Sepetim (0) Toplam: 0,00
%5
Yeni
Eşya Hukuku 22. Baskı Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN

Eşya Hukuku 22. Baskı

Liste Fiyatı : 170,00
İndirimli Fiyat : 161,50
%5 İndirimli
Stokta var
KARGO BEDAVA
Eşya Hukuku 22. Baskı
Eşya Hukuku 22. Baskı
Filiz Kitabevi
161.50
<p><span style="font-family: 'times new roman', times;">GİRİŞ</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 1</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI 2</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Kavram 2</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Klâsik görüş                 2</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Şahısçı görüş                3</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Birleştirici görüş           3</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Unsurları 5</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Eşya              5</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Kavram 5</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Özellikli cismani varlıklar ve bunların eşya olma şartları 7</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) İnsan vücudu ve vücut unsurları 7</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Ceset 9</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Hayvanlar 10</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Fikir ve sanat ürünleri 10</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) 11</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Bağımsız ve sürekli haklar 11</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Doğal güçler, enerji 11</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar 11</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Bütünüyle malvarlığı 12</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) Hayvanlar 12</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Eşya çeşitleri ve ayrımın aynî haklar yönünden önemi 13</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya 14</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği 15</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya 16</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya 17</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya 18</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya 18</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya 22</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet               23</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik  25</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. AYNÎ HAKLARIN DİĞER HAKLARDAN AYRILMASI                25</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Diğer mutlak haklardan ayrılması               25</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">ayrılması      25</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Ayrımın dayanağı 25</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Ayrımın sonuçları 28</span></li> </ol> <p> </p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 28</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Sağladığı yetkiye göre                 28</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Mülkiyet hakkı 28</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Sınırlı aynî haklar 28</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) İrtifak hakları 29</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Rehin hakları 29</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Taşınmaz Yükü 29</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Hakkın konusu olan şey’e göre    29</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre        29</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 31</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi  32</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi             33</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) İnancın korunması prensibi          34</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi             34</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi             36</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">EŞYA HUKUKU AÇISINDAN 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">KANUNUNUN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE GEREKÇESİ      36</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">VII. EŞYA HUKUKUNUN AÇIKLAMASINDA İZLEYECEĞİMİZ PLÂN           37</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">BİRİNCİ KISIM</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>Birinci Bölüm</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">ZİLYETLİK</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 1. Genel Bakış</strong> 41</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 2. Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Bağlanan Sonuçlar</strong> 43</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">KAVRAM 43</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ 51</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. ZİLYETLİĞE BAĞLANAN SONUÇLAR         53</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler</strong> 54</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Eşya vasfını taşıyan cismani varlıklar üzerinde zilyetlik de cereyan eder                 54</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Bir şeyin parçaları üzerinde zilyetlik mümkündür      55</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Özel mülkiyete tâbi olabilen eşya üzerinde zilyetlik söz konusu olabilir  56</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Taşınmazlarda sicil kaydı zilyetliğin yerini tutar       56</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 4. Zilyetliğin Çeşitleri</strong> 57</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Haklı-Haksız zilyetlik  57</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) İyi niyetli-Kötü niyetli zilyetlik  57</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Malik sıfatıyla-Başka sıfatla zilyetlik          57</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Asli-Fer’i zilyetlik        58</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Kendisi için-Başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">yardımcılığı)                 61</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">6) Dolaylı-Dolaysız zilyetlik            63</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">7) Tek başına-Birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik              64</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı</strong> 66</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 66</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Aslen kazanma             66</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Devren kazanma           67</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma            68</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Miras yolu ile kazanma                68</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ 69</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Kısa elden teslim (zilyetlik sıfatının değiştirilmesi) yoluyla zilyet kılma                  69</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanması yolu ile zilyetlik devri</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">(yeni zilyedin dolaysız -doğrudan- zilyet kılınması): 70</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Malın teslimi 71</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Araçların teslimi 73</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması 74</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanmadan zilyetlik devri (Yeni zilyedin,</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">dolaylı -vasıtalı- zilyet kılınması)                75</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma 75</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Hükmen teslim 77</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Zilyetliğin havalesi 80</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 85</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ           86</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Zilyedin arzusu ile sona erme      86</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Fiilî hâkimiyet kaybı    87</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 6. Zilyetliğin Korunması </strong> 88</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI 89</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ZİLYETLİK DAVALARI 92</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları           93</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Zilyetliğin iadesi davası 93</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Tazminat davası 96</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar  96</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Saldırıya son verilmesi talebi 96</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi 98</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi 98</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Hak düşürücü süreler  99</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Yargılama usulü           99</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI               100</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Amaç            100</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Usul              101</span></p> <p> </p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Yetkili makam 101</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Başvuru 101</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Soruşturma ve karar 102</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Kararın sonuçları          102</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) İdare bakımından 102</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Haklara etkisi bakımından 103</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Uygulanması bakımından 103</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı                 104</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu</strong> 104</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">KARİNELER 105</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Mülkiyet karinesi         106</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma  107</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Fer’î zilyetlikte karine                  108</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">KARİNENİN ROLÜ 110</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması 110</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası  111</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Taşınır davasının şartları              111</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Zilyetliğin irade dışı sona erdirildiği ispat edilmelidir 111</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Şimdiki (hali hazır zilyedin) üstün hak karinesi geçersiz kılınmalıdır 113</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Birinci imkân: Şimdiki zilyedin zilyetliği kötü niyetle</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">kazandığının ispatı           113</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) İkinci imkân: Malın elinden rıza dışı çıktığının ispatı 114</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Taşınır davasının özellikleri        118</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri 118</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri 120</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması 120</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller             122</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması 122</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması 126</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller                127</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller       127</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi</strong> 127</span></li> </ul> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Tapuda kayıtlı taşınmazlarda       128</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda        129</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler</strong> 129</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU 132</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        134</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı                  135</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları 135</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Zilyedin masrafları talep hakkı 136</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>Sayfa</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">(KÖTÜ NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU  138</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        138</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Giderleri talep hakkı     148</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>İkinci Bölüm</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAPU SİCİLİ</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 1. Genel Bakış</strong> 150</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları</strong> 155</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">KAVRAM 155</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR 156</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Temel sicil: Tapu kütüğü             156</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kat mülkiyeti kütüğü  157</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Yevmiye defteri            158</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Belgeler        158</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Planlar           159</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. YARDIMCI SİCİLLER         160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Aziller sicili                  160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Düzeltmeler sicili         160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Kamu orta malları sicili               160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Tapu envanter defteri  160</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) İdari sınırlar kayıt defteri             161</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE TUTULAN DEFTERLER 161</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Zabıt (kayıt) defteri      161</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kat mülkiyeti zabıt defteri           162</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) İpotek kayıt defteri       162</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Fihrist defteri                162</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Diğer defterler              162</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu</strong> 162</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TEŞKİLAT 162</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">SORUMLULUĞU                 164</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler</strong> 174</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ 174</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">TESCİL GEREKMESİ           175</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI         175</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ           176</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI 176</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Prensip          176</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu            179</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi</strong> 180</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">UYGULANACAK HÜKÜMLER 180</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">VE TAPULAMANIN YAPILIŞI          181</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Taşınmaz kavramı 181</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Arazi             182</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Bağımsız ve sürekli haklar           183</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır 184</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir 185</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir 186</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir 187</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler           187</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Kadastro (Tapulama) 188</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) 21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’ndan önceki</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">düzenleme     189</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro         190</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Kanunun amacı ve uygulama alanı 190</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Uygulanacak metod 191</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Teşkilat 192</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Kadastro hazırlık çalışmaları 193</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">e) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri 196</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">f) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar 198</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">g) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz 207</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">h) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi 209</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">i) Taşınmaz tesbitinin sonucu 211</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR        216</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ  221</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Ayırma          222</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Birleştirme    223</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Genel kural 223</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar</strong> 224</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ 224</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ 224</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Tescil 224</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Kavram         224</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Tescil için gerekli şartlar             225</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) 225</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Talep yetkisi 226</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Talebin şekil ve içeriği 229</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>Sayfa</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Talebin hukuki niteliği 231</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) 232</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Talep yetkisinin belgelenmesi 232</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Hukukî sebebin belgelenmesi 233</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Belgelerin noksanlığı 234</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Tescilin yapılışı            234</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Mülkiyet hakkının tescili 236</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili 237</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Rehin haklarının tescili 238</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Tebliğ            238</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Terkin 238</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Terkin için gerekli şartlar             239</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler 239</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Sicili düzeltici terkinler 239</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa 240</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa 241</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Terkin tarzı  242</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Kaydın değiştirilmesi 242</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. ŞERHLER               242</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Kişisel hakların şerhi 243</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Medeni Kanunda belirtilenler      243</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler      244</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Özel kanunla kabul edilenler       245</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi 247</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Medeni Kanunda belirtilenler      248</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları 248</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 249</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması 249</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Aile Konutu 249</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">e) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">sınırlandırılması      250</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Medenî Kanun dışında belirtilenler             251</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar 251</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Kamulaştırma kararı 251</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması 251</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Geçici tescillerin şerhi 252</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Medeni Kanunda öngörülenler    252</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Aynî hak iddiası 252</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri         252</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Usul              253</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller 254</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Kooperatifler Kanunu m. 15/2     254</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24       254</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) İmar Kanunu m. 33      255</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) 1515 Sayılı Kanun m. 2               255</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">Kanunu m. 5, 24           256</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">6) 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">11 256</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">7) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A               256</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">BEYANLAR 257</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanınca Çıkarılan</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">Yönetmeliği’nde belirtilenler       257</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler       258</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Kadastro Kanununda belirtilenler               259</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler                 260</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan     260</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">6) 3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan  261</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">7) 2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan          261</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">8) Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan      261</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">9) Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">belirtilen beyanlar        262</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER 262</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü </strong> 262</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Tescilin hükmü 263</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Tescilin olumsuz hükmü 264</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları     264</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması            265</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması          266</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması 266</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Uygulama şartları         267</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir 267</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir 268</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir 270</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır 271</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">e) Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">unsurlar geçerli olmalıdır       274</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Uygulama halleri          275</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller 275</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller 276</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller 277</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">tescil edilmiş haklar         277</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">sakatlıklar          277</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler               278</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">yetkisindeki sakatlıklar     279</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar 279</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) İyi niyetin etkisi           282</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi 284</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ 284</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi               284</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Şerhler          285</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Kişisel hakların şerhinin hükmü 285</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü 288</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar 289</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 290</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması 292</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Aile Konutu 292</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler 293</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">kısıtlanmasına ait şerhler  294</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Geçici tescilin şerhinin hükmü 294</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Beyanlar        295</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü</strong> 297</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">YOLSUZ TESCİL 297</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Yolsuz tescilin sakıncaları 297</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Yolsuz tescilin düzeltilmesi 298</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Medeni Kanuna göre    298</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda 298</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">olması                298</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">aaa) Düzeltme (tashih) davası          298</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme                 302</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">yolsuz olması    303</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">uymayan tescillerde                305</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde 305</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde 305</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Özel Kanunlara göre    305</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 305</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) 5543 sayılı İskan K. m. 20 306</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) 2644 sayılı Tapu K. m. 31 306</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>Sayfa</strong></span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU 306</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi  306</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Yolsuz şerhler              307</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Yolsuz beyanlar            308</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">İ K İ N C İ  K I S I M</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>MÜLKİYET</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>Birinci Bölüm</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">GENEL HÜKÜMLER</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 1. Mülkiyet Kavramı</strong> 311</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 2. Mülkiyetin İçeriği</strong> 313</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">AKTİF YETKİ 313</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">KORUYUCU YETKİ 315</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) İstihkak davası (rei vindicatio/Action en revendication/</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">Eigentumsherausgageanspruch)  317</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği 317</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Davacı-davalı sıfatları 320</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria/</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">Action négatoire/Eigentumsfeiheitsklage)  321</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Genel olarak 321</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Davacı-davalı sıfatları 324</span></li> </ol> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı</strong> 326</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR 327</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Tanım ve hükmün amacı             327</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması       328</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme 329</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma 331</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Bütünleyici parça vasfının kaybı                 333</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler      333</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Yapılar ve dikili bitkiler 334</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Doğal ürünler 334</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler 335</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">verimler           336</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları          336</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">EKLENTİ 338</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Tanımı ve hükmün amacı            338</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Eklenti vasfının kazanılması        338</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Özgüleme (tahsis) 339</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Dış bağlantı 340</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları                341</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 4. Mülkiyetin Çeşitleri</strong> 344</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">GENEL OLARAK 344</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">PAYLI MÜLKİYET 346</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Kavram         346</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Paylı mülkiyetin kurulması          349</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Hukuki işlem ile 349</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile 349</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Kanun gereği 349</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Paydaşların payları bakımından durumları                 350</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Pay oranı 350</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Paydaşın payında tasarrufu 351</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Paydaşın hakkını koruması 355</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Paylı mülkiyet birliği ve idaresi  357</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri          365</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Yönetime katılma yetkisi 365</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi 365</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri 369</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi 371</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması    372</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">7) Paylı mülkiyetin sona ermesi       374</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi 375</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Payın devri yoluyla 375</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması 375</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Terk yoluyla 377</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">paylaşma (taksim)  377</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Paylaşma isteme hakkı 378</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları 379</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">aaa) Paylı mal sürekli bir amaca özgülenmiş ise            380</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">bbb) Sözleşme ile paylaşma hakkı sınırlanmışsa            382</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">ccc) Uygun olmayan bir zaman ise 384</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">ddd) Kat mülkiyetine tabi bir taşınmaz varsa 385</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Paylaşmanın yapılışı 385</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ     392</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Kavram         392</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması                 394</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Elbirliği ortaklığı halleri 394</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması 395</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu    396</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi              401</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen eleştiriler     404</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong>İkinci Bölüm</strong></span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZ MÜLKİYETİ</span></p> <ul> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu</strong> 405</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;"><strong> 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması</strong> 406</span></li> </ul> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI 406</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Aslen kazanma – Devren kazanma             406</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma              407</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI 408</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Genel olarak şartları    408</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Kazanma sebebi           408</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">aykırılığın sonuçları                409</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Şekil ve şeklin kapsamı 409</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Resmi şekli gerçekleştirecek makam ve resmi şeklin istisnaları 411</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Devir borcu yükleyen geçerli bir hukuki işlemin sonuçları 416</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Şekle aykırılığın sonuçları 416</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) Şekle aykırılığın ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">teşkil etmesi      421</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi    426</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Vekâletnamenin şekli 426</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Özel yetki  428</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Temsil yetkisinin kapsamı 429</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa 429</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) İnançlı mülkiyet devri (temlik) 435</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">e) Namı müstear 443</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">f) Taşınmaz satış vaadi 447</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Niteliği 447</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Şekli 448</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Hükmü 451</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Tapuya şerh verilmesi  453</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları 456</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu 460</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ      466</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler         467</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Miras 467</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Mahkeme kararı 468</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Cebrî icra 471</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) İşgal 471</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Tanım ve şartları 471</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz 472</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılamayacak taşınmazlar 473</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) İşgal fiili ve sonuçları 476</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">ee) İmar ve ihyanın sonuçları 477</span></li> </ol> <p> </p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">e) Kamulaştırma (İstimlâk) 478</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar          481</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">kuruluşuna geçmesi                481</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi 481</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği 482</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">d) Yeni arazi oluşması 482</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır 482</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır 483</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">cc) Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">gelmiş olmalıdır                484</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır 484</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">e) Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi            485</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">f) 5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis 485</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 486</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) 487</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Olağan zamanaşımı ile kazanımın koşulları               487</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Taşınmaza ilişkin şart 487</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Kazanana ilişkin şart 488</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Zilyetliğe ilişkin şart 489</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü            493</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) 493</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">1) Uygulanacak hükümlere genel bakış          493</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">2) MK. m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları         494</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">a) Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır 496</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır              496</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">aaa) Tapusuz taşınmazlar                496</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">şahsa ait olması      496</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">elverişli olmalıdır             502</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">b) Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır              510</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi 510</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik            510</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">bbb) Davasız zilyetlik       513</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">ccc) Aralıksız zilyetlik      514</span></p> <ol> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">bb) Zilyetliğin ispatı 516</span></li> <li><span style="font-family: 'times new roman', times;">c) Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra</span></li> </ol> <p><span style="font-family: 'times new roman', times;">işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir       </span></p>
 • Açıklama
  • GİRİŞ

   1. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU 1
   2. AYNÎ HAK KAVRAMI VE UNSURLARI 2
   3. Kavram 2

   1) Klâsik görüş                 2

   2) Şahısçı görüş                3

   3) Birleştirici görüş           3

   1. Unsurları 5

   1) Eşya              5

   1. a) Kavram 5
   2. b) Özellikli cismani varlıklar ve bunların eşya olma şartları 7
   3. aa) İnsan vücudu ve vücut unsurları 7
   4. bb) Ceset 9
   5. cc) Hayvanlar 10
   6. dd) Fikir ve sanat ürünleri 10
   7. c) Eşya kavramına girmeyen aynî hak konuları (objeleri) 11
   8. aa) Bağımsız ve sürekli haklar 11
   9. bb) Doğal güçler, enerji 11
   10. cc) Üzerinde aynî hak kurulabilen haklar 11
   11. dd) Bütünüyle malvarlığı 12
   12. ee) Hayvanlar 12
   13. d) Eşya çeşitleri ve ayrımın aynî haklar yönünden önemi 13
   14. aa) Taşınır eşya - Taşınmaz eşya 14
   15. bb) Basit eşya - Birleşik eşya - Eşya birliği 15
   16. cc) Mislî eşya - Gayrimisli eşya 16
   17. dd) Tüketime (İstihlâke) tâbi olan-olmayan eşya 17
   18. ee) Bölünebilen-bölünemeyen eşya 18
   19. ff) Özel mülkiyete tâbi olabilen-özel mülkiyete tâbi olamayan eşya 18
   20. gg) Sahipli eşya – Sahipsiz eşya 22

   2) Eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet               23

   3) Herkese karşı ileri sürülebilirlik  25

   III. AYNÎ HAKLARIN DİĞER HAKLARDAN AYRILMASI                25

   1) Diğer mutlak haklardan ayrılması               25

   2) Alacak haklarından ve özellikle eşyaya bağlı borçlardan (Realobligation)

   ayrılması      25

   1. a) Ayrımın dayanağı 25
   2. b) Ayrımın sonuçları 28

    

   1. AYNÎ HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI 28

   1) Sağladığı yetkiye göre                 28

   1. a) Mülkiyet hakkı 28
   2. b) Sınırlı aynî haklar 28
   3. aa) İrtifak hakları 29
   4. bb) Rehin hakları 29
   5. cc) Taşınmaz Yükü 29

   2) Hakkın konusu olan şey’e göre    29

   3) Hak sahibinin tayin ediliş tarzına göre        29

   1. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN PRENSİPLER 31

   1) Belirlilik (muayyenlik) prensibi  32

   2) Kamuya açıklık (aleniyet) prensibi             33

   3) İnancın korunması prensibi          34

   4) Sınırlı sayı ve tipe bağlılık prensibi             34

   5) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi             36

   1. EŞYA HUKUKU AÇISINDAN 4721 SAYILI TÜRK MEDENİ

   KANUNUNUN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE GEREKÇESİ      36

   VII. EŞYA HUKUKUNUN AÇIKLAMASINDA İZLEYECEĞİMİZ PLÂN           37

   BİRİNCİ KISIM

   ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

   Birinci Bölüm

   ZİLYETLİK

   • 1. Genel Bakış 41
   • 2. Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Bağlanan Sonuçlar 43
   1. KAVRAM 43
   2. ZİLYETLİĞİN NİTELİĞİ 51

   III. ZİLYETLİĞE BAĞLANAN SONUÇLAR         53

   • 3. Zilyetliğe Tâbi Şeyler 54

   1) Eşya vasfını taşıyan cismani varlıklar üzerinde zilyetlik de cereyan eder                 54

   2) Bir şeyin parçaları üzerinde zilyetlik mümkündür      55

   3) Özel mülkiyete tâbi olabilen eşya üzerinde zilyetlik söz konusu olabilir  56

   4) Taşınmazlarda sicil kaydı zilyetliğin yerini tutar       56

   • 4. Zilyetliğin Çeşitleri 57

   1) Haklı-Haksız zilyetlik  57

   2) İyi niyetli-Kötü niyetli zilyetlik  57

   3) Malik sıfatıyla-Başka sıfatla zilyetlik          57

   4) Asli-Fer’i zilyetlik        58

   5) Kendisi için-Başkası için zilyetlik ve hizmet zilyetliği (zilyet

   yardımcılığı)                 61

   6) Dolaylı-Dolaysız zilyetlik            63

   7) Tek başına-Birlikte (müşterek ve elbirliğiyle) zilyetlik              64

   • 5. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı 66
   1. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 66

   1) Aslen kazanma             66

   2) Devren kazanma           67

   3) Tesisen (kurulmaya bağlı) kazanma            68

   4) Miras yolu ile kazanma                68

   1. ZİLYETLİĞİN DEVRİNİN ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERİ 69

   1) Kısa elden teslim (zilyetlik sıfatının değiştirilmesi) yoluyla zilyet kılma                  69

   2) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanması yolu ile zilyetlik devri

   (yeni zilyedin dolaysız -doğrudan- zilyet kılınması): 70

   1. a) Malın teslimi 71
   2. b) Araçların teslimi 73
   3. c) Malın, yeni zilyetin fiili hâkimiyetine bırakılması 74

   3) Eşya üzerinde fiili hâkimiyet sağlanmadan zilyetlik devri (Yeni zilyedin,

   dolaylı -vasıtalı- zilyet kılınması)                75

   1. a) Temsilci aracılığı ile zilyetliği kazanma 75
   2. b) Hükmen teslim 77
   3. c) Zilyetliğin havalesi 80
   4. d) Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi 85

   III. ZİLYETLİĞİN SONA ERMESİ           86

   1) Zilyedin arzusu ile sona erme      86

   2) Fiilî hâkimiyet kaybı    87

   • 6. Zilyetliğin Korunması 88
   1. ZİLYEDİN KUVVET KULLANMA İMKÂNI 89
   2. ZİLYETLİK DAVALARI 92

   1) Zilyetliğin gasbında iade ve tazminat davaları           93

   1. a) Zilyetliğin iadesi davası 93
   2. b) Tazminat davası 96

   2) Zilyetliğe saldırı halinde açılacak davalar  96

   1. a) Saldırıya son verilmesi talebi 96
   2. b) Saldırı sebebinin önlenmesi talebi 98
   3. c) Saldırıdan doğan zararların tazmini talebi 98

   3) Hak düşürücü süreler  99

   4) Yargılama usulü           99

   III. ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI               100

   1) Amaç            100

   2) Usul              101

    

   1. a) Yetkili makam 101
   2. b) Başvuru 101
   3. c) Soruşturma ve karar 102

   3) Kararın sonuçları          102

   1. a) İdare bakımından 102
   2. b) Haklara etkisi bakımından 103
   3. c) Uygulanması bakımından 103

   4) Saldırının tekrarlanmasında ceza yaptırımı                 104

   • 7. Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu 104
   1. KARİNELER 105

   1) Mülkiyet karinesi         106

   2) Başkasının mülkiyet karinesine dayanma  107

   3) Fer’î zilyetlikte karine                  108

   1. KARİNENİN ROLÜ 110
   2. Hâlihazır zilyedin hak karinesine dayanan savunması 110
   3. Önceki zilyedin hak karinesine dayanan talebi : Taşınır davası  111

   1) Taşınır davasının şartları              111

   1. a) Zilyetliğin irade dışı sona erdirildiği ispat edilmelidir 111
   2. b) Şimdiki (hali hazır zilyedin) üstün hak karinesi geçersiz kılınmalıdır 113
   3. aa) Birinci imkân: Şimdiki zilyedin zilyetliği kötü niyetle

   kazandığının ispatı           113

   1. bb) İkinci imkân: Malın elinden rıza dışı çıktığının ispatı 114

   2) Taşınır davasının özellikleri        118

   1. a) Mülkiyete dayanan istihkak davasına nazaran özellikleri 118
   2. b) Zilyetlik davasına nazaran özellikleri 120
   3. Zilyetlik karinesine güvenerek kazanılan hakkın korunması 120

   1) İyi niyetle kazanmanın tam korunduğu haller             122

   1. a) Emin sıfatıyla zilyetten aynî hak kazanılması 122
   2. b) Para ve hamile yazılı senetlerin kazanılması 126

   2) İyi niyetle kazanmanın korunmadığı haller                127

   3) İyi niyetle kazanmanın kısmen korunduğu haller       127

   • 8. Taşınmazlarda Hak Karinesi 127

   1) Tapuda kayıtlı taşınmazlarda       128

   2) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda        129

   • 9. Zilyetliğin Geri Verilmesine Uygulanacak Hükümler 129
   1. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ ZİLYETLERİN DURUMU 132

   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        134

   2) Yaptığı giderler (masraflar) bakımından talep hakkı                  135

   1. a) Zorunlu, yararlı ve lüks masraf kavramları 135
   2. b) Zilyedin masrafları talep hakkı 136

   Sayfa

   1. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ İYİ NİYETLİ OLMAYAN

   (KÖTÜ NİYETLİ) ZİLYETLERİN DURUMU  138

   1) Geri verme yükümlülüğünün kapsamı        138

   2) Giderleri talep hakkı     148

   İkinci Bölüm

   TAPU SİCİLİ

   • 1. Genel Bakış 150
   • 2. Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları 155
   1. KAVRAM 155
   2. ANA SİCİL VE TAMAMLAYICI UNSURLAR 156

   1) Temel sicil: Tapu kütüğü             156

   2) Kat mülkiyeti kütüğü  157

   3) Yevmiye defteri            158

   4) Belgeler        158

   5) Planlar           159

   III. YARDIMCI SİCİLLER         160

   1) Aziller sicili                  160

   2) Düzeltmeler sicili         160

   3) Kamu orta malları sicili               160

   4) Tapu envanter defteri  160

   5) İdari sınırlar kayıt defteri             161

   1. TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE TUTULAN DEFTERLER 161

   1) Zabıt (kayıt) defteri      161

   2) Kat mülkiyeti zabıt defteri           162

   3) İpotek kayıt defteri       162

   4) Fihrist defteri                162

   5) Diğer defterler              162

   • 3. Tapu Sicili Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu 162
   1. TEŞKİLAT 162
   2. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN

   SORUMLULUĞU                 164

   • 4. Tapu Sicili Sistemimize Hâkim Olan Prensipler 174
   1. TAŞINMAZA SAHİFE AÇILMASI PRENSİBİ 174
   2. TAŞINMAZ ÜZERİNDE AYNÎ HAK KAZANILMASI İÇİN

   TESCİL GEREKMESİ           175

   III. TESCİLİN SEBEBE BAĞLILIĞI         175

   1. TESCİLİN YOLSUZ DA OLSA, İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

   İÇİN HÜKÜM İFADE ETMESİ           176

   1. TAPU SİCİLİNİN KAMUYA AÇIKLIĞI 176

   1) Prensip          176

   2) Kamuya açıklık prensibinin sonucu            179

   • 5. Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi 180
   1. UYGULANACAK HÜKÜMLER 180
   2. KÜTÜKTE SAHİFE AÇILACAK ŞEYLER: TAŞINMAZ KAVRAMI

   VE TAPULAMANIN YAPILIŞI          181

   1. Taşınmaz kavramı 181

   1) Arazi             182

   2) Bağımsız ve sürekli haklar           183

   1. a) Bir irtifak hakkı bulunmalıdır 184
   2. b) İrtifak hakkı bağımsız bir nitelik arzetmelidir 185
   3. c) İrtifak hakkı sürekli bir nitelik arz etmelidir 186
   4. d) Hak sahibi kaydı talep etmelidir 187

   3) Kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler           187

   1. Kadastro (Tapulama) 188

   1) 21.6.1987 tarih, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’ndan önceki

   düzenleme     189

   2) 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca kadastro         190

   1. a) Kanunun amacı ve uygulama alanı 190
   2. b) Uygulanacak metod 191
   3. c) Teşkilat 192
   4. d) Kadastro hazırlık çalışmaları 193
   5. e) Taşınmazların sınırlandırılması ve tespit işleri 196
   6. f) Mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar 198
   7. g) Kadastro tutanağının düzenlenmesi, ilân ve itiraz 207
   8. h) Kadastroya ilişkin uyuşmazlıkların dava yoluyla çözümlenmesi 209
   9. i) Taşınmaz tesbitinin sonucu 211

   III. KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR        216

   1. TAPULU TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ  221

   1) Ayırma          222

   2) Birleştirme    223

   1. a) Genel kural 223
   • 6. Taşınmaza Ait Kütük Sayfasına Yapılacak Kayıtlar 224
   1. TAŞINMAZI TEŞHİSE YARAYACAK BİLGİ 224
   2. AYNÎ HAKLARIN TESCİLİ, TERKİNİ, DEĞİŞTİRİLMESİ 224
   3. Tescil 224

   1) Kavram         224

   2) Tescil için gerekli şartlar             225

   1. a) Talep-İstem (Anmeldung, Réquisition) 225
   2. aa) Talep yetkisi 226
   3. bb) Talebin şekil ve içeriği 229

   Sayfa

   1. cc) Talebin hukuki niteliği 231
   2. b) Belgeleme (Légitimation, Ausweisen) 232
   3. aa) Talep yetkisinin belgelenmesi 232
   4. bb) Hukukî sebebin belgelenmesi 233
   5. cc) Belgelerin noksanlığı 234

   3) Tescilin yapılışı            234

   1. a) Mülkiyet hakkının tescili 236
   2. b) İrtifakların ve taşınmaz yüklerinin tescili 237
   3. c) Rehin haklarının tescili 238

   4) Tebliğ            238

   1. Terkin 238

   1) Terkin için gerekli şartlar             239

   1. a) Aynî hakkı sona erdirici terkinler 239
   2. b) Sicili düzeltici terkinler 239
   3. aa) Tescil şekli bir değer taşıyorsa 240
   4. bb) Tescilin hiçbir değeri kalmamışsa 241

   2) Terkin tarzı  242

   1. Kaydın değiştirilmesi 242

   III. ŞERHLER               242

   1. Kişisel hakların şerhi 243

   1) Medeni Kanunda belirtilenler      243

   2) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilenler      244

   3) Özel kanunla kabul edilenler       245

   1. Tasarruf yetkisine ait kısıtlamaların şerhi 247

   1) Medeni Kanunda belirtilenler      248

   1. a) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları 248
   2. b) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 249
   3. c) Aile yurdu kurulması, art mirasçı atanması 249
   4. d) Aile Konutu 249
   5. e) Ailenin ekonomik varlığını korumak üzere tasarruf yetkisinin

   sınırlandırılması      250

   2) Medenî Kanun dışında belirtilenler             251

   1. a) İskân Kanunu gereğince verilen yerlere ilişkin kısıtlamalar 251
   2. b) Kamulaştırma kararı 251
   3. c) Ticari şirketlere sermaye olarak taşınmaz konulması 251
   4. Geçici tescillerin şerhi 252

   1) Medeni Kanunda öngörülenler    252

   1. a) Aynî hak iddiası 252
   2. b) Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanların sonradan

   tamamlanmasına kanunen imkan verilenlerin talepleri         252

   2) Usul              253

   1. Özel Kanunlarda yanlış olarak şerhin öngörüldüğü haller 254

   1) Kooperatifler Kanunu m. 15/2     254

   2) Kat Mülkiyeti Kanunu m. 24       254

   3) İmar Kanunu m. 33      255

   4) 1515 Sayılı Kanun m. 2               255

   5) Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine dair Tarım Reformu

   Kanunu m. 5, 24           256

   6) 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

   1. 11 256

   7) 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8A               256

   1. BEYANLAR 257

   1) Medeni Kanun ve Tapu Sicili Cumhurbaşkanınca Çıkarılan

   Yönetmeliği’nde belirtilenler       257

   2) Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilenler       258

   3) Kadastro Kanununda belirtilenler               259

   4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda belirtilenler                 260

   5) İmar Kanununun 11. maddesinde belirtilen beyan     260

   6) 3621 sayılı Kıyı Kanununun 12. maddesinde belirtilen beyan  261

   7) 2981 sayılı Kanunda belirtilen beyan          261

   8) Kamulaştırma Kanununun 30. maddesinde belirtilen beyan      261

   9) Kentsel Dönüşüm Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde

   belirtilen beyanlar        262

   1. TAŞINMAZ REHNİ KAYITLARINA AİT DÜŞÜNCELER 262
   • 7. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükmü 262
   1. Tescilin hükmü 263
   2. Tescilin olumsuz hükmü 264

   1) Tescil prensibinin mülkiyet hakkındaki istisnaları     264

   2) İrtifak hakkı ve taşınmaz yükünün tescilsiz kazanılması            265

   3) Rehin hakkının tescilsiz kazanılması          266

   1. Tescilin olumlu hükmü: iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması 266

   1) Uygulama şartları         267

   1. a) Koruma sadece üçüncü kişiler içindir 267
   2. b) Koruma sadece sicil kaydına dayanan kazanımlar içindir 268
   3. c) Koruma sadece aynî hak kazanılması içindir 270
   4. d) Üçüncü kişinin kazanması iyi niyetle olmalıdır 271
   5. e) Üçüncü kişinin aynî hak kazanması için gerekli diğer kurucu

   unsurlar geçerli olmalıdır       274

   2) Uygulama halleri          275

   1. a) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına giren haller 275
   2. b) Medeni Kanun m. 1023'ün kapsamına girmeyen haller 276
   3. aa) Taşınmazın özel mülkiyete elverişli olmadığı haller 277
   4. bb) Aynî hak niteliği bulunmamasına rağmen aynî hakmış gibi

   tescil edilmiş haklar         277

   1. cc) Aynî hakkın kazanılmasına yol açan hukukî sebepteki

   sakatlıklar          277

   1. dd) Aynî hakkı devreden veya kuran kişinin ehliyetindeki

   sakatlıklar ve tasarruf ehliyetindeki eksiklikler               278

   1. ee) Hak sahibi adına hareket eden temsilcinin temsil

   yetkisindeki sakatlıklar     279

   1. ff) Çift tapulu taşınmazlarda yolsuz tapuya dayanan kazanımlar 279

   3) İyi niyetin etkisi           282

   1. Aynî hakkın içeriğinin belirlenmesi 284
   2. DİĞER KAYITLARIN HÜKMÜ 284

   1) Taşınmazı teşhise yarayacak bilgi               284

   2) Şerhler          285

   1. a) Kişisel hakların şerhinin hükmü 285
   2. b) Tasarruf yetkisinin kısıtlamalarına ait şerhin hükmü 288
   3. aa) Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin kararlar 289
   4. bb) Haciz, iflâs kararı, konkordato ile verilen süre 290
   5. cc) Aile yurdu kurulması veya art mirasçı atanması 292
   6. dd) Aile Konutu 292
   7. ee) Evlilik birliğini koruma amacıyla konulan şerhler 293
   8. ff) Medeni Kanun dışında öngörülen tasarruf yetkisinin

   kısıtlanmasına ait şerhler  294

   1. c) Geçici tescilin şerhinin hükmü 294

   3) Beyanlar        295

   • 8. Tapu Kütüğüne Yapılan Kayıtların Hükümsüzlüğü 297
   1. YOLSUZ TESCİL 297
   2. Yolsuz tescilin sakıncaları 297
   3. Yolsuz tescilin düzeltilmesi 298

   1) Medeni Kanuna göre    298

   1. a) Tescil yapılırken mevcut olan veya vukua gelen yolsuzluklarda 298
   2. aa) Tescilin, kurucu unsurlardaki sakatlık yüzünden yolsuz

   olması                298

   aaa) Düzeltme (tashih) davası          298

   bbb) Anlaşmaya dayanan düzeltme                 302

   1. bb) Tescilin, tapu memurunun yaptığı yanlışlık yüzünden

   yolsuz olması    303

   1. b) Hakta meydana gelen değişiklik dolayısıyla gerçek duruma

   uymayan tescillerde                305

   1. aa) Aynî hakkın sicil dışı başkasına geçmiş olması halinde 305
   2. bb) Aynî hakkın sicil dışında sona erdiği hallerde 305

   2) Özel Kanunlara göre    305

   1. a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 12 305
   2. b) 5543 sayılı İskan K. m. 20 306
   3. c) 2644 sayılı Tapu K. m. 31 306

   Sayfa

   1. DİĞER KAYITLARIN YOLSUZLUĞU 306

   1) Taşınmazı teşhise yarayan bilgi  306

   2) Yolsuz şerhler              307

   3) Yolsuz beyanlar            308

   İ K İ N C İ  K I S I M

   MÜLKİYET

   Birinci Bölüm

   GENEL HÜKÜMLER

   • 1. Mülkiyet Kavramı 311
   • 2. Mülkiyetin İçeriği 313
   1. AKTİF YETKİ 313
   2. KORUYUCU YETKİ 315

   1) İstihkak davası (rei vindicatio/Action en revendication/

   Eigentumsherausgageanspruch)  317

   1. a) Davanın konusu, amacı, hukuki niteliği 317
   2. b) Davacı-davalı sıfatları 320

   2) Elatmanın Önlenmesi (müdahalenin men'i) davası (actio negatoria/

   Action négatoire/Eigentumsfeiheitsklage)  321

   1. a) Genel olarak 321
   2. b) Davacı-davalı sıfatları 324
   • 3. Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı 326
   1. BÜTÜNLEYİCİ PARÇALAR 327

   1) Tanım ve hükmün amacı             327

   2) Bütünleyici parça vasfının kazanılması       328

   1. a) Sıkı maddî bağlantı dolayısıyla temel unsur haline gelme 329
   2. b) Yerel adetlere göre temel unsur sayılma 331

   3) Bütünleyici parça vasfının kaybı                 333

   4) Ayrıca bütünleyici parça sayılan şeyler ve özellikle ürünler      333

   1. a) Yapılar ve dikili bitkiler 334
   2. b) Doğal ürünler 334
   3. aa) Dönemsel olarak elde edilen ürünler 335
   4. bb) Yerel adetlerin bir şeyden elde edilmesini uygun gördüğü

   verimler           336

   5) Bütünleyici parça sayılmanın hukuki sonuçları          336

   1. EKLENTİ 338

   1) Tanımı ve hükmün amacı            338

   2) Eklenti vasfının kazanılması        338

   1. a) Özgüleme (tahsis) 339
   2. b) Dış bağlantı 340

   3) Eklenti olmanın hukuki sonuçları                341

   • 4. Mülkiyetin Çeşitleri 344
   1. GENEL OLARAK 344
   2. PAYLI MÜLKİYET 346

   1) Kavram         346

   2) Paylı mülkiyetin kurulması          349

   1. a) Hukuki işlem ile 349
   2. b) Yetkili makamın işlemi veya mahkeme kararı ile 349
   3. c) Kanun gereği 349

   3) Paydaşların payları bakımından durumları                 350

   1. a) Pay oranı 350
   2. b) Paydaşın payında tasarrufu 351
   3. c) Paydaşın hakkını koruması 355

   4) Paylı mülkiyet birliği ve idaresi  357

   5) Paydaşların malın bütünü bakımından yetkileri          365

   1. a) Yönetime katılma yetkisi 365
   2. b) Paylı malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi 365
   3. c) Malın tamamını kapsayan tasarruf yetkileri 369
   4. d) Ortak menfaatleri koruma yetkisi 371

   6) Paydaşların giderlere ve yükümlülüklere katılması    372

   7) Paylı mülkiyetin sona ermesi       374

   1. a) Paylı mülkiyetin bir veya birkaç paydaş için sona ermesi 375
   2. aa) Payın devri yoluyla 375
   3. bb) Bir paydaşın mahkeme kararı ile paydaşlıktan çıkarılması 375
   4. cc) Terk yoluyla 377
   5. b) Paylı mülkiyetin bütün paydaşlar için sona ermesi, özellikle

   paylaşma (taksim)  377

   1. aa) Paylaşma isteme hakkı 378
   2. bb) Paylaşma isteme hakkının sınırları 379

   aaa) Paylı mal sürekli bir amaca özgülenmiş ise            380

   bbb) Sözleşme ile paylaşma hakkı sınırlanmışsa            382

   ccc) Uygun olmayan bir zaman ise 384

   ddd) Kat mülkiyetine tabi bir taşınmaz varsa 385

   1. cc) Paylaşmanın yapılışı 385

   III. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ     392

   1) Kavram         392

   2) Elbirliği mülkiyetinin kurulması                 394

   1. a) Elbirliği ortaklığı halleri 394
   2. b) Mülkiyetin ortaklık tarafından kazanılması 395

   3) Elbirliği mülkiyetinde ortakların durumu    396

   4) Elbirliği mülkiyetinin sona ermesi              401

   5) Elbirliği mülkiyeti kurumuna yöneltilen eleştiriler     404

   İkinci Bölüm

   TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

   • 1. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 405
   • 2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması 406
   1. GENEL OLARAK KAZANMA TARZLARI 406

   1) Aslen kazanma – Devren kazanma             406

   2) Tescille kazanma - Tescilden önce kazanma              407

   1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLLE KAZANILMASI 408

   1) Genel olarak şartları    408

   2) Kazanma sebebi           408

   1. a) Mülkiyeti nakil borcu doğuran sözleşmelerde şekil ve şekle

   aykırılığın sonuçları                409

   1. aa) Şekil ve şeklin kapsamı 409
   2. bb) Resmi şekli gerçekleştirecek makam ve resmi şeklin istisnaları 411
   3. cc) Devir borcu yükleyen geçerli bir hukuki işlemin sonuçları 416
   4. dd) Şekle aykırılığın sonuçları 416
   5. ee) Şekle aykırılığın ileri sürmenin hakkın kötüye kullanılmasını

   teşkil etmesi      421

   1. b) Temsilci tarafından kurulan taşınmaz mülkiyetini devir borcu

   doğuran sözleşmelerde temsil yetkisi    426

   1. aa) Vekâletnamenin şekli 426
   2. bb) Özel yetki  428
   3. cc) Temsil yetkisinin kapsamı 429
   4. c) Mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerde muvazaa 429
   5. d) İnançlı mülkiyet devri (temlik) 435
   6. e) Namı müstear 443
   7. f) Taşınmaz satış vaadi 447
   8. aa) Niteliği 447
   9. bb) Şekli 448
   10. cc) Hükmü 451
   11. dd) Tapuya şerh verilmesi  453
   12. ee) Borcun ifası ve ifa edilmemesinin sonuçları 456
   13. g) Tapusuz taşınmazlarda mülkiyeti devir borcu 460

   III. TESCİLDEN ÖNCE KAZANMA HALLERİ      466

   1) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilenler         467

   1. a) Miras 467
   2. b) Mahkeme kararı 468
   3. c) Cebrî icra 471
   4. d) İşgal 471
   5. aa) Tanım ve şartları 471
   6. bb) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılabilecek taşınmaz 472
   7. cc) İşgal yolu ile mülkiyeti kazanılamayacak taşınmazlar 473
   8. dd) İşgal fiili ve sonuçları 476
   9. ee) İmar ve ihyanın sonuçları 477

    

   1. e) Kamulaştırma (İstimlâk) 478

   2) Medeni Kanunun 705. maddesinde belirtilmemiş olanlar          481

   1. a) Kişiliği sona eren bir tüzel kişinin mallarının kamu kurum veya

   kuruluşuna geçmesi                481

   1. b) Vakfa özgülenen taşınmazın mülkiyetinin vakfa geçmesi 481
   2. c) Mal rejimi sözleşmesi sonucu meydana gelen mülkiyet değişikliği 482
   3. d) Yeni arazi oluşması 482
   4. aa) Yeni bir arazi oluşmalıdır 482
   5. bb) Yeni oluşan arazi sahipsiz yerlerde oluşmalıdır 483
   6. cc) Yeni oluşan arazinin toprağı da sahipsiz yerlerden

   gelmiş olmalıdır                484

   1. dd) Yeni oluşan arazi yararlanmaya elverişli bir arazi olmalıdır 484
   2. e) Ticaret ortaklıklarına sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya

   sınırlı aynî hak konulması ile ticaret ortaklıklarının birleşmesi            485

   1. f) 5543 sayılı Kanun uyarınca tahsis 485
   2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI İLE KAZANILMASI 486
   3. Olağan zamanışımı (Sicile dayanan zamanaşımı) 487

   1) Olağan zamanaşımı ile kazanımın koşulları               487

   1. a) Taşınmaza ilişkin şart 487
   2. b) Kazanana ilişkin şart 488
   3. c) Zilyetliğe ilişkin şart 489

   2) Zamanaşımı ile kazanmanın hükmü            493

   1. Olağanüstü zamanaşımı (Sicil dışı zamanaşımı) 493

   1) Uygulanacak hükümlere genel bakış          493

   2) MK. m. 713’e göre olağanüstü zamanaşımı ile kazanımın koşulları         494

   1. a) Taşınmaz olağanüstü zamanaşımı ile kazanmaya elverişli olmalıdır 496
   2. aa) Taşınmaz tapusuz veya tapudan kime ait olduğu

   anlaşılamayan ya da gaip şahıslara ait taşınmaz olmalıdır              496

   aaa) Tapusuz taşınmazlar                496

   bbb) Malikin tapuda belli olmaması ya da tapunun gaip

   şahsa ait olması      496

   1. bb) Taşınmaz özel mülkiyete ve zamanaşımı ile kazanmaya

   elverişli olmalıdır             502

   1. b) Taşınmaz üzerinde kanunun aradığı koşullarda yirmi yıl süreyle

   zilyetlik sürdürülmüş olmalıdır              510

   1. aa) Zilyetliğin kanuna uygun koşullarda geçirilmesi 510

   aaa) Malik sıfatıyla zilyetlik            510

   bbb) Davasız zilyetlik       513

   ccc) Aralıksız zilyetlik      514

   1. bb) Zilyetliğin ispatı 516
   2. c) Zilyedin başvurusu üzerine mahkemece yapılacak ilândan sonra

   işleyen itiraz süresi içinde itiraz ileri sürülmemelidir       

   Stok Kodu
   :
   9789753686006
   Boyut
   :
   16.5x23.5
   Sayfa Sayısı
   :
   1324
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   22
   Basım Tarihi
   :
   Ekim 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat