Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN

EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı

Liste Fiyatı : 85,00
İndirimli Fiyat : 80,75
%5 İndirimli
Stokta var
EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı
EŞYA HUKUKU Kısaltılmış Ders Kitabı
Filiz Kitabevi
80.75
<p><span style="font-size: 0.8em;">GİRİŞ</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">Sayfa</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU ....................................................................... 1</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI ......................................................... 1</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Kavram ........................................................................................................... 1</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Unsurları ......................................................................................................... 2</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Eşya ............................................................................................................ 2</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Kavram .................................................................................................. 2</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 4</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 4</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 4</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar............................................... 4</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet .............................................. 5</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik ................................................................ 5</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI ...................................................... 5</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Sağladığı yetkiye göre ............................................................................... 5</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Mülkiyet hakkı ..................................................................................... 5</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Sınırlı aynî haklar ................................................................................. 6</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) İrtifak hakları .................................................................................. 6</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Rehin hakları .................................................................................. 6</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Taşınmaz yükü ................................................................................ 6</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ...................................................... 7</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">IV. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER .......................................... 7</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi ................................................................ 7</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 8</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) İnancın korunması prensibi ....................................................................... 9</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi ........................................................... 9</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ............................ 9</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">V. AYNÎ HAK-ALACAK HAKKI VE EŞYAYA BAĞLI BORÇ AYRIMI......... 10</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">BİRİNCİ KISIM</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">Birinci Bölüm</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ZİLYETLİK</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. GENEL BAKIŞ ......................................................................................................... 11</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ .................................... 13</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. KAVRAM .......................................................................................................... 13</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................. 15</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 3. ZİLYETLİĞE TÂBİ ŞEYLER ................................................................................ 16</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 4. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................... 18</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Haklı - haksız zilyetlik ............................................................................. 18</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) İyi niyetli - kötü niyetli zilyetlik ............................................................... 18</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Malik sıfatıyla - başka sıfatla zilyetlik ...................................................... 18</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Asli - fer’i zilyetlik ................................................................................... 19</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5)Kendisi için - başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">yardımcılığı) ............................................................................................. 19</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">6) Dolaylı - dolaysız zilyetlik ....................................................................... 20</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">7) Tek başına - birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ........................... 20</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBI ........................................................ 21</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI ....................................................................... 21</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Aslen kazanma ......................................................................................... 22</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Devren kazanma ....................................................................................... 22</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 22</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 23</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ .......................................... 23</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 24</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Malın teslimi ........................................................................................ 24</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Araçların teslimi .................................................................................. 25</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 26</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 26</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 27</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Hükmen teslim .................................................................................... 28</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 30</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 33</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................ 35</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 35</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 35</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 6. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ................................................................................ 36</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI ................................................. 37</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. ZİLYETLİK DAVALARI .................................................................................. 39</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 39</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 39</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Tazminat davası .................................................................................. 41</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 42</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Saldırıya son verilmesi talebi ............................................................... 42</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ........................................................ 43</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 43</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Hak düşürücü süreler ................................................................................ 44</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Yargılama usulü ....................................................................................... 44</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI ............................................. 44</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Amaç ........................................................................................................ 44</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Usul .......................................................................................................... 45</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Yetkili makam ..................................................................................... 45</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Başvuru ............................................................................................... 45</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Soruşturma ve karar ............................................................................. 46</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Kararın sonuçları ...................................................................................... 46</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) İdare bakımından ................................................................................. 46</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Haklara etkisi bakımından ................................................................... 47</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Uygulanması bakımından .................................................................... 47</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 47</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 7. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞİN HAK KARİNESİ OLUŞU ............................. 48</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. KARİNELER ..................................................................................................... 48</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 48</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 49</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Fer’î zilyetlikte sınırlı aynî hak veya kişisel hak karinesi ......................... 49</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. KARİNENİN ROLÜ .......................................................................................... 50</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 50</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi: Taşınır davası .................... 51</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Taşınır davasının şartları .......................................................................... 51</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Zilyetlik, zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olmalıdır: ............... 51</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Hâlihazır zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi .......................... 53</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) 1. imkân: Hali hazır zilyedin zilyedliği kötü niyetle kazandığını</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ispat ............................................................................................... 53</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) 2. imkân: Malın elinden rızası dışında çıktığını ispat .................... 54</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Taşınır davasının özellikleri ..................................................................... 56</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................... 56</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri .................................................. 58</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ........................ 58</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller .......................................... 60</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması ...................................... 60</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ....................................... 62</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller .............................................. 62</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller ..................................... 62</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 8. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ ................................................................... 63</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARDA ........................................................ 63</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARDA .................................. 64</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 9. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER ........ 64</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU . 65</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 66</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 67</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 67</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 67</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN (KÖTÜ</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU ........................................................... 69</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 69</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Malı alıkoymuş olması yüzünden hak sahibinin uğradığı zararlar .... 69</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Elde ettiği ürünler .............................................................................. 70</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Elde etmeyi ihmal ettiği ürünler ....................................................... 71</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d)Kötü niyetli zilyedin malı bizzat kullanma suretiyle elde</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ettiği menfaatler: Ecrimisil ............................................................... 72</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">e) Diğer yararlar .................................................................................. 75</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Giderleri talep hakkı ............................................................................... 75</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">İkinci Bölüm</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">TAPU SİCİLİ</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. GENEL BAKIŞ ....................................................................................................... 77</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE UNSURLARI ....................................................... 79</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. KAVRAM ........................................................................................................ 79</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR ............................................. 80</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 80</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 80</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Yevmiye defteri ...................................................................................... 81</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Belgeler .................................................................................................. 82</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5) Planlar .................................................................................................... 82</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. YARDIMCI SİCİLLER ................................................................................... 83</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Aziller sicili ............................................................................................ 83</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Düzeltmeler sicili ................................................................................... 83</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Kamu orta malları sicili .......................................................................... 83</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Tapu envanter defteri ............................................................................. 84</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5) İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 84</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 3. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE DEVLETİN SORUMLULUĞU ....................... 84</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. TEŞKİLAT ....................................................................................................... 84</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II.TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">SORUMLULUĞU .......................................................................................... 85</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Sorumluluğun şartları ............................................................................. 85</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Doğan bir zarar bulunmalıdır ............................................................. 85</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b)Zarar tapu sicilinin hukuka aykırı şekilde tutulmasından doğmalıdır 86</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) İlliyet bağı olmalıdır ......................................................................... 89</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Görevli mahkeme ve rücu sorunu ........................................................... 89</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 4. TAPU SİCİLİ SİSTEMİMİZE HÂKİM OLAN PRENSİPLER ........................... 90</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ ............................................... 90</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II.TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">TESCİL GEREKMESİ ...................................................................................... 90</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI ..................................................................... 91</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">IV.TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ ....................................................................... 91</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">V. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI ......................................................... 91</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Prensip ...................................................................................................... 91</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu ......................................................... 92</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 5. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ .................................................... 93</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. UYGULANACAK HÜKÜMLER ...................................................................... 93</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II.KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">VE TAPULAMANIN YAPILIŞI ....................................................................... 94</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Taşınmaz kavramı ......................................................................................... 94</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Arazi ......................................................................................................... 94</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Bağımsız ve sürekli haklar ....................................................................... 94</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır .............................................................. 95</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arz etmelidir .................................... 95</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ........................................ 96</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir .......................................................... 96</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ......................................... 96</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................... 97</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro ...................................... 97</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Kanunun amacı ve uygulama alanı ...................................................... 97</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Uygulanacak metot .............................................................................. 98</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Teşkilat ................................................................................................ 99</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................... 99</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">e) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ........................................ 100</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda ..................................................... 100</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ....................................... 100</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Diğer hükümler .......................................................................... 101</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">f) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz .............................. 102</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">g) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 103</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">h) Taşınmaz tesbitinin sonucu ............................................................... 103</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR .................................... 104</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">IV. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ .......... 106</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Ayırma ................................................................................................... 107</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Birleştirme .............................................................................................. 107</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 6. TAŞINMAZA AİT KÜTÜK SAYFASINA YAPILACAK KAYITLAR ............ 108</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ .............................................. 108</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ......................... 108</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Tescil .......................................................................................................... 108</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Kavram ................................................................................................... 108</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 108</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Taşınmaza sayfa açılması yolu ile ..................................................... 109</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Taşınmaza sayfa açıldıktan sonra ....................................................... 109</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Talep-i İstem ................................................................................ 109</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Talep yetkisi ......................................................................... 109</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Talebin şekil ve içeriği ........................................................ 110</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ccc) Talebin hukuki niteliği .......................................................... 111</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) ............................................... 112</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tescil talebinde bulunma yetkisinin belgelenmesi ...................... 112</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Hukuki sebebin belgelenmesi ..................................................... 113</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 113</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Tescilin yapılışı ...................................................................................... 113</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 115</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) İrtifak ve rehin hakları ile taşınmaz yüklerinin tescili ....................... 115</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Tebliğ ..................................................................................................... 116</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Terkin .......................................................................................................... 116</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 117</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 117</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 117</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 117</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 118</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Terkinin şekli ......................................................................................... 118</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 118</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. ŞERHLER ........................................................................................................ 119</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 119</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 119</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 120</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Şerhin tapu kaydına işlenmesi ................................................................ 120</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 122</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 122</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) MK m. 1010/f. 1’de belirtilenler......................................................... 122</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları ........ 122</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ............................ 123</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması .................................. 123</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Medeni Kanunun diğer hükümlerinde belirtilenler............................. 123</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Aile konutu .................................................................................. 123</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">sınırlandırılması .......................................................................... 123</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 123</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 124</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 124</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Aynî hak iddiası ................................................................................. 124</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 124</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Usul ........................................................................................................ 125</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">IV. BEYANLAR .................................................................................................... 125</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanı Yönetmeliğinde</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">belirtilenler ............................................................................................. 126</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 126</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">V. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER .......................... 127</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 7. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKMÜ .................................. 127</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. TESCİLİN HÜKMÜ ........................................................................................ 127</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 128</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 128</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 129</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 129</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Tescilin olumlu hükmü: iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması .................. 129</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Uygulama şartları ................................................................................... 130</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 130</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 130</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 131</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 131</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 132</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Uygulama halleri .................................................................................... 133</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 133</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 134</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 134</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">tescil edilmiş haklar .................................................................... 134</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc)Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">sakatlıklar .................................................................................... 134</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">dd)Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 134</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil yetkisindeki</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">sakatlıklar .................................................................................... 135</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 135</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) İyi niyetin etkisi ..................................................................................... 136</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 137</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ .................................................................... 137</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 137</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Şerhler .................................................................................................... 138</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 138</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 139</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) MK m. 1010’da belirtilen şerhlerin hükmü ................................. 140</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ................. 140</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ................... 140</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ccc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .................. 141</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Medeni Kanunun diğer hükümleriyle getirilen şerhlerin hükmü . 141</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Aile Konutu ......................................................................... 141</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler .............. 142</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 142</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Beyanlar ................................................................................................. 142</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 8. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ............... 144</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. YOLSUZ TESCİL ............................................................................................ 144</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 144</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 144</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Medeni Kanuna göre .............................................................................. 144</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 145</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">olması .......................................................................................... 145</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Düzeltme (tashih) davası ..................................................... 145</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................. 147</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">yolsuz olması .............................................................................. 147</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">uymayan tescillerde .......................................................................... 148</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 148</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 148</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU ......................................................... 148</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi............................................................... 149</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Yolsuz şerhler ......................................................................................... 149</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 150</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">İ K İ N C İ K I S I M</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">MÜLKİYET</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">Birinci Bölüm</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">GENEL HÜKÜMLER</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI ........................................................................................ 151</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ ....................................................................................... 153</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. AKTİF YETKİ ................................................................................................. 153</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. KORUYUCU YETKİ ...................................................................................... 154</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 155</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 155</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 157</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 158</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Genel olarak ...................................................................................... 158</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 159</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 3. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI ............................................................ 160</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ......................................................................... 161</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 161</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 161</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Sıkı maddi bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 162</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 163</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 165</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 165</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 165</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Doğal ürünler .................................................................................... 166</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler ........................................... 166</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">verimler ....................................................................................... 167</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 167</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. EKLENTİ ......................................................................................................... 168</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 168</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Eklenti vasfının kazanılması .................................................................. 168</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 168</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Dış bağlantı ........................................................................................ 170</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 170</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 4. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................. 172</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. GENEL OLARAK ........................................................................................... 172</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. PAYLI MÜLKİYET ........................................................................................ 173</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Kavram ................................................................................................... 173</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 174</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Hukuki işlem ile ................................................................................ 174</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 174</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Kanun gereği ..................................................................................... 175</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 175</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Pay oranı ............................................................................................ 175</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 176</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 178</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Paylı mülkiyet birliği ve yönetimi .......................................................... 179</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Olağan yönetim işleri ........................................................................ 180</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Önemli yönetim işleri ........................................................................ 181</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar ............................................. 183</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 183</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 183</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 183</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ....................................... 185</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 186</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 187</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">7) Paylı mülkiyetin sona ermesi .................................................................. 188</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 188</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 189</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 189</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Terk yoluyla ................................................................................. 190</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">paylaşma (taksim) ............................................................................. 190</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Paylaşma isteme hakkı ................................................................ 191</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları .............................................. 191</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması ............... 191</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Paylaşma hakkından feragat sözleşmesinin varlığı ............ 192</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ccc) Zamanın paylaşma için uygun olmaması ............................ 193</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Paylaşmanın yapılışı .................................................................... 193</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ............................................................................... 196</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Kavram ................................................................................................... 196</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 197</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 197</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 197</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 198</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 200</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 201</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">İkinci Bölüm</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">TAŞINMAZ MÜLKİYETİ</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU ............................................................ 203</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ................................................ 204</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">I. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI .................................................. 204</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Aslen kazanma–Devren kazanma ........................................................... 204</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Tescille kazanma-Tescilden önce kazanma ............................................ 204</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI ........................ 205</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Genel olarak şartları ............................................................................... 205</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Kazanma sebebi ..................................................................................... 205</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aykırılığın sonuçları .......................................................................... 206</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Şekil ............................................................................................ 206</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Şekle aykırılığın sonuçları .......................................................... 209</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 213</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Vekâletnamenin şekli .................................................................. 213</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Özel yetki ................................................................................... 214</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Temsil yetkisinin kapsamı ........................................................... 214</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 215</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) İnançlı devir (temlik).......................................................................... 217</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">e) Namı müstear .................................................................................... 221</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">f) Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 223</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Niteliği ......................................................................................... 223</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Şekli ............................................................................................. 223</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) Hükmü ......................................................................................... 224</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">dd) Tapuya şerh verilmesi ................................................................. 225</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ................................ 226</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 227</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ ................................................. 228</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 229</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Miras ................................................................................................. 229</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Mahkeme kararı ................................................................................ 230</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Cebrî icra ........................................................................................... 231</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) İşgal ................................................................................................... 232</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Tanım ve şartları .......................................................................... 232</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ....................... 232</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Tapuya kayıtlı olup da sicile göre sahipsiz hale gelen</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">taşınmazlar ......................................................................... 232</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ................................... 233</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc) İşgal fiili ve sonuçları .................................................................. 234</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">e) Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 234</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 235</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">kuruluşuna geçmesi............................................................................ 235</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 235</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği .. 236</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">d) Yeni arazi oluşması ........................................................................... 236</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır ............................................................ 236</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır .......................... 236</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">cc)Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">gelmiş olmalıdır .......................................................................... 237</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır ....... 237</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">e)Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 238</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI ......... 238</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 239</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 240</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a) Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 240</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b) Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 240</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">c) Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 241</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 243</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) ......................................... 244</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">1) Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 244</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">2) MK m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ....... 245</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır .246</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 246</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 247</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">şahsa ait olması ................................................................. 247</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">elverişli olmalıdır ........................................................................ 249</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 250</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 250</span><br /><span style="font-size: 0.8em;">aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ....................
 • Açıklama
  • GİRİŞ
   Sayfa
   I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU ....................................................................... 1
   II. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI ......................................................... 1
   A. Kavram ........................................................................................................... 1
   B. Unsurları ......................................................................................................... 2
   1) Eşya ............................................................................................................ 2
   a) Kavram .................................................................................................. 2
   b) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) ......................... 4
   aa) Bağımsız ve sürekli haklar ............................................................... 4
   bb) Doğal güçler, enerji.......................................................................... 4
   cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar............................................... 4
   2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet .............................................. 5
   3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik ................................................................ 5
   III. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI ...................................................... 5
   1) Sağladığı yetkiye göre ............................................................................... 5
   a) Mülkiyet hakkı ..................................................................................... 5
   b) Sınırlı aynî haklar ................................................................................. 6
   aa) İrtifak hakları .................................................................................. 6
   bb) Rehin hakları .................................................................................. 6
   cc) Taşınmaz yükü ................................................................................ 6
   2) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre ...................................................... 7
   IV. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER .......................................... 7
   1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi ................................................................ 7
   2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi ........................................................... 8
   3) İnancın korunması prensibi ....................................................................... 9
   4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi ........................................................... 9
   5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi ............................ 9
   V. AYNÎ HAK-ALACAK HAKKI VE EŞYAYA BAĞLI BORÇ AYRIMI......... 10
   BİRİNCİ KISIM
   ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
   Birinci Bölüm
   ZİLYETLİK
   § 1. GENEL BAKIŞ ......................................................................................................... 11
   § 2. ZİLYETLİK KAVRAMI VE ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ .................................... 13
   I. KAVRAM .......................................................................................................... 13
   II. ZİLYETLİĞİN HUKUKİ NİTELİĞİ ................................................................. 15
   § 3. ZİLYETLİĞE TÂBİ ŞEYLER ................................................................................ 16
   § 4. ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................... 18
   1) Haklı - haksız zilyetlik ............................................................................. 18
   2) İyi niyetli - kötü niyetli zilyetlik ............................................................... 18
   3) Malik sıfatıyla - başka sıfatla zilyetlik ...................................................... 18
   4) Asli - fer’i zilyetlik ................................................................................... 19
   5)Kendisi için - başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet
   yardımcılığı) ............................................................................................. 19
   6) Dolaylı - dolaysız zilyetlik ....................................................................... 20
   7) Tek başına - birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik ........................... 20
   § 5. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBI ........................................................ 21
   I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI ....................................................................... 21
   1) Aslen kazanma ......................................................................................... 22
   2) Devren kazanma ....................................................................................... 22
   3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma ......................................................... 22
   4) Miras yolu ile kazanma ............................................................................ 23
   II. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ .......................................... 23
   1) Yeni zilyedin dolaysız (doğrudan doğruya) zilyet kılınması .................... 24
   a) Malın teslimi ........................................................................................ 24
   b) Araçların teslimi .................................................................................. 25
   c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması ............................... 26
   2) Yeni zilyedin, dolaylı (vasıtalı) zilyet kılınması ....................................... 26
   a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma .............................................. 27
   b) Hükmen teslim .................................................................................... 28
   c) Zilyetliğin havalesi .............................................................................. 30
   d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi ................................................. 33
   III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ ........................................................................ 35
   1) Zilyedin arzusu ile sona erme ................................................................... 35
   2) Fiilî hâkimiyet kaybı ................................................................................ 35
   § 6. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ................................................................................ 36
   I. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI ................................................. 37
   II. ZİLYETLİK DAVALARI .................................................................................. 39
   1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları ......................................... 39
   a) Zilyetliğin iadesi davası ....................................................................... 39
   b) Tazminat davası .................................................................................. 41
   2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar ................................................ 42
   a) Saldırıya son verilmesi talebi ............................................................... 42
   b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi ........................................................ 43
   c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi ........................................... 43
   3) Hak düşürücü süreler ................................................................................ 44
   4) Yargılama usulü ....................................................................................... 44
   III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI ............................................. 44
   1) Amaç ........................................................................................................ 44
   2) Usul .......................................................................................................... 45
   a) Yetkili makam ..................................................................................... 45
   b) Başvuru ............................................................................................... 45
   c) Soruşturma ve karar ............................................................................. 46
   3) Kararın sonuçları ...................................................................................... 46
   a) İdare bakımından ................................................................................. 46
   b) Haklara etkisi bakımından ................................................................... 47
   c) Uygulanması bakımından .................................................................... 47
   4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı .............................................. 47
   § 7. TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞİN HAK KARİNESİ OLUŞU ............................. 48
   I. KARİNELER ..................................................................................................... 48
   1) Mülkiyet karinesi ..................................................................................... 48
   2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma ................................................. 49
   3) Fer’î zilyetlikte sınırlı aynî hak veya kişisel hak karinesi ......................... 49
   II. KARİNENİN ROLÜ .......................................................................................... 50
   A. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması .................................. 50
   B. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi: Taşınır davası .................... 51
   1) Taşınır davasının şartları .......................................................................... 51
   a) Zilyetlik, zilyedin iradesi dışında sona erdirilmiş olmalıdır: ............... 51
   b) Hâlihazır zilyedin üstün hak karinesinin çürütülmesi .......................... 53
   aa) 1. imkân: Hali hazır zilyedin zilyedliği kötü niyetle kazandığını
   ispat ............................................................................................... 53
   bb) 2. imkân: Malın elinden rızası dışında çıktığını ispat .................... 54
   2) Taşınır davasının özellikleri ..................................................................... 56
   a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri .................... 56
   b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri .................................................. 58
   C. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması ........................ 58
   1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller .......................................... 60
   a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması ...................................... 60
   b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması ....................................... 62
   2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller .............................................. 62
   3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller ..................................... 62
   § 8. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNESİ ................................................................... 63
   I. TAPUDA KAYITLI TAŞINMAZLARDA ........................................................ 63
   II. TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARDA .................................. 64
   § 9. ZİLYETLİĞİN GERİ VERİLMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER ........ 64
   I.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU . 65
   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 66
   2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı .............................. 67
   a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları ........................................ 67
   b) Zilyedin masrafları talep hakkı .......................................................... 67
   II.GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN (KÖTÜ
   NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU ........................................................... 69
   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı ................................................... 69
   a) Malı alıkoymuş olması yüzünden hak sahibinin uğradığı zararlar .... 69
   b) Elde ettiği ürünler .............................................................................. 70
   c) Elde etmeyi ihmal ettiği ürünler ....................................................... 71
   d)Kötü niyetli zilyedin malı bizzat kullanma suretiyle elde
   ettiği menfaatler: Ecrimisil ............................................................... 72
   e) Diğer yararlar .................................................................................. 75
   2) Giderleri talep hakkı ............................................................................... 75
   İkinci Bölüm
   TAPU SİCİLİ
   § 1. GENEL BAKIŞ ....................................................................................................... 77
   § 2. TAPU SİCİLİ KAVRAMI VE UNSURLARI ....................................................... 79
   I. KAVRAM ........................................................................................................ 79
   II. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR ............................................. 80
   1) Temel sicil: Tapu kütüğü ........................................................................ 80
   2) Kat mülkiyeti kütüğü .............................................................................. 80
   3) Yevmiye defteri ...................................................................................... 81
   4) Belgeler .................................................................................................. 82
   5) Planlar .................................................................................................... 82
   III. YARDIMCI SİCİLLER ................................................................................... 83
   1) Aziller sicili ............................................................................................ 83
   2) Düzeltmeler sicili ................................................................................... 83
   3) Kamu orta malları sicili .......................................................................... 83
   4) Tapu envanter defteri ............................................................................. 84
   5) İdari sınırlar kayıt defteri ........................................................................ 84
   § 3. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI VE DEVLETİN SORUMLULUĞU ....................... 84
   I. TEŞKİLAT ....................................................................................................... 84
   II.TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN
   SORUMLULUĞU .......................................................................................... 85
   1) Sorumluluğun şartları ............................................................................. 85
   a) Doğan bir zarar bulunmalıdır ............................................................. 85
   b)Zarar tapu sicilinin hukuka aykırı şekilde tutulmasından doğmalıdır 86
   c) İlliyet bağı olmalıdır ......................................................................... 89
   2) Görevli mahkeme ve rücu sorunu ........................................................... 89
   § 4. TAPU SİCİLİ SİSTEMİMİZE HÂKİM OLAN PRENSİPLER ........................... 90
   I. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ ............................................... 90
   II.TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN
   TESCİL GEREKMESİ ...................................................................................... 90
   III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI ..................................................................... 91
   IV.TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
   İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ ....................................................................... 91
   V. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI ......................................................... 91
   1) Prensip ...................................................................................................... 91
   2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu ......................................................... 92
   § 5. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ .................................................... 93
   I. UYGULANACAK HÜKÜMLER ...................................................................... 93
   II.KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI
   VE TAPULAMANIN YAPILIŞI ....................................................................... 94
   A. Taşınmaz kavramı ......................................................................................... 94
   1) Arazi ......................................................................................................... 94
   2) Bağımsız ve sürekli haklar ....................................................................... 94
   a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır .............................................................. 95
   b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arz etmelidir .................................... 95
   c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir ........................................ 96
   d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir .......................................................... 96
   3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler ......................................... 96
   B. Kadastro (Tapulama) .................................................................................... 97
   1) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro ...................................... 97
   a) Kanunun amacı ve uygulama alanı ...................................................... 97
   b) Uygulanacak metot .............................................................................. 98
   c) Teşkilat ................................................................................................ 99
   d) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri .................................... 99
   e) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar ........................................ 100
   aa) Tapuya kayıtlı taşınmazlarda ..................................................... 100
   bb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda ....................................... 100
   cc) Diğer hükümler .......................................................................... 101
   f) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz .............................. 102
   g) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi ...... 103
   h) Taşınmaz tesbitinin sonucu ............................................................... 103
   III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR .................................... 104
   IV. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ .......... 106
   1) Ayırma ................................................................................................... 107
   2) Birleştirme .............................................................................................. 107
   § 6. TAŞINMAZA AİT KÜTÜK SAYFASINA YAPILACAK KAYITLAR ............ 108
   I. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ .............................................. 108
   II. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ......................... 108
   A. Tescil .......................................................................................................... 108
   1) Kavram ................................................................................................... 108
   2) Tescil için gerekli şartlar ........................................................................ 108
   a) Taşınmaza sayfa açılması yolu ile ..................................................... 109
   b) Taşınmaza sayfa açıldıktan sonra ....................................................... 109
   aa) Talep-i İstem ................................................................................ 109
   aaa) Talep yetkisi ......................................................................... 109
   bbb) Talebin şekil ve içeriği ........................................................ 110
   ccc) Talebin hukuki niteliği .......................................................... 111
   c) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) ............................................... 112
   aa) Tescil talebinde bulunma yetkisinin belgelenmesi ...................... 112
   bb) Hukuki sebebin belgelenmesi ..................................................... 113
   cc) Belgelerin noksanlığı ................................................................... 113
   3) Tescilin yapılışı ...................................................................................... 113
   a) Mülkiyet hakkının tescili ................................................................... 115
   b) İrtifak ve rehin hakları ile taşınmaz yüklerinin tescili ....................... 115
   4) Tebliğ ..................................................................................................... 116
   B. Terkin .......................................................................................................... 116
   1) Terkin için gerekli şartlar ....................................................................... 117
   a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler ...................................................... 117
   b) Sicili düzeltici terkinler ..................................................................... 117
   aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa .................................................... 117
   bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa ............................................... 118
   2) Terkinin şekli ......................................................................................... 118
   C. Kaydın değiştirilmesi .................................................................................. 118
   III. ŞERHLER ........................................................................................................ 119
   A. Kişisel hakların şerhi .................................................................................. 119
   1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 119
   2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler .................................. 120
   3) Şerhin tapu kaydına işlenmesi ................................................................ 120
   B. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi ................................................... 122
   1) Medeni Kanunda belirtilenler ................................................................. 122
   a) MK m. 1010/f. 1’de belirtilenler......................................................... 122
   aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları ........ 122
   bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ............................ 123
   cc) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması .................................. 123
   b) Medeni Kanunun diğer hükümlerinde belirtilenler............................. 123
   aa) Aile konutu .................................................................................. 123
   bb) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin
   sınırlandırılması .......................................................................... 123
   2) Medenî Kanun dışında belirtilenler ........................................................ 123
   C. Geçici tescillerin şerhi ................................................................................. 124
   1) Medeni Kanunda öngörülenler ............................................................... 124
   a) Aynî hak iddiası ................................................................................. 124
   b)Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan
   tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri ..................... 124
   2) Usul ........................................................................................................ 125
   IV. BEYANLAR .................................................................................................... 125
   1)Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanı Yönetmeliğinde
   belirtilenler ............................................................................................. 126
   2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler ................................................... 126
   V. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER .......................... 127
   § 7. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKMÜ .................................. 127
   I. TESCİLİN HÜKMÜ ........................................................................................ 127
   A. Tescilin olumsuz hükmü ............................................................................. 128
   1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları ................................. 128
   2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması ........................ 129
   3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması ...................................................... 129
   B. Tescilin olumlu hükmü: iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması .................. 129
   1) Uygulama şartları ................................................................................... 130
   a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir ................................................ 130
   b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir ................. 130
   c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir ..................................... 131
   d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır ................................ 131
   e)Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu
   unsurlar geçerli olmalıdır .................................................................. 132
   2) Uygulama halleri .................................................................................... 133
   a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller ............................ 133
   b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller ..................... 134
   aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller ................... 134
   bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi
   tescil edilmiş haklar .................................................................... 134
   cc)Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki
   sakatlıklar .................................................................................... 134
   dd)Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki
   sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler ........................... 134
   ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil yetkisindeki
   sakatlıklar .................................................................................... 135
   ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar ...... 135
   3) İyi niyetin etkisi ..................................................................................... 136
   C. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi ............................................................ 137
   II. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ .................................................................... 137
   1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi .......................................................... 137
   2) Şerhler .................................................................................................... 138
   a) Kişisel hakların şerhinin hükmü ........................................................ 138
   b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü ......................... 139
   aa) MK m. 1010’da belirtilen şerhlerin hükmü ................................. 140
   aaa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar ................. 140
   bbb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre ................... 140
   ccc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması .................. 141
   bb) Medeni Kanunun diğer hükümleriyle getirilen şerhlerin hükmü . 141
   aaa) Aile Konutu ......................................................................... 141
   bbb) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler .............. 142
   c) Geçici tescilin şerhinin hükmü .......................................................... 142
   3) Beyanlar ................................................................................................. 142
   § 8. TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ............... 144
   I. YOLSUZ TESCİL ............................................................................................ 144
   A. Yolsuz tescilin sakıncaları .......................................................................... 144
   B. Yolsuz tescilin düzeltilmesi ........................................................................ 144
   1) Medeni Kanuna göre .............................................................................. 144
   a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda ....... 145
   aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz
   olması .......................................................................................... 145
   aaa) Düzeltme (tashih) davası ..................................................... 145
   bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme ............................................. 147
   bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden
   yolsuz olması .............................................................................. 147
   b)Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma
   uymayan tescillerde .......................................................................... 148
   aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde .............. 148
   bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde ............................ 148
   II. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU ......................................................... 148
   1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi............................................................... 149
   2) Yolsuz şerhler ......................................................................................... 149
   3) Yolsuz beyanlar ...................................................................................... 150
   İ K İ N C İ K I S I M
   MÜLKİYET
   Birinci Bölüm
   GENEL HÜKÜMLER
   § 1. MÜLKİYET KAVRAMI ........................................................................................ 151
   § 2. MÜLKİYETİN İÇERİĞİ ....................................................................................... 153
   I. AKTİF YETKİ ................................................................................................. 153
   II. KORUYUCU YETKİ ...................................................................................... 154
   1) İstihkak davası (rei vindicatio) ............................................................... 155
   a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği ............................................ 155
   b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 157
   2) Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria) ...... 158
   a) Genel olarak ...................................................................................... 158
   b) Davacı-davalı sıfatları ....................................................................... 159
   § 3. MÜLKİYETİN KONUSU VE KAPSAMI ............................................................ 160
   I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR ......................................................................... 161
   1) Tanım ve hükmün amacı ......................................................................... 161
   2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması .................................................. 161
   a) Sıkı maddi bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme ................. 162
   b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma ........................................... 163
   3) Bütünleyici parça vasfının kaybı ............................................................ 165
   4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler .................. 165
   a) Yapılar ve dikili bitkiler .................................................................... 165
   b) Doğal ürünler .................................................................................... 166
   aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler ........................................... 166
   bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü
   verimler ....................................................................................... 167
   5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları ...................................... 167
   II. EKLENTİ ......................................................................................................... 168
   1) Tanımı ve hükmün amacı ....................................................................... 168
   2) Eklenti vasfının kazanılması .................................................................. 168
   a) Özgüleme (tahsis) .............................................................................. 168
   b) Dış bağlantı ........................................................................................ 170
   3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları ........................................................... 170
   § 4. MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ .................................................................................. 172
   I. GENEL OLARAK ........................................................................................... 172
   II. PAYLI MÜLKİYET ........................................................................................ 173
   1) Kavram ................................................................................................... 173
   2) Paylı mülkiyetin kurulması .................................................................... 174
   a) Hukuki işlem ile ................................................................................ 174
   b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile ............................. 174
   c) Kanun gereği ..................................................................................... 175
   3) Paydaşların payları bakımından durumları ............................................. 175
   a) Pay oranı ............................................................................................ 175
   b) Paydaşın payında tasarrufu ................................................................ 176
   c) Paydaşın hakkını koruması ................................................................. 178
   4) Paylı mülkiyet birliği ve yönetimi .......................................................... 179
   a) Olağan yönetim işleri ........................................................................ 180
   b) Önemli yönetim işleri ........................................................................ 181
   c) Olağanüstü yönetim işleri ve tasarruflar ............................................. 183
   5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri ..................................... 183
   a) Yönetime katılma yetkisi ................................................................... 183
   b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi ............................. 183
   c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri ....................................... 185
   d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi ...................................................... 186
   6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması ................................ 187
   7) Paylı mülkiyetin sona ermesi .................................................................. 188
   a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi .................. 188
   aa) Payın devri yoluyla ...................................................................... 189
   bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması .......... 189
   cc) Terk yoluyla ................................................................................. 190
   b)Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle
   paylaşma (taksim) ............................................................................. 190
   aa) Paylaşma isteme hakkı ................................................................ 191
   bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları .............................................. 191
   aaa) Paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması ............... 191
   bbb) Paylaşma hakkından feragat sözleşmesinin varlığı ............ 192
   ccc) Zamanın paylaşma için uygun olmaması ............................ 193
   cc) Paylaşmanın yapılışı .................................................................... 193
   III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ............................................................................... 196
   1) Kavram ................................................................................................... 196
   2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması ............................................................ 197
   a) Elbirliği ortaklığı halleri .................................................................... 197
   b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması ....................................... 197
   3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu ............................................... 198
   4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi ......................................................... 200
   5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen tenkitler .................................. 201
   İkinci Bölüm
   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
   § 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU ............................................................ 203
   § 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ................................................ 204
   I. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI .................................................. 204
   1) Aslen kazanma–Devren kazanma ........................................................... 204
   2) Tescille kazanma-Tescilden önce kazanma ............................................ 204
   II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI ........................ 205
   1) Genel olarak şartları ............................................................................... 205
   2) Kazanma sebebi ..................................................................................... 205
   a)Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle
   aykırılığın sonuçları .......................................................................... 206
   aa) Şekil ............................................................................................ 206
   bb) Şekle aykırılığın sonuçları .......................................................... 209
   b)Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu
   doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi ................................................ 213
   aa) Vekâletnamenin şekli .................................................................. 213
   bb) Özel yetki ................................................................................... 214
   cc) Temsil yetkisinin kapsamı ........................................................... 214
   c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa .................... 215
   d) İnançlı devir (temlik).......................................................................... 217
   e) Namı müstear .................................................................................... 221
   f) Taşınmaz satış vaadi .......................................................................... 223
   aa) Niteliği ......................................................................................... 223
   bb) Şekli ............................................................................................. 223
   cc) Hükmü ......................................................................................... 224
   dd) Tapuya şerh verilmesi ................................................................. 225
   ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları ................................ 226
   g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu ................................... 227
   III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ ................................................. 228
   1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler ..................................... 229
   a) Miras ................................................................................................. 229
   b) Mahkeme kararı ................................................................................ 230
   c) Cebrî icra ........................................................................................... 231
   d) İşgal ................................................................................................... 232
   aa) Tanım ve şartları .......................................................................... 232
   bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz ....................... 232
   aaa) Tapuya kayıtlı olup da sicile göre sahipsiz hale gelen
   taşınmazlar ......................................................................... 232
   bbb) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ................................... 233
   cc) İşgal fiili ve sonuçları .................................................................. 234
   e) Kamulaştırma (İstimlâk) .................................................................... 234
   2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar ..................... 235
   a)Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya
   kuruluşuna geçmesi............................................................................ 235
   b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi ................. 235
   c)Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği .. 236
   d) Yeni arazi oluşması ........................................................................... 236
   aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır ............................................................ 236
   bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır .......................... 236
   cc)Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden
   gelmiş olmalıdır .......................................................................... 237
   dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır ....... 237
   e)Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya
   sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi ......... 238
   IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI ......... 238
   A. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) ....................................... 239
   1) Zamanaşımı ile kazanmanın şartları ....................................................... 240
   a) Taşınmaza ilişkin şart ........................................................................ 240
   b) Kazanana ilişkin şart ......................................................................... 240
   c) Zilyetliğe ilişkin şart .......................................................................... 241
   2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü ....................................................... 243
   B. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) ......................................... 244
   1) Uygulanacak hükümlere genel bakış ...................................................... 244
   2) MK m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları ....... 245
   a)Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır .246
   aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu
   anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır .......... 246
   aaa) Tapusuz taşınmazlar ........................................................... 247
   bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip
   şahsa ait olması ................................................................. 247
   bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya
   elverişli olmalıdır ........................................................................ 249
   b)Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle
   zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır ......................................................... 250
   aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi ......................... 250
   aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik ....................

   Stok Kodu
   :
   9789753685900
   Boyut
   :
   16X24
   Sayfa Sayısı
   :
   648
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   3
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. hamur 70 gr.
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat