Sepetim (0) Toplam: 0,00
Deniz Ticareti Hukuku Cilt I 4.Baskı
Deniz Ticareti Hukuku Cilt I 4.Baskı
Filiz Kitabevi
25.93
<p><span lang="tr">İÇİNDEKİLER<br /> § 1 Giriş<br /> I – Deniz Ticareti Hukuku Kavramı ............................................................. 1<br /> II – Deniz Ticareti Hukukunun Özellikleri .................................................... 2<br /> III – Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları ................................................... 3<br /> A. Örf ve adet kuralları ........................................................................... 3<br /> B. Millî kanunlar ..................................................................................... 3<br /> C. Uluslararası andlaşmalar ..................................................................... 4<br /> IV – Türk Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları............................................ 9<br /> A. Kanunlar ............................................................................................. 9<br /> B. Nizamnameler ve yönetmelikler ........................................................ 12<br /> § 2 Deniz Ticaret Hukukunun Temel Kavramları<br /> I – Gemi ....................................................................................................... 15<br /> A. Gemi kavramı .................................................................................... 15<br /> B. Geminin hukuki mahiyeti .................................................................. 18<br /> C. Geminin nevileri ................................................................................ 18<br /> II- Geminin Kimliği ...................................................................................... 21<br /> A. Geminin tâbiyeti ve bayrağı .............................................................. 21<br /> B. Geminin adı ....................................................................................... 27<br /> C. Geminin tonajı ................................................................................... 27<br /> D. Geminin bağlama limanı ................................................................... 28<br /> III – Gemi Sicili ............................................................................................. 28<br /> A. Kavram .............................................................................................. 28<br /> B. Geminin tescili................................................................................... 29<br /> C. Geminin sicilden terkini .................................................................... 31<br /> D. Sicilin aleniyeti .................................................................................. 33<br /> E. Sicil kayıtları ...................................................................................... 34<br /> F. Gemi sicilinin hükümleri ................................................................... 34<br /> G. Sicilin tadili (tashihi) ve itirazın tescili (TTK 976) ........................... 36<br /> H. Gemi siciline şerh verilmesi .............................................................. 37<br /> IV – Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ..................................................... 39<br /> V – Uluslararası Gemi Sicili ......................................................................... 40<br /> VI – Türk Uluslararası Gemi Sicili ................................................................ 40<br /> A. Sicilin ihdası ...................................................................................... 40<br /> B. Sicile tescil edilecek gemiler ............................................................. 40<br /> C. Tescil ................................................................................................. 41<br /> D. Sicilin muhtevası ............................................................................... 41<br /> E. Tescilin sonuçları ............................................................................... 42<br /> F. Sicilden terkin .................................................................................... 42<br /> § 3 Gemi Mülkiyetinin İktisabı ve Ziyaı<br /> I – Genel Olarak ........................................................................................... 43<br /> II – Gemi Mülkiyetinin İktisabı .................................................................... 43<br /> A. Aslen iktisabı ..................................................................................... 43<br /> B. Devren iktisabı ................................................................................... 45<br /> III – İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyet ........................................................... 47<br /> A. Kavram .............................................................................................. 47<br /> B. Mülkiyetin iktisabı ............................................................................. 47<br /> IV – Gemi Mülkiyetinin Ziyaı ....................................................................... 48<br /> V – Yapı Halinde Bulunan Gemi ve Yapı Payı Üzerindeki Mülkiyet .......... 50<br /> § 4 Gemiler Üzerindeki Rehin Hakları<br /> I – Genel Olarak ........................................................................................... 51<br /> II – Gemi İpoteği ........................................................................................... 51<br /> A. Kavram .............................................................................................. 51<br /> B. İpoteğin tesisi ..................................................................................... 52<br /> C. İpoteğin muhtevası ............................................................................ 53<br /> D. İpoteğin karşılayacağı alacaklar ........................................................ 54<br /> E. İpoteğin derecesi ................................................................................ 54<br /> F. İpoteğin değiştirilmesi ........................................................................ 55<br /> G. İpoteğin devri .................................................................................... 55<br /> H. İpoteğin kapsamı ............................................................................... 56<br /> I. İpoteğin paraya çevrilmesi .................................................................. 58<br /> J. İpoteğin sona ermesi ........................................................................... 60<br /> K. Gemi ipoteğinin çeşitleri ................................................................... 62<br /> III – Gemiler Üzerindeki Kanunî Rehin Hakkı (Gemi Alacaklısı Hakkı) ...... 65<br /> A. Kavram .............................................................................................. 65<br /> B. Kanunî rehin hakkının bahşettiği hak ve yetkiler .............................. 65<br /> C. Gemi alacakları .................................................................................. 67<br /> D. Gemi alacaklarında borçlular ............................................................ 69<br /> E. Gemi alacaklısı hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) kapsamı ............ 69<br /> F. Gemi alacaklısı hakkının temin ettiği alacaklar ................................. 69<br /> G. Gemi alacağının verdiği kanunî rehin haklarının sırası .................... 69<br /> H. Gemi alacaklısı hakkının sona ermesi .............................................. 70<br /> I. Kendi gemisi üzerinde gemi alacaklısı hakkı ..................................... 72<br /> IV – Teslimi Meşrut Rehin (MK m. 939)....................................................... 73<br /> § 5 Gemiler Üzerinde İntifa Hakkı<br /> § 6 Donatan ve Donatma İştiraki<br /> I – Donatan .................................................................................................. 75<br /> A. Kavram .............................................................................................. 75<br /> B. Donatanın mesuliyeti ......................................................................... 76<br /> C. Donatanın sınırlı mesuliyeti ............................................................... 85<br /> II – Donatma İştiraki ..................................................................................... 98<br /> A. Kavram .............................................................................................. 98<br /> B. Şartları ............................................................................................... 99<br /> C. Donatma iştirakinin tescili ............................................................... 100<br /> D. Donatma iştirakinde iç münasebet ve iştirak payı ........................... 100<br /> E. İştirak payının temliki ...................................................................... 101<br /> F. İştirak payının bırakılması ............................................................... 101<br /> G. Donatma iştirakinde dış münasebet ................................................. 102<br /> H. Donatma iştirakinde gemi müdürü .................................................. 103<br /> I. Donatma iştirakinin sona ermesi ....................................................... 104<br /> § 7 Kaptan<br /> I – Genel Olarak ......................................................................................... 106<br /> II – Kaptanın Kamu Görev ve yetkileri ....................................................... 107<br /> A. Kaptanın emir yetkisi ...................................................................... 107<br /> B. Kaptanın şahsî hallere ait görev ve yetkisi ...................................... 107<br /> C. Kaptanın kurtarma yükümlülüğü ..................................................... 107<br /> III – Kaptanın Hususî Hukuk Görevleri ....................................................... 107<br /> A. Yolculuk başlamadan önce .............................................................. 108<br /> B. Yolculuk sırasında .......................................................................... 109<br /> C. Yolculuk tamamlandıktan sonra ...................................................... 109<br /> IV – Kaptanın Sorumluluğu ......................................................................... 110<br /> V – Kaptanın Kanundan Doğan Temsil Yetkisi ......................................... 110<br /> A. Kaptanın donatanı temsil yetkisi ..................................................... 110<br /> B. Kaptanın taşıyanı temsil yetkisi ....................................................... 113<br /> C. Kaptanın yükle ilgilileri temsil yetkisi ............................................ 113<br /> EKLER<br /> Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme ....................................................................................... 119<br /> Ek-2 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme .......................................................................................... 177<br /> Ek- 3 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme .......................................................... 218<br /> </span></p>
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   § 1 Giriş
   I – Deniz Ticareti Hukuku Kavramı ............................................................. 1
   II – Deniz Ticareti Hukukunun Özellikleri .................................................... 2
   III – Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları ................................................... 3
   A. Örf ve adet kuralları ........................................................................... 3
   B. Millî kanunlar ..................................................................................... 3
   C. Uluslararası andlaşmalar ..................................................................... 4
   IV – Türk Deniz Ticaret Hukukunun Kaynakları............................................ 9
   A. Kanunlar ............................................................................................. 9
   B. Nizamnameler ve yönetmelikler ........................................................ 12
   § 2 Deniz Ticaret Hukukunun Temel Kavramları
   I – Gemi ....................................................................................................... 15
   A. Gemi kavramı .................................................................................... 15
   B. Geminin hukuki mahiyeti .................................................................. 18
   C. Geminin nevileri ................................................................................ 18
   II- Geminin Kimliği ...................................................................................... 21
   A. Geminin tâbiyeti ve bayrağı .............................................................. 21
   B. Geminin adı ....................................................................................... 27
   C. Geminin tonajı ................................................................................... 27
   D. Geminin bağlama limanı ................................................................... 28
   III – Gemi Sicili ............................................................................................. 28
   A. Kavram .............................................................................................. 28
   B. Geminin tescili................................................................................... 29
   C. Geminin sicilden terkini .................................................................... 31
   D. Sicilin aleniyeti .................................................................................. 33
   E. Sicil kayıtları ...................................................................................... 34
   F. Gemi sicilinin hükümleri ................................................................... 34
   G. Sicilin tadili (tashihi) ve itirazın tescili (TTK 976) ........................... 36
   H. Gemi siciline şerh verilmesi .............................................................. 37
   IV – Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ..................................................... 39
   V – Uluslararası Gemi Sicili ......................................................................... 40
   VI – Türk Uluslararası Gemi Sicili ................................................................ 40
   A. Sicilin ihdası ...................................................................................... 40
   B. Sicile tescil edilecek gemiler ............................................................. 40
   C. Tescil ................................................................................................. 41
   D. Sicilin muhtevası ............................................................................... 41
   E. Tescilin sonuçları ............................................................................... 42
   F. Sicilden terkin .................................................................................... 42
   § 3 Gemi Mülkiyetinin İktisabı ve Ziyaı
   I – Genel Olarak ........................................................................................... 43
   II – Gemi Mülkiyetinin İktisabı .................................................................... 43
   A. Aslen iktisabı ..................................................................................... 43
   B. Devren iktisabı ................................................................................... 45
   III – İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyet ........................................................... 47
   A. Kavram .............................................................................................. 47
   B. Mülkiyetin iktisabı ............................................................................. 47
   IV – Gemi Mülkiyetinin Ziyaı ....................................................................... 48
   V – Yapı Halinde Bulunan Gemi ve Yapı Payı Üzerindeki Mülkiyet .......... 50
   § 4 Gemiler Üzerindeki Rehin Hakları
   I – Genel Olarak ........................................................................................... 51
   II – Gemi İpoteği ........................................................................................... 51
   A. Kavram .............................................................................................. 51
   B. İpoteğin tesisi ..................................................................................... 52
   C. İpoteğin muhtevası ............................................................................ 53
   D. İpoteğin karşılayacağı alacaklar ........................................................ 54
   E. İpoteğin derecesi ................................................................................ 54
   F. İpoteğin değiştirilmesi ........................................................................ 55
   G. İpoteğin devri .................................................................................... 55
   H. İpoteğin kapsamı ............................................................................... 56
   I. İpoteğin paraya çevrilmesi .................................................................. 58
   J. İpoteğin sona ermesi ........................................................................... 60
   K. Gemi ipoteğinin çeşitleri ................................................................... 62
   III – Gemiler Üzerindeki Kanunî Rehin Hakkı (Gemi Alacaklısı Hakkı) ...... 65
   A. Kavram .............................................................................................. 65
   B. Kanunî rehin hakkının bahşettiği hak ve yetkiler .............................. 65
   C. Gemi alacakları .................................................................................. 67
   D. Gemi alacaklarında borçlular ............................................................ 69
   E. Gemi alacaklısı hakkının (Kanunî Rehin Hakkının) kapsamı ............ 69
   F. Gemi alacaklısı hakkının temin ettiği alacaklar ................................. 69
   G. Gemi alacağının verdiği kanunî rehin haklarının sırası .................... 69
   H. Gemi alacaklısı hakkının sona ermesi .............................................. 70
   I. Kendi gemisi üzerinde gemi alacaklısı hakkı ..................................... 72
   IV – Teslimi Meşrut Rehin (MK m. 939)....................................................... 73
   § 5 Gemiler Üzerinde İntifa Hakkı
   § 6 Donatan ve Donatma İştiraki
   I – Donatan .................................................................................................. 75
   A. Kavram .............................................................................................. 75
   B. Donatanın mesuliyeti ......................................................................... 76
   C. Donatanın sınırlı mesuliyeti ............................................................... 85
   II – Donatma İştiraki ..................................................................................... 98
   A. Kavram .............................................................................................. 98
   B. Şartları ............................................................................................... 99
   C. Donatma iştirakinin tescili ............................................................... 100
   D. Donatma iştirakinde iç münasebet ve iştirak payı ........................... 100
   E. İştirak payının temliki ...................................................................... 101
   F. İştirak payının bırakılması ............................................................... 101
   G. Donatma iştirakinde dış münasebet ................................................. 102
   H. Donatma iştirakinde gemi müdürü .................................................. 103
   I. Donatma iştirakinin sona ermesi ....................................................... 104
   § 7 Kaptan
   I – Genel Olarak ......................................................................................... 106
   II – Kaptanın Kamu Görev ve yetkileri ....................................................... 107
   A. Kaptanın emir yetkisi ...................................................................... 107
   B. Kaptanın şahsî hallere ait görev ve yetkisi ...................................... 107
   C. Kaptanın kurtarma yükümlülüğü ..................................................... 107
   III – Kaptanın Hususî Hukuk Görevleri ....................................................... 107
   A. Yolculuk başlamadan önce .............................................................. 108
   B. Yolculuk sırasında .......................................................................... 109
   C. Yolculuk tamamlandıktan sonra ...................................................... 109
   IV – Kaptanın Sorumluluğu ......................................................................... 110
   V – Kaptanın Kanundan Doğan Temsil Yetkisi ......................................... 110
   A. Kaptanın donatanı temsil yetkisi ..................................................... 110
   B. Kaptanın taşıyanı temsil yetkisi ....................................................... 113
   C. Kaptanın yükle ilgilileri temsil yetkisi ............................................ 113
   EKLER
   Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme ....................................................................................... 119
   Ek-2 1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme .......................................................................................... 177
   Ek- 3 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme .......................................................... 218

   Stok Kodu
   :
   9789753684354
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat