosthenes 11</p> <p align="left">Poseidoniııs 13</p> <p align="left">Hipparkhos 15</p> <p align="left">Strabo 16</p> <p align="left">Batlamyus 17</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">ROMALILARDA KARTOĞRAFYA 24</span></p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> ORTA ÇAĞDA KARTOĞRAFYA</span></p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">GİRİŞ</span> 27</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">HIRİSTİYAN ÂLEMİ</span> 27</p> <p align="left">Tekerlek (veya TO) Haritaları 27</p> <p align="left">Makrobius Haritaları 29</p> <p align="left">Cosmas Haritaları 29</p> <p align="left">Mabada Mozaik Haritası 29</p> <p align="left">Anglo-Sakson Haritası 31</p> <p align="left">Matthevv Paris 32</p> <p align="left">Hereford Haritası 32</p> <p align="left">Ebstrof Haritası 32</p> <p>Gough Haritası 34</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">İSLÂM ÂLEMİNDE KARTOĞRAFYA</span> 35</p> <p align="left">İdrisi 37</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">DOĞU ÂLEMİ</span> 38</p> <p align="left">Cin 38</p> <p align="left">Japonya 39</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">PORTOLAN HARİTALARI</span> 41</p> <p align="left">Katalonya Atlası 42</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">C — YENİ ÇAĞDA KARTOGRAFYA</span></span></p> <p align="left">Batlamyus''un Keşfedilmesi 43</p> <p align="left">Harita Baskısı Tekniğinin Gelişmesi 46</p> <p align="left">Büyük Keşiflerin Yapılması 46</p> <p align="left">Juan da la Cosa 48</p> <p align="left">Waldseemüller 48</p> <p align="left">Diego Ribero 48</p> <p align="left">Martin Behaim 50</p> <p align="left">Johannes Schöncr 51</p> <p align="left">Keşifler Devrinde Kozmografya 51</p> <p align="left">Pirî Reis 51</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">İTALYAN EKOLÜ</span> 55</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">HOLLANDA EKOLÜ</span> 57</p> <p align="left">De Jode 57</p> <p align="left">Merkator 59</p> <p align="left">Ortelius 63</p> <p align="left">Hondius 65</p> <p align="left">Blaetı 66</p> <p align="left">Hollanda Kartoğrafyasının Müteakip Devresi 66</p> <p align="left">Hollanda Rönesans Haritalarının Genel Karakteri 68</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">FRANSİZ EKOLÜ</span> 68</p> <p align="left">Nicolas Sanson 68</p> <p align="left">Jaillot 70</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">İNGİLİZ EKOLÜ</span> 70</p> <p align="left">Christopher Saxson 71</p> <p align="left">John Norden 71</p> <p align="left">John Speed 71</p> <p align="left">John Ogilvie 73</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">DİĞER ÜLKELERDE KARTOĞRAFYA</span><span style="font-weight: bold;"> 79</span></p> <p align="left">D —<span style="font-style: italic;"> KARTOĞRAFYADA REFORM</span></p> <p align="left">Boylara Ölçmeleri 77</p> <p align="left">De l'isle 77</p> <p align="left">D'Anville 78</p> <p align="left">İngiliz Kartoğrafyası (18. Yüzyıl) 79</p> <p align="left">18. Yüzyıl Alman Kartoğrafyası 79</p> <p align="left">İtalyan Kartoğrafyası 81</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">MİLLÎ ARAZİ TETKİKLERİ</span></p> <p align="left">Fransa 83</p> <p align="left">İngltere'de Millî Haritacılık Çalışmaları 84</p> <p align="left">Diğer Milletlerde Haritacılık 84</p> <p align="left">Uluslararası Haritaların Doğuşu 84</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">19. YÜZYIL ve KARTOĞRAFYANIN GELİŞMESİ</span> 85</p> <p align="left">BÖLÜM II. YERKÜRE ve KOORDİNATLAR SİSTEMİ</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">GİRİŞ 87</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> YERİN ŞEKLİ VE BOYUTLARI</span></p> <p align="left">İlk Fikirler ve Yerin Küre Şekli 88</p> <p align="left">Yerküre'ye Ait Ölçmeler 89</p> <p align="left">Yerin Elipsoid Şekli 91</p> <p align="left">Yerin Basıklığı 97</p> <p align="left">Yerin Geoid Şekli</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> PARALEL VE MERİDYENLER SİSTEMİ</span></p> <p align="left">Yerin Boyutları 101</p> <p align="left">Yerin Grid Sistemi 103</p> <p align="left">Enlem ve Enlem Derecesinin Uzunluğu 106</p> <p align="left">Boylam ve Boylam Derecesinin Uzunluğu 107</p> <p align="left">Başlangıç Meridyeni 109</p> <p align="left">Mesafe Birmleri ve Metrik Sistem 110</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">C — COĞRAFİ MEVKİ TAYİNİ VE ZAMAN</span></p> <p align="left">Enlem Tesbiti 114</p> <p align="left">Boylam Tesbiti 116</p> <p align="left">Boylam ve Zaman 118</p> <p align="left">Enternasyonal Tarih Çizgisi 120</p> <p align="left">Yönelme 121</p> <p align="left">Yarımküreler 122</p> <p><span style="font-weight: bold;">BÖLÜM</span> III. PROJEKSİYONLAR A —<span style="font-style: italic;"> GİRİŞ</span></p> <p align="left">Projeksiyonların Mahiyeti 123</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">HARİTA PROJEKSİYONLARINDA BOZULMALAR</span> 125</p> <p align="left">Açılara Ait Bozulma 126</p> <p align="left">Saha Değişmesi 127</p> <p align="left">Projeksiyonlar Üzerinde Mesafe Değişikliği 128</p> <p align="left">İstikamet Bozulması 128</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">PROJEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASINDA PRENSİPLER</span> 129</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> GENEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE PROJEKSİYON TİPLERİ</span></p> <p align="left">1 <span style="font-style: italic;">— ZENİTAL veya AZIMUTAL PROJEKSİYONLAR</span><span style="font-style: italic;"> 134</span></p> <p align="left">Gnomonik (Merkezî) Projeksiyonlar 134</p> <p align="left">Stereografik Projeksiyonlar 139</p> <p align="left">Ortografik Projeksiyonlar 145</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">DİĞER ZENİTAL PROJEKSİYONLAR</span> 150</p> <p align="left">Azimutal (Zenital) Eküldistant Projeksiyon 150</p> <p align="left">Ekuidistant Projeksiyon Ekvatoral Tipi 152</p> <p align="left">Lambert'iıı Azimutal-Eşitalanlı Projeksiyonu - 153</p> <p align="left">Azimutal Projeksiyonların Mukayesesi 158</p> <p align="left">2 —<span style="font-style: italic;"> SİLİNDİRİK PROJEKSİYONLAR</span> 161</p> <p align="left">Basit Perspektif Silindirik Projeksiyon 163</p> <p align="left">Lambert'in Eşitalanlı Silindirik Projeksiyonu 163</p> <p align="left">Gall'ın Kesici Silindirik Projeksiyonu 165</p> <p align="left">Eşdikdörtgenli Silindirik Projeksiyon 169</p> <p align="left">Kareli Basit Silindirik Projeksiyon 169</p> <p align="left">Cassini Projeksiyonu 170</p> <p align="left">Merkator Projeksiyonu 171</p> <p align="left">Loksodromik Yol ve Ortodromik Yol 176</p> <p align="left">Transversal Merkator Projeksiyonu 181</p> <p align="left">Eğik (Oblik) Merkator Sistemi 181</p> <p align="left">3 —<span style="font-style: italic;"> KONİK PROJEKSİYONLAR</span></p> <p align="left">Basit (Bir Standart Paralelli) Konik Projeksiyon 186</p> <p align="left">İki Standart Paralelli Konik Projeksiyon 190</p> <p align="left">Eşit Alanlı Lambert Konik Projeksiyonu 192</p> <p align="left">Albers'in Eşit Alanlı Konik Projeksiyonu 192</p> <p align="left">Lambert Konformal Konik Projeksiyonu 195</p> <p align="left">Polikonik Projeksiyon 200</p> <p align="left">Bonne Projeksiyonu 202</p> <p align="left">3 —<span style="font-style: italic;"> DİĞER İTİBARİ PROJEKSİYONLAR</span></p> <p align="left">Globular Projeksiyon 205</p> <p align="left">Hammer Projeksiyonu 205</p> <p align="left">Mollweidc Projeksiyonu 206</p> <p align="left">Sınusoidal Projeksiyon (Merkator-Sanson-Flamsteed) 208</p> <p align="left">Eckert Projeksiyonu 210</p> <p align="left">Orthoapsidal Projeksiyonlar 213</p> <p align="left">Van der Grinten Projeksiyonu 214</p> <p align="left">Poliedrik Projeksiyon 214</p> <p align="left">Parabolik Projeksiyon 214</p> <p align="left">4 —<span style="font-style: italic;"> PARÇALI PROJEKSİYONLAR</span> 215</p> <p align="left">Goode Homolografık Projeksiyonu 215</p> <p align="left">Goode Homolosine Projeksiyonu 216</p> <p align="left">Oxford Projeksiyonu 217</p> <p align="left">Açılmış Kübik Gnomonik Projeksiyonu 218</p> <p align="left">Kesik Düz Kutuplu Projeksiyon 219</p> <p align="left">Yıldız Şekilli Projeksiyonlar 229</p> <p align="left"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;">C — PROJEKSİYON SEÇİMİ</span></span></p> <p align="left">Dünya Dağılış Haritaları 221</p> <p align="left">Enlemler Boyunca Uzanan Bölgeler 223</p> <p align="left">Meridyenler Boyunca Uzanan Dar Sahalar 223</p> <p align="left">Avrupa Haritaları 224</p> <p align="left">Küçük Bölge ve Memleketler 224</p> <p align="left">Asya 225</p> <p align="left">Afrika 225</p> <p align="left">Avustralya 225</p> <p align="left">Kuzey Amerika 226</p> <p align="left">Güney Amerika 226</p> <p align="left">Kutup Bölgeleri 226</p> <p align="left">İstikamet Gösterilmesi 226</p> <p align="left">BÖLÜM IV. HARİTA ALMA ve YAPMANIN ESASLARI</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;"> GİRİŞ</span></p> <p align="left">A —<span style="font-style: italic;"> GEODEZİ</span></p> <p align="left">5 <span style="font-style: italic;">— TRİANGÜLASYON (NİRENGİ)</span><span style="font-style: italic;"> 232</span></p> <p align="left">Birinci ve Jkinci Derecede Triangülasyoıı 233</p> <p align="left">Triangiilasyon (Nirengi) Noktalan 235</p> <p align="left">Baz (Esas Kenar) Ölçülmesi 236</p> <p align="left">Açıların, Ölçülmesi 237</p> <p align="left">Mesafe âlçülmesi 241</p> <p align="left">Kontrol Bazının ölçülmesi 245</p> <p align="left">Nirengi Noktalarının Astronomik Mevkileri ve Azimut 246</p> <p align="left">Gıavite noktaları 247</p> <p align="left">6 — NİVELMAN</p> <p align="left">Nivelman Şebekeleri 248</p> <p align="left">Ortalama Deniz Seviyesi 248</p> <p align="left">Kat'i İrtifa Ölçmeleri (Kesin Nivelman) 249</p> <p align="left">Hidrostatik Seviye Ölçmeleri 252</p> <p align="left">7 — PLÂNÇETE .METODU</p> <p align="left">Plânçete Aletleri</p> <p align="left">Plânçete ile Harita Çıkarılışı 258</p> <p align="left">Plânçete ile Çizimde Metodlar 260</p> <p align="left">B —<span style="font-style: italic;"> FOTOGRAMETRÎ</span></p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">GİRİŞ</span> 263</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">TARİHÇE</span> 264</p> <p align="left">I<span style="font-style: italic;"> — HAVA FOTOLARI</span> 265</p> <p align="left">Hava Fotolarının Tipleri 266</p> <p align="left">Uçaklar ve Kameralar 268</p> <p align="left">Fotoğraf Uçuşu 270</p> <p align="left">Hava Fotolarında Ölçek 274</p> <p align="left">Hava Fotolarının Düzeltilmesi 276</p> <p align="left">Mozaikler 278</p> <p align="left">2 —<span style="font-style: italic;"> STEREOSKOP1</span> 279</p> <p align="left">Stereoskopik Görüş. 279</p> <p align="left">Streoskopik Görünümde Derinlik 282</p> <p align="left">Stereoskoplar 282</p> <p align="left">Üç Boyutlu Fotolar 283</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">C — HAVA FOTOLARINDAN HARİTA YAPILIŞI</span></p> <p align="left">1<span style="font-style: italic;">— HAVA TRİANGÜLASYONU</span><span style="font-style: italic;"> 285</span></p> <p align="left">Üç Boyutlu Triangülasyon 286</p> <p align="left">İki Boyutlu Triangülasyon 287</p> <p align="left">Radyal Hatlar Trangülasyonu 288</p> <p align="left">Hava Triangülasyonunun Sınırları 291</p> <p align="left">2 —<span style="font-style: italic;"> PLÂNİMETRİK METOTLARLA HARİTA YAPILISI</span> 291</p> <p align="left">Tek Fotodan Harita Yapılışı 292</p> <p align="left">Radyal Plânimetrik Plotter 294</p> <p align="left">Multiskop 294</p> <p align="left">3 —<span style="font-style: italic;"> HAVA FOTOLARINDAN TOPOGRAFİK HARİTALAMA</span> 294</p> <p align="left">Stereometer Tipi Âletler 297</p> <p align="left">Projeksîyonlu Fotogrametik Aletler 298</p> <p align="left">Optik-Mekanik Fotogrametri Âletleri 302</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">BİBLİOGRAFYA</span> 305</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">EKLER</span> 307</p> <p align="left"><span style="font-style: italic;">İNDEKS</span> 312</p> <p align="left"> </p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ

   BÖLÜM I. KARTOĞRAFYANIN TARİHÇESİ

   A — ESKİ ÇAĞDA KARTOĞRAFYA

   İLK MEDENİYETLERDE KARTOĞRAFYA

   Mezopotamyahlar 3

   Mısır Medeniyetinde Haritacılık 7

   Eski Çin 7

   Yunanlılar 8

   Eratosthenes 11

   Poseidoniııs 13

   Hipparkhos 15

   Strabo 16

   Batlamyus 17

   ROMALILARDA KARTOĞRAFYA 24

   B — ORTA ÇAĞDA KARTOĞRAFYA

   GİRİŞ 27

   HIRİSTİYAN ÂLEMİ 27

   Tekerlek (veya TO) Haritaları 27

   Makrobius Haritaları 29

   Cosmas Haritaları 29

   Mabada Mozaik Haritası 29

   Anglo-Sakson Haritası 31

   Matthevv Paris 32

   Hereford Haritası 32

   Ebstrof Haritası 32

   Gough Haritası 34

   İSLÂM ÂLEMİNDE KARTOĞRAFYA 35

   İdrisi 37

   DOĞU ÂLEMİ 38

   Cin 38

   Japonya 39

   PORTOLAN HARİTALARI 41

   Katalonya Atlası 42

   C — YENİ ÇAĞDA KARTOGRAFYA

   Batlamyus''un Keşfedilmesi 43

   Harita Baskısı Tekniğinin Gelişmesi 46

   Büyük Keşiflerin Yapılması 46

   Juan da la Cosa 48

   Waldseemüller 48

   Diego Ribero 48

   Martin Behaim 50

   Johannes Schöncr 51

   Keşifler Devrinde Kozmografya 51

   Pirî Reis 51

   İTALYAN EKOLÜ 55

   HOLLANDA EKOLÜ 57

   De Jode 57

   Merkator 59

   Ortelius 63

   Hondius 65

   Blaetı 66

   Hollanda Kartoğrafyasının Müteakip Devresi 66

   Hollanda Rönesans Haritalarının Genel Karakteri 68

   FRANSİZ EKOLÜ 68

   Nicolas Sanson 68

   Jaillot 70

   İNGİLİZ EKOLÜ 70

   Christopher Saxson 71

   John Norden 71

   John Speed 71

   John Ogilvie 73

   DİĞER ÜLKELERDE KARTOĞRAFYA 79

   D — KARTOĞRAFYADA REFORM

   Boylara Ölçmeleri 77

   De l'isle 77

   D'Anville 78

   İngiliz Kartoğrafyası (18. Yüzyıl) 79

   18. Yüzyıl Alman Kartoğrafyası 79

   İtalyan Kartoğrafyası 81

   MİLLÎ ARAZİ TETKİKLERİ

   Fransa 83

   İngltere'de Millî Haritacılık Çalışmaları 84

   Diğer Milletlerde Haritacılık 84

   Uluslararası Haritaların Doğuşu 84

   19. YÜZYIL ve KARTOĞRAFYANIN GELİŞMESİ 85

   BÖLÜM II. YERKÜRE ve KOORDİNATLAR SİSTEMİ

   GİRİŞ 87

   A — YERİN ŞEKLİ VE BOYUTLARI

   İlk Fikirler ve Yerin Küre Şekli 88

   Yerküre'ye Ait Ölçmeler 89

   Yerin Elipsoid Şekli 91

   Yerin Basıklığı 97

   Yerin Geoid Şekli

   B — PARALEL VE MERİDYENLER SİSTEMİ

   Yerin Boyutları 101

   Yerin Grid Sistemi 103

   Enlem ve Enlem Derecesinin Uzunluğu 106

   Boylam ve Boylam Derecesinin Uzunluğu 107

   Başlangıç Meridyeni 109

   Mesafe Birmleri ve Metrik Sistem 110

   C — COĞRAFİ MEVKİ TAYİNİ VE ZAMAN

   Enlem Tesbiti 114

   Boylam Tesbiti 116

   Boylam ve Zaman 118

   Enternasyonal Tarih Çizgisi 120

   Yönelme 121

   Yarımküreler 122

   BÖLÜM III. PROJEKSİYONLAR A — GİRİŞ

   Projeksiyonların Mahiyeti 123

   HARİTA PROJEKSİYONLARINDA BOZULMALAR 125

   Açılara Ait Bozulma 126

   Saha Değişmesi 127

   Projeksiyonlar Üzerinde Mesafe Değişikliği 128

   İstikamet Bozulması 128

   PROJEKSİYONLARIN SINIFLANDIRILMASINDA PRENSİPLER 129

   B — GENEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE PROJEKSİYON TİPLERİ

   1 — ZENİTAL veya AZIMUTAL PROJEKSİYONLAR 134

   Gnomonik (Merkezî) Projeksiyonlar 134

   Stereografik Projeksiyonlar 139

   Ortografik Projeksiyonlar 145

   DİĞER ZENİTAL PROJEKSİYONLAR 150

   Azimutal (Zenital) Eküldistant Projeksiyon 150

   Ekuidistant Projeksiyon Ekvatoral Tipi 152

   Lambert'iıı Azimutal-Eşitalanlı Projeksiyonu - 153

   Azimutal Projeksiyonların Mukayesesi 158

   2 — SİLİNDİRİK PROJEKSİYONLAR 161

   Basit Perspektif Silindirik Projeksiyon 163

   Lambert'in Eşitalanlı Silindirik Projeksiyonu 163

   Gall'ın Kesici Silindirik Projeksiyonu 165

   Eşdikdörtgenli Silindirik Projeksiyon 169

   Kareli Basit Silindirik Projeksiyon 169

   Cassini Projeksiyonu 170

   Merkator Projeksiyonu 171

   Loksodromik Yol ve Ortodromik Yol 176

   Transversal Merkator Projeksiyonu 181

   Eğik (Oblik) Merkator Sistemi 181

   3 — KONİK PROJEKSİYONLAR

   Basit (Bir Standart Paralelli) Konik Projeksiyon 186

   İki Standart Paralelli Konik Projeksiyon 190

   Eşit Alanlı Lambert Konik Projeksiyonu 192

   Albers'in Eşit Alanlı Konik Projeksiyonu 192

   Lambert Konformal Konik Projeksiyonu 195

   Polikonik Projeksiyon 200

   Bonne Projeksiyonu 202

   3 — DİĞER İTİBARİ PROJEKSİYONLAR

   Globular Projeksiyon 205

   Hammer Projeksiyonu 205

   Mollweidc Projeksiyonu 206

   Sınusoidal Projeksiyon (Merkator-Sanson-Flamsteed) 208

   Eckert Projeksiyonu 210

   Orthoapsidal Projeksiyonlar 213

   Van der Grinten Projeksiyonu 214

   Poliedrik Projeksiyon 214

   Parabolik Projeksiyon 214

   4 — PARÇALI PROJEKSİYONLAR 215

   Goode Homolografık Projeksiyonu 215

   Goode Homolosine Projeksiyonu 216

   Oxford Projeksiyonu 217

   Açılmış Kübik Gnomonik Projeksiyonu 218

   Kesik Düz Kutuplu Projeksiyon 219

   Yıldız Şekilli Projeksiyonlar 229

   C — PROJEKSİYON SEÇİMİ

   Dünya Dağılış Haritaları 221

   Enlemler Boyunca Uzanan Bölgeler 223

   Meridyenler Boyunca Uzanan Dar Sahalar 223

   Avrupa Haritaları 224

   Küçük Bölge ve Memleketler 224

   Asya 225

   Afrika 225

   Avustralya 225

   Kuzey Amerika 226

   Güney Amerika 226

   Kutup Bölgeleri 226

   İstikamet Gösterilmesi 226

   BÖLÜM IV. HARİTA ALMA ve YAPMANIN ESASLARI

   GİRİŞ

   A — GEODEZİ

   5 — TRİANGÜLASYON (NİRENGİ) 232

   Birinci ve Jkinci Derecede Triangülasyoıı 233

   Triangiilasyon (Nirengi) Noktalan 235

   Baz (Esas Kenar) Ölçülmesi 236

   Açıların, Ölçülmesi 237

   Mesafe âlçülmesi 241

   Kontrol Bazının ölçülmesi 245

   Nirengi Noktalarının Astronomik Mevkileri ve Azimut 246

   Gıavite noktaları 247

   6 — NİVELMAN

   Nivelman Şebekeleri 248

   Ortalama Deniz Seviyesi 248

   Kat'i İrtifa Ölçmeleri (Kesin Nivelman) 249

   Hidrostatik Seviye Ölçmeleri 252

   7 — PLÂNÇETE .METODU

   Plânçete Aletleri

   Plânçete ile Harita Çıkarılışı 258

   Plânçete ile Çizimde Metodlar 260

   B — FOTOGRAMETRÎ

   GİRİŞ 263

   TARİHÇE 264

   I — HAVA FOTOLARI 265

   Hava Fotolarının Tipleri 266

   Uçaklar ve Kameralar 268

   Fotoğraf Uçuşu 270

   Hava Fotolarında Ölçek 274

   Hava Fotolarının Düzeltilmesi 276

   Mozaikler 278

   2 — STEREOSKOP1 279

   Stereoskopik Görüş. 279

   Streoskopik Görünümde Derinlik 282

   Stereoskoplar 282

   Üç Boyutlu Fotolar 283

   C — HAVA FOTOLARINDAN HARİTA YAPILIŞI

   1— HAVA TRİANGÜLASYONU 285

   Üç Boyutlu Triangülasyon 286

   İki Boyutlu Triangülasyon 287

   Radyal Hatlar Trangülasyonu 288

   Hava Triangülasyonunun Sınırları 291

   2 — PLÂNİMETRİK METOTLARLA HARİTA YAPILISI 291

   Tek Fotodan Harita Yapılışı 292

   Radyal Plânimetrik Plotter 294

   Multiskop 294

   3 — HAVA FOTOLARINDAN TOPOGRAFİK HARİTALAMA 294

   Stereometer Tipi Âletler 297

   Projeksîyonlu Fotogrametik Aletler 298

   Optik-Mekanik Fotogrametri Âletleri 302

   BİBLİOGRAFYA 305

   EKLER 307

   İNDEKS 312

    

   Stok Kodu
   :
   AAK7753681520
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   323
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   7
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2017
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat