Sepetim (0) Toplam: 0,00
Yeni
Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku) Prof.

Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku)

Liste Fiyatı : 72,22
Stokta var
Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku)
Anayasa Hukuku Ders Notları (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku)
On İki Levha Yayıncılık
72.22

Anayasa Hukuku Ders Notları isimli bu çalışma, anayasa hukuku öğrencilerine hitap etmektedir. Bir ders notu olması nedeniyle, özgünlük konularda değil, sistematik ve içerikte sağlanmaya çalışılmıştır. Anayasa hukukunun "Genel Esasları" ve "Türk Anayasa Hukuku" konuları birlikte ele alınarak, önce konunun genel esasları daha sonra aynı konuya ilişkin Türk Anayasa Hukuku bilgileri verilerek farklı bir sistematik izlenmiştir. Konular ele alınırken, sadece liberal anayasacılık değil, sosyalist ve İslami anayasacılık bakış açısı yansıtılmaya çalışılmıştır. Anayasa hukukunun genel teorisi anlatılırken, konuya ilişkin hukuk teorileri, karşılaştırmalı anayasa örnekleri ve uluslararası hukuk verilerinden yararlanılmıştır. Konuların normatif yönüne ilişkin tartışmalarda, Anayasa Mahkemesi içtihatlarından yararlanılarak uygulamada geçerli yorumlara öncelik verilmiştir. Doktrinde tartışmalı konular, kendi görüşümüze de yer verilerek aktarılmaya çalışılmıştır.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm 
ANAYASA KAVRAMI, YAPIMI VE TARİHÇESİ 
I. ANAYASA KAVRAMI ve TEMEL AYRIMLAR 
A. Anayasa Kavramı 
B. Anayasaların Konusu 
C. Temel Anayasal Ayrımlar 
II. ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
A. Anayasa Yapımı 
B. Anayasa Değişikliği 
III. ANAYASACILIK HAREKETLERİ 
A. Anayasacılık Kavramı 
B. Temel Anayasacılık Akımları 
IV. OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ 
A. Mutlak Monarşi Dönemi ve İlk Anayasal Nitelikte Belgeler 
B. Meşrutiyet Dönemi Anayasacılığı: 1876 Kanun-i Esasi 
C. Cumhuriyet Dönemi Anayasacılığı
İkinci Bölüm 
DEVLETİN UNSURLARI, ŞEKİLLERİ VE NİTELİKLERİ 
I. DEVLET VE UNSURLARI 
A. Devlet Kavramı 
B. Devletin Unsurları 
II. Devlet Şekilleri 
A. Egemenlik Yetkilerini Kullanacak Organların Seçimi Bakımından Devlet Şekilleri 
B. Egemenlik Yetkilerinin Paylaşımı Bakımından Devlet Şekilleri 
III. Devletin Temel İlkeleri 
A. Demokratik Devlet 
B. Laik Devlet 
C. Hukuk Devleti 
D. Sosyal Devlet 
E. İnsan Haklarına Saygılı Devlet 
F. Eşitlik İlkesi
Üçüncü Bölüm 
HÜKÜMET SİSTEMLERİ 
I. HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE UNSURLARI 
A. Hükümet Sistemi Kavramı 
B. Hükümet Sistemini Belirleyen Unsurlar 
II. Hükümet Sistemleri 
A. Parlamenter Sistem 
B. Başkanlık Sistemi 
C. Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi 
D. Meclis Hükümeti Sistemi
Dördüncü Bölüm 
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
I. GENEL OLARAK İnsan Hakları 
A. Temel Kavramlar 
B. İnsan Haklarının Nitelikleri 
C. İnsan Haklarının Sınıflandırılması 
D. İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları 
E. İnsan Haklarının Normatif Yapısı 
F. İnsan Haklarının Korunması 
II. TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI GÜVENCE SİSTEMİ 
A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği 
B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması C. Hakları Kötüye Kullanma Yasağı 
D. Olağanüstü Hallerde Temel ve Özgürlüklerin Askıya Alınması 
E. Temel Hakların Sınırlanmasında Yabancıların Durumu
Beşinci Bölüm 
YASAMA ORGANI 
I. GENEL OLARAK YASAMA ORGANI 
A. Yasama Organının Yapısı 
B. Yasama Organının İşlevleri 
II. TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA YASAMA ORGANI 
A. TBMM'nin Kuruluşu 
B. TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü 
C. TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni 
D. TBMM'nin Görev ve Yetkileri
Altıncı Bölüm 
YÜRÜTME ORGANI 
I. GENEL OLARAK YÜRÜTME ORGANI 
A. Yürütme Organının Yapısı 
B. Yürütme Organının İşlevleri 
II. Türkiye'de Yürütme Organı 
A. Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü 
B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
D. Olağanüstü Yönetim Usulleri 
E. İdare
Yedinci Bölüm 
YARGI ORGANI 
I. YARGI ORGANININ YAPISI VE TEMEL YARGISAL İLKELER 
A. Yargı Sistemleri 
B. Yargı Yetkisi ve Özellikleri 
C. Yargıya İlişkin Temel İlkeler 
D. Türkiye'de Yargı Teşkilatı 
II. GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI 
A. Anayasa Yargısı Sistemleri 
B. Denetim Türleri 
C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı 
D. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar 
III. TÜRKİYE'DE ANAYASA YARGISI 
A. Anayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi 
B. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
C. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
KAYNAKÇA

 • Açıklama
  • Anayasa Hukuku Ders Notları isimli bu çalışma, anayasa hukuku öğrencilerine hitap etmektedir. Bir ders notu olması nedeniyle, özgünlük konularda değil, sistematik ve içerikte sağlanmaya çalışılmıştır. Anayasa hukukunun "Genel Esasları" ve "Türk Anayasa Hukuku" konuları birlikte ele alınarak, önce konunun genel esasları daha sonra aynı konuya ilişkin Türk Anayasa Hukuku bilgileri verilerek farklı bir sistematik izlenmiştir. Konular ele alınırken, sadece liberal anayasacılık değil, sosyalist ve İslami anayasacılık bakış açısı yansıtılmaya çalışılmıştır. Anayasa hukukunun genel teorisi anlatılırken, konuya ilişkin hukuk teorileri, karşılaştırmalı anayasa örnekleri ve uluslararası hukuk verilerinden yararlanılmıştır. Konuların normatif yönüne ilişkin tartışmalarda, Anayasa Mahkemesi içtihatlarından yararlanılarak uygulamada geçerli yorumlara öncelik verilmiştir. Doktrinde tartışmalı konular, kendi görüşümüze de yer verilerek aktarılmaya çalışılmıştır.(ÖNSÖZDEN)


   İÇİNDEKİLER
   Birinci Bölüm 
   ANAYASA KAVRAMI, YAPIMI VE TARİHÇESİ 
   I. ANAYASA KAVRAMI ve TEMEL AYRIMLAR 
   A. Anayasa Kavramı 
   B. Anayasaların Konusu 
   C. Temel Anayasal Ayrımlar 
   II. ANAYASALARIN YAPILMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
   A. Anayasa Yapımı 
   B. Anayasa Değişikliği 
   III. ANAYASACILIK HAREKETLERİ 
   A. Anayasacılık Kavramı 
   B. Temel Anayasacılık Akımları 
   IV. OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ 
   A. Mutlak Monarşi Dönemi ve İlk Anayasal Nitelikte Belgeler 
   B. Meşrutiyet Dönemi Anayasacılığı: 1876 Kanun-i Esasi 
   C. Cumhuriyet Dönemi Anayasacılığı
   İkinci Bölüm 
   DEVLETİN UNSURLARI, ŞEKİLLERİ VE NİTELİKLERİ 
   I. DEVLET VE UNSURLARI 
   A. Devlet Kavramı 
   B. Devletin Unsurları 
   II. Devlet Şekilleri 
   A. Egemenlik Yetkilerini Kullanacak Organların Seçimi Bakımından Devlet Şekilleri 
   B. Egemenlik Yetkilerinin Paylaşımı Bakımından Devlet Şekilleri 
   III. Devletin Temel İlkeleri 
   A. Demokratik Devlet 
   B. Laik Devlet 
   C. Hukuk Devleti 
   D. Sosyal Devlet 
   E. İnsan Haklarına Saygılı Devlet 
   F. Eşitlik İlkesi
   Üçüncü Bölüm 
   HÜKÜMET SİSTEMLERİ 
   I. HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE UNSURLARI 
   A. Hükümet Sistemi Kavramı 
   B. Hükümet Sistemini Belirleyen Unsurlar 
   II. Hükümet Sistemleri 
   A. Parlamenter Sistem 
   B. Başkanlık Sistemi 
   C. Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi 
   D. Meclis Hükümeti Sistemi
   Dördüncü Bölüm 
   TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
   I. GENEL OLARAK İnsan Hakları 
   A. Temel Kavramlar 
   B. İnsan Haklarının Nitelikleri 
   C. İnsan Haklarının Sınıflandırılması 
   D. İnsan Hakları Hukukunun Kaynakları 
   E. İnsan Haklarının Normatif Yapısı 
   F. İnsan Haklarının Korunması 
   II. TÜRKİYE'DE İNSAN HAKLARI GÜVENCE SİSTEMİ 
   A. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği 
   B. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması C. Hakları Kötüye Kullanma Yasağı 
   D. Olağanüstü Hallerde Temel ve Özgürlüklerin Askıya Alınması 
   E. Temel Hakların Sınırlanmasında Yabancıların Durumu
   Beşinci Bölüm 
   YASAMA ORGANI 
   I. GENEL OLARAK YASAMA ORGANI 
   A. Yasama Organının Yapısı 
   B. Yasama Organının İşlevleri 
   II. TÜRK ANAYASA HUKUKUNDA YASAMA ORGANI 
   A. TBMM'nin Kuruluşu 
   B. TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü 
   C. TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni 
   D. TBMM'nin Görev ve Yetkileri
   Altıncı Bölüm 
   YÜRÜTME ORGANI 
   I. GENEL OLARAK YÜRÜTME ORGANI 
   A. Yürütme Organının Yapısı 
   B. Yürütme Organının İşlevleri 
   II. Türkiye'de Yürütme Organı 
   A. Cumhurbaşkanının Hukuki Statüsü 
   B. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 
   C. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
   D. Olağanüstü Yönetim Usulleri 
   E. İdare
   Yedinci Bölüm 
   YARGI ORGANI 
   I. YARGI ORGANININ YAPISI VE TEMEL YARGISAL İLKELER 
   A. Yargı Sistemleri 
   B. Yargı Yetkisi ve Özellikleri 
   C. Yargıya İlişkin Temel İlkeler 
   D. Türkiye'de Yargı Teşkilatı 
   II. GENEL OLARAK ANAYASA YARGISI 
   A. Anayasa Yargısı Sistemleri 
   B. Denetim Türleri 
   C. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı 
   D. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Ölçü Normlar 
   III. TÜRKİYE'DE ANAYASA YARGISI 
   A. Anayasa Yargısının Tarihsel Gelişimi 
   B. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu 
   C. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri
   KAYNAKÇA

   Stok Kodu
   :
   9786057909237
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   784
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Aralık 2018
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat