Sepetim (0) Toplam: 0,00
Açıklamalı – Şematik Pratik Çalışma Kitabı – I, Ceza Hukuku Genel Hükümler
Açıklamalı – Şematik Pratik Çalışma Kitabı – I, Ceza Hukuku Genel Hükümler
Seçkin Yayıncılık
33.25
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onyedinci Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  13
§1. PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
I. OLAY ÇÖZÜMÜ  15
II. KARAR TAHLİLİ  16
III. ÖRNEK KARAR TAHLİLLERİ  17
Karar – 1  17
Karar – 2  20
§2. CEZA GENEL HUKUKUNA İLİŞKİN ŞEMALAR –
TARTIŞMA SORULARI – PRATİK ÇALIŞMALAR VE
İLGİLİ YARGI KARARLARI
I. TEMEL KAVRAMLAR  23
Ceza Hukukunun Kaynakları  23
Kanunilik İlkesi (Ceza Kanunlarının Güvence İşlevi)  24
Ceza Hukukunda Yorum  24
ÇÖZÜMLÜ PRATİKLER  25
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİKLER  32
TEST SORULARI  36
YARGITAY KARARLARI  38
II. CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI  39
A. Yer Bakımından Uygulama  39
1. Mülkilik İlkesi  39
2. Şahsilik İlkesi  40
3. Koruma İlkesi  40
4. Evrensellik İlkesi  41
B. Zaman Bakımından Uygulama  43
C. Kişi Bakımından Uygulama  44
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  45
OLAY 1  45
OLAY 2  47
OLAY 3  49
OLAY 4  50
OLAY 5  51
OLAY 6  52
OLAY 7  53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  55
OLAY 1  55
OLAY 2  56
OLAY 3  56
OLAY 4  56
OLAY 5  56
OLAY 6  57
TEST SORULARI  58
YARGITAY KARARLARI  61
III. SUÇ GENEL TEORİSİ  63
A. Suçun Unsurları  63
1. Tipe Uygunluk  64
a. Objektif Nitelikteki Unsurlar  64
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  65
OLAY 1  65
OLAY 2  65
OLAY 3  66
OLAY 4  66
OLAY 5  66
OLAY 6  67
OLAY 7  67
OLAYLARIN CEVAPLARI  67
OLAY 1  67
OLAY 2  69
OLAY 3  69
OLAY 4  70
OLAY 5  71
OLAY 6  72
OLAY 7  73
TARTIŞMA SORUSU  73
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  74
OLAY 1  74
OLAY 2  74
OLAY 3  75
OLAY 4  75
YARGITAY KARARLARI  75
b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  78
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  78
OLAY 1  78
OLAY 2  79
OLAY 3  80
OLAY 4  81
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  81
OLAY 1  81
OLAY 2  82
OLAY 3  82
YARGITAY KARARLARI  82
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  86
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  87
OLAY 1  87
OLAY 2  87
OLAY 3  87
OLAY 4  88
OLAY 5  88
OLAY 6  88
OLAY 7  89
OLAYLARIN CEVAPLARI  89
OLAY 1  89
OLAY 2  90
OLAY 3  92
OLAY 4  92
OLAY 5  93
OLAY 6  94
OLAY 7  94
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  95
OLAY 1  95
OLAY 2  95
OLAY 3  95
OLAY 4  95
OLAY 5  95
OLAY 6  96
OLAY 7  96
OLAY 8  96
OLAY 9  96
OLAY 10  96
YARGITAY KARARLARI  97
3. Kusurluluk  99
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  101
OLAY 1  101
OLAY 2  101
OLAY 3  101
OLAY 4  102
OLAY 5  102
OLAY 6  102
OLAY 7  103
OLAY 8  104
OLAYLARIN CEVAPLARI  104
OLAY 1  104
OLAY 2  105
OLAY 3  106
OLAY 4  108
OLAY 5  110
OLAY 6  110
OLAY 7  111
OLAY 8  114
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  117
OLAY 1  117
OLAY 2  117
TEST SORULARI  118
YARGITAY KARARLARI  122
B. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  124
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  126
OLAY 1  126
OLAY 2  126
OLAY 3  130
OLAY 4  131
OLAY 5  133
OLAY 6  134
OLAY 7  135
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  135
OLAY 1  135
OLAY 2  136
OLAY 3  136
OLAY 4  136
OLAY 5  136
OLAY 6  136
OLAY 7  136
OLAY 8  137
OLAY 9  137
YARGITAY KARARLARI  138
IV. YAPTIRIM TEORİSİ  141
1. Ceza Hukukunun Yaptırımları  141
2. Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  142
<spa
 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Onyedinci Baskı İçin Önsöz  5
   Kısaltmalar  13
   §1. PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
   I. OLAY ÇÖZÜMÜ  15
   II. KARAR TAHLİLİ  16
   III. ÖRNEK KARAR TAHLİLLERİ  17
   Karar – 1  17
   Karar – 2  20
   §2. CEZA GENEL HUKUKUNA İLİŞKİN ŞEMALAR –
   TARTIŞMA SORULARI – PRATİK ÇALIŞMALAR VE
   İLGİLİ YARGI KARARLARI
   I. TEMEL KAVRAMLAR  23
   Ceza Hukukunun Kaynakları  23
   Kanunilik İlkesi (Ceza Kanunlarının Güvence İşlevi)  24
   Ceza Hukukunda Yorum  24
   ÇÖZÜMLÜ PRATİKLER  25
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİKLER  32
   TEST SORULARI  36
   YARGITAY KARARLARI  38
   II. CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI  39
   A. Yer Bakımından Uygulama  39
   1. Mülkilik İlkesi  39
   2. Şahsilik İlkesi  40
   3. Koruma İlkesi  40
   4. Evrensellik İlkesi  41
   B. Zaman Bakımından Uygulama  43
   C. Kişi Bakımından Uygulama  44
   ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  45
   OLAY 1  45
   OLAY 2  47
   OLAY 3  49
   OLAY 4  50
   OLAY 5  51
   OLAY 6  52
   OLAY 7  53
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  55
   OLAY 1  55
   OLAY 2  56
   OLAY 3  56
   OLAY 4  56
   OLAY 5  56
   OLAY 6  57
   TEST SORULARI  58
   YARGITAY KARARLARI  61
   III. SUÇ GENEL TEORİSİ  63
   A. Suçun Unsurları  63
   1. Tipe Uygunluk  64
   a. Objektif Nitelikteki Unsurlar  64
   ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  65
   OLAY 1  65
   OLAY 2  65
   OLAY 3  66
   OLAY 4  66
   OLAY 5  66
   OLAY 6  67
   OLAY 7  67
   OLAYLARIN CEVAPLARI  67
   OLAY 1  67
   OLAY 2  69
   OLAY 3  69
   OLAY 4  70
   OLAY 5  71
   OLAY 6  72
   OLAY 7  73
   TARTIŞMA SORUSU  73
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  74
   OLAY 1  74
   OLAY 2  74
   OLAY 3  75
   OLAY 4  75
   YARGITAY KARARLARI  75
   b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  78
   ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  78
   OLAY 1  78
   OLAY 2  79
   OLAY 3  80
   OLAY 4  81
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  81
   OLAY 1  81
   OLAY 2  82
   OLAY 3  82
   YARGITAY KARARLARI  82
   2. Hukuka Aykırılık Unsuru  86
   ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  87
   OLAY 1  87
   OLAY 2  87
   OLAY 3  87
   OLAY 4  88
   OLAY 5  88
   OLAY 6  88
   OLAY 7  89
   OLAYLARIN CEVAPLARI  89
   OLAY 1  89
   OLAY 2  90
   OLAY 3  92
   OLAY 4  92
   OLAY 5  93
   OLAY 6  94
   OLAY 7  94
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  95
   OLAY 1  95
   OLAY 2  95
   OLAY 3  95
   OLAY 4  95
   OLAY 5  95
   OLAY 6  96
   OLAY 7  96
   OLAY 8  96
   OLAY 9  96
   OLAY 10  96
   YARGITAY KARARLARI  97
   3. Kusurluluk  99
   ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  101
   OLAY 1  101
   OLAY 2  101
   OLAY 3  101
   OLAY 4  102
   OLAY 5  102
   OLAY 6  102
   OLAY 7  103
   OLAY 8  104
   OLAYLARIN CEVAPLARI  104
   OLAY 1  104
   OLAY 2  105
   OLAY 3  106
   OLAY 4  108
   OLAY 5  110
   OLAY 6  110
   OLAY 7  111
   OLAY 8  114
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  117
   OLAY 1  117
   OLAY 2  117
   TEST SORULARI  118
   YARGITAY KARARLARI  122
   B. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  124
   ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  126
   OLAY 1  126
   OLAY 2  126
   OLAY 3  130
   OLAY 4  131
   OLAY 5  133
   OLAY 6  134
   OLAY 7  135
   ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  135
   OLAY 1  135
   OLAY 2  136
   OLAY 3  136
   OLAY 4  136
   OLAY 5  136
   OLAY 6  136
   OLAY 7  136
   OLAY 8  137
   OLAY 9  137
   YARGITAY KARARLARI  138
   IV. YAPTIRIM TEORİSİ  141
   1. Ceza Hukukunun Yaptırımları  141
   2. Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  142
   <spa
   Stok Kodu
   :
   9789750256295
   Boyut
   :
   16.5X23.5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   280
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   18
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2019
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1.Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Hukuk Ders Kitapları
Kapat